Scandic

Boka hotell

Scandic Rubinen, Göteborg, SverigeScandic Rubinen, Göteborg, Sverige

Revisorer

Vid årsstämman den 15 Juni 2020 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (i egenskap av registrerat revisionsbolag) för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2012.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.