Logotype

Boka hotell

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Scandic syftar till att skapa värde och positiv avkastning på investerat kapital genom riskhantering, en effektiv organisationsstruktur, intern kontroll och en sund företagskultur.

Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget följer Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt svensk kod för bolagsstyrning.

Scandic kultur och gemensam etik

På Scandic är våra viktigaste tillgångar vår kultur och den gemensamma etik som styr vår verksamhet. Detta inkluderar att bry sig om varandra, tillhandahålla rättvisa arbetsvillkor, följa regler och förordningar och ta hand om vår planet. Som vägledning har vi en uppförandekod, grunden tillsammans med tillhörande policyer som varje teammedlem på Scandic bör känna till och leva efter

Läs mer om vår styrning och våra policies