Logotype

Boka hotell

Risker och riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av Scandics affärsverksamhet. Syftet är att koncernens mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar.

Riskhanteringsprocessen omfattar både strategiska, operativa och finansiella risker.

Scandic har en god underliggande riskspridning i form av geografisk och balanserad kundmix. Koncernen bedriver sin verksamhet primärt på den nordiska marknaden med över 220 hotell till de huvudsakliga målgrupperna företagskunder och privatresenärer. Av koncerns intäkter står företagskunder för cirka 70 procent och privatresande för cirka 30 procent. Scandic är inte beroende av en specifik bransch eller ett fåtal kunder.

Kontakta oss

Rasmus Blomqvist
Director Investor Relations
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations