Logotype

Boka hotell

Valberedning

Valberedningen inför Scandics årsstämma 2024 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per den 31 augusti 2023, samt styrelsens ordförande och har följande..
Valberedningen inför Scandics årsstämma 2023 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per den 31 augusti, 2022 samt styrelsens ordförande och har följande..
Valberedningen inför Scandics årsstämma 2022 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per den 31 augusti, 2021 samt styrelsens ordförande och har följande...
Valberedningen inför Scandics årsstämma 2021 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per den 31 augusti, 2020 samt styrelsens ordförande och har följande...
Valberedningen inför Scandics årsstämma 2020 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per 31 augusti 2019 samt styrelsens ordförande och har följande...
Valberedningen inför Scandics årsstämma 2019 utgjordes enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per 31 augusti 2018 samt styrelsens ordförande och hade följande...
En valberedning inför årsstämman 2018 bildades i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.
En valberedning inför årsstämman 2017 bildades i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.