Logotype

Boka hotell

Styrning och rapportering

Ett framgångsrikt hållbarhets­arbete kräver ett systematiskt arbetssätt. Våra fokusområden är i centrum för allt vi gör, och vi rapporterar vår prestation enligt fastställda rapporteringsramverk.

Scandic rapporterar i enlighet med GRI Standards, nivå Core. Hållbarhets­redovisningen upprättas utifrån resultatet från väsentlighetsanalysen och hänsyn tas till GRI:s redovisningsprincip.

Vi stöder 2030-agendan och FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi stöder även, och har baserat vår uppförandekod på, FN:s Global Compact-principer som handlar om anti-korruption, arbetsmiljö, miljö, anställda och mänskliga rättigheter.

Vidare bidrar vi till att främja hållbarhet inom hotellbranschen genom att delta i Sustainable Hospitality Alliance, tidigare ITP, International Tourism Partnership.

Scandic strävar efter att skapa värde och positiv avkastning på investerat kapital genom riskhantering och en sund företagskultur.

POLICIES som vägleder vår verksamhet

På Scandic är våra viktigaste tillgångar vår kultur och den gemensamma etik som styr vår verksamhet. Detta inkluderar att bry sig om varandra, tillhandahålla rättvisa arbetsvillkor, följa regler och förordningar och ta hand om vår planet. Som vägledning har vi en uppförandekod, grunden tillsammans med tillhörande policyer som varje teammedlem på Scandic bör känna till och leva efter

Uppförandekod

Det är grundläggande för oss att Scandic och all vår verksamhet inklusive dotterbolag drivs på ett hållbart sätt. Att bidra till ett hållbart samhälle ser vi som en starkt bidragande faktor för framgång.

Läs koden

Antikorruptionspolicy

Scandic har ett tydligt uttalande mot mutor och korruption och accepterar inte mutor eller korruption i någon form.

Läs policyn

Policy för mångfald och inkludering

Vi är engagerade i att främja en kultur som präglas av mångfald och inkludering. På Scandic har alla teammedlemmar samma möjligheter. Detta gynnar även gästerna och samhället i stort.

Läs policyn

Miljöpolicy

Scandic arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i vår bedömning av substanser och processer som kan skada miljön.

Läs policyn

Uppförandekod för leverantörskedjan

Alla Scandics leverantörer, vare sig de levererar produkter eller tjänster måste, som minimum, uppfylla villkoren i Koden. 

Läs koden

Policies som styr våra hållbarhets­initiativ

Scandic, vi är pionjärer när det gäller att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att minska vår verksamhets negativa effekter på miljön och uppmuntra metoder som minskar miljöpåverkan. Som en underliggande policy i vår uppförandekod har Scandic en miljöpolicy tillsammans med relaterade policies och riktlinjer som beskriver hur vi tar vårt ansvar för miljön.

Policy för matsvinn

Scandic har åtagit sig att minska matsvinnet, både det vi slänger på grund av kvalitet eller kvantitet och vad gästerna lämnar på tallriken på våra restauranger.

Läs policyn

Riktlinjer för hållbara inköp

Våra riktlinjer säkerställer att alla upphandlingsbeslut fattas med hållbarhet i åtanke. De ger också detaljerad information om material och ämnen som får och inte får användas på Scandic.

Läs riktlinjerna

Visselblåsartjänst

Om medarbetare eller externa parter upptäcker avvikelser från bolagets riktlinjer, eller något fel, kan de rapporteras anonymt genom Scandics visselblåsartjänst. Scandics visselblåsartjänst består av representanter från Scandics koncernledning och styrelse. Du kan även göra denna rapportering genom att kontakta Scandics bolagsjurist.

Rapportera anonymt

Alla ska känna sig välkomna på scandic

När vi designar hotell implementerar vi smarta lösningar som gör alla gäster nöjda. Vi prioriterar tillgänglighet på både nya och renoverade hotell och vi förbättrar ständigt vår standard. Och det är inte bara tekniska lösningar som är viktiga för oss – vi är lika angelägna om att visa omsorg och hänsyn så att alla kan njuta av sin vistelse hos oss.

Läs vår tillgänglighetsbroschyr

Läs vår tillgänglighetsstandard

Hållbarhets­redovisningar

Hållbarhets­redovisningen är integrerad i årsredovisningen med hänsyn tagen till GRI Standards 2021.

Läs 2023 års redovisning

Gå till rapportarkivet

Kontakta oss

Isabelle Blomqvist
Head of Strategy & Sustainability
Isabelle Blomqvist, Head of Strategy & Sustainability