Scandic

Boka hotell

Vårt företag

Nordens ledande hotellföretag

Scandic har det största och bredaste hotellnätverket på den nordiska marknaden vilket möjliggör ett unikt
erbjudande till kunderna. Merparten av hotellen drivs under det helägda varumärket Scandic, som är det klart mest välkända hotellvarumärket i Norden.
Scandic finns på närmare 130 orter och antalet rum i drift och under utveckling uppgår till 58 000 fördelat på 280 hotell.

Scandic har en effektiv operationell modell med gemensamma varumärken och koncept. Scandic drar nytta av stordriftsfördelar inom en rad områden och den interna effektiviteten förbättras
löpande genom utveckling av standardiserade processer.

Under 2020 uppgick nettoomsättningen till 7,5 miljarder kronor.

Verksamhet

Scandics utbud av rum, restaurangerbjudanden och konferensmöjligheter utgörs av attraktiva koncept med en lokal touch.

Kunder

Alla är välkomna och ska hitta sitt hotell hos oss. I likhet med den nordiska hotellmarknaden i sin helhet är Scandics kunder till stor del inhemska eller nordiska.

Hållbar hotellverksamhet

Scandic har hotellbranschens ledande hållbarhets­program. Det var inom Scandic som idén om ”häng-upp-handduken” uppkom. En idé som är standard inom hela hotellbranschen världen över idag.