Scandic

Boka hotell

Arbeta på Scandic

Våra medarbetare är nyckeln till framgång.

Medarbetarna är Scandics kulturbärare och det är deras förtjänst att bolaget har en ledande position i Norden och en mycket hög gästlojalitet.

Scandics fortsatta framgång bygger på att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Därför satsar vi stort på vidareutbildning och andra utvecklingsmöjligheter. Vi strävar också efter att möjliggöra en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Scandics medarbetare i alla länder har fullt skydd när det gäller hälsa och säkerhet.

Scandics ersättningsmodell baseras på klara, givna kriterier som inte tar hänsyn till kön, härkomst, etnicitet, ålder eller andra faktorer som inte är relevanta. Inom Scandic trivs vi på jobbet. 

Scandic på Instagram