Boka hotell

Hållbarhet

"Häng-upp-handduken" är en av Scandics innovativa idéer inom hållbarhet

1993 beslutade sig Scandic för att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen. Det var inom Scandic som idén om ”häng-upp-handduken” uppkom. En idé som idag är standard inom hela hotellbranschen världen över.

Scandic är idag ledande inom flera områden av hållbart företagande och hållbarhet är en del av Scandics värdegrund och något som samtliga verksamhetsområden och medarbetare tar hänsyn till i det dagliga arbetet.

Scandics medarbetare ges möjlighet till utbildning i miljöfrågor och det finns en miljöansvarig på varje hotell. 1996 började hotellen att månadsvis rapportera sin energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning och osorterade avfall. Scandics målmedvetna och systematiska arbete för att reducera verksamhetens miljöpåverkan har därefter kontinuerligt visat på förbättrade resultat.

1999 fick Scandic sitt första Svanenmärkta hotell och i slutet av 2016 var 180 hotell märkta med Nordic Swan Ecolabel eller EU Ecolabel.

Scandic i Samhället

Scandic är ett företag med tradition av att ta ett socialt ansvar både i lokalsamhället och i samband med större internationella katastrofer. 2001 initierade vi vårt program – Scandic i Samhället – där samtliga hotell och medarbetare engagerar sig på olika sätt. Alltifrån att erbjuda en varm kopp kaffe till nattvandrande föräldrar eller lakan till härbärgen för hemlösa människor.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning är integrerad i årsredovisningen i enlighet med GRI G4 på en självdeklarerad nivå. Årsredovisningar för 2015, 2016 och 2017 bifogas på sidan.

Policydokument och riktlinjer

Miljöpolicy, Uppförandekod, Uppförandekod för leverantörer och Mångfald- och inkluderingspolicy, så väl som Scandics riktlinjer för hållbara inköp är bifogade på sidan.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten finns till för att för att man ska kunna anmäla större fel på Scandic. Du kan rapportera oegentligheter genom att kontakta Director Sustainable Business på Scandic. Om du inte vill vara öppen med din rapportering går det bra att använda den här länken för att komma till rapporteringssystemet där du kan vara anonym.