Logotype

Boka hotell

Bolagsstyrning inom Scandic

Bolagsstyrningen inom Scandic syftar till att skapa värde och god avkastning på investerat kapital genom riskkontroll och sund företagskultur.

Före noteringen på Nasdaq Stockholm har bolagsstyrningen i bolaget utgått från svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer.

Efter att bolaget noterades på Nasdaq Stockholm följer det dessutom Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Därutöver finns inom Scandic även interna styrdokument som gäller för hela koncernen.

Policydokument

Miljöpolicy, Uppförandekod samt Uppförandekod för leverantörer finns tillgänliga här.

Marski by Scandic, HelsingforsMarski by Scandic, Helsingfors