Logotype

Boka hotell

Valberedning 2024

Valberedningen inför Scandics årsstämma 2024 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per den 31 augusti 2023, samt styrelsens ordförande och har följande sammansättning:

  • Karl Swartling, Stena Sessan AB, valberedningens ordförande
  • Dick Bergqvist, AMF Pension & Fonder
  • Christian Ringnes, Eiendomsspar A/S
  • Per G. Braathen, styrelsens ordförande
  • Camilla Köhler, chefsjurist och valberedningens sekreterare

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@scandichotels.com senast den 31 december 2023.

Årsstämman kommer att äga rum den 16 maj 2024, på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.