Logotype

Boka hotell

Revisorer

Vid årsstämman den 10 maj 2022 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (i egenskap av registrerat revisionsbolag) för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2012.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.