Logotype

Boka hotell

Arbeta på Scandic

Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!

Bring your culture, build ours.

Medarbetarna är Scandics kulturbärare och det är deras förtjänst att bolaget har en ledande position i Norden och en mycket hög gästlojalitet.

Scandics fortsatta framgång bygger på att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Därför satsar vi stort på vidareutbildning och andra utvecklingsmöjligheter. Vi strävar också efter att möjliggöra en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Våra medarbetare i alla länder har fullt skydd när det gäller hälsa och säkerhet. Scandics ersättningsmodell baseras på klara, givna kriterier som inte tar hänsyn till kön, härkomst, etnicitet, ålder eller andra faktorer som inte är relevanta. Inom Scandic trivs vi på jobbet.

KARRIÄRVÄGAR

Uppåt, nedåt, åt sidan eller varför inte vidare över landets gränser. Vägen för din karriär inom Scandic bestämmer du själv. Du kanske vill byta inriktning, bli chef eller flytta till en annan stad.

Har du rätt inställning och delar våra värderingar är möjligheterna i det närmaste obegränsade – 280 hotell i drift och under utveckling i Norden och norra Europa kan bli arenan för din personliga utveckling