Logotype

Boka hotell

Scandicaktien

Scandic Hotels Group är sedan 2 december, 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.


Volym, tusental
[{"d":"2021-01-11","n":"Scandic Arlandastad slår upp dörrarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-arlandastad-slar-upp-dorrarna/"},{"d":"2024-01-17","n":"Pär Christiansen utses till ny ekonomi- och finansdirektör för Scandic Hotels Group","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/par-christiansen-utses-till-ny-ekonomi--och-finansdirektor-for-scandic-hotels-group/"},{"d":"2024-01-31","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2023/"},{"d":"2024-02-14","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2023 – Bra avslutning på ett rekordår","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/scandics-boksluts­kommunike-2023-bra-avslutning-pa-ett-rekordar/"},{"d":"2024-02-29","n":"Scandic Nürnberg Central öppnar sina dörrar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/scandic-nurnberg-central-oppnar-sina-dorrar/"},{"d":"2024-03-06","n":"Scandics valberedning föreslår Michael Levie och Frank Veenstra till styrelsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/scandics-valberedning-foreslar-michael-levie-och-frank-veenstra-till-styrelsen/"},{"d":"2024-03-12","n":"Expansionen av Scandic Go fortsätter i Finland – nytt hotell öppnar i Uleåborg 2025","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/expansionen-av-scandic-go-fortsatter-i-finland-nytt-hotell-oppnar-i-uleaborg-2025/"},{"d":"2024-04-09","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2024-04-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för det första kvartalet 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-det-forsta-kvartalet-2024/"},{"d":"2024-04-12","n":"Scandic publicerar Års- och Hållbarhets­redovisning för 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/scandic-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-24","n":"Scandics delårsrapport första kvartalet 2024 – Stabil start på året och bra bokningsläge för det andra kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/scandics-delarsrapport-forsta-kvartalet-2024-stabil-start-pa-aret-och-bra-bokningslage-for-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2024-05-16","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2024/"},{"d":"2023-12-14","n":"Nytt hotell i Nürnberg utökar Scandics närvaro i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/nytt-hotell-i-nurnberg-utokar-scandics-narvaro-i-tyskland/"},{"d":"2023-11-27","n":"Scandic når Svanens nya tuffa miljömål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-nar-svanens-nya-tuffa-miljomal/"},{"d":"2023-11-24","n":"Scandic omprofilerar hotell i centrala Helsingfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-omprofilerar-hotell-i-centrala-helsingfors/"},{"d":"2023-11-21","n":"Scandic fortsätter att satsa på morgondagens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-morgondagens-ledare/"},{"d":"2023-11-01","n":"Valberedning inför årsstämma 2024 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/valberedning-infor-arsstamma-2024-utsedd/"},{"d":"2023-10-26","n":"Scandics delårsrapport Q3 2023 – Scandic står starkare än någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q3-2023--scandic-star-starkare-an-nagonsin/"},{"d":"2023-10-24","n":"Scandic implementerar molnlösning från Oracle för bättre gästupplevelser och ökad effektivitet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-implementerar-molnlosning-fran-oracle-for-battre-gastupplevelser-och-okad-effektivitet/"},{"d":"2023-10-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-09-13","n":"Scandic stärker positionen i Helsingfors med två nya hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-starker-positionen-i-helsingfors-med-tva-nya-hotell/"},{"d":"2023-11-14","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) offentliggör ett återköpserbjudande för utestående konvertibler upp till ett maximalt nominellt belopp om 600 000 000 SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-hotels-group-ab-publ-offentliggor-ett-aterkopserbjudande-for-utestaende-konvertibler-upp-till-ett-maximalt-nominellt-belopp-om-600-000-000-sek/"},{"d":"2023-09-05","n":"Idag öppnas dörrarna till Scandic Go i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/idag-oppnas-dorrarna-till-scandic-go-i-stockholm/"},{"d":"2023-09-04","n":"Scandic utnämner Malin Selander till ny kommunikationsdirektör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-utnamner-malin-selander-till-ny-kommunikationsdirektor/"},{"d":"2023-08-31","n":"Scandic utökar Signature Collection i Norge och Danmark","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-utokar-signature-collection-i-norge-och-danmark/"},{"d":"2023-07-14","n":"Scandics delårsrapport Q2 2023 – Starkt kvartal med hög aktivitet och bra bokningsläge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q2-2023--starkt-kvartal-med-hog-aktivitet-och-bra-bokningslage/"},{"d":"2023-07-03","n":"Scandic Go utvidgar med ännu ett hotell i centrala Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-go-utvidgar-med-annu-ett-hotell-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2023-06-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-06-08","n":"Scandic Go gläntar på dörren","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-go-glantar-pa-dorren/"},{"d":"2023-05-24","n":"24 nya branschtalanger examineras i Scandics ledarskapsprogram","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/24-nya-branschtalanger-examineras-i-scandics-ledarskapsprogram/"},{"d":"2023-05-09","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-05-08","n":"Laura Tarkka utses till ny chef för Scandic Hotels i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/laura-tarkka-utses-till-ny-chef-for-scandic-hotels-i-finland/"},{"d":"2023-04-27","n":"Scandic tar position i ekonomisegmentet - första Scandic Go öppnar efter sommaren","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-tar-position-i-ekonomisegmentet--forsta-scandic-go-oppnar-efter-sommaren/"},{"d":"2023-04-27","n":"Scandics delårsrapport Q1 2023 – Starkt första kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q1-2023--starkt-forsta-kvartal/"},{"d":"2023-04-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-04-05","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-03","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2023-03-01","n":"Scandic Frankfurt Hafenpark öppnar på förstklassigt läge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-frankfurt-hafenpark-oppnar-pa-forstklassigt-lage/"},{"d":"2023-02-16","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2022 - Stabilt kvartal avslutar starkt år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-boksluts­kommunike-2022---stabilt-kvartal-avslutar-starkt-ar/"},{"d":"2023-02-02","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2022/"},{"d":"2022-11-17","n":"Omvärld och kommersiellt ledarskap i fokus när Scandic utvecklar framtidens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/omvarld-och-kommersiellt-ledarskap-i-fokus-nar-scandic-utvecklar-framtidens-ledare/"},{"d":"2022-11-09","n":"Thérèse Cedercreutz ny Chief Commercial Officer för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/therese-cedercreutz-ny-chief-commercial-officer-for-scandic-hotels/"},{"d":"2022-10-28","n":"Valberedning inför årsstämma 2023 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/valberedning-infor-arsstamma-2023-utsedd/"},{"d":"2022-10-27","n":"Scandics delårsrapport Q3 2022 – Scandics bästa kvartal någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q3-2022-scandics-basta-kvartal-nagonsin/"},{"d":"2022-10-17","n":"Scandic lanserar nytt kommunikationskoncept och nordisk reklamkampanj","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-lanserar-nytt-kommunikationskoncept-och-nordisk-reklamkampanj/"},{"d":"2022-10-14","n":"Scandic München Macherei öppnar i München","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-munchen-macherei-oppnar-i-munchen/"},{"d":"2022-10-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-09-15","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Ski utanför Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-ski-utanfor-oslo/"},{"d":"2022-09-01","n":"Scandic öppnar nytt stort hotell i Helsingfors historiska tryckerihus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-nytt-stort-hotell-i-helsingfors-historiska-tryckerihus/"},{"d":"2022-08-31","n":"Förändringar i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandringar-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2022-08-18","n":"Konvertering av Scandics konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 2 miljoner SEK till aktier","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/konvertering-av-scandics-konvertibler-med-ett-nominellt-belopp-om-totalt-2-miljoner-sek-till-aktier/"},{"d":"2022-07-15","n":"Scandics delårsrapport Q2 2022 – Rekordresultat för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q2-2022--rekordresultat-for-scandic/"},{"d":"2022-06-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-06-23","n":"Scandics största hotell hittills öppnar i Köpenhamn – nordiskt spa och kock från Michelinrestaurang","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-storsta-hotell-hittills-oppnar-i-kopenhamn--nordiskt-spa-och-kock-fran-michelinrestaurang/"},{"d":"2022-06-17","n":"Scandic tar över Hotel Opus i Danska Horsens","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-tar-over-hotel-opus-i-danska-horsens/"},{"d":"2022-06-16","n":"Historiska Scandic Holmenkollen Park återöppnar i ny kostym","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/historiska-scandic-holmenkollen-park-ateroppnar-i-ny-kostym/"},{"d":"2022-06-10","n":"Nu öppnar Göteborgs nya storhotell – stadens högsta takterrass inspirerad av Miami","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/nu-oppnar-goteborgs-nya-storhotell--stadens-hogsta-takterrass-inspirerad-av-miami/"},{"d":"2022-06-10","n":"Scandic överens med Pandox om förlängning av hyresavtal för 15 hotell till oförändrade hyresvillkor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-overens-med-pandox-om-forlangning-av-hyresavtal-for-15-hotell-till-oforandrade-hyresvillkor/"},{"d":"2022-06-09","n":"Scandic förutser mycket stark resultatutveckling med förväntad justerad EBITDA på 1 000-1 100 MSEK för det andra kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-forutser-mycket-stark-resultatutveckling-med-forvantad-justerad-ebitda-pa-1-000-1-100-msek-for-det-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-06-02","n":"Scandic öppnar boutiquehotell – takbar och utsikt över Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-boutiquehotell--takbar-och-utsikt-over-kopenhamn/"},{"d":"2022-05-23","n":"Scandic Oceanhamnen öppnar idag – hållbarhet i fokus från kaj till takterrass","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oceanhamnen-oppnar-idag--hallbarhet-i-fokus-fran-kaj-till-takterrass/"},{"d":"2022-05-10","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-04-28","n":"Scandic öppnar tredje hotell i Tromsø","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-tredje-hotell-i-tromso/"},{"d":"2022-04-27","n":"Scandics delårsrapport Q1 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q1-2022/"},{"d":"2022-04-08","n":"Scandics publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-04-08","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-04-06","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2022-04-05","n":"Scandic Kiruna första kommersiella aktör att öppna i nya stadskärnan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-kiruna-forsta-kommersiella-aktor-att-oppna-i-nya-stadskarnan/"},{"d":"2022-04-04","n":"Scandics valberedning föreslår Gunilla Rudebjer till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-valberedning-foreslar-gunilla-rudebjer-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2022-03-21","n":"Scandic Örebro Central har öppnat – ny knutpunkt och entré i Örebro","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-orebro-central-har-oppnat--ny-knutpunkt-och-entre-i-orebro/"},{"d":"2022-02-10","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2021 – Positivt resultat och starkt kassaflöde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-boksluts­kommunike-2021--positivt-resultat-och-starkt-kassaflode/"},{"d":"2022-02-03","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2021/"},{"d":"2022-01-17","n":"Scandic öppnar klimatneutralt hotell i Sundsvall 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-klimatneutralt-hotell-i-sundsvall-2024/"},{"d":"2023-11-15","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av konvertibler till ett nominellt belopp om 590 200 000 SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/scandic-hotels-group-ab-publ-offentliggor-information-om-genomfort-aterkop-av-konvertibler-till-ett-nominellt-belopp-om-590-200-000-sek/"},{"d":"2021-12-07","n":"Scandic stärker erbjudandet för digital självbetjäning – gäster kan nu boka möten direkt på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-starker-erbjudandet-for-digital-sjalvbetjaning--gaster-kan-nu-boka-moten-direkt-pa-webben/"},{"d":"2021-03-26","n":"Scandic offentliggör ett erbjudande av konvertibler med förväntad bruttolikvid om 1 600 miljoner SEK och villkorad förlängning av existerande kreditfaciliteter om 6 650 miljoner SEK till 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/konvertibelemission-2021/"},{"d":"2021-03-26","n":"Scandic har framgångsrikt genomfört ett erbjudande av konvertibler som tillför Scandic en bruttolikvid om cirka 1 609 miljoner SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-har-framgangsrikt-genomfort-ett-erbjudande-av-konvertibler/"},{"d":"2021-11-01","n":"Scandic Hamburger Börs har öppnat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-hamburger-bors-har-oppnat/"},{"d":"2021-10-29","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2022 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2022-utsedd/"},{"d":"2021-10-28","n":"Scandics delårsrapport Q3 2021 – Starkt resultat i en förbättrad marknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q3-2021--starkt-resultat-i-en-forbattrad-marknad/"},{"d":"2021-10-26","n":"Åsa Wirén ny CFO för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/asa-wiren-ny-cfo-for-scandic-hotels/"},{"d":"2021-10-21","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-10-15","n":"Scandic rapporterar starkt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-rapporterar-starkt-resultat-och-kassaflode-for-tredje-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-09-22","n":"Scandic offentliggör prospekt och avser att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de konvertibler som emitterades i mars 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-offentliggor-prospekt-och-avser-att-ansoka-om-upptagande-till-handel-pa-nasdaq-stockholm-av-de-konvertibler-som-emitterades-i-mars-2021/"},{"d":"2021-09-16","n":"Scandic fortsätter att utbilda morgondagens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-fortsatter-att-utbilda-morgondagens-ledare/"},{"d":"2021-09-15","n":"Scandic kommenterar marknadsläget – Positiv utveckling under sommaren och lovande inledning på hösten","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadslaget--positiv-utveckling-under-sommaren-och-lovande-inledning-pa-hosten/"},{"d":"2021-09-08","n":"Scandic utvecklar coworking – satsar på affärsfrukost","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-utvecklar-coworking--satsar-pa-affarsfrukost/"},{"d":"2021-08-26","n":"Scandic förstärker sin kommersiella ledningsgrupp","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-forstarker-sin-kommersiella-ledningsgrupp/"},{"d":"2021-08-19","n":"Scandic fortsätter satsning på studenter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-fortsatter-satsning-pa-studenter/"},{"d":"2021-07-16","n":"Scandics delårsrapport Q2 2021 – Återhämtningen tar fart","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q2-2021--aterhamtningen-tar-fart/"},{"d":"2021-07-07","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-06-30","n":"Scandic belönar medvetna turister - lanserar program för ökad omtanke på resan tillsammans med Håll Sverige Rent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-belonar-medvetna-turister---lanserar-program-for-okad-omtanke-pa-resan-tillsammans-med-hall-sverige-rent/"},{"d":"2021-06-16","n":"Scandic tar Göteborg till nya höjder – om ett år öppnar Scandic Göteborg Central","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-tar-goteborg-till-nya-hojder--om-ett-ar-oppnar-scandic-goteborg-central/"},{"d":"2021-06-15","n":"Scandic kommenterar marknadsutveckling och bokningsläge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadsutveckling-och-bokningslage/"},{"d":"2021-06-07","n":"Inbjudan till presentation där Scandic kommenterar marknadsutvecklingen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-dar-scandic-kommenterar-marknadsutvecklingen/"},{"d":"2021-05-31","n":"Scandic Landvetter har öppnat sina dörrar – nytt spännande landmärke för Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-landvetter-har-oppnat-sina-dorrar--nytt-spannande-landmarke-for-goteborg/"},{"d":"2021-05-31","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-05-28","n":"Nu kan resenärer boka hela sin roadtrip på en gång - Scandic först ut med multibokning på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/nu-kan-resenarer-boka-hela-sin-roadtrip-pa-en-gang---scandic-forst-ut-med-multibokning-pa-webben/"},{"d":"2021-05-25","n":"Jan Johansson lämnar rollen som CFO på Scandic Hotels Group AB (publ) under slutet av 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/jan-johansson-lamnar-rollen-som-cfo-pa-scandic-hotels-group-ab-publ-under-slutet-av-2021/"},{"d":"2021-05-10","n":"Scandics publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-05-04","n":"Scandics verkställande direktör Jens Mathiesen har förvärvat aktieoptioner från Stena Sessan och Formica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-verkstallande-direktor-jens-mathiesen-har-forvarvat-aktieoptioner-fran-stena-sessan-och-formica/"},{"d":"2021-04-28","n":"Scandics valberedning föreslår Therese Cedercreutz till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-valberedning-foreslar-therese-cedercreutz-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2021-04-28","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2021-04-28","n":"Scandics delårsrapport Q1 2021 – Väl förberedda inför en återhämtning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q1-2021--val-forberedda-infor-en-aterhamtning/"},{"d":"2021-04-21","n":"Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-scandics-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2021-04-19","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-04-14","n":"Scandic rekryterar ny HR-chef till koncernledningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-rekryterar-ny-hr-chef-till-koncernledningen/"},{"d":"2021-03-29","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2021-03-11","n":"Scandic toppar svenska hållbarhets­listan – för elfte året i rad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-toppar-svenska-hallbarhetslistan-for-elfte-aret-i-rad/"},{"d":"2021-02-17","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2020 – Återhämtning förväntas efter ett utmanande 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-boksluts­kommunike-2020-aterhamtning-forvantas-efter-ett-utmanande-2020/"},{"d":"2021-02-05","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2020/"},{"d":"2021-01-15","n":"Scandic kommenterar marknadsläge och pågående hyresförhandlingar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadslage-och-pagaende-hyresforhandlingar/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandics kapitalmarknadsdag 2020- annonserar tillväxtplaner med nytt varumärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-kapitalmarknadsdag-2020-annonserar-tillvaxtplaner-med-nytt-varumarke/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandic lanserar nytt hotellvarumärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-lanserar-nytt-hotellvarumarke/"},{"d":"2020-01-17","n":"Påminnelse: Inbjudan till Scandic Hotels kapitalmarknadsdag 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/paminnelse-inbjudan-till-scandic-hotels-kapitalmarknadsdag-2020/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2019 – Fortsatt förbättring av justerat EBITDA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-boksluts­kommunike-2019-fortsatt-forbattring-av-justerat-ebitda/"},{"d":"2020-02-11","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2019/"},{"d":"2020-12-08","n":"Scandic kommenterar marknadsutvecklingen och pågående hyresförhandlingar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-kommenterar-marknadsutvecklingen-och-pagaende-hyresforhandlingar/"},{"d":"2020-05-25","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-02-27","n":"Statement från Scandic Hotels: Gästsäkerhet – Coronavirus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/statement-fran-scandic-hotels-gastsakerhet-coronavirus/"},{"d":"2020-11-03","n":"Scandic tar över hotell vid Stockholm Arlanda Airport","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-tar-over-hotell-vid-stockholm-arlanda-airport/"},{"d":"2020-11-03","n":"Scandics delårsrapport Q3 2020 – Långsam återhämtning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q3-2020-langsam-aterhamtning/"},{"d":"2020-10-26","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-04-29","n":" Scandic beslutar om en företrädesemission om cirka 1,75 miljarder SEK och ingår ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-beslutar-om-en-foretradesemission/"},{"d":"2020-10-16","n":"Valberedningen inför Scandics årsstämma 2021 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/valberedningen-infor-scandics-arsstamma-2021-utsedd/"},{"d":"2020-09-28","n":"Scandic stärker kommersiellt fokus genom rekrytering av Anna Spjuth som Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-starker-kommersiellt-fokus-genom-rekrytering-av-anna-spjuth-som-chief-commercial-officer/"},{"d":"2020-09-09","n":"Scandic förväntar en beläggningsnivå på 30-35 procent för september","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-forvantar-en-belaggningsniva-pa-30-35-procent-for-september/"},{"d":"2020-05-25","n":"Scandic offentliggör de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-de-slutliga-villkoren-for-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-09-08","n":"Scandic introducerar coworking på 270 hotell - Störst nätverk av flexibla arbetsytor i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-introducerar-coworking-pa-270-hotell--storst-natverk-av-flexibla-arbetsytor-i-norden/"},{"d":"2020-06-01","n":"Scandic offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-06-10","n":" Scandic offentliggör tilläggsprospekt till prospektet avseende företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-tillaggsprospekt-till-prospektet-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-06-24","n":" Scandics företrädesemission övertecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2020-08-21","n":"Svein Arild Steen-Mevold lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/svein-arild-steen-mevold-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-07-31","n":"Förändring i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic-2020-07-31/"},{"d":"2020-07-17","n":"Scandics delårsrapport Q2 2020 – Återhämtning i slutet av kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q2-2020-aterhamtning-i-slutet-av-kvartalet/"},{"d":"2020-07-09","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-06-30","n":"Förändring i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2020-06-15","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-06-08","n":"Scandics beläggningsgrad och bokningsläge fortsätter att öka, i linje med prognosen för det andra kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-belaggningsgrad-och-bokningslage-fortsatter-att-oka-i-linje-med-prognosen-for-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2020-05-28","n":"Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-scandics-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2020-05-20","n":"Scandics delårsrapport Q1 2020 – Kraftiga kostnads­reduktioner och säkrad finansiering","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q1-2020-kraftiga-kostnads­reduktioner-och-sakrad-finansiering/"},{"d":"2020-05-14","n":"Kallelse till årsstämma 2020 i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-2020-i-scandic-hotels-group-ab-2020-05-14/"},{"d":"2020-05-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-04-29","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2020-04-15","n":"Bitte Ferngren lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/bitte-ferngren-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-04-09","n":"Scandic kommenterar den finansiella utvecklingen för årets första kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-kommenterar-den-finansiella-utvecklingen-for-arets-forsta-kvartal/"},{"d":"2020-03-23","n":"Scandic anpassar verksamheten till en temporär period med kraftigt sänkt beläggningsgrad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-anpassar-verksamheten-till-en-temporar-period-med-kraftigt-sankt-belaggningsgrad/"},{"d":"2020-03-16","n":"Scandics styrelse föreslår att aktieutdelningen för 2019 ställs in för att stärka den finansiella ställningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-styrelse-foreslar-att-aktieutdelningen-for-2019-stalls-in-for-att-starka-den-finansiella-stallningen/"},{"d":"2020-03-12","n":"Fortsatt försämring av affärsläget på grund av coronaviruset – Scandic varslar om uppsägning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/fortsatt-forsamring-av-affarslaget-pa-grund-av-coronaviruset-scandic-varslar-om-uppsagning/"},{"d":"2020-03-11","n":"Scandics valberednings föreslår Kristina Patek till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-valberednings-foreslar-kristina-patek-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2020-03-10","n":"Ann Hellenius lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/ann-hellenius-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-03-09","n":"Scandic reviderar försäljningsprognosen för det första kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-reviderar-forsaljningsprognosen-for-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2019-07-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-06-14","n":"Scandic rekryterar ny HR- och hållbarhets­direktör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-rekryterar-ny-hr-och-hallbarhetsdirektor/"},{"d":"2019-06-11","n":"Finlands första signaturhotell – Marski by Scandic – har öppnat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/finlands-forsta-signaturhotell-har-oppnat-marski-by-scandic/"},{"d":"2019-03-21","n":"Scandic bygger ut två norska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-bygger-ut-tva-norska-hotell/"},{"d":"2019-01-30","n":"Scandic utser Søren Faerber till ny landschef i Danmark och medlem i koncernledningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-utser-soren-faerber-till-ny-landschef-i-danmark-och-medlem-i-koncernledningen/"},{"d":"2019-01-17","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) ersätter Even Frydenberg som VD och koncernchef med Jens Mathiesen. I samband med detta kommenterar Scandic den finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet.","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-hotels-group-ab-publ-ersatter-even-frydenberg-som-vd-och-koncernchef-med-jens-mathiesen-i-samband-med-detta-kommenterar-scandic-den-finansiella-utvecklingen-for-det-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2019-11-22","n":"Scandic genomför organisationsförändring för att stärka fokus på portföljutveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-genomfor-organisationsforandring-for-att-starka-fokus-pa-portfoljutveckling/"},{"d":"2019-11-14","n":"Inbjudan till Scandic Hotels kapitalmarknadsdag 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-scandic-hotels-kapitalmarknadsdag-2020/"},{"d":"2019-11-13","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Örebro","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-orebro/"},{"d":"2019-11-11","n":"Scandic återigen finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-aterigen-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2019-10-24","n":"Scandics delårsrapport Q3 2019 – Förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q3-2019-forbattrad-lonsamhet-och-okad-tillvaxt/"},{"d":"2019-10-22","n":"Scandic öppnar centrala Helsingfors största konferenshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-centrala-helsingfors-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2019-10-15","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-10-04","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2020 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2020-utsedd/"},{"d":"2019-09-24","n":"Scandic tecknar avtal för prestigefullt hotell och konferenscenter vid Århus hamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tecknar-avtal-for-prestigefullt-hotell-och-konferenscenter-vid-arhus-hamn/"},{"d":"2019-08-07","n":"Scandic återöppnar ikoniskt hotell- och eventcenter i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-ateroppnar-ikoniskt-hotell-och-eventcenter-i-kopenhamn/"},{"d":"2019-07-19","n":"Scandics delårsrapport Q2 2019 – God efterfrågan och förbättrad underliggande tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q2-2019-god-efterfragan-och-forbattrad-underliggande-tillvaxt/"},{"d":"2019-06-25","n":"Scandic tar över hotell i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tar-over-hotell-i-stavanger/"},{"d":"2019-06-14","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kopenhamn/"},{"d":"2019-05-17","n":"Lena Bjurner lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/lena-bjurner-lamnar-scandic/"},{"d":"2019-05-13","n":"Scandic Hotels introducerar allergirums-standard","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-hotels-introducerar-allergirums-standard/"},{"d":"2019-05-07","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-05-07","n":"Scandics delårsrapport Q1 2019 – Ökat resultat i stabila marknader","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q1-2019-okat-resultat-i-stabila-marknader/"},{"d":"2019-04-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-04-25","n":"Scandic avyttrar hotell i Lahtis","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-avyttrar-hotell-i-lahtis/"},{"d":"2019-04-12","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2018/"},{"d":"2019-04-12","n":"Scandic rankas allt högre som hållbart varumärke i Sustainable Brand Index","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-rankas-allt-hogre-som-hallbart-varumarke-i-sustainable-brand-index/"},{"d":"2019-04-04","n":"Scandics valberedning föreslår två nya styrelseledamöter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-valberedning-foreslar-tva-nya-styrelseledamoter/"},{"d":"2019-04-04","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-4/"},{"d":"2019-03-15","n":"Scandics sömnambassadör hjälper dig sova bättre på Internationella Sömndagen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-somnambassador-hjalper-dig-sova-battre-pa-internationella-somndagen/"},{"d":"2019-03-05","n":"Scandic involverar 18 000 medarbetare i hållbarhets­arbetet genom Nordisk hackathon","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-involverar-18-000-medarbetare-i-hallbarhetsarbetet-genom-nordisk-hackathon/"},{"d":"2019-02-27","n":"Scandic ett av de bästa hotellföretagen i CDP Climate Change Report 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-ett-av-de-basta-hotellforetagen-i-cdp-climate-change-report-2018/"},{"d":"2019-02-19","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2018 – God efterfrågan i kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-boksluts­kommunike-2018-god-efterfragan-i-kvartalet/"},{"d":"2019-02-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2018/"},{"d":"2019-02-07","n":"Scandic tecknar avtal om försäljning av Scandic Hasselbacken i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tecknar-avtal-om-forsaljning-av-scandic-hasselbacken-i-stockholm/"},{"d":"2019-01-29","n":"Scandic testar sömnprogram tillsammans med SATS – för bättre sömnupplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-testar-somnprogram-tillsammans-med-sats-for-battre-somnupplevelser/"},{"d":"2018-12-10","n":"Scandic expanderar till München","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-expanderar-till-munchen/"},{"d":"2018-11-15","n":"Scandic Hotels lanserar Scandic Friends Mastercard tillsammans med SEB Kort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-lanserar-scandic-friends-mastercard-tillsammans-med-seb-kort/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kiruna – ersätter befintligt på grund av stadsomvandling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kiruna-ersatter-befintligt-pa-grund-av-stadsomvandling/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic tar över hotell i Molde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tar-over-hotell-i-molde/"},{"d":"2018-11-06","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2019 utsedd och Frank Fiskers avgår från styrelsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2019-utsedd-och-frank-fiskers-avgar-fran-styrelsen/"},{"d":"2018-10-25","n":"Scandics delårsrapport Q3 2018 – Fortsatt resultatförbättring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q3-2018-fortsatt-resultatforbattring/"},{"d":"2018-10-17","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-09-03","n":"Scandic inför totalstopp mot ägg från burhöns","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-infor-totalstopp-mot-agg-fran-burhons/"},{"d":"2018-08-22","n":"Scandic huserar 300 spelare i rullstolsbasket på ett hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-huserar-300-spelare-i-rullstolsbasket-pa-ett-hotell/"},{"d":"2018-08-20","n":"Scandic Hotels går med i ITP för att hjälpa hotellbranschen uppnå hållbarhets­målen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-gar-med-i-itp-for-att-hjalpa-hotellbranschen-uppna-hallbarhetsmalen/"},{"d":"2018-08-16","n":"Scandic Hotels öppnar Trondheims största hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-trondheims-storsta-hotell/"},{"d":"2018-07-20","n":"Scandics delårsrapport Q2 2018 – Förbättrat resultat på samtliga marknader","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q2-2018-forbattrat-resultat-pa-samtliga-marknader/"},{"d":"2018-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-07-10","n":"Scandic tecknar avtal för nytt hotell i Helsingfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tecknar-avtal-for-nytt-hotell-i-helsingfors/"},{"d":"2018-06-20","n":"Scandic avyttrar hotell i Björneborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-bjorneborg/"},{"d":"2018-06-18","n":"Scandic stärker koncernledningen med strategisk kompetens inom digitalisering, varumärke och marknadsföring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-starker-koncernledningen-med-strategisk-kompetens-inom-digitalisering-varumarke-och-marknadsforing/"},{"d":"2018-06-15","n":"Scandic Hotels utsett till en av Europas bästa arbetsplatser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-utsett-till-en-av-europas-basta-arbetsplatser/"},{"d":"2018-06-05","n":"Omprofileringen av Restels hotell till Scandic är nu helt genomförd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/omprofileringen-av-restels-hotell-till-scandic-ar-nu-helt-genomford/"},{"d":"2018-05-28","n":"Scandic Hotels slutar helt med sugrör och cocktailpinnar av plast","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-slutar-helt-med-sugror-och-cocktailpinnar-av-plast/"},{"d":"2018-04-26","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-04-23","n":"Scandic öppnar hotell i Helsingborg hamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-hotell-i-helsingborg-hamn/"},{"d":"2018-03-27","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2017/"},{"d":"2018-03-22","n":"Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/andrad-segmentsrapportering-fran-1-januari-2018/"},{"d":"2018-02-27","n":"Scandics valberedning föreslår ny styrelse-ordförande och presenterar förslag till årsstämman","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-valberedning-foreslar-ny-styrelse-ordforande-och-presenterar-forslag-till-arsstamman/"},{"d":"2018-02-20","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-boksluts­kommunike-2017/"},{"d":"2018-02-13","n":"Scandic får tillgänglighetspris och inbjudan att tala vid FN-kontoret i Wien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-tillganglighetspris-och-inbjudan-att-tala-vid-fn-kontoret-i-wien/"},{"d":"2018-01-30","n":"Unika samarbeten och ny app när Scandic lanserar nytt lojalitetsprogram","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/unika-samarbeten-och-ny-app-nar-scandic-lanserar-nytt-lojalitetsprogram/"},{"d":"2018-01-16","n":"Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-forutser-lagre-resultat-for-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2018-10-04","n":"Scandic får bästa betyg inom HR – Lena Bjurner utnämnd till årets nordiska personaldirektör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-basta-betyg-inom-hr-lena-bjurner-utnamnd-till-arets-nordiska-personaldirektor/"},{"d":"2018-08-30","n":"Scandic avyttrar hotell i Kuopio","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-kuopio/"},{"d":"2018-05-03","n":"Scandic Hotels öppnar hotell på snabbväxande marknaden i norska Voss","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-hotell-pa-snabbvaxande-marknaden-i-norska-voss/"},{"d":"2018-04-26","n":"Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnads­fokus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q1-2018-okat-kostnads­fokus/"},{"d":"2018-04-19","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-3/"},{"d":"2018-03-12","n":"Scandic upprättar program för företagscertifikat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-upprattar-program-for-foretagscertifikat/"},{"d":"2018-02-20","n":"Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vagn-sorensen-lamnar-sitt-uppdrag-som-ordforande-och-ledamot-i-scandics-styrelse/"},{"d":"2018-02-16","n":"Vanessa Butani ny Director of Sustainable Business på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vanessa-butani-ny-director-of-sustainable-business-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2018-02-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2017/"},{"d":"2018-01-19","n":"Scandics gäster kan nu donera hotellpoäng till Rädda Barnen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-gaster-kan-nu-donera-hotellpoang-till-radda-barnen/"},{"d":"2017-12-21","n":"Scandic öppnar ett av Frankfurts största konferenshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-ett-av-frankfurts-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2017-12-04","n":"Scandic återtar The Mayor i hjärtat av Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-atertar-the-mayor-i-hjartat-av-arhus/"},{"d":"2017-11-28","n":"Siri Wikander blir ny Director of People Growth på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/siri-wikander-blir-ny-director-of-people-growth-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2017-11-14","n":"Scandic Hotels utsett till Danmarks bästa arbetsplats","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-utsett-till-danmarks-basta-arbetsplats/"},{"d":"2017-10-26","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017 – Solid utveckling av försäljning och resultat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017-solid-utveckling-av-forsaljning-och-resultat/"},{"d":"2017-10-20","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-10-18","n":"Scandic Hotels skriver avtal om drift av hotell i ikoniska Hamburger Börs i Åbo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-skriver-avtal-for-drift-av-hotell-i-ikoniska-hamburger-bors-i-abo/"},{"d":"2017-10-11","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2018 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2018-utsedd/"},{"d":"2017-09-20","n":"Scandic expanderar ytterligare i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-ytterligare-i-kopenhamn/"},{"d":"2017-08-24","n":"Fördjupad granskning av det föreslagna förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/fordjupad-granskning-av-det-foreslagna-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-07-20","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017 – Stark tillväxt i ett mycket aktivt kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017-stark-tillvaxt-i-ett-mycket-aktivt-kvartal/"},{"d":"2017-07-04","n":"Scandic expanderar i Tyskland – tar över centralt hotell i Frankfurt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-i-tyskland-tar-over-centralt-hotell-i-frankfurt/"},{"d":"2017-06-22","n":"Scandics vd & koncernchef Frank Fiskers belönad med prestigefyllt ledarskapspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-vd-koncernchef-frank-fiskers-belonad-med-prestigefyllt-ledarskapspris/"},{"d":"2017-05-24","n":"Scandic utsedd till hotellbranschens mest attraktiva arbetsgivare i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utsedd-till-hotellbranschens-mest-attraktiva-arbetsgivare-i-norden/"},{"d":"2017-05-10","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2017/"},{"d":"2017-05-04","n":"Scandic Friends firar 2 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-friends-firar-2-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2017-04-25","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Landvetter Airport i Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-landvetter-airport-i-goteborg/"},{"d":"2017-04-06","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-2/"},{"d":"2017-02-14","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2016/"},{"d":"2017-02-07","n":"Scandic utbildar 500 mötesrådgivare tillsammans med Hyper Island","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utbildar-500-motesradgivare-tillsammans-med-hyper-island/"},{"d":"2017-01-19","n":"Scandic öppnar hotell vid Helsingfors flygplats – Blir det närmaste fristående hotellet för flygpassagerare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-vid-helsingfors-flygplats-blir-det-narmaste-fristaende-hotellet-for-flygpassagerare/"},{"d":"2017-01-12","n":"Scandic erbjuder digitala tidningar och magasin till alla hotellgäster och besökare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-erbjuder-digitala-tidningar-och-magasin-till-alla-hotellgaster-och-besokare/"},{"d":"2017-12-29","n":"Scandic har slutfört förvärvet av Restel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-har-slutfort-forvarvet-av-restel/"},{"d":"2017-12-05","n":"Finska konkurrensmyndigheten godkänner Scandic Hotels förvärv av Restel förutsatt att vissa villkor uppfylls","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/finska-konkurrensmyndigheten-godkanner-scandic-hotels-forvarv-av-restel-forutsatt-att-vissa-villkor-uppfylls/"},{"d":"2017-12-01","n":"Scandic Hotels arrangerade världens största blindlunch – siktar på Guiness-rekord","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-arrangerade-varldens-storsta-blindlunch-siktar-pa-guiness-rekord/"},{"d":"2017-11-22","n":"Förlängd granskning av förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forlangd-granskning-av-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-11-02","n":"Scandic Hotels finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2017-10-25","n":"Scandic och Live Nation samarbetar för att erbjuda unika musikupplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-och-live-nation-samarbetar-for-att-erbjuda-unika-musikupplevelser/"},{"d":"2017-10-19","n":"Beslut om eftertaxering i Finland avseende beskattningsår 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/beslut-om-eftertaxering-i-finland-avseende-beskattningsar-2008/"},{"d":"2017-10-16","n":"Thomas Engelhart lämnar Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/thomas-engelhart-lamnar-scandic-hotels/"},{"d":"2017-09-29","n":"Försäljning av Scandic Vierumäki i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forsaljning-av-scandic-vierumaki-i-finland/"},{"d":"2017-09-01","n":"Stockholms senaste hotelltillskott Downtown Camper uppmuntrar till äventyr och hållbar livsstil","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/stockholms-senaste-hotelltillskott-downtown-camper-uppmuntrar-till-aventyr-och-hallbar-livsstil/"},{"d":"2017-08-24","n":"Scandic växer i centrala Köpenhamn – Företagets största hotell öppnar i premiumläge nära Tivoli","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-vaxer-i-centrala-kopenhamn-foretagets-storsta-hotell-oppnar-i-premiumlage-nara-tivoli/"},{"d":"2017-07-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-06-30","n":"Scandic öppnar hotell i anrika Helsingfors järnvägsstation","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-i-anrika-helsingfors-jarnvagsstation/"},{"d":"2017-06-21","n":"Scandic förvärvar Restels hotellportfölj och blir ledande hotelloperatör i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-forvarvar-restels-hotellportfolj-och-blir-ledande-hotelloperator-i-finland/"},{"d":"2017-05-11","n":"Scandics anbudsgrupp vinner prestigefyllt hotellprojekt i danska Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-anbudsgrupp-vinner-prestigefyllt-hotellprojekt-i-danska-arhus/"},{"d":"2017-05-10","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017 – Fortsatt stark underliggande tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017-fortsatt-stark-underliggande-tillvaxt/"},{"d":"2017-05-03","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-04-19","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2016/"},{"d":"2017-02-23","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2016 – En stark avslutning på ett framgångsrikt år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-boksluts­kommunike-2016-en-stark-avslutning-pa-ett-framgangsrikt-ar/"},{"d":"2017-02-09","n":"Even Frydenberg ny VD & koncernchef för Scandic – efterträder Frank Fiskers som lämnar efter åtta år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/even-frydenberg-ny-vd-koncernchef-for-scandic-eftertrader-frank-fiskers-som-lamnar-efter-atta-ar/"},{"d":"2017-02-03","n":"Scandic öppnar nytt hotell i centrala Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-centrala-goteborg/"},{"d":"2017-01-18","n":"Scandic tar över portfölj med åtta hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-tar-over-portfolj-med-atta-hotell-i-norden/"},{"d":"2016-11-21","n":"Scandic föreläser om tillgänglighet för turistbranschen i Singapore","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forelaser-om-tillganglighet-for-turistbranschen-i-singapore/"},{"d":"2016-11-08","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016 – Fortsatt stark tillväxt och god resultatutveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016-fortsatt-stark-tillvaxt-och-god-resultatutveckling/"},{"d":"2016-11-01","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-10-11","n":"Ny valberedning i Scandic Hotels Group","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ny-valberedning-i-scandic-hotels-group/"},{"d":"2016-09-29","n":"Scandic rekryterar Director of Business Development till sin tyska verksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-director-of-business-development-till-sin-tyska-verksamhet/"},{"d":"2016-09-27","n":"Scandic utvecklar sitt digitala erbjudande med online check-in och mobil nyckel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-utvecklar-sitt-digitala-erbjudande-med-online-check-in-och-mobil-nyckel/"},{"d":"2016-09-16","n":"Scandic stärker koncernledningen och inkluderar landscheferna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-starker-koncernledningen-och-inkluderar-landscheferna/"},{"d":"2016-08-16","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016 – Starkt resultat med förbättrade marginaler","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016-starkt-resultat-med-forbattrade-marginaler/"},{"d":"2016-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-07-11","n":"Scandic tecknar nordiskt callcenter-avtal med Transcom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-tecknar-nordiskt-callcenter-avtal-med-transcom/"},{"d":"2016-06-23","n":"Scandic inleder ett strategiskt partnerskap med MCI Nordics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-inleder-ett-strategiskt-partnerskap-med-mci-nordics/"},{"d":"2016-06-17","n":"Scandic erbjuder mobil lyft till sina gäster","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erbjuder-mobil-lyft-till-sina-gaster/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandic rekryterar ny e-handelschef från eBay","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-ny-e-handelschef-fran-ebay/"},{"d":"2016-05-17","n":"Jan Johansson ny CFO på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/jan-johansson-ny-cfo-pa-scandic/"},{"d":"2016-05-12","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016 – Bra start på året och en god underliggande efterfrågan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016-bra-start-pa-aret-och-en-god-underliggande-efterfragan/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic förstärker sin kunddialog och e-handel genom en ny digital plattform","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-kunddialog-och-e-handel-genom-en-ny-digital-plattform/"},{"d":"2016-04-21","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2015/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic prisar anställda i Scandic President’s Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-prisar-anstallda-i-scandic-presidents-awards/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic rekryterar Frippe Stenberg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-frippe-stenberg/"},{"d":"2016-04-08","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab/"},{"d":"2016-04-04","n":"Förändring i Scandics valberedning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/forandring-i-scandics-valberedning/"},{"d":"2016-03-29","n":"Scandic ett av börsens mest jämställda bolag – tar plats på AllBrights vita lista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-borsens-mest-jamstallda-bolag-tar-plats-pa-allbrights-vita-lista/"},{"d":"2016-03-09","n":"Gunilla Rudebjer lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/gunilla-rudebjer-lamnar-scandic-2/"},{"d":"2016-02-23","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-boksluts­kommunike-2015/"},{"d":"2016-01-04","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-avseende-aktier-i-scandic-2/"},{"d":"2016-11-28","n":"Scandic ett av de högst rankade nordiska bolagen i CDP Climate Change Report 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-de-hogst-rankade-nordiska-bolagen-i-cdp-climate-change-report-2016/"},{"d":"2016-11-17","n":"Scandic erhåller skadestånd för tvist med Folkets Hus & Park i Sundsvall","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erhaller-skadestand-for-tvist-med-folkets-hus-park-i-sundsvall/"},{"d":"2016-11-07","n":"Scandic expanderar i norska Drammen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-expanderar-i-norska-drammen/"},{"d":"2016-10-11","n":"Scandic Hotels Lena Bjurner nominerad till Årets personaldirektör 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-hotels-lena-bjurner-nominerad-till-arets-personaldirektor-2017/"},{"d":"2016-09-29","n":"Tillväxt i fokus på Scandics kapitalmarknadsdag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/tillvaxt-i-fokus-pa-scandics-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2016-09-28","n":"Scandic lanserar sitt femte signaturhotell – naturen gör intåg i Stockholm genom Downtown Camper","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-sitt-femte-signaturhotell-naturen-gor-intag-i-stockholm-genom-downtown-camper/"},{"d":"2016-09-22","n":"Scandics CIO finalist till CIO Awards 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-cio-finalist-till-cio-awards-2016/"},{"d":"2016-09-08","n":"Scandic rekryterar Talent & Employer Branding Manager","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-talent-employer-branding-manager/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic bjuder in till kapitalmarknadsdag 29 september 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-bjuder-in-till-kapitalmarknads-dag-29-september-2016/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic rekryterar Elin Westin som Director of Communications","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-elin-westin-som-director-of-communications/"},{"d":"2016-06-30","n":"Scandic ingår återigen ett långsiktigt strategiskt avtal med Pandox","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ingar-aterigen-ett-langsiktigt-strategiskt-avtal-med-pandox/"},{"d":"2016-06-22","n":"Ann-Charlotte Johansson lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ann-charlotte-johansson-lamnar-scandic/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandics framtida ledare diplomerade under pompa och ståt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-framtida-ledare-diplomerade-under-pompa-och-stat/"},{"d":"2016-06-03","n":"HTL-hotell byter namn till Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/htl-hotell-byter-namn-till-scandic/"},{"d":"2016-05-12","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2016-05-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic öppnar nytt hotell i finska Vasa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-finska-vasa/"},{"d":"2016-04-20","n":"Frank Fiskers nominerad till The Hotelier of the World Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/frank-fiskers-nominerad-till-the-hotelier-of-the-world-awards/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic lanserar ytterligare 2 signaturhotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-ytterligare-2-signaturhotell-i-norden/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic öppnar nytt konferenshotell i Köpenhamn 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-konferenshotell-i-kopenhamn-2018/"},{"d":"2016-04-07","n":"Scandic befäster återigen sin position som bäst i branschen på hållbarhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-befaster-aterigen-sin-position-som-bast-i-branschen-pa-hallbarhet/"},{"d":"2016-04-01","n":"Scandic rekryterar Jan Edgren som Vice President Technical Services","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-jan-edgren-som-vice-president-technical-services/"},{"d":"2016-03-17","n":"Scandic övertar populärt hotell i danska Aalborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-overtar-populart-hotell-i-danska-aalborg-2/"},{"d":"2016-02-26","n":"Scandic förstärker sin försäljningsorganisation – rekryterar Klaus Johansen som Vice President Group & International Sales","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-forsaljningsorganisation-rekryterar-klaus-johansen-som-vice-president-group-international-sales-2/"},{"d":"2016-02-19","n":"Inbjudan till webbsänd presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-webbsand-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2015-2/"},{"d":"2015-12-29","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2015-12-02","n":"Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/erbjudandepriset-for-scandics-borsintroduktion-har-faststallts-till-67-sek-per-aktie-handeln-pa-nasdaq-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic är ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken enligt opinionsbildarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-ar-ett-av-sveriges-30-mest-hallbara-varumarken-enligt-opinionsbildarna/"},{"d":"2015-11-16","n":"Scandic expanderar till Gällivare genom att inleda ett samarbete med populära Liza Hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-expanderar-till-gallivare-genom-att-inleda-ett-samarbete-med-populara-liza-hotell/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic avser att noteras på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-avser-att-noteras-pa-nasdaq-stockholm-2/"},{"d":"2015-10-21","n":"EU bjuder in Scandic som det goda exemplet inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/eu-bjuder-in-scandic-som-det-goda-exemplet-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-10-15","n":"Scandics hållbarhets­arbete ska inspirera japanska företagsledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-hallbarhetsarbete-ska-inspirera-japanska-foretagsledare/"},{"d":"2015-08-31","n":"Scandic till final i tävling om europeiskt mångfaldspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-till-final-i-tavling-om-europeiskt-mangfaldspris/"},{"d":"2015-08-20","n":"Scandic Hotel går till finalen i tävling bland världens mest ansvarsfulla turismföretag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotel-gar-till-finalen-i-tavling-bland-varldens-mest-ansvarsfulla-turismforetag/"},{"d":"2015-08-17","n":"Scandic utser Peter Jangbratt till ny Sverigechef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-utser-peter-jangbratt-till-ny-sverigechef/"},{"d":"2015-07-01","n":"Scandic öppnar nytt internationellt storhotell i Kødbyen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-nytt-internationellt-storhotell-i-kodbyen/"},{"d":"2015-06-04","n":"Lottie Knutson ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lottie-knutson-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-06-01","n":"Scandic vill locka besökare till Norden med kampanjen #Nordics48h","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vill-locka-besokare-till-norden-med-kampanjen-nordics48h/"},{"d":"2015-05-21","n":"Ekonomistudenter i Norden rankar Scandic som bästa arbetsgivaren i hotellbranschen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/ekonomistudenter-i-norden-rankar-scandic-som-basta-arbetsgivaren-i-hotellbranschen/"},{"d":"2015-05-07","n":"Scandics branschledande lojalitetsprogram slår nya rekord med 1,5 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-branschledande-lojalitetsprogram-slar-nya-rekord-med-15-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2015-04-14","n":"Scandic Grand Central öppnar ny hemlig uteservering: Little Italy – lummig, italiensk piazza","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-grand-central-oppnar-ny-hemlig-uteservering-little-italy-lummig-italiensk-piazza/"},{"d":"2015-03-24","n":"Scandic bäst i branschen på hållbarhet för femte året i rad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet-for-femte-aret-i-rad2/"},{"d":"2015-03-16","n":"Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglade 2014 för Scandic Hotels – stärker positionen som Nordens ledande hotelloperatör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/stark-tillvaxt-och-forbattrad-lonsamhet-praglade-2014-for-scandic-hotels-starker-positionen-som-nordens-ledande-hotelloperator/"},{"d":"2015-02-10","n":"Scandic Hotels utser Thomas Engelhart till Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-thomas-engelhart-till-chief-commercial-officer/"},{"d":"2015-01-21","n":"PUB blir Scandic Haymarket! – Scandic befäster positionen som Stockholms största hotelloperatör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/pub-blir-scandic-haymarket-scandic-befaster-positionen-som-stockholms-storsta-hotelloperator/"},{"d":"2015-12-30","n":"Ändrat antal aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/andrat-antal-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2015-12-03","n":"Scandic fortsätter satsa på tillgänglighet med nytt frukosterbjudande","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-satsa-pa-tillganglighet-med-nytt-frukosterbjudande-erbjuder-28-olika-produkter-for-personer-med-gluten-och-laktos-allergier/"},{"d":"2015-11-18","n":"Scandic prisas för sitt arbete med mångfald","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-prisas-for-sitt-arbete-med-mangfald/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-offentliggor-prospekt-och-prisintervall-i-borsintroduktionen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic – bästa hotellkedja i världen inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-basta-hotellkedja-i-varlden-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-10-30","n":"Scandics framtida ledare lyfts fram i internt program","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-framtida-ledare-lyfts-fram-i-internt-program/"},{"d":"2015-10-19","n":"Scandic Business School vinner EuroCHRIE-pris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-business-school-vinner-eurochrie-pris/"},{"d":"2015-10-02","n":"Scandic lanserar kollektion av signaturhotell – erbjuder unika hotellupplevelser i karaktärstarka miljöer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-lanserar-kollektion-av-signaturhotell-erbjuder-unika-hotellupplevelser-i-karaktarstarka-miljoer/"},{"d":"2015-08-28","n":"Scandic öppnar hotell i New York – tar med sig Hötorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-hotell-i-new-york-tar-med-sig-hotorget/"},{"d":"2015-08-19","n":"Fredrik Wirdenius ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/fredrik-wirdenius-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-07-02","n":"Scandic övertar prestigehotell i Bergen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-overtar-prestigehotell-i-bergen/"},{"d":"2015-06-24","n":"Scandics mobila hotellrum vinner brons i reklamtävlingen Cannes Lions","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-mobila-hotellrum-vinner-brons-i-reklamtavlingen-cannes-lions/"},{"d":"2015-06-03","n":"Scandic vinner prestigefyllt pris HotCop 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vinner-prestigefyllt-pris-hotcop-2015/"},{"d":"2015-05-28","n":"Scandic fortsätter att satsa på mat & dryck – rekryterar Mats Åstrand som koncernens nya Vice President Food & Beverage","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-mat-dryck-rekryterar-mats-astrand-som-koncernens-nya-vice-president-food-beverage/"},{"d":"2015-05-08","n":"Scandic To Go vinner Bronze Pencil i reklamtävlingen One Show","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-to-go-vinner-bronze-pencil-i-reklamtavlingen-one-show/"},{"d":"2015-05-06","n":"Scandic bygger nytt hotell vid Norges största mässanläggning i Lilleström","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bygger-nytt-hotell-vid-norges-storsta-massanlaggning-i-lillestrom/"},{"d":"2015-04-10","n":"Lena Bjurner ny HR-direktör på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lena-bjurner-ny-hr-direktor-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2015-03-19","n":"Sara Johansson på Scandic Ferrum i Kiruna utsedd till ”Årets Unga Chef” 2015 på Chefgalan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/sara-johansson-pa-scandic-ferrum-i-kiruna-utsedd-till-arets-unga-chef-2015-pa-chefgalan/"},{"d":"2015-02-17","n":"Scandic gjuter nytt liv i Vasateatern – och skapar en unik kulturscen i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-gjuter-nytt-liv-i-vasateatern-och-skapar-en-unik-kulturscen-i-stockholm/"},{"d":"2015-02-05","n":"Scandic Hotels utser Ann-Charlotte Johansson till ny kommunikationsdirektör och IR-chef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-ann-charlotte-johansson-till-ny-kommunikationsdirektor-och-ir-chef/"},{"d":"2014-11-06","n":"Scandics tillgänglighetsutbildning har vunnit första pris i Swedish Learning Awards 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandics-tillganglighetsutbildning-har-vunnit-forsta-pris-i-swedish-learning-awards-2014/"},{"d":"2014-10-13","n":"Scandic Anglais öppnar Nordens första Jamie’s Italian","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-anglais-oppnar-nordens-forsta-jamies-italian/"},{"d":"2014-09-17","n":"Hotellkedjan Scandic nominerad till prestigefyllt, tyskt hållbarhets­pris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/hotellkedjan-scandic-nominerad-till-prestigefyllt-tyskt-hallbarhetspris/"},{"d":"2014-06-17","n":"Scandic lanserar mobila hotellrum – Nya Scandic To Go kan bokas till gästens egen drömplats","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-lanserar-mobila-hotellrum-nya-scandic-to-go-kan-bokas-till-gastens-egen-dromplats/"},{"d":"2014-05-28","n":"Scandic drömarbetsplats bland nordiska studenter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-dromarbetsplats-bland-nordiska-studenter/"},{"d":"2014-05-20","n":"Scandic stärker sin position i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-starker-sin-position-i-stockholm/"},{"d":"2014-05-15","n":"Scandic lanserar nytt flygplatshotell i Bergen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-lanserar-nytt-flygplatshotell-i-bergen/"},{"d":"2014-03-25","n":"Scandic rankas högst bland nordiska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-rankas-hogst-bland-nordiska-hotell/"},{"d":"2014-02-28","n":"Scandic Hotels Holding – Helårsresultat 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-hotels-holding-helarsresultat-2013/"},{"d":"2014-01-22","n":"Jamie’s Italian och Scandic Hotels i exklusivt nordiskt samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/jamies-italian-och-scandic-hotels-i-exklusivt-nordiskt-samarbete-2/"},{"d":"2014-12-18","n":"Scandic Hotels förstärker sin marknadsledande position i Bergen genom förvärv av ytterligare tre hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-hotels-forstarker-sin-marknadsledande-position-i-bergen-genom-forvarv-av-ytterligare-tre-hotell/"},{"d":"2014-10-21","n":"Scandic inbjuden som huvudtalare på internationell kongress om turism för funktionshindrade","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-inbjuden-som-huvudtalare-pa-internationell-kongress-om-turism-for-funktionshindrade/"},{"d":"2014-09-30","n":"Scandic nominerad i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-nominerad-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2014-09-10","n":"Utökar med sitt sjunde hotell i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/utokar-med-sitt-sjunde-hotell-i-stavanger/"},{"d":"2014-06-16","n":"Scandic satsar i Berlin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-satsar-i-berlin-2/"},{"d":"2014-05-22","n":"Premiär för nya Scandic Rubinen i Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/premiar-for-nya-scandic-rubinen-i-goteborg-2/"},{"d":"2014-05-20","n":"Scandic förbättrar citylägen med Rica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-forbattrar-citylagen-med-rica-2/"},{"d":"2014-04-02","n":"Scandic branschbäst inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-branschbast-inom-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2014-03-13","n":"Scandics förvärv av Rica Hotels är godkänt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandics-forvarv-av-rica-hotels-ar-godkant-2/"},{"d":"2014-02-11","n":"Scandic köper Rica Hotels – Utökar portföljen med 72 välrenommerade hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-koper-rica-hotels-utokar-portfoljen-med-72-valrenommerade-hotell-2/"},{"d":"2014-01-15","n":"Scandic samlade in 3150 julklappar till behövande barn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-samlade-in-3150-julklappar-till-behovande-barn/"},{"d":"2013-12-17","n":"Scandic Hotels vann Svenska Företagspriset i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-vann-svenska-foretagspriset-i-tyskland-2/"},{"d":"2013-12-04","n":"Scandic skapar julstämning hos behövande barnfamiljer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-skapar-julstamning-hos-behovande-barnfamiljer-2/"},{"d":"2013-11-25","n":"Scandic först i världen med utcheckning via mobilen på alla hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-forst-i-varlden-med-utcheckning-via-mobilen-pa-alla-hotell-2/"},{"d":"2013-10-31","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challange 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-segrare-i-fairtrade-challange-2013-2/"},{"d":"2013-10-15","n":"Frank Fiskers åter koncernchef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/frank-fiskers-ater-koncernchef-pa-scandic/"},{"d":"2013-09-18","n":"Scandic lanserar ny hotellkedja – HTL","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-lanserar-ny-hotellkedja-htl/"},{"d":"2013-09-02","n":"Scandic minskar sin miljöpåverkan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-minskar-sin-miljopaverkan/"},{"d":"2013-07-24","n":"Scandics halvårsrapport 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandics-halvarsrapport-2013/"},{"d":"2013-06-25","n":"Scandic tar nästa steg i hållbarhets­arbetet – Waste management ska minska frukostavfallet med 232 ton sopor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-tar-nasta-steg-i-hallbarhetsarbetet-waste-management-ska-minska-frukostavfallet-med-232-ton-sopor/"},{"d":"2013-05-23","n":"Scandic får guldmedalj för sitt miljöarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-guldmedalj-for-sitt-miljoarbete/"},{"d":"2013-05-07","n":"Scandic står stadigt som bästa hotellkedjan inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-star-stadigt-som-basta-hotellkedjan-inom-hallbar-utveckling/"},{"d":"2013-03-25","n":"Scandic inbjuden som talare på House of Lords i London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-inbjuden-som-talare-pa-house-of-lords-i-london/"},{"d":"2013-03-19","n":"Scandic inleder samarbete med FACE Stockholm- minskar plastförbrukningen med 21 ton","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-inleder-samarbete-med-face-stockholm-minskar-plastforbrukningen-med-21-ton-2/"},{"d":"2013-03-07","n":"Inför internationella kvinnodagen 8 mars – Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/infor-internationella-kvinnodagen-8-mars-jamstalldhet-handlar-om-att-alla-ska-kanna-sig-valkomna/"},{"d":"2013-03-04","n":"Scandic får toppoäng för kundnöjdhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-toppoang-for-kundnojdhet-2/"},{"d":"2013-02-14","n":"Scandic är inbjuden som talare på United Nation World Tourism Organisation i Italien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-ar-inbjuden-som-talare-pa-united-nation-world-tourism-organisation-i-italien-2/"},{"d":"2013-01-28","n":"Scandic Foresta satsar 2013 – nya rum och matsalslyft","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-foresta-satsar-2013-nya-rum-och-matsalslyft/"},{"d":"2013-01-09","n":"Scandic Hotels vinner stor upphandling i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-vinner-stor-upphandling-i-norge/"},{"d":"2013-12-10","n":"Hotellkedjan Scandic utmanar dagens vägmat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/hotellkedjan-scandic-utmanar-dagens-vagmat-2/"},{"d":"2013-12-02","n":"Scandic först i världen att erbjuda interaktiv webbutbildning för alla om funktionsnedsättningar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-forst-i-varlden-att-erbjuda-interaktiv-webbutbildning-for-alla-om-funktionsnedsattningar-2/"},{"d":"2013-11-12","n":"Martin Creydt ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/martin-creydt-ny-sverigechef-pa-scandic-2/"},{"d":"2013-10-25","n":"Scandic får tillgänglighetspris för sitt arbete med frågor gällande funktionsnedsättning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-tillganglighetspris-for-sitt-arbete-med-fragor-gallande-funktionsnedsattning-2/"},{"d":"2013-09-30","n":"Scandic Europa ska bli bäst på sömn – lanserar Sveriges första sömnrum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-europa-ska-bli-bast-pa-somn-lanserar-sveriges-forsta-somnrum/"},{"d":"2013-09-13","n":"Renoveringen av Scandic Karlstad City äntligen klar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/renoveringen-av-scandic-karlstad-city-antligen-klar-2/"},{"d":"2013-08-07","n":"Scandic får prestigefull utmärkelse av TripAdvisor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-prestigefull-utmarkelse-av-tripadvisor/"},{"d":"2013-07-04","n":"Scandic tar bort palmoljan på sina restauranger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-tar-bort-palmoljan-pa-sina-restauranger-2/"},{"d":"2013-06-05","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kristiansand","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kristiansand-2/"},{"d":"2013-05-16","n":"Johan Kvist ny strategiansvarig inom Scandic-koncernen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/johan-kvist-ny-strategiansvarig-inom-scandic-koncernen/"},{"d":"2013-05-02","n":"Gotlands största hotell blir Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/gotlands-storsta-hotell-blir-scandic-2/"},{"d":"2013-03-20","n":"Scandic utmanar branschen för ett hållbarare samhälle","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-utmanar-branschen-for-ett-hallbarare-samhalle-2/"},{"d":"2013-03-14","n":"Scandic Hotels ökade resultatet 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-okade-resultatet-2012-2/"},{"d":"2013-03-07","n":"Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/jamstalldhet-handlar-om-att-alla-ska-kanna-sig-valkomna/"},{"d":"2013-02-20","n":"Scandic säljer hotellfastighet i Estland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-saljer-hotellfastighet-i-estland-2/"},{"d":"2013-01-28","n":"Scandic Hotels inleder samarbete med TripAdvisor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-inleder-samarbete-med-tripadvisor-2/"},{"d":"2013-01-25","n":"Scandic topp 100 inom miljö- och hållbarhets­frågor i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-topp-100-inom-miljo-och-hallbarhetsfragor-i-sverige-2/"},{"d":"2012-12-06","n":"Scandic storsatsar på morgondagens väghotell – 21 hotell på 21 orter moderniseras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-storsatsar-pa-morgondagens-vaghotell-21-hotell-pa-21-orter-moderniseras-2/"},{"d":"2012-11-20","n":"Scandic bjuder gästerna på digital underhållning på rummet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-bjuder-gasterna-pa-digital-underhallning-pa-rummet/"},{"d":"2012-11-12","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challenge 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-segrare-i-fairtrade-challenge-2012-2/"},{"d":"2012-11-07","n":"Scandic ser ökad efterfrågan och utökar därför sin tillgänglighetsinformation på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-ser-okad-efterfragan-och-utokar-darfor-sin-tillganglighetsinformation-pa-webben/"},{"d":"2012-10-08","n":"Scandic ökar fokus på Food & Beverage","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-okar-fokus-pa-food-beverage-2/"},{"d":"2012-09-25","n":"Tar över Hilton Malmö City och utökar till fem hotell i Malmö – Klassiska Triangeln åter till Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/tar-over-hilton-malmo-city-och-utokar-till-fem-hotell-i-malmo-klassiska-triangeln-ater-till-scandic/"},{"d":"2012-09-11","n":"Avenyns blivande flaggskepp – Scandic Rubinen byggs ut och renoveras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/avenyns-blivande-flaggskepp-scandic-rubinen-byggs-ut-och-renoveras-2/"},{"d":"2012-08-14","n":"Scandic öppnar ”storytelling” hotell i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-oppnar-storytelling-hotell-i-finland/"},{"d":"2012-07-03","n":"Scandic bygger ännu ett hotell i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-bygger-annu-ett-hotell-i-norge/"},{"d":"2012-06-25","n":"Scandic storsatsar i Sundsvall – utökar till tre hotell och investerar 20 miljoner","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-storsatsar-i-sundsvall-utokar-till-tre-hotell-och-investerar-20-miljoner-2/"},{"d":"2012-04-05","n":"Scandic, SHR och Brandskyddsföreningen i unikt samarbete – Scandic brandskyddscertifierar samtliga svenska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-shr-och-brandskyddsforeningen-i-unikt-samarbete-scandic-brandskyddscertifierar-samtliga-svenska-hotell-2/"},{"d":"2012-03-20","n":"2011 ett framgångsrikt år för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/2011-ett-framgangsrikt-ar-for-scandic-hotels/"},{"d":"2012-03-15","n":"Margareta Thorgren ny kommunikationsdirektör för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/margareta-thorgren-ny-kommunikationsdirektor-for-scandic/"},{"d":"2012-12-21","n":"21 december stänger Scandic Continental – en hotellklassiker tackar för sig","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/21-december-stanger-scandic-continental-en-hotellklassiker-tackar-for-sig/"},{"d":"2012-11-26","n":"Scandic lämnar hotell i Karlshamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-lamnar-hotell-i-karlshamn/"},{"d":"2012-11-14","n":"Scandic och Lapland Hotels inleder samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-och-lapland-hotels-inleder-samarbete/"},{"d":"2012-11-07","n":"Scandic anställer ny teknisk direktör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-anstaller-ny-teknisk-direktor/"},{"d":"2012-10-11","n":"Scandic har öppnat ny mötesplats vid Oslofjorden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-har-oppnat-ny-motesplats-vid-oslofjorden/"},{"d":"2012-10-03","n":"Scandic påverkar TV-marknaden i miljövänlig riktning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-paverkar-tv-marknaden-i-miljovanlig-riktning/"},{"d":"2012-09-24","n":"Scandic lämnar hotell i Lübeck","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-lamnar-hotell-i-lubeck/"},{"d":"2012-08-27","n":"BBC World News uppmärksammar Scandics tillgänglighetsarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/bbc-world-news-uppmarksammar-scandics-tillganglighetsarbete/"},{"d":"2012-07-23","n":"Positivt halvår för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/positivt-halvar-for-scandic/"},{"d":"2012-06-27","n":"Scandic tar miljövänligt papper ett steg längre","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-tar-miljovanligt-papper-ett-steg-langre/"},{"d":"2012-05-29","n":"Scandic förenklar för hotellgästerna med mobil webbsida","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-forenklar-for-hotellgasterna-med-mobil-webbsida/"},{"d":"2012-03-29","n":"Scandic har halverat sina koldioxidutsläpp – All el som används kommer från vind- och vatten­kraft","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-har-halverat-sina-koldioxidutslapp-all-el-som-anvands-kommer-fran-vind-och-vatten­kraft/"},{"d":"2012-03-19","n":"Scandic bästa hotellkedjan på hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-basta-hotellkedjan-pa-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2012-02-06","n":"Scandic först i världen med individanpassade sängar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-forst-i-varlden-med-individanpassade-sangar-2/"},{"d":"2011-12-19","n":"Scandic skänker pengar till hållbarhets­projekt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-skanker-pengar-till-hallbarhetsprojekt/"},{"d":"2011-09-22","n":"Anna Wirén ny marknadschef för Scandic Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/anna-wiren-ny-marknadschef-for-scandic-sverige/"},{"d":"2011-09-14","n":"Öppning av Scandic Victoria Tower – Nordens högsta hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/oppning-av-scandic-victoria-tower-nordens-hogsta-hotell-2/"},{"d":"2011-05-26","n":"Scandic vinner Nordiska rådets miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-vinner-nordiska-radets-miljopris/"},{"d":"2011-04-12","n":"Scandic utökar sitt engagemang med Special Olympics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-utokar-sitt-engagemang-med-special-olympics-2/"},{"d":"2011-03-23","n":"Nu är bygget i full gångScandic Victoria Tower blir Stockholms nya landmärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/nu-ar-bygget-i-full-gangscandic-victoria-tower-blir-stockholms-nya-landmarke/"},{"d":"2011-10-25","n":"Scandic och Live Nation Entertainment inleder unikt samarbete kring besökande världsartister","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-och-live-nation-entertainment-inleder-unikt-samarbete-kring-besokande-varldsartister/"},{"d":"2011-09-22","n":"Ökad tillgänglighet – en lönsam affär för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/okad-tillganglighet-en-lonsam-affar-for-scandic/"},{"d":"2011-08-19","n":"Scandic och Pandox investerar 1,6 miljarder i uppgradering och utveckling av 40 hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-och-pandox-investerar-16-miljarder-i-uppgradering-och-utveckling-av-40-hotell-i-norden/"},{"d":"2011-05-02","n":"Snabbladdningsstation för eltaxi invigd av infrastrukturministern","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/snabbladdningsstation-for-eltaxi-invigd-av-infrastrukturministern/"},{"d":"2011-03-30","n":"Scandic öppnar två nya flaggskeppshotell i Stockholm i höstStort rekryteringsevent på Nalen 30 mars","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-oppnar-tva-nya-flaggskeppshotell-i-stockholm-i-hoststort-rekryteringsevent-pa-nalen-30-mars/"},{"d":"2011-03-22","n":"Scandic är bäst i branschen på hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-ar-bast-i-branschen-pa-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2010-12-23","n":"Scandics hållbarhets­fond delar ut 1,2 miljoner kronor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandics-hallbarhetsfond-delar-ut-12-miljoner-kronor/"},{"d":"2010-10-29","n":"Ny landschef för Scandic i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/ny-landschef-for-scandic-i-norge/"},{"d":"2010-10-26","n":"Scandic knyter till sig ytterligare hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-knyter-till-sig-ytterligare-hotell-i-norden/"},{"d":"2010-10-07","n":"Scandic talar tillgänglighet i FN","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-talar-tillganglighet-i-fn/"},{"d":"2010-09-07","n":"Scandic bekräftar uppgång för hotellbranschen – bokningarna har ökat med 40 procent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-bekraftar-uppgang-for-hotellbranschen-bokningarna-har-okat-med-40-procent-2/"},{"d":"2010-08-03","n":"Anders Ehrling blir ny koncernchef och vd på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/anders-ehrling-blir-ny-koncernchef-och-vd-pa-scandic-2/"},{"d":"2010-06-15","n":"Scandic blir första hotellkedja i världen att lansera en ekologisk uniform","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-blir-forsta-hotellkedja-i-varlden-att-lansera-en-ekologisk-uniform/"},{"d":"2010-04-12","n":"Scandic fortsätter växa – nu med ett nytt hotell i Tammerfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-fortsatter-vaxa-nu-med-ett-nytt-hotell-i-tammerfors/"},{"d":"2010-03-08","n":"Scandic får ny vd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-far-ny-vd-2/"},{"d":"2010-02-16","n":"110 nya hotellrum med panoramautsikt över Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/110-nya-hotellrum-med-panoramautsikt-over-goteborg-2/"},{"d":"2010-12-16","n":"Pris i European Hotel Guest Satisfaction Index StudyScandics gäster är nöjdast i Europa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/pris-i-european-hotel-guest-satisfaction-index-studyscandics-gaster-ar-nojdast-i-europa/"},{"d":"2010-10-26","n":"Scandic till Arvika-Hotel & Spa Oscar Statt blir en del av Sveriges ledande hotellkedja","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-till-arvika-hotel-spa-oscar-statt-blir-en-del-av-sveriges-ledande-hotellkedja/"},{"d":"2010-10-12","n":"Scandic störst på ekologisk dryck","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-storst-pa-ekologisk-dryck/"},{"d":"2010-10-01","n":"Scandic har byggt sitt mest tillgängliga hotell någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-har-byggt-sitt-mest-tillgangliga-hotell-nagonsin/"},{"d":"2010-09-06","n":"Vatten­förbrukningen på Scandics hotell minskar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/vatten­forbrukningen-pa-scandics-hotell-minskar-2/"},{"d":"2010-06-29","n":"Scandic lanserar eget Fairtrade-märkt espressokaffe","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-lanserar-eget-fairtrade-markt-espressokaffe-2/"},{"d":"2010-05-24","n":"Scandic öppnar sitt fjärde hotell i Malmö","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-oppnar-sitt-fjarde-hotell-i-malmo-2/"},{"d":"2010-03-11","n":"Scandic köper fyra nya hotell i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-koper-fyra-nya-hotell-i-finland/"},{"d":"2010-02-24","n":"Scandic stärker sin marknadsposition och fortsätter växa i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-starker-sin-marknadsposition-och-fortsatter-vaxa-i-norden/"},{"d":"2010-02-04","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Lindesnes","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-lindesnes/"},{"d":"2009-12-02","n":"Scandic storsatsar på gäster med funktionshinder","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-storsatsar-pa-gaster-med-funktionshinder-2/"},{"d":"2009-10-13","n":"Scandic skapar rubriker på CNN","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-skapar-rubriker-pa-cnn-2/"},{"d":"2009-09-01","n":"Scandic blir första hotellkedjan att lansera unik information för gäster med speciella behov","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-blir-forsta-hotellkedjan-att-lansera-unik-information-for-gaster-med-speciella-behov-2/"},{"d":"2009-07-02","n":"Scandic utökar med ytterligare ett hotell i Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-utokar-med-ytterligare-ett-hotell-i-oslo-2/"},{"d":"2009-06-18","n":"Nu kan du leka på alla Scandics hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/nu-kan-du-leka-pa-alla-scandics-hotell-2/"},{"d":"2009-03-17","n":"Scandic växer vidare med ännu ett hotell i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-vaxer-vidare-med-annu-ett-hotell-i-kopenhamn/"},{"d":"2009-02-17","n":"Jamie Oliver och Scandic i unikt samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/jamie-oliver-och-scandic-i-unikt-samarbete-2/"},{"d":"2009-02-10","n":"Richard Stone ny försäljningschef/fritid på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/richard-stone-ny-forsaljningscheffritid-pa-scandic/"},{"d":"2009-01-29","n":"Nytt Scandichotell i hjärtat av Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/nytt-scandichotell-i-hjartat-av-kopenhamn/"},{"d":"2009-10-19","n":"Scandic skapar Stockholms häftigaste hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-skapar-stockholms-haftigaste-hotell-2/"},{"d":"2009-10-01","n":"Scandic har den bästa hotellwebben i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-har-den-basta-hotellwebben-i-sverige-2/"},{"d":"2009-08-26","n":"Scandic behåller sin starka position i tuff marknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-behaller-sin-starka-position-i-tuff-marknad-2/"},{"d":"2009-07-01","n":"Scandic Julia i Åbo totalrenoveras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-julia-i-abo-totalrenoveras/"},{"d":"2009-03-23","n":"Scandic är stolta sponsorer av Stockholm Pride","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-ar-stolta-sponsorer-av-stockholm-pride/"},{"d":"2009-02-26","n":"Scandic inviger Nordens största gymkedja","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-inviger-nordens-storsta-gymkedja-2/"},{"d":"2009-02-13","n":"Scandic tog årets bästa miljöinitiativ","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-tog-arets-basta-miljoinitiativ-2/"},{"d":"2009-02-09","n":"Styrkebesked från Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/styrkebesked-fran-scandic/"},{"d":"2009-01-21","n":"Scandic öppnar nytt sporthotell i finska Vierumäki","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-oppnar-nytt-sporthotell-i-finska-vierumaki-2/"},{"d":"2008-12-15","n":"Scandic inleder samarbete med Cruise Baltic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-inleder-samarbete-med-cruise-baltic/"},{"d":"2008-11-25","n":"Foresta på Lidingö blir Scandics tjugonde Stockholmshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/foresta-pa-lidingo-blir-scandics-tjugonde-stockholmshotell/"},{"d":"2008-11-18","n":"Nytt steg i Europaexpansionen – Scandic etablerar sig i Polen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/nytt-steg-i-europaexpansionen-scandic-etablerar-sig-i-polen/"},{"d":"2008-11-06","n":"Scandic utser ny europachef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-utser-ny-europachef/"},{"d":"2008-09-04","n":"Scandic skänker vatten­miljoner till hållbarhets­arbete – Inrättar ny fond för att bidra till en bättre värld","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-skanker-vatten­miljoner-till-hallbarhetsarbete-inrattar-ny-fond-for-att-bidra-till-en-battre-varld-2/"},{"d":"2008-09-01","n":"Scandic storsatsar på handikapprum – Ökad efterfrågan gör att hotellkedjan ökar ombyggnadstempot","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-storsatsar-pa-handikapprum-okad-efterfragan-gor-att-hotellkedjan-okar-ombyggnadstempot/"},{"d":"2008-07-03","n":"Det femte nya hotellet i Norge på kort tid: Scandic öppnar ett nytt och urbant hotell i Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/det-femte-nya-hotellet-i-norge-pa-kort-tid-scandic-oppnar-ett-nytt-och-urbant-hotell-i-oslo/"},{"d":"2008-06-12","n":"Scandic täcker vit fläck på sin Sverigekarta genom nybygge i Karlskrona","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-tacker-vit-flack-pa-sin-sverigekarta-genom-nybygge-i-karlskrona-2/"},{"d":"2008-04-24","n":"Hållbara möten nästa miljösatsning för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/hallbara-moten-nasta-miljosatsning-for-scandic/"},{"d":"2008-03-31","n":"Scandic åter i Nyköping","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-ater-i-nykoping/"},{"d":"2008-03-26","n":"Helena Nilsson ny informationsdirektör på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/helena-nilsson-ny-informationsdirektor-pa-scandic/"},{"d":"2008-03-12","n":"Välkänt Göteborgshotell byggs till på höjden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/valkant-goteborgshotell-byggs-till-pa-hojden/"},{"d":"2008-02-21","n":"Scandic landar på Gardermoen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-landar-pa-gardermoen-2/"},{"d":"2008-01-16","n":"Scandic intar Ryssland!","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-intar-ryssland/"},{"d":"2008-11-28","n":"Scandic vinner miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-vinner-miljopris-2/"},{"d":"2008-11-20","n":"Scandics Europaexpansion fortsätter med nytt hotell i Hamburg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandics-europaexpansion-fortsatter-med-nytt-hotell-i-hamburg/"},{"d":"2008-11-11","n":"Scandics ”stora muskler” ger spännande hotell nya möjligheter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandics-stora-muskler-ger-spannande-hotell-nya-mojligheter/"},{"d":"2008-09-08","n":"Scandic och Time Out i exklusivt samarbete – Ny guidebok ska tipsa hotellkedjans gäster om oväntade upplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-och-time-out-i-exklusivt-samarbete-ny-guidebok-ska-tipsa-hotellkedjans-gaster-om-ovantade-upplevelser/"},{"d":"2008-09-03","n":"Fortsatt lönsam tillväxt för Scandic – Resultat för perioden januari – juni 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/fortsatt-lonsam-tillvaxt-for-scandic-resultat-for-perioden-januari-juni-2008-2/"},{"d":"2008-08-13","n":"Scandic bidrar till ökad folkhälsa – nu bygger hotellkedjan nya gym på sina hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-bidrar-till-okad-folkhalsa-nu-bygger-hotellkedjan-nya-gym-pa-sina-hotell-2/"},{"d":"2008-07-01","n":"Kraftfull investering ska lyfta Scandic Malmen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/kraftfull-investering-ska-lyfta-scandic-malmen/"},{"d":"2008-05-06","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Haugesund i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-haugesund-i-norge/"},{"d":"2008-04-09","n":"Scandic ingår avtal om nytt hotell i centrala Århus, Danmark","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-ingar-avtal-om-nytt-hotell-i-centrala-arhus-danmark/"},{"d":"2008-03-27","n":"Scandic får ett andra hotell i Södertälje","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-far-ett-andra-hotell-i-sodertalje/"},{"d":"2008-03-19","n":"Ännu en milstolpe i miljösatsningen: Nu slopar Scandic flaskvattnet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/annu-en-milstolpe-i-miljosatsningen-nu-slopar-scandic-flaskvattnet-2/"},{"d":"2008-02-28","n":"2007 – ett rekordår för Scandic!","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/2007-ett-rekordar-for-scandic-2/"},{"d":"2008-02-20","n":"Scandic etablerar sig med nyrenoverat hotell i centrala Östersund","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-etablerar-sig-med-nyrenoverat-hotell-i-centrala-ostersund/"},{"d":"2007-11-27","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Forus i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-forus-i-stavanger-2/"},{"d":"2007-11-23","n":"Scandic vann ”Best CSR Programme” på Hospitality Awards i Paris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-best-csr-programme-pa-hospitality-awards-i-paris/"},{"d":"2007-11-15","n":"Välkänt Stockholmshotell blir Scandic Norra Bantorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/valkant-stockholmshotell-blir-scandic-norra-bantorget/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic vann stort miljöpris på designmässan SLEEP i London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-stort-miljopris-pa-designmassan-sleep-i-london-2/"},{"d":"2007-10-18","n":"Ännu ett nytt hotell för Scandic: Scandic tar över Wallin Hotel i centrala Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/annu-ett-nytt-hotell-for-scandic-scandic-tar-over-wallin-hotel-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2007-10-12","n":"Scandic bygger nytt 400-rums hotell i Kista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-400-rums-hotell-i-kista/"},{"d":"2007-10-02","n":"Scandic på plats igen i Sønderborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-pa-plats-igen-i-sonderborg-2/"},{"d":"2007-07-16","n":"10 års miljöarbete har givit resultat: Scandic har minskat koldioxidutsläppen per hotellnatt med 30%","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/10-ars-miljoarbete-har-givit-resultat-scandic-har-minskat-koldioxidutslappen-per-hotellnatt-med-30/"},{"d":"2007-06-07","n":"Scandic expanderar och bygger nytt hotell i Örnsköldsvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-expanderar-och-bygger-nytt-hotell-i-ornskoldsvik/"},{"d":"2007-05-23","n":"Martin Creydt blir ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/martin-creydt-blir-ny-sverigechef-pa-scandic/"},{"d":"2007-03-06","n":"Scandic vinner prestigefyllt miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vinner-prestigefyllt-miljopris/"},{"d":"2007-01-15","n":"Scandic stödjer handikappidrott","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-stodjer-handikappidrott/"},{"d":"2007-12-07","n":"Scandic öppnar nytt hotell i hamnstaden Bodö i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-hamnstaden-bodo-i-norge/"},{"d":"2007-11-26","n":"Nya Scandic rustar inför kraftfull expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nya-scandic-rustar-infor-kraftfull-expansion/"},{"d":"2007-11-19","n":"Nevio Sagberg blir chef för affärsutveckling på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nevio-sagberg-blir-chef-for-affarsutveckling-pa-scandic/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic öppnar i danska staden Vejle","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-i-danska-staden-vejle/"},{"d":"2007-11-07","n":"Hotellgästernas röster avgörande när Scandic renoverar 2 000 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/hotellgasternas-roster-avgorande-nar-scandic-renoverar-2-000-rum/"},{"d":"2007-10-15","n":"Efter 3 år som världens första miljömärkta hotellkedja: Scandic leder hotellbranschens miljöarbete med nya mål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/efter-3-ar-som-varldens-forsta-miljomarkta-hotellkedja-scandic-leder-hotellbranschens-miljoarbete-med-nya-mal/"},{"d":"2007-10-08","n":"Scandic bygger nytt hotell i Berlin med 572 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-hotell-i-berlin-med-572-rum/"},{"d":"2007-09-05","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-2/"},{"d":"2007-06-28","n":"Scandic säljer hotellfastigheterna Hasselbacken och Alvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-saljer-hotellfastigheterna-hasselbacken-och-alvik/"},{"d":"2007-05-24","n":"Thomas Engelhart blir ansvarig för Commercial Operations på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/thomas-engelhart-blir-ansvarig-for-commercial-operations-pa-scandic/"},{"d":"2007-04-26","n":"Idag blir Scandic åter nordiskt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/idag-blir-scandic-ater-nordiskt/"},{"d":"2007-01-24","n":"Scandic växer i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vaxer-i-sverige-2/"},{"d":"2006-11-01","n":"Scandic förvärvar hotellfastigheten Hasselbacken","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-forvarvar-hotellfastigheten-hasselbacken/"},{"d":"2006-05-12","n":"Anrikt hotell i Gävle öppnar igen efter omfattande brand","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/anrikt-hotell-i-gavle-oppnar-igen-efter-omfattande-brand-2/"},{"d":"2006-03-07","n":"Scandic skippar skadliga jätteräkor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-skippar-skadliga-jatterakor/"},{"d":"2006-12-01","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-i-norden-2/"},{"d":"2006-08-09","n":" HILTON UNDERSÖKER ALTERNATIV FÖR VARUMÄRKET SCANDIC  HILTON FÖRVÄNTAS ERBJUDA 10 HOTELL TILL FÖRSÄLJNING I EUROPA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/ef82b7-hilton-undersoker-alternativ-for-varumarket-scandic-ef82b7-hilton-forvantas-erbjuda-10-hotell-till-forsaljning-i-europa/"},{"d":"2006-03-23","n":"Scandic i omfattande hälsosatsning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-i-omfattande-halsosatsning-2/"},{"d":"2024-01-15","n":"Kousay Hassan från Malmö utses till Årets sportförälder","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/kousay-hassan-fran-malmo-utses-till-arets-sportforalder/"},{"d":"2024-01-16","n":"Snart öppnar Scandic Södra Kajen – drygt 70 tjänster ska tillsättas","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/snart-oppnar-scandic-sodra-kajen--drygt-70-tjanster-ska-tillsattas/"},{"d":"2024-01-18","n":"Kent Wilfordson tilldelas Scandics domarpris på Idrottsgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/kent-wilfordson-tilldelas-scandics-domarpris-pa-idrottsgalan/"},{"d":"2024-01-23","n":"Scandic lanserar första svenska mästerskapet i sömn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/scandic-lanserar-forsta-svenska-masterskapet-i-somn/"},{"d":"2024-02-06","n":"Benoit Garcia rekryteras till Scandic Infra City","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/benoit-garcia-rekryteras-till-scandic-infra-city/"},{"d":"2024-02-21","n":"Hemvändare tar över centralt storhotell – Josefin Mazzarolli ny hotelldirektör på Scandic Umeå Plaza","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/hemvandare-tar-over-centralt-storhotell-josefin-mazzarolli-ny-hotelldirektor-pa-scandic-umea-plaza/"},{"d":"2024-03-08","n":"Scandic bäst på hållbarhet när konsumenterna själva väljer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/scandic-bast-pa-hallbarhet-nar-konsumenterna-sjalva-valjer/"},{"d":"2024-03-12","n":"Scandic Sverige ansluter sig till Safehotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/scandic-sverige-ansluter-sig-till-safehotels/"},{"d":"2024-03-18","n":"Här är Sveriges bästa sjusovare - vinnaren i svenska sömnmästerskapet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/har-ar-sveriges-basta-sjusovare--vinnaren-i-svenska-somnmasterskapet/"},{"d":"2024-03-26","n":"Liza Axén ny HR-direktör för Scandic Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/liza-axen-ny-hr-direktor-for-scandic-sverige/"},{"d":"2024-01-09","n":"Scandic och Svenska Handbollförbundet fördjupar samarbetet – årets domare uppmärksammas med pris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2024/scandic-och-svenska-handbollforbundet-fordjupar-samarbetet--arets-domare-uppmarksammas-med-pris/"},{"d":"2023-12-06","n":"Scandic kompetensutvecklar 2 000 medarbetare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-kompetensutvecklar-2-000-medarbetare/"},{"d":"2023-11-27","n":"Scandic når Svanens nya tuffa miljömål","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-nar-svanens-nya-tuffa-miljomal/"},{"d":"2023-11-21","n":"Scandic fortsätter att satsa på morgondagens ledare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-morgondagens-ledare/"},{"d":"2023-11-09","n":"Över 38 000 gäster deltog i Scandics stora frukostfest","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/over-38-000-gaster-deltog-i-scandics-stora-frukostfest/"},{"d":"2023-11-08","n":"Ny hotelldirektör på Scandic Grand Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/ny-hotelldirektor-pa-scandic-grand-central/"},{"d":"2023-11-06","n":"Ny takvåning med bar, pool och wellness när Scandic Karlskrona expanderar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/ny-takvaning-med-bar-pool-och-wellness-nar-scandic-karlskrona-expanderar/"},{"d":"2023-10-18","n":"Scandic bjuder in till frukostfest i hela landet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-bjuder-in-till-frukostfest-i-hela-landet/"},{"d":"2023-09-25","n":"Populära julrummen tillbaka – maximera julen med Haymarket och Blossa","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/populara-julrummen-tillbaka--maximera-julen-med-haymarket-och-blossa/"},{"d":"2023-09-12","n":"Scandic Göteborg Central utnämns som bästa affärshotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-goteborg-central-utnamns-som-basta-affarshotell/"},{"d":"2023-09-05","n":"Idag öppnas dörrarna till Scandic Go i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/idag-oppnas-dorrarna-till-scandic-go-i-stockholm/"},{"d":"2023-07-13","n":"Tre Stockholmshotell får nya hotelldirektörer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/tre-stockholmshotell-far-nya-hotelldirektorer/"},{"d":"2023-07-03","n":"Scandic Go utvidgar med ännu ett hotell i centrala Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-go-utvidgar-med-annu-ett-hotell-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2023-06-08","n":"Scandic Go gläntar på dörren","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-go-glantar-pa-dorren/"},{"d":"2023-06-07","n":"Norrland i topp när hundar checkar in på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/norrland-i-topp-nar-hundar-checkar-in-pa-scandic/"},{"d":"2023-05-26","n":"24 nya branschtalanger examineras i Scandics ledarskapsprogram","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/24-nya-branschtalanger-examineras-i-scandics-ledarskapsprogram/"},{"d":"2023-05-16","n":"Scandic och Warner öppnar upp för hotellrumskonserter med Alex Järvi","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-och-warner-oppnar-upp-for-hotellrumskonserter-med-alex-jarvi/"},{"d":"2023-05-11","n":"Scandic rekryterar Claus Hartmann som ny hotelldirektör för Scandic Kiruna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-rekryterar-claus-hartmann-som-ny-hotelldirektor-for-scandic-kiruna/"},{"d":"2023-04-18","n":"Sophie Helin blir ny hotelldirektör på Downtown Camper by Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/sophie-helin-blir-ny-hotelldirektor-pa-downtown-camper-by-scandic/"},{"d":"2023-03-16","n":"Svenskarna enade – Scandic bäst i branschen på hållbarhet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/svenskarna-enade--scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet/"},{"d":"2023-03-01","n":"Snabbintervjuer och fritt från CV när Scandic rekryterar inför sommaren","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/snabbintervjuer-och-fritt-fran-cv-nar-scandic-rekryterar-infor-sommaren/"},{"d":"2023-03-01","n":"Scandic Frankfurt Hafenpark öppnar på förstklassigt läge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-frankfurt-hafenpark-oppnar-pa-forstklassigt-lage/"},{"d":"2023-02-23","n":"Carlos från Löddeköpinge utses till Årets Sportförälder","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/carlos-fran-loddekopinge-utses-till-arets-sportforalder/"},{"d":"2023-02-08","n":"Scandic rekryterar lokalt – Johan Djerf blir ny hotelldirektör på Scandic Landvetter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/scandic-rekryterar-lokalt--johan-djerf-blir-ny-hotelldirektor-pa-scandic-landvetter/"},{"d":"2023-01-13","n":"Idrottsgalan: Glenn Boström får Scandics domarpris 2023","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2023/idrottsgalan-glenn-bostrom-far-scandics-domarpris-2023/"},{"d":"2022-12-16","n":"Scandic öppnar Sveriges sömnigaste hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-oppnar-sveriges-somnigaste-hotell/"},{"d":"2022-11-17","n":"Omvärld och kommersiellt ledarskap i fokus när Scandic utvecklar framtidens ledare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/omvarld-och-kommersiellt-ledarskap-i-fokus-nar-scandic-utvecklar-framtidens-ledare/"},{"d":"2022-11-09","n":"Haymarket by Scandic och Blossa maximerar julstämningen med Rum 24 & Svit 24","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/haymarket-by-scandic-och-blossa-maximerar-julstamningen-med-rum-24--svit-24/"},{"d":"2022-10-18","n":"Scandic välkomnar Anna Boudrie tillbaka som hotelldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-valkomnar-anna-boudrie-tillbaka-som-hotelldirektor/"},{"d":"2022-10-17","n":"Scandic lanserar nytt kommunikationskoncept och nordisk reklamkampanj","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-lanserar-nytt-kommunikationskoncept-och-nordisk-reklamkampanj/"},{"d":"2022-10-05","n":"Butterick’s skapar mardrömmar med Haymarket by Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/buttericks-skapar-mardrommar-med-haymarket-by-scandic/"},{"d":"2022-09-28","n":"Daniel Barsoum checkar in som ny hotelldirektör på Scandic Portalen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/daniel-barsoum-checkar-in-som-ny-hotelldirektor-pa-scandic-portalen/"},{"d":"2022-09-15","n":"En flirt med 70-talet på nyrenoverade Scandic Park","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/en-flirt-med-70-talet-pa-nyrenoverade-scandic-park/"},{"d":"2022-09-09","n":"Rekord i antal familjer och husdjur på Scandic i sommar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/rekord-i-antal-familjer-och-husdjur-pa-scandic-i-sommar/"},{"d":"2022-09-08","n":"Renommerad ledare tar över Scandic Göteborg Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/renommerad-ledare-tar-over-scandic-goteborg-central/"},{"d":"2022-08-26","n":"Återvändande branschprofil till Scandic - Eive Stenvall är ny hotelldirektör på Scandic Luleå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/atervandande-branschprofil-till-scandic---eive-stenvall-ar-ny-hotelldirektor-pa-scandic-lulea/"},{"d":"2022-08-22","n":"Scandic Norra Bantorget får ny kostym","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-norra-bantorget-far-ny-kostym/"},{"d":"2022-06-27","n":"Scandic och Niam bakom totalrenovering av hotell i Värtahamnen – relaxavdelning och skybar på sjuttonde våningen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-och-niam-bakom-totalrenovering-av-hotell-i-vartahamnen--relaxavdelning-och-skybar-pa-sjuttonde-vaningen/"},{"d":"2022-06-22","n":"Haymarket by Scandic och SF Studios med Warner Bros Pictures skapar ELVIS SUITE","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/haymarket-by-scandic-och-sf-studios-med-warner-bros-pictures-skapar-elvis-suite/"},{"d":"2022-06-20","n":"Malin Odéhn ny distriktsdirektör för Scandic Hotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/malin-odehn-ny-distriktsdirektor-for-scandic-hotels/"},{"d":"2022-06-10","n":"Nu öppnar Göteborgs nya storhotell – stadens högsta takterrass inspirerad av Miami","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/nu-oppnar-goteborgs-nya-storhotell--stadens-hogsta-takterrass-inspirerad-av-miami/"},{"d":"2022-06-01","n":"Från knattelag till landslag - Scandic och SvFF fortsätter sitt samarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/fran-knattelag-till-landslag---scandic-och-svff-fortsatter-sitt-samarbete/"},{"d":"2022-05-23","n":"Scandic Oceanhamnen öppnar idag – hållbarhet i fokus från kaj till takterrass","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-oceanhamnen-oppnar-idag--hallbarhet-i-fokus-fran-kaj-till-takterrass/"},{"d":"2022-05-09","n":"Carina Eriksson gör comeback i besöksnäringen - ny hotelldirektör på Scandic Västerås","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/carina-eriksson-gor-comeback-i-besoksnaringen---ny-hotelldirektor-pa-scandic-vasteras/"},{"d":"2022-05-05","n":"Scandic fortsätter som svensk ishockeys hotellkedja","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-fortsatter-som-svensk-ishockeys-hotellkedja/"},{"d":"2022-04-21","n":"Familjer och par i centrum när Scandic öppnar upp sommarbokandet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/familjer-och-par-i-centrum-nar-scandic-oppnar-upp-sommarbokandet/"},{"d":"2022-04-05","n":"Scandic Kiruna första kommersiella aktör att öppna i nya stadskärnan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-kiruna-forsta-kommersiella-aktor-att-oppna-i-nya-stadskarnan/"},{"d":"2022-03-25","n":"Scandic utökar möteserbjudandet – tillgängliggör över 100 experter och talare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-utokar-moteserbjudandet--tillgangliggor-over-100-experter-och-talare/"},{"d":"2022-03-22","n":"Publiksuccén Outdoor Loppis tillbaka på Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/publiksuccen-outdoor-loppis-tillbaka-pa-downtown-camper/"},{"d":"2022-03-21","n":"Scandic Örebro Central har öppnat – ny knutpunkt och entré i Örebro","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-orebro-central-har-oppnat--ny-knutpunkt-och-entre-i-orebro/"},{"d":"2022-03-17","n":"Scandic befäster sin topposition på hållbarhets­listan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-befaster-sin-topposition-pa-hallbarhetslistan/"},{"d":"2022-03-17","n":"Johanna Thermaenius blir ny HR-direktör för Scandic Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/johanna-thermaenius-blir-ny-hr-direktor-for-scandic-sverige/"},{"d":"2022-03-14","n":"Downtown Camper och Plogga i nytt samarbete inför årets vårstädning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/downtown-camper-och-plogga-i-nytt-samarbete-infor-arets-varstadning/"},{"d":"2022-02-23","n":"Streamateria 4th Dimension - hållbart mode på Haymarket by Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/streamateria-4th-dimension---hallbart-mode-pa-haymarket-by-scandic/"},{"d":"2022-02-15","n":"Scandic slopar nötkött på lunchen – minskar med 177 ton per år för att nå hållbarhets­mål","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-slopar-notkott-pa-lunchen--minskar-med-177-ton-per-ar-for-att-na-hallbarhetsmal/"},{"d":"2022-02-01","n":"Från Japan till Örebro – Jimmy Myhrinder tar över Scandic Örebro Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/fran-japan-till-orebro--jimmy-myhrinder-tar-over-scandic-orebro-central/"},{"d":"2022-01-20","n":"Scandic värvar hotelldirektör – Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-varvar-hotelldirektor--roger-pettersson-tar-over-ansvaret-for-scandichotellen-i-umea/"},{"d":"2022-01-17","n":"Scandic öppnar klimatneutralt hotell i Sundsvall 2024","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/scandic-oppnar-klimatneutralt-hotell-i-sundsvall-2024/"},{"d":"2022-01-14","n":"Louise Azémar Engzell får Scandics domarpris 2022 på Idrottsgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2022/louise-azemar-engzell-far-scandics-domarpris-2022-pa-idrottsgalan/"},{"d":"2021-12-09","n":"Värmlänning tar över Scandic Klarälven – Anki Thorn är ny hotelldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/varmlanning-tar-over-scandic-klaralven--anki-thorn-ar-ny-hotelldirektor/"},{"d":"2021-12-07","n":"Scandic stärker erbjudandet för digital självbetjäning – gäster kan nu boka möten direkt på webben","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-starker-erbjudandet-for-digital-sjalvbetjaning--gaster-kan-nu-boka-moten-direkt-pa-webben/"},{"d":"2021-12-03","n":"Scandic och Parasport Sverige fortsätter samarbetet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-och-parasport-sverige-fortsatter-samarbetet/"},{"d":"2021-11-19","n":"Scandic satsar på innebandyns unga – presenterar Schyssta Cupen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-satsar-pa-innebandyns-unga--presenterar-schyssta-cupen/"},{"d":"2021-11-17","n":"Maria Wennerström tar över rodret i Värtahamnen – ny hotelldirektör för Scandic Ariadne","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/maria-wennerstrom-tar-over-rodret-i-vartahamnen--ny-hotelldirektor-for-scandic-ariadne/"},{"d":"2021-10-28","n":"Hög etableringstakt i Örebro – Scandic Örebro Central öppnar i mars","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/hog-etableringstakt-i-orebro--scandic-orebro-central-oppnar-i-mars/"},{"d":"2021-10-20","n":"Middagsshowen Club After Dark gör entré på Vasateatern","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/middagsshowen-club-after-dark-gor-entre-pa-vasateatern/"},{"d":"2021-10-12","n":"Haymarket by Scandic & Blossa gläntar på dörren till julafton – julfirandet börjar redan i oktober","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/haymarket-by-scandic--blossa-glantar-pa-dorren-till-julafton--julfirandet-borjar-redan-i-oktober/"},{"d":"2021-10-08","n":"Handbollen väljer Scandic under VM 2023","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/handbollen-valjer-scandic-under-vm-2023/"},{"d":"2021-10-06","n":"Ett steg närmre öppningen av Kirunas nya landmärke – enklaste vägen att bestiga Kebnekaise","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/ett-steg-narmre-oppningen-av-kirunas-nya-landmarke--enklaste-vagen-att-bestiga-kebnekaise/"},{"d":"2021-10-01","n":"Scandic Landvetter förstärker med ny hotelldirektör – intern talang tar över spakarna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-landvetter-forstarker-med-ny-hotelldirektor--intern-talang-tar-over-spakarna/"},{"d":"2021-09-24","n":"Bollnäsbo blir ny hotelldirektör på Scandic Bollnäs – vill rekrytera lokalt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/bollnasbo-blir-ny-hotelldirektor-pa-scandic-bollnas--vill-rekrytera-lokalt/"},{"d":"2021-09-23","n":"Nyexpanderade Scandic Luleå är stadens största hotell – inleder rekryteringsfas","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/nyexpanderade-scandic-lulea-ar-stadens-storsta-hotell--inleder-rekryteringsfas/"},{"d":"2021-09-22","n":"Hole-in-one för Scandic Skellefteå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/hole-in-one-for-scandic-skelleftea/"},{"d":"2021-09-17","n":"Scandic och WLP tar utomhuspadel till Kungens Kurva","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-och-wlp-tar-utomhuspadel-till-kungens-kurva/"},{"d":"2021-09-16","n":"Scandic på rekryteringsoffensiv i Örebro","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-pa-rekryteringsoffensiv-i-orebro/"},{"d":"2021-09-16","n":"Scandic fortsätter att utbilda morgondagens ledare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-fortsatter-att-utbilda-morgondagens-ledare/"},{"d":"2021-09-13","n":"Scandic växlar upp rekryteringstakten i Dalarna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-vaxlar-upp-rekryteringstakten-i-dalarna/"},{"d":"2021-09-08","n":"Scandic utvecklar coworking – satsar på affärsfrukost","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-utvecklar-coworking--satsar-pa-affarsfrukost/"},{"d":"2021-09-06","n":"Maria Valentin ny distriktsdirektör för Scandic Hotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/maria-valentin-ny-distriktsdirektor-for-scandic-hotels/"},{"d":"2021-09-03","n":"Branschprofil återvänder till Malmö efter 12 år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/branschprofil-atervander-till-malmo-efter-12-ar/"},{"d":"2021-09-01","n":"Hållbarhet i fokus när Scandic satsar i Helsingborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/hallbarhet-i-fokus-nar-scandic-satsar-i-helsingborg/"},{"d":"2021-08-27","n":"Rekordmånga husdjur på hotell i sommar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/rekordmanga-husdjur-pa-hotell-i-sommar/"},{"d":"2021-07-15","n":"Scandic fortsätter att lyfta upp interna talanger - Elin Burström är ny Hotelldirektör på Scandic Skellefteå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-fortsatter-att-lyfta-upp-interna-talanger---elin-burstrom-ar-ny-hotelldirektor-pa-scandic-skelleftea/"},{"d":"2021-07-12","n":"Scandic rekryterar lokalt - Magnus Draheim är ny hotelldirektör på Scandic Östersund Syd","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-rekryterar-lokalt---magnus-draheim-ar-ny-hotelldirektor-pa-scandic-ostersund-syd/"},{"d":"2021-07-07","n":"3300 kvadratmeter studio har öppnat på Scandic Infra City","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/3300-kvadratmeter-studio-har-oppnat-pa-scandic-infra-city/"},{"d":"2021-07-05","n":"Gävle växer digitalt – Scandic Gävle Väst lanserar streamingstudio","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/gavle-vaxer-digitalt--scandic-gavle-vast-lanserar-streamingstudio/"},{"d":"2021-06-30","n":"Scandic belönar medvetna turister - lanserar program för ökad omtanke på resan tillsammans med Håll Sverige Rent","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-belonar-medvetna-turister----lanserar-program-for-okad-omtanke-pa-resan-tillsammans-med-hall-sverige-rent/"},{"d":"2021-06-21","n":"Downtown Camper i samarbete med svenska Moonsun Organics ekologisk hudvård","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/downtown-camper-i-samarbete-med-svenska-moonsun-organics-ekologisk-hudvard/"},{"d":"2021-06-16","n":"Scandic tar Göteborg till nya höjder – om ett år öppnar Scandic Göteborg Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-tar-goteborg-till-nya-hojder--om-ett-ar-oppnar-scandic-goteborg-central/"},{"d":"2021-06-14","n":"Scandics Malmöhotell i samarbete med ungdomsverksamheten i Malmö Redhawks","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandics-malmohotell-i-samarbete-med-ungdomsverksamheten-i-malmo-redhawks/"},{"d":"2021-05-31","n":"Scandic Landvetter har öppnat sina dörrar – nytt spännande landmärke för Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-landvetter-har-oppnat-sina-dorrar--nytt-spannande-landmarke-for-goteborg/"},{"d":"2021-05-28","n":"Nu kan resenärer boka hela sin roadtrip på en gång - Scandic först ut med multibokning på webben","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/nu-kan-resenarer-boka-hela-sin-roadtrip-pa-en-gang---scandic-forst-ut-med-multibokning-pa-webben/"},{"d":"2021-05-17","n":"Scandic lanserar doggy bag och satsar på husdjur i sommar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-lanserar-doggy-bag-och-satsar-pa-husdjur-i-sommar/"},{"d":"2021-05-11","n":"Scandic rustar för återstart – två nya Hotelldirektörer i Norrköping","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-rustar-for-aterstart--tva-nya-hotelldirektorer-i-norrkoping/"},{"d":"2021-05-07","n":"Scandic stärker sin position i arbetet för en hållbar utveckling – tar plats i tre hållbarhets­nätverk","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-starker-sin-position-i-arbetet-for-en-hallbar-utveckling--tar-plats-i-tre-hallbarhetsnatverk/"},{"d":"2021-05-06","n":"Sean Eden tog hem titeln Bartender of the Year Sweden 2021","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/sean-eden-tog-hem-titeln-bartender-of-the-year-sweden-2021/"},{"d":"2021-05-05","n":"Seven Summits kommer till Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/seven-summits-kommer-till-stockholm/"},{"d":"2021-03-26","n":"Barn upp till 15 år bor gratis i sommar - familjer i fokus när Scandic öppnar upp för sommarbokandet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/barn-upp-till-15-ar-bor-gratis-i-sommar---familjer-i-fokus-nar-scandic-oppnar-upp-for-sommarbokandet/"},{"d":"2021-03-19","n":"Scandic Infra City och RUFF Indoor Golf satsar på hole-in-one","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-infra-city-och-ruff-indoor-golf-satsar-pa-hole-in-one/"},{"d":"2021-03-17","n":"Downtown Camper lanserar podcaststudio – för nya och etablerade poddare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/downtown-camper-lanserar-podcaststudio--for-nya-och-etablerade-poddare/"},{"d":"2021-03-16","n":"Nu har Årets Sportförälder utsetts - 55 eldsjälar över hela landet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/nu-har-arets-sportforalder-utsetts---55-eldsjalar-over-hela-landet/"},{"d":"2021-03-11","n":"Scandic toppar svenska hållbarhets­listan – för elfte året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-toppar-svenska-hallbarhetslistan--for-elfte-aret-i-rad/"},{"d":"2021-02-23","n":"Trygga hotellvistelser i centrum när populära turistorter välkomnar sportlovsfirare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/trygga-hotellvistelser-i-centrum-nar-populara-turistorter-valkomnar-sportlovsfirare/"},{"d":"2021-01-18","n":"Scandic storsatsar på hybridmöten för samtliga 85 hotell i Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-storsatsar-pa-hybridmoten-for-samtliga-85-hotell-i-sverige/"},{"d":"2021-01-15","n":"Tess Olofsson tilldelas Scandics Domarpris på Idrottsgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/tess-olofsson-tilldelas-scandics-domarpris-pa-idrottsgalan/"},{"d":"2021-01-13","n":"Ny milstolpe nådd på Landvetter - hotellet där resan börjar långt innan check in","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/ny-milstolpe-nadd-pa-landvetter---hotellet-dar-resan-borjar-langt-innan-check-in/"},{"d":"2021-01-11","n":"Scandic Arlandastad slår upp dörrarna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2021/scandic-arlandastad-slar-upp-dorrarna/"},{"d":"2020-12-14","n":"Scandic uppmärksammar sportföräldrar från norr till söder","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-uppmarksammar-sportforaldrar-fran-norr-till-soder/"},{"d":"2020-11-03","n":"Scandic tar över hotell vid Stockholm Arlanda Airport","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-tar-over-hotell-vid-stockholm-arlanda-airport/"},{"d":"2020-10-01","n":"Jonas Wilhelmsons konstutställning \"Så länge vi andas” på Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/jonas-wilhelmsons-konstutstallning-sa-lange-vi-andas-pa-downtown-camper/"},{"d":"2020-09-08","n":"Scandic introducerar coworking på 270 hotell - Störst nätverk av flexibla arbetsytor i Norden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-introducerar-coworking-pa-270-hotell---storst-natverk-av-flexibla-arbetsytor-i-norden/"},{"d":"2020-08-21","n":"Saknar du studentboende? Se hit!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/saknar-du-studentboende-se-hit/"},{"d":"2020-05-22","n":"6 av 10 väntar på att få boka sommarsemester","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/6-av-10-vantar-pa-att-fa-boka-sommarsemester/"},{"d":"2020-04-03","n":"Scandic bäst i branschen i hållbarhets­mätning - bäst för tionde året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-bast-i-branschen-i-hallbarhetsmatning---bast-for-tionde-aret-i-rad/"},{"d":"2020-03-10","n":"Nu kan gästerna uppleva Virtual Reality på Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/nu-kan-gasterna-uppleva-virtual-reality-pa-downtown-camper/"},{"d":"2020-03-06","n":"Scandic rekryterar ny distriktsdirektör för Stockholm Circle","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-rekryterar-ny-distriktsdirektor-for-stockholm-circle/"},{"d":"2020-02-26","n":"Downtown Camper och A Non Smoking Generation samarbetar för hälsa och en hållbar framtid","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/downtown-camper-och-a-non-smoking-generation-samarbetar-for-halsa-och-en-hallbar-framtid/"},{"d":"2020-02-14","n":"Haymarket by Scandic är Sveriges bästa hotell - Vann Grand Travel Award 2020","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/haymarket-by-scandic-ar-sveriges-basta-hotell---vann-grand-travel-award-2020/"},{"d":"2020-02-11","n":"Nu går hotell- och restaurangbranschen ihop för en knarkfri framtid","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/nu-gar-hotell--och-restaurangbranschen-ihop-for-en-knarkfri-framtid/"},{"d":"2020-02-04","n":"Downtown Camper blir Svanenmärkt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/downtown-camper-blir-svanenmarkt/"},{"d":"2020-01-23","n":"Scandic delar ut pris till Årets domare under Idrottsgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-delar-ut-pris-till-arets-domare-under-idrottsgalan/"},{"d":"2020-01-21","n":"Scandic inför 32-timmarsdygn på utvalda hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2020/scandic-infor-32-timmarsdygn-pa-utvalda-hotell/"},{"d":"2019-12-19","n":"Nu växer nya Scandic Borlänge fram","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/nu-vaxer-nya-scandic-borlange-fram/"},{"d":"2019-12-17","n":"Scandic förnyar avtal med Svenska Basketbollförbundet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-fornyar-avtal-med-svenska-basketbollforbundet/"},{"d":"2019-12-13","n":"Scandic lanserar elitsatsningen – stöttar elitsatsande kvinnor","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-lanserar-elitsatsningen--stottar-elitsatsande-kvinnor/"},{"d":"2019-12-10","n":"Scandic går in som stolt ny huvudsponsor i Svenska Damhockeyligan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-gar-in-som-stolt-ny-huvudsponsor-i-svenska-damhockeyligan/"},{"d":"2019-11-19","n":"Scandic inför klimatberäknade menyer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-infor-klimatberaknade-menyer/"},{"d":"2019-11-13","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Örebro","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-orebro/"},{"d":"2019-11-11","n":"Scandic återigen finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-aterigen-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2019-10-29","n":"Scandics nya hållbarhets­initiativ har sparat 17 miljoner liter vatten­ – Visar på en större medvetenhet bland svenska hotellgäster","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandics-nya-hallbarhetsinitiativ-har-sparat-17-miljoner-liter-vatten­--visar-pa-en-storre-medvetenhet-bland-svenska-hotellgaster/"},{"d":"2019-10-22","n":"Scandic fördjupar samarbetet med Svensk Handboll – med nytt avtal och satsning på domare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-fordjupar-samarbetet-med-svensk-handboll---med-nytt-avtal-och-satsning-pa-domare/"},{"d":"2019-10-04","n":"Erica Åberg ny hotelldirektör på Downtown Camper by Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/erica-aberg-ny-hotelldirektor-pa-downtown-camper-by-scandic/"},{"d":"2019-09-23","n":"Scandic gör tv-kampanj för första gången sedan 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-gor-tv-kampanj-for-forsta-gangen-sedan-2013/"},{"d":"2019-09-17","n":"Ny utställning på Scandic Grand Central - NEXUS av Per Josephson & Soundscape Orchestra","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/ny-utstallning-pa-scandic-grand-central---nexus-av-per-josephson--soundscape-orchestra/"},{"d":"2019-09-16","n":"Zero Waste Ale – En bröl är Scandics senaste hållbarhets­lansering","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/zero-waste-ale--en-brol-ar-scandics-senaste-hallbarhetslansering/"},{"d":"2019-09-11","n":"Karin Lundman ny distriktsdirektör för Scandic region norr","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/karin-lundman-ny-distriktsdirektor-for-scandic-region-norr/"},{"d":"2019-09-02","n":"Nu öppnar Downtown Campers nya mötesplats och café på Drottninggatan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/nu-oppnar-downtown-campers-nya-motesplats-och-cafe-pa-drottninggatan/"},{"d":"2019-06-24","n":"Scandic gör hållbara cocktails av matsvinn från hotellfrukosten","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-gor-hallbara-cocktails-av-matsvinn-fran-hotellfrukosten/"},{"d":"2019-06-05","n":"Scandic bäst på service - bäst i branschen för fjärde året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-bast-pa-service----bast-i-branschen-for-fjarde-aret-i-rad/"},{"d":"2019-05-27","n":"Åsa Dammert ny HR-direktör för Scandic Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/asa-dammert-ny-hr-direktor-for-scandic-sverige/"},{"d":"2019-05-22","n":"Downtown Camper öppnar hållbart café","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/downtown-camper-oppnar-hallbart-cafe/"},{"d":"2019-05-13","n":"Scandic Hotels introducerar allergirums-standard","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-hotels-introducerar-allergirums-standard/"},{"d":"2019-05-06","n":"Scandic tar nytt hållbarhets­initiativ – vill spara 10 miljoner liter vatten­ per år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-tar-nytt-hallbarhetsinitiativ--vill-spara-10-miljoner-liter-vatten­-per-ar/"},{"d":"2019-05-02","n":"Nu öppnar nya Scandic Norrköping City och blir Scandic Strömmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/nu-oppnar-nya-scandic-norrkoping-city-och-blir-scandic-strommen/"},{"d":"2019-04-29","n":"Haymarket öppnar uteservering på Americain","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/haymarket-oppnar-uteservering-pa-americain/"},{"d":"2019-04-24","n":"Scandic Grand Central - Swedish House Mafia Hotel","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-grand-central---swedish-house-mafia-hotel/"},{"d":"2019-04-12","n":"Scandic på topp-20-lista i svensk hållbarhets­mätning - bäst i branschen för nionde året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-pa-topp-20-lista-i-svensk-hallbarhetsmatning---bast-i-branschen-for-nionde-aret-i-rad/"},{"d":"2019-03-29","n":"Johan Klässbos burgare bäst i 2019 års Scandic Beyond Burger Challenge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/johan-klassbos-burgare-bast-i-2019-ars-scandic-beyond-burger-challenge/"},{"d":"2019-03-15","n":"Scandics sömnambassadör hjälper dig sova bättre på Internationella Sömndagen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandics-somnambassador-hjalper-dig-sova-battre-pa-internationella-somndagen/"},{"d":"2019-03-12","n":"Musiken i Scandic Grand Centrals bistro gör en comeback i mars","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/musiken-i-scandic-grand-centrals-bistro-gor-en-comeback-i-mars/"},{"d":"2019-03-05","n":"Scandic involverar 18 000 medarbetare i hållbarhets­arbetet genom Nordisk hackathon","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-involverar-18-000-medarbetare-i-hallbarhetsarbetet-genom-nordisk-hackathon/"},{"d":"2019-02-14","n":"Scandic satsar på utbildning för housekeeping – hoppas på 100 nya medarbetare till sommaren","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/scandic-satsar-pa-utbildning-for-housekeeping--hoppas-pa-100-nya-medarbetare-till-sommaren/"},{"d":"2019-02-06","n":"Ny utställning på Scandic Grand Central - NEMESIS av Morgan Norman","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/ny-utstallning-pa-scandic-grand-central----nemesis-av-morgan-norman/"},{"d":"2019-01-07","n":"Säljstart för Downtown Campers nya mötes- och eventyta","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2019/saljstart-for-downtown-campers-nya-motes--och-eventyta/"},{"d":"2018-12-04","n":"Downtown Camper by Scandic är ”Årets Forward - mest innovativa hotell” enligt White Guide","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/downtown-camper-by-scandic-ar-arets-forward---mest-innovativa-hotell-enligt-white-guide/"},{"d":"2018-11-28","n":"Scandic lanserar grötmeny på frukosten","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-lanserar-grotmeny-pa-frukosten/"},{"d":"2018-11-23","n":"Examensdags för första klassen i Scandics kockskola – alla får jobb","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/examensdags-for-forsta-klassen-i-scandics-kockskola--alla-far-jobb/"},{"d":"2018-11-21","n":"Downtown Camper tar hem segern i WIN Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/downtown-camper-tar-hem-segern-i-win-awards/"},{"d":"2018-11-15","n":"Scandic Hotels lanserar Scandic Friends Mastercard tillsammans med SEB Kort","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-hotels-lanserar-scandic-friends-mastercard-tillsammans-med-seb-kort/"},{"d":"2018-11-09","n":"Klart med Scandic i Kirunas nya centrum – bygger Kirunas första skybar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/klart-med-scandic-i-kirunas-nya-centrum--bygger-kirunas-forsta-skybar/"},{"d":"2018-10-30","n":"Scandic Örnsköldsvik renoverar och expanderar – bygger 60 nya hotellrum","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-ornskoldsvik-renoverar-och-expanderar--bygger-60-nya-hotellrum/"},{"d":"2018-10-29","n":"Scandic erbjuder anställda digital utbildning i yrkessvenska tillsammans med Lingio","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-erbjuder-anstallda-digital-utbildning-i-yrkessvenska-tillsammans-med-lingio/"},{"d":"2018-10-05","n":"Scandic samarbetar med Visita kring kampanjen Världens jobb – och sponsrar Kockduellen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-samarbetar-med-visita-kring-kampanjen-varldens-jobb--och-sponsrar-kockduellen/"},{"d":"2018-10-04","n":"Scandic får bästa betyg inom HR – Lena Bjurner utnämnd till årets nordiska personaldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-far-basta-betyg-inom-hr--lena-bjurner-utnamnd-till-arets-nordiska-personaldirektor/"},{"d":"2018-09-17","n":"Veganska succén Beyond Burger leder till tillfälligt stopp i leveransen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/veganska-succen-beyond-burger-leder-till-tillfalligt-stopp-i-leveransen/"},{"d":"2018-09-14","n":"Nu öppnar nya Scandic Opalen och möter en växande besöksnäring med en ny kostym och ett förnyat erbjudande","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/nu-oppnar-nya-scandic-opalen-och-moter-en-vaxande-besoksnaring-med-en-ny-kostym-och-ett-fornyat-erbjudande/"},{"d":"2018-09-10","n":"Downtown Camper bygger nytt våningsplan – utökar med stor event- och mötesyta och nytt café","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/downtown-camper-bygger-nytt-vaningsplan---utokar-med-stor-event--och-motesyta-och-nytt-cafe/"},{"d":"2018-09-06","n":"Första spadtaget i Helsingborg – nytt hotell på Oceanpiren","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/forsta-spadtaget-i-helsingborg--nytt-hotell-pa-oceanpiren/"},{"d":"2018-09-03","n":"Scandic inför totalstopp mot ägg från burhöns","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-infor-totalstopp-mot-agg-fran-burhons/"},{"d":"2018-08-23","n":"Scandic huserar 300 spelare i rullstolsbasket på ett hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-huserar-300-spelare-i-rullstolsbasket-pa-ett-hotell/"},{"d":"2018-08-16","n":"Scandic Hotels öppnar Trondheims största hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-hotels-oppnar-trondheims-storsta-hotell/"},{"d":"2018-08-07","n":"Kai Pasma ny distriktsdirektör på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/kai-pasma-ny-distriktsdirektor-pa-scandic/"},{"d":"2018-08-02","n":"Starten på Nordic Islands Adventure Race 2018 går från toppen av taket på Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/starten-pa-nordic-islands-adventure-race-2018-gar-fran-toppen-av-taket-pa-downtown-camper/"},{"d":"2018-07-10","n":"Jessica Norgren ny hotelldirektör på Haymarket","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/jessica-norgren-ny-hotelldirektor-pa-haymarket/"},{"d":"2018-07-03","n":"VR i Scandics nya tillgänglighetssatsning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/vr-i-scandics-nya-tillganglighetssatsning/"},{"d":"2018-07-02","n":"Detta händer hos Scandic i Almedalen - rullstolsrally med Lena Hallengren och paneldebatter kring kompetensförsörjning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/detta-hander-hos-scandic-i-almedalen---rullstolsrally-med-lena-hallengren-och-paneldebatter-kring-kompetensforsorjning/"},{"d":"2018-06-27","n":"Scandic går över till 100 procent svensk kyckling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-gar-over-till-100-procent-svensk-kyckling/"},{"d":"2018-06-14","n":"Scandic blir hotellbranschens största aktör för publika laddstationer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-blir-hotellbranschens-storsta-aktor-for-publika-laddstationer/"},{"d":"2018-06-11","n":"Scandic lanserar vegansk hamburgare på menyn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-lanserar-vegansk-hamburgare-pa-menyn/"},{"d":"2018-06-07","n":"Scandic medverkar på Järvaveckan för andra året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-medverkar-pa-jarvaveckan-for-andra-aret-i-rad/"},{"d":"2018-06-05","n":"Smile with Pride tillsammans med Scandic och QX – detta händer på Scandic under Pride","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/smile-with-pride-tillsammans-med-scandic-och-qx---detta-hander-pa-scandic-under-pride/"},{"d":"2018-05-29","n":"Scandic plastbantar – slutar med sugrör, drinkpinnar och byter ut take away-lock","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-plastbantar--slutar-med-sugror-drinkpinnar-och-byter-ut-take-away-lock/"},{"d":"2018-05-23","n":"Jenny Bladh – Scandic Plaza Borås nya hotelldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/jenny-bladh--scandic-plaza-boras-nya-hotelldirektor/"},{"d":"2018-05-21","n":"Scandic Täby bygger ut – adderar två våningsplan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-taby-bygger-ut--adderar-tva-vaningsplan/"},{"d":"2018-05-09","n":"Scandic får beröm för integrationsarbete efter statsrådsbesök","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-far-berom-for-integrationsarbete-efter-statsradsbesok/"},{"d":"2018-05-08","n":"Första spadtaget på Landvetter - Scandic skickar flaskpost i tidskapsel","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/forsta-spadtaget-pa-landvetter---scandic-skickar-flaskpost-i-tidskapsel/"},{"d":"2018-05-08","n":"Brev till framtiden i samband med första spadtaget på Landvetter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/brev-till-framtiden-i-samband-med-forsta-spadtaget-pa-landvetter/"},{"d":"2018-05-08","n":"Scandic Prince Philip checkar ut när Scandic Skärholmen checkar in","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-prince-philip-checkar-ut-nar-scandic-skarholmen-checkar-in/"},{"d":"2018-05-08","n":"Thomas Ivarsson är ny hotelldirektör på Scandic Triangeln","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/thomas-ivarsson-ar-ny-hotelldirektor-pa-scandic-triangeln/"},{"d":"2018-05-03","n":"Scandic Hotels öppnar hotell på snabbväxande marknaden i norska Voss","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-hotels-oppnar-hotell-pa-snabbvaxande-marknaden-i-norska-voss/"},{"d":"2018-04-26","n":"Prisregnet fortsätter: Scandic bäst i branschen på service","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/prisregnet-fortsatter-scandic-bast-i-branschen-pa-service/"},{"d":"2018-04-23","n":"Scandic öppnar hotell i Helsingborg hamn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-oppnar-hotell-i-helsingborg-hamn/"},{"d":"2018-04-19","n":"Scandic börjar med elscootrar - möter behovet hos växande kundgrupper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-borjar-med-elscootrar----moter-behovet-hos-vaxande-kundgrupper/"},{"d":"2018-04-13","n":"Scandic bäst i branschen på hållbarhet för åttonde året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet-for-attonde-aret-i-rad/"},{"d":"2018-04-10","n":"Scandic utsedd till branschens mest attraktiva arbetsgivare för andra året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-utsedd-till-branschens-mest-attraktiva-arbetsgivare-for-andra-aret-i-rad/"},{"d":"2018-04-06","n":"Jimmy Löwenmarks burgare bäst i 2018 års Scandic Burger Challenge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/jimmy-lowenmarks-burgare-bast-i-2018-ars-scandic-burger-challenge/"},{"d":"2018-03-23","n":"Scandic släcker lamporna under Earth Hour","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-slacker-lamporna-under-earth-hour/"},{"d":"2018-03-20","n":"Molly Hammar - On The Verge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/molly-hammar---on-the-verge/"},{"d":"2018-03-09","n":"Nu börjar Paralympics 2018 – Scandic är stolt samarbetspartner","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/nu-borjar-paralympics-2018--scandic-ar-stolt-samarbetspartner/"},{"d":"2018-02-19","n":"Scandic släpper Mötespodden - Lanserar samtidigt en hyllning till radiokakan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-slapper-motespodden---lanserar-samtidigt-en-hyllning-till-radiokakan/"},{"d":"2018-02-16","n":"Vanessa Butani ny Director of Sustainable Business på Scandic Hotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/vanessa-butani-ny-director-of-sustainable-business-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2018-02-13","n":"Haymarket valt till Bästa Enskilda Hotell under Grand Travel Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/haymarket-valt-till-basta-enskilda-hotell-under-grand-travel-awards/"},{"d":"2018-02-13","n":"Scandic får tillgänglighetspris och inbjudan att tala vid FN-kontoret i Wien","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-far-tillganglighetspris-och-inbjudan-att-tala-vid-fn-kontoret-i-wien/"},{"d":"2018-01-30","n":"Unika samarbeten och ny app när Scandic lanserar nytt lojalitetsprogram","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/unika-samarbeten-och-ny-app-nar-scandic-lanserar-nytt-lojalitetsprogram/"},{"d":"2018-01-29","n":"Scandic satsar på eget Culinary Team för att lyfta sina talanger och ta restaurangupplevelsen till nästa nivå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-satsar-pa-eget-culinary-team-for-att-lyfta-sina-talanger-och-ta-restaurangupplevelsen-till-nasta-niva/"},{"d":"2018-01-24","n":"HAK och Scandic Europa satsar återigen på en spännande musikscen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/hak-och--scandic-europa-satsar-aterigen-pa-en--spannande-musikscen/"},{"d":"2018-01-19","n":"Scandics gäster kan nu donera hotellpoäng till Rädda Barnen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandics-gaster-kan-nu-donera-hotellpoang-till-radda-barnen/"},{"d":"2018-01-05","n":"​Scandic bäst på att rädda mat bland hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2018/scandic-bast-pa-att-radda-mat-bland-hotell/"},{"d":"2017-12-21","n":"Scandic öppnar ett av Frankfurts största konferenshotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-oppnar-ett-av-frankfurts-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2017-12-18","n":"Scandic rekryterar med militär precision – tecknar avsiktsförklaring med Försvarsmakten","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-rekryterar-med-militar-precision--tecknar-avsiktsforklaring-med-forsvarsmakten/"},{"d":"2017-12-12","n":"Scandic startar kockutbildning för att bota personalbrist","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-startar-kockutbildning-for-att-bota-personalbrist/"},{"d":"2017-12-05","n":"Scandic Elmia bäst på tillgänglighet i Jönköping – Vinner Jönköpings kommuns tillgänglighets- och bemötandepris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-elmia-bast-pa-tillganglighet-i-jonkoping--vinner-jonkopings-kommuns-tillganglighets--och-bemotandepris/"},{"d":"2017-12-01","n":"Stefan Sager Righetti ny hotelldirektör på signaturhotellet Grand Central by Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/stefan-sager-righetti-ny-hotelldirektor-pa-signaturhotellet-grand-central-by-scandic/"},{"d":"2017-11-30","n":"Lunchen ingen kunde se: Världens största ”blindlunch” inför Internationella Funktionshinderdagen - Siktar på Guinnessrekord","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/lunchen-ingen-kunde-se-varldens-storsta-blindlunch-infor-internationella-funktionshinderdagen----siktar-pa-guinnessrekord/"},{"d":"2017-11-29","n":"On The Verge – Grand Centrals nya scen för artister på väg mot stora genombrott","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/on-the-verge--grand-centrals-nya-scen-for-artister-pa-vag-mot-stora-genombrott/"},{"d":"2017-11-23","n":"Scandic Hotels finalist i Stockholms Stads tillgänglighetspris S:t Julianpriset","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-hotels-finalist-i-stockholms-stads-tillganglighetspris--st-julianpriset/"},{"d":"2017-11-21","n":"Kom och fyll barnens julklappssäckar på Scandic - Nu startar årets insamling till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/kom-och-fyll-barnens-julklappssackar-pa-scandic---nu-startar-arets-insamling-till-behovande-barn/"},{"d":"2017-11-15","n":"Scandic Hotels utsett till Danmarks bästa arbetsplats","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-hotels-utsett-till-danmarks-basta-arbetsplats/"},{"d":"2017-11-09","n":"Scandic To Go till Globenområdet när NHL är i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-to-go-till-globenomradet-nar-nhl-ar-i-stockholm/"},{"d":"2017-11-02","n":"Scandic Hotels finalist i European Diversity Awards - Internationellt uppmärksammat igen för framstående tillgänglighetsarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-hotels-finalist-i-european-diversity-awards---internationellt-uppmarksammat-igen-for-framstaende-tillganglighetsarbete/"},{"d":"2017-11-01","n":"Scandic Anglais Jimmy Löwenmark är Årets Fjällkock 2017","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-anglais-jimmy-lowenmark-ar-arets-fjallkock-2017/"},{"d":"2017-10-25","n":"Scandic och Live Nation samarbetar för att erbjuda unika musikupplevelser","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-och-live-nation-samarbetar-for-att-erbjuda-unika-musikupplevelser/"},{"d":"2017-10-25","n":"Toppkocken Jonas Dahlbom gästspelar i Teaterbrasseriet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/toppkocken-jonas-dahlbom-gastspelar-i-teaterbrasseriet/"},{"d":"2017-10-18","n":"Scandic Hotels skriver avtal för att driva hotell i ikoniska Hamburger Börs i Åbo","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-hotels-skriver-avtal-for-att-driva-hotell-i-ikoniska-hamburger-bors-i-abo/"},{"d":"2017-10-13","n":"Scandic tar Singles Day till hotellvärlden i Sverige – spås bli nästa stora trend","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-tar-singles-day-till-hotellvarlden-i-sverige---spas-bli-nasta-stora-trend/"},{"d":"2017-10-10","n":"Scandic Skellefteå – stadens nya mötesplats","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-skelleftea--stadens-nya-motesplats/"},{"d":"2017-10-05","n":"Rosa oktober på Scandic – kampen mot bröstcancer uppmärksammas på hotellrummen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/rosa-oktober-pa-scandic--kampen-mot-brostcancer-uppmarksammas-pa-hotellrummen/"},{"d":"2017-10-03","n":"Sophie Helin är Scandic Bollnäs nya hotelldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/sophie-helin-ar-scandic-bollnas-nya-hotelldirektor/"},{"d":"2017-10-02","n":"Nu öppnar anrika Scandic Stortorget i ny tappning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/nu-oppnar-anrika-scandic-stortorget-i-ny-tappning/"},{"d":"2017-09-20","n":"Joakim Lempiäinen ny hotelldirektör på Scandic Lugnet Falun och Scandic Borlänge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/joakim-lempiainen-ny-hotelldirektor-pa-scandic-lugnet-falun-och-scandic-borlange/"},{"d":"2017-09-20","n":"Scandic expanderar i Köpenhamn och öppnar Scandic Copenhagen Airport","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-expanderar-i-kopenhamn-och-oppnar-scandic-copenhagen-airport/"},{"d":"2017-09-15","n":"Byt kontor för en dag och jobba som en entreprenör – Lobbyjobba på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/byt-kontor-for-en-dag-och-jobba-som-en-entreprenor---lobbyjobba-pa-scandic/"},{"d":"2017-09-05","n":"Hanna Grujovic ny hotelldirektör på Scandic Europa","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/hanna-grujovic-ny-hotelldirektor-pa-scandic-europa/"},{"d":"2017-09-04","n":"Vernissage för utställningen ART av Emma Tingård","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/vernissage-for-utstallningen-art-av-emma-tingard/"},{"d":"2017-09-01","n":"Stockholms senaste hotelltillskott Downtown Camper uppmuntrar till äventyr och hållbar livsstil","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/stockholms-senaste-hotelltillskott-downtown-camper-uppmuntrar-till-aventyr-och-hallbar-livsstil/"},{"d":"2017-08-24","n":"Katarina Blomquist ny hotelldirektör på Scandic Billingen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/katarina-blomquist-ny-hotelldirektor-pa-scandic-billingen/"},{"d":"2017-08-24","n":"Scandic växer i centrala Köpenhamn - Företagets största hotell öppnar i premiumläge nära Tivoli","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-vaxer-i-centrala-kopenhamn---foretagets-storsta-hotell-oppnar-i-premiumlage-nara-tivoli/"},{"d":"2017-08-21","n":"BEFREE på Grand Central – en alkoholfri festival","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/befree-pa-grand-central--en-alkoholfri-festival/"},{"d":"2017-08-15","n":"Hannah Billberg ny hotelldirektör på Scandic Segevång","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/hannah-billberg-ny-hotelldirektor-pa-scandic-segevang/"},{"d":"2017-08-10","n":"Resetrender sommaren 2017","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/resetrender-sommaren-2017/"},{"d":"2017-08-04","n":"Jacob Dahlberg blir hotelldirektör på Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/jacob-dahlberg-blir-hotelldirektor-pa-downtown-camper/"},{"d":"2017-08-02","n":"Smile with Pride med Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/smile-with-pride-med-scandic/"},{"d":"2017-07-14","n":"Officiell efterfest för The Original Sugarhill Gang","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/officiell-efterfest-for-the-original-sugarhill-gang/"},{"d":"2017-07-05","n":"Aktuell utställning på Grand Central By Scandic \"Pictogram Music Posters\" av Viktor Hertz","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/aktuell-utstallning-pa-grand-central-by-scandic-pictogram-music-posters-av-viktor-hertz/"},{"d":"2017-06-13","n":"Scandic låter stockholmare smygöppna conciergedisken på nya Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-later-stockholmare-smygoppna-conciergedisken-pa-nya-downtown-camper/"},{"d":"2017-06-09","n":"Scandic erbjuder gratis mötesrum under Politikerveckan Järva genom Scandic To Go","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-erbjuder-gratis-motesrum-under-politikerveckan-jarva-genom-scandic-to-go/"},{"d":"2017-06-01","n":"Scandicfamiljen växer – nu öppnar Scandic Prince Philip","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandicfamiljen-vaxer--nu-oppnar-scandic-prince-philip/"},{"d":"2017-05-23","n":"Scandic är besöksnäringens hetaste arbetsgivare – Högst rankad bland 50 aktörer i branschen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-ar-besoksnaringens-hetaste-arbetsgivare--hogst-rankad-bland-50-aktorer-i-branschen/"},{"d":"2017-05-22","n":"Downtown Camper by Scandic först ut med helt mobil rekrytering – väljer uppstickaren Next U","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/downtown-camper-by-scandic-forst-ut-med-helt-mobil-rekrytering--valjer-uppstickaren-next-u/"},{"d":"2017-05-18","n":"Signerade Depeche Mode posters ställs ut på Grand Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/signerade-depeche-mode-posters-stalls-ut-pa-grand-central/"},{"d":"2017-05-11","n":"När hela Sverige Fairtrade-fikar tar Scandic och Löfbergs fram kaffeförpackning av sockerrör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/nar-hela-sverige-fairtrade-fikar-tar-scandic-och-lofbergs-fram-kaffeforpackning-av-sockerror/"},{"d":"2017-05-08","n":"10 000 kunder ska inspireras till bättre möten - Nu lanseras Scandics nya möteskoncept","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/10-000-kunder-ska-inspireras-till-battre-moten---nu-lanseras-scandics-nya-moteskoncept/"},{"d":"2017-05-05","n":"Thomas Hansen ny hotelldirektör på Scandic Helsingborg Nord","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/thomas-hansen-ny-hotelldirektor-pa-scandic-helsingborg-nord/"},{"d":"2017-05-04","n":"Scandic Friends firar 2 miljoner medlemmar - Nytt rekord för branschens största lojalitetsprogram","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-friends-firar-2-miljoner-medlemmar---nytt-rekord-for-branschens-storsta-lojalitetsprogram/"},{"d":"2017-04-28","n":"Sebastian Segers burgare bäst i Scandic Burger Challenge – Leif Mannerström och Klara Lind i juryn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/sebastian-segers-burgare-bast-i-scandic-burger-challenge--leif-mannerstrom-och-klara-lind-i-juryn/"},{"d":"2017-04-27","n":"Scandic är bäst på service när svenska folket bestämmer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-ar-bast-pa-service-nar-svenska-folket-bestammer/"},{"d":"2017-04-27","n":"EU bjuder in Scandic att presentera prisbelönt tillgänglighetsarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/eu-bjuder-in-scandic-att-presentera-prisbelont-tillganglighetsarbete/"},{"d":"2017-04-25","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Landvetter Airport i Göteborg - blir företagets nionde flygplatshotell i Norden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-landvetter-airport-i-goteborg---blir-foretagets-nionde-flygplatshotell-i-norden/"},{"d":"2017-04-12","n":"Nu öppnar Scandic Kista","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/nu-oppnar-scandic-kista/"},{"d":"2017-04-04","n":"Scandic ökar tillgängligheten i Norden - dubblar antalet mobila lyftar för rullstolsburna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-okar-tillgangligheten-i-norden---dubblar-antalet-mobila-lyftar-for-rullstolsburna/"},{"d":"2017-04-04","n":"Malmödirektörer prisade i Scandic President’s Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/malmodirektorer-prisade-i-scandic-presidents-awards/"},{"d":"2017-04-03","n":"Scandic räddar mat tillsammans med Karma - Inleder samarbete för att minska matsvinn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-raddar-mat-tillsammans-med-karma-----inleder-samarbete-for-att-minska-matsvinn/"},{"d":"2017-03-22","n":"Scandic är Sveriges bästa hotellkedja enligt barnfamiljer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-ar-sveriges-basta-hotellkedja-enligt-barnfamiljer/"},{"d":"2017-03-19","n":"Scandic donerar en miljon till Rädda Barnens arbete med nyanlända barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-donerar-en-miljon-till-radda-barnens-arbete-med-nyanlanda-barn/"},{"d":"2017-03-13","n":"Eva Lundström ny marknadschef på Scandic Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/eva-lundstrom-ny-marknadschef-pa-scandic-sverige/"},{"d":"2017-03-02","n":"Kristian Sandahl ny hotelldirektör på Scandic Rubinen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/kristian-sandahl-ny-hotelldirektor-pa-scandic-rubinen/"},{"d":"2017-02-28","n":"Scandic presenterar sitt första färdiga rum på signaturhotellet Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-presenterar-sitt-forsta-fardiga-rum-pa-signaturhotellet-downtown-camper/"},{"d":"2017-02-28","n":"Sveriges bästa elever gör upp i Visitas Gymnasie-SM – Scandic är samarbetspartner","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/sveriges-basta-elever-gor-upp-i-visitas-gymnasie-sm--scandic-ar-samarbetspartner/"},{"d":"2017-02-16","n":"Scandic Star Lund – Lunds självklara plats för konferens, möten och mat","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-star-lund--lunds-sjalvklara-plats-for-konferens-moten-och-mat/"},{"d":"2017-02-07","n":"Scandic utbildar 500 mötesrådgivare tillsammans med Hyper Island","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-utbildar-500-motesradgivare-tillsammans-med-hyper-island/"},{"d":"2017-02-06","n":"Verandan vid ån – Scandic Linköping Citys nya restaurang","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/verandan-vid-an--scandic-linkoping-citys-nya-restaurang/"},{"d":"2017-02-03","n":"Scandic öppnar nytt hotell i centrala Göteborg - ny fastighet med mötes- och eventyta för 900 personer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-centrala-goteborg---ny-fastighet-med-motes--och-eventyta-for-900-personer/"},{"d":"2017-02-02","n":"Scandic presenterar Årets Förebild inom Parasporten – delar ut pris på Parasportgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-presenterar-arets-forebild-inom-parasporten--delar-ut-pris-pa-parasportgalan/"},{"d":"2017-02-01","n":"Scandic mest omtalade hotellvarumärket i Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-mest-omtalade-hotellvarumarket-i-sverige/"},{"d":"2017-01-30","n":"Jessica Folcker & trio - Live på Grand Central By Scandic's lobbyscen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/jessica-folcker--trio---live-pa-grand-central-by-scandics-lobbyscen/"},{"d":"2017-01-30","n":"Therése Neaimé live på Grand Central by Scandic's lobbyscen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/therese-neaime-live-pa-grand-central-by-scandics-lobbyscen/"},{"d":"2017-01-26","n":"Scandics Andreas Markne kan bli Årets Unga Branschstjärna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandics-andreas-markne-kan-bli-arets-unga-branschstjarna/"},{"d":"2017-01-19","n":"Freddie Wadlings konst ställs ut på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/freddie-wadlings-konst-stalls-ut-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2017-01-18","n":"Scandic tar över portfölj med åtta hotell i Norden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-tar-over-portfolj-med-atta-hotell-i-norden/"},{"d":"2017-01-12","n":"Scandic erbjuder digitala tidningar och magasin till alla hotellgäster och besökare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2017/scandic-erbjuder-digitala-tidningar-och-magasin-till-alla-hotellgaster-och-besokare/"},{"d":"2016-12-08","n":"Anna Olbers ny hotelldirektör på Scandic Plaza Borås","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/anna-olbers-ny-hotelldirektor-pa-scandic-plaza-boras/"},{"d":"2016-12-02","n":"Scandic Bästa sponsor 2016","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-basta-sponsor-2016/"},{"d":"2016-11-30","n":"Scandic är partner till EuroSkills 2016","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic--ar-partner-till-euroskills-2016/"},{"d":"2016-11-29","n":"Nya hotelldirektörer på Scandic i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nya-hotelldirektorer-pa-scandic-i-stockholm/"},{"d":"2016-11-16","n":"Scandic utökar sitt engagemang för svensk parasport – presenterar Parasportgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-utokar-sitt-engagemang-for-svensk-parasport--presenterar-parasportgalan/"},{"d":"2016-11-11","n":"Scandic rekryterar Åsa Keller Wannem till distriktsdirektör i region syd","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-rekryterar-asa-keller-wannem-till-distriktsdirektor-i-region-syd/"},{"d":"2016-10-27","n":"Scandic vinner Fairtrade Challenge för andra året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-vinner-fairtrade-challenge-for-andra-aret-i-rad/"},{"d":"2016-10-25","n":"Jamie's Italian breddar sitt erbjudande – inför surdegspizza på nya menyn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/jamies-italian-breddar-sitt-erbjudande--infor-surdegspizza-pa-nya-menyn/"},{"d":"2016-10-19","n":"Haymarket nominerat till Best Urban Hotel 2016","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/haymarket-nominerat-till-best-urban-hotel-2016/"},{"d":"2016-10-12","n":"Grand Central officiellt fan-hotell för Depeche Mode","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/grand-central-officiellt-fan-hotell-for-depeche-mode/"},{"d":"2016-10-03","n":"Scandics hotelldirektör Roshan Malalatunga utsedd till Årets näringslivsdiamant 2016","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandics-hotelldirektor-roshan-malalatunga-utsedd-till-arets-naringslivsdiamant-2016/"},{"d":"2016-09-28","n":"Scandic lanserar sitt femte signaturhotell - naturen gör intåg i Stockholm genom Downtown Camper","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-lanserar-sitt-femte-signaturhotell---naturen-gor-intag-i-stockholm-genom-downtown-camper/"},{"d":"2016-09-23","n":"Scandic Kalmar Väst får laddningsstation för elbilar och superchargers för Tesla","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-kalmar-vast-far-laddningsstation-for-elbilar-och-superchargers-for-tesla/"},{"d":"2016-09-16","n":"Nya Scandic Crown med bankettsal och Brasserie Crown","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nya-scandic-crown-med-bankettsal-och-brasserie-crown/"},{"d":"2016-09-14","n":"Nu öppnar Scandic Triangeln Restaurant & Lounge – Malmös nya mötesplats","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nu-oppnar-scandic-triangeln-restaurant--lounge--malmos-nya-motesplats/"},{"d":"2016-09-12","n":"Joakim Elveroth ny distriktsdirektör för Stockholm City","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/joakim-elveroth-ny-distriktsdirektor-for-stockholm-city/"},{"d":"2016-09-02","n":"MacLaren Pop-Up Barbershop flyttar in på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/maclaren-pop-up-barbershop-flyttar-in-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2016-09-01","n":"Grand Central by Scandic och Vasateatern förenas i unik kulturscen för musik och teater","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/grand-central-by-scandic-och-vasateatern-forenas-i-unik-kulturscen-for-musik-och-teater/"},{"d":"2016-08-31","n":"Scandic To Go travar vidare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-to-go-travar-vidare/"},{"d":"2016-08-26","n":"Scandic Anglais påverkar gästens hotellupplevelse genom färg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-anglais-paverkar-gastens-hotellupplevelse-genom-farg/"},{"d":"2016-07-28","n":"Smile with Pride med Scandic i Malmö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/smile-with-pride-med-scandic-i-malmo/"},{"d":"2016-07-22","n":"Ladda om i Pokémonjakten på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/ladda-om-i-pokemonjakten-pa-scandic/"},{"d":"2016-07-19","n":"Smile with Pride tillsammans med Scandic och QX","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/smile-with-pride-tillsammans-med-scandic-och-qx/"},{"d":"2016-07-11","n":"Scandic Winn helrenoveras och öppnar nya Brasserie Winn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-winn-helrenoveras-och-oppnar-nya-brasserie-winn/"},{"d":"2016-06-22","n":"Scandic lanserar grönare sommarmeny – Oumph! flyttar in","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-lanserar-gronare-sommarmeny---oumph-flyttar-in/"},{"d":"2016-06-20","n":"Söders nya stand up-klubb på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/soders-nya-stand-up-klubb-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2016-06-13","n":"Scandic lanserar vinnarburgare för fotbollsfans (och alla andra)","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-lanserar-vinnarburgare-for-fotbollsfans-och-alla-andra/"},{"d":"2016-06-10","n":"Scandic inleder samarbete med Jennie Hammar och Karin Bastin och startar kampanjen ”Checka ut”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-inleder-samarbete-med-jennie-hammar-och-karin-bastin-och-startar-kampanjen-checka-ut/"},{"d":"2016-06-03","n":"Scandic är stolt sponsor till Svenska Parasportförbundet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-ar-stolt-sponsor-till-svenska-parasportforbundet/"},{"d":"2016-06-02","n":"Scandic Talk och Scandic Victoria Tower öppnar upp aktivitetslounger för hela familjen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-talk-och-scandic-victoria-tower-oppnar-upp-aktivitetslounger-for-hela-familjen/"},{"d":"2016-06-01","n":"Utställningen COLORS av Olov \"Sotarn\" Tegby Frisk visar ett fotografiskt fyrverkeri av färger och former","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/utstallningen-colors-av-olov-sotarn-tegby-frisk--visar-ett-fotografiskt-fyrverkeri-av-farger-och-former/"},{"d":"2016-05-25","n":"Hotelldirektörer från Scandic i styrgruppen när Stockholm blir Fairtrade City","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/hotelldirektorer-fran-scandic-i-styrgruppen-nar-stockholm-blir-fairtrade-city/"},{"d":"2016-05-23","n":"Succén glassburgaren tillbaka på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/succen-glassburgaren-tillbaka-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2016-05-10","n":"Nu öppnar Haymarket by Scandic – Stockholms nya hotellklassiker","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nu-oppnar-haymarket-by-scandic--stockholms-nya-hotellklassiker/"},{"d":"2016-05-10","n":"Scandic serverar egen schlagerdrink – Schlagerpolitan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-serverar-egen-schlagerdrink--schlagerpolitan/"},{"d":"2016-05-10","n":"Scandic Star Lund totalrenoveras","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-star-lund-totalrenoveras/"},{"d":"2016-05-10","n":"Nu öppnar Scandic Anglais Stureplans dolda terrassbar för säsongen!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nu-oppnar-scandic-anglais-stureplans-dolda-terrassbar-for-sasongen/"},{"d":"2016-05-03","n":"Scandic är inbjuden som det goda exemplet vid regeringens lansering av Belysningsutmaningen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-ar-inbjuden-som-det-goda-exemplet-vid-regeringens-lansering-av-belysningsutmaningen/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic förstärker sin kunddialog och e-handel genom en ny digital plattform","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-forstarker-sin-kunddialog-och-e-handel-genom-en-ny-digital-plattform/"},{"d":"2016-04-21","n":"Scandic bäst på service i ServiceScore 2016","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-bast-pa-service-i-servicescore-2016/"},{"d":"2016-04-15","n":"Nya datum släppta för Form&Frukost med trendexpert Stefan Nilsson på Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nya-datum-slappta-for-formfrukost-med-trendexpert-stefan-nilsson-pa-scandic-anglais/"},{"d":"2016-04-15","n":"Scandic och Renströmmen storsatsar i Norrköping","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-och-renstrommen-storsatsar-i-norrkoping/"},{"d":"2016-04-12","n":"Jesper Henryson utsedd till årets hotelldirektör i Scandic President's Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/jesper-henryson-utsedd-till-arets-hotelldirektor-i-scandic-presidents-awards/"},{"d":"2016-04-12","n":"Corb Lund (CAN) live på Scandic Grand Central 18/5","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/corb-lund-can-live-pa-scandic-grand-central-185/"},{"d":"2016-04-08","n":"Nikki Lane (US) - Live på Scandic Grand Central 11/5","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nikki-lane-us---live-pa-scandic-grand-central-115/"},{"d":"2016-04-07","n":"Scandic blir huvudpartner till Blodomloppet och bjuder in anställda till att springa","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-blir-huvudpartner-till-blodomloppet-och-bjuder-in-anstallda-till-att-springa/"},{"d":"2016-04-07","n":"Rickard Swärd är ny hotelldirektör på Scandic Kalmar Väst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/rickard-sward-ar-ny-hotelldirektor-pa-scandic-kalmar-vast/"},{"d":"2016-04-04","n":"Live på Scandic Grand Central- Sam Outlaw 5/4","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/live-pa-scandic-grand-central--sam-outlaw-54/"},{"d":"2016-04-04","n":"Aktuell utställning på Scandic Grand Central - \"Double Exposure\" av Tobias Björkgren.","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/aktuell-utstallning-pa-scandic-grand-central----double-exposure-av-tobias-bjorkgren/"},{"d":"2016-04-01","n":"Nu checkar de första gästerna in på Scandic Continental – idag öppnar Stockholms mest centrala affärshotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nu-checkar-de-forsta-gasterna-in-pa-scandic-continental--idag-oppnar-stockholms-mest-centrala-affarshotell/"},{"d":"2016-03-30","n":"Scandic bästa hotellkedja i Barnsemesterpriset - Tar pris för femte året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-basta-hotellkedja-i-barnsemesterpriset---tar-pris-for-femte-aret-i-rad/"},{"d":"2016-03-18","n":"Scandic utsett till ett av Sveriges Bästa Företag","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-utsett-till-ett-av-sveriges-basta-foretag/"},{"d":"2016-03-17","n":"För femte året i rad rankar ekonomistudenter Scandic som bästa arbetsgivare i Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/for-femte-aret-i-rad-rankar-ekonomistudenter-scandic-som-basta-arbetsgivare-i-sverige/"},{"d":"2016-03-10","n":"Slut på tråkiga fikapauser – Scandic lanserar ny Taste Break","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/slut-pa-trakiga-fikapauser--scandic-lanserar-ny-taste-break/"},{"d":"2016-02-18","n":"Scandic Gällivare tillgänglighetsanpassas","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-gallivare-tillganglighetsanpassas/"},{"d":"2016-02-09","n":"Samtliga Scandichotell certifieras som hjärtsäkra zoner","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/samtliga-scandichotell-certifieras-som-hjartsakra-zoner/"},{"d":"2016-02-04","n":"Charlie Hedberg – ny hotelldirektör för Scandic Crown och Scandic No. 25","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/charlie-hedberg--ny-hotelldirektor-for-scandic-crown-och-scandic-no-25/"},{"d":"2016-02-03","n":"Katarina Boustedt ny hotelldirektör för Scandic Elmia och Scandic Portalen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/katarina-boustedt-ny-hotelldirektor-for-scandic-elmia-och-scandic-portalen/"},{"d":"2016-02-01","n":"Liza Hotell blir Scandic Gällivare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/liza-hotell-blir-scandic-gallivare/"},{"d":"2016-01-29","n":"AnnSofie Lanner ny hotelldirektör på Scandic Järva Krog","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/annsofie-lanner-ny-hotelldirektor-pa-scandic-jarva-krog/"},{"d":"2016-01-29","n":"Åsa Salomonsson - ny hotelldirektör på Scandic Täby","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/asa-salomonsson---ny-hotelldirektor-pa-scandic-taby/"},{"d":"2016-01-25","n":"Scandic bäst i branschen på att skapa positiv uppmärksamhet kring sitt varumärke","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/scandic-bast-i-branschen-pa-att-skapa-positiv-uppmarksamhet-kring-sitt-varumarke/"},{"d":"2016-01-21","n":"Krogen blir till galleri när Scandic Anglais bjuder in till nattklubbsvernissage","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/krogen-blir-till-galleri-nar-scandic-anglais-bjuder-in-till-nattklubbsvernissage/"},{"d":"2016-01-11","n":"Nu kan du boka hotellrum på Scandic Continental – Stockholms mest centrala affärshotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2016/nu-kan-du-boka-hotellrum-pa-scandic-continental--stockholms-mest-centrala-affarshotell/"},{"d":"2015-12-18","n":"Första produktionen klar för Vasateatern – världspremiär för Joe Laberos nya show","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/forsta-produktionen-klar-for-vasateatern--varldspremiar-for-joe-laberos-nya-show/"},{"d":"2015-12-11","n":"Scandic Anglais visar upp den färgstarka bildserien ”Paper Shaping” med endast papper och hud som element","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-anglais-visar-upp-den-fargstarka-bildserien-paper-shaping-med-endast-papper-och-hud-som-element/"},{"d":"2015-12-08","n":"Scandic öppnar hotell i Åre under den alpina världscupen för damer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-oppnar-hotell-i-are-under-den-alpina-varldscupen-for-damer/"},{"d":"2015-12-03","n":"Scandic lanserar frukostkoncept för allergiker och veganer – En godare morgon för alla!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-lanserar-frukostkoncept-for-allergiker-och-veganer--en-godare-morgon-for-alla/"},{"d":"2015-12-01","n":"Scandic fortsätter succén med att samla in julklappar till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-fortsatter-succen-med-att-samla-in-julklappar-till-behovande-barn/"},{"d":"2015-11-24","n":"Mer än 1000 intresserade av jobb på Scandic Continental","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/mer-an-1000-intresserade-av-jobb-pa-scandic-continental/"},{"d":"2015-11-20","n":"300 servicestjärnor sökes – Scandic startar en rekryteringsvåg i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/300-servicestjarnor-sokes--scandic-startar-en-rekryteringsvag-i-stockholm/"},{"d":"2015-11-16","n":"Scandic växlar upp – rekryterar tre till Möten & Event","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-vaxlar-upp--rekryterar-tre-till-moten--event/"},{"d":"2015-11-12","n":"Design, hantverk och hållbarhet står i fokus när Scandic Anglais bjuder in till Formfrukostar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/design-hantverk-och-hallbarhet-star-i-fokus-nar-scandic-anglais-bjuder-in-till-formfrukostar/"},{"d":"2015-10-30","n":"Scandic Anglais startar conciergeservice med Nöjesguiden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-anglais-startar-conciergeservice-med-nojesguiden/"},{"d":"2015-10-30","n":"Scandics framtida ledare lyfts fram i internt program","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandics-framtida-ledare-lyfts-fram-i-internt-program/"},{"d":"2015-10-26","n":"Scandic första hotellkedja att validera kockar i ”Snabbspåret”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-forsta-hotellkedja-att-validera-kockar-i-snabbsparet/"},{"d":"2015-10-21","n":"Stureplan fylls av livemusik på söndagar när HUS1 flyttar in på Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/stureplan-fylls-av-livemusik-pa-sondagar-nar-hus1-flyttar-in-pa-scandic-anglais/"},{"d":"2015-10-21","n":"EU bjuder in Scandic som det goda exemplet inom tillgänglighet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/eu-bjuder-in-scandic-som-det-goda-exemplet-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-10-20","n":"Scandic Anglais sprakar av färg när konstnären Karolina Palmér gör premiär i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-anglais-sprakar-av-farg-nar-konstnaren-karolina-palmer-gor-premiar-i-stockholm/"},{"d":"2015-10-19","n":"Scandic Business School vinner EuroCHRIE-pris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-business-school-vinner-eurochrie-pris/"},{"d":"2015-10-15","n":"Grythyttestudenter utmanar på Scandic Grand Hotel","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/grythyttestudenter-utmanar-pa-scandic-grand-hotel/"},{"d":"2015-10-15","n":"Scandics hållbarhets­arbete ska inspirera japanska företagsledare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandics-hallbarhetsarbete-ska-inspirera-japanska-foretagsledare/"},{"d":"2015-10-14","n":"Oskar Junzell - ny Food & Beverage Manager på Scandic Ferrum Kiruna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/oskar-junzell---ny-food--beverage-manager-pa-scandic-ferrum-kiruna/"},{"d":"2015-10-06","n":"Scandic sponsrar konferensen Wisdom Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-sponsrar-konferensen-wisdom-stockholm/"},{"d":"2015-10-02","n":"Scandic lanserar kollektion av signaturhotell - erbjuder unika hotellupplevelser i karaktärstarka miljöer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-lanserar-kollektion-av-signaturhotell---erbjuder-unika-hotellupplevelser-i-karaktarstarka-miljoer/"},{"d":"2015-10-01","n":"Bar Anglais nyöppnar med Stureplans längsta bardisk","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/bar-anglais-nyoppnar-med-stureplans-langsta-bardisk/"},{"d":"2015-09-24","n":"Youtube-kändis skildrar när Scandic öppnar i New York","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/youtube-kandis-skildrar-nar-scandic-oppnar-i-new-york/"},{"d":"2015-09-22","n":"Idolerna sjunger ut på Scandic i höst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/idolerna-sjunger-ut-pa-scandic-i-host/"},{"d":"2015-09-16","n":"Kändiskocken Linnea Johansson ny hotelldirektör för Scandic To Go New York","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/kandiskocken-linnea-johansson-ny-hotelldirektor-for-scandic-to-go-new-york/"},{"d":"2015-08-31","n":"Scandic till final i tävling om europeiskt mångfaldspris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-till-final-i-tavling-om-europeiskt-mangfaldspris/"},{"d":"2015-08-28","n":"Scandic öppnar hotell i New York - tar med sig Hötorget","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-oppnar-hotell-i-new-york----tar-med-sig-hotorget/"},{"d":"2015-08-20","n":"Scandic Hotel går till finalen i tävling bland världens mest ansvarsfulla turismföretag","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-hotel-gar-till-finalen-i-tavling-bland-varldens-mest-ansvarsfulla-turismforetag/"},{"d":"2015-08-19","n":"Fredrik Wirdenius ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/fredrik-wirdenius-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-08-17","n":"Robert Wilhelmsson ny distriktsdirektör för Stockholm City","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/robert-wilhelmsson-ny-distriktsdirektor-for-stockholm-city/"},{"d":"2015-08-17","n":"Scandic utser Peter Jangbratt till ny Sverigechef","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-utser-peter-jangbratt-till-ny-sverigechef/"},{"d":"2015-08-14","n":"Nöjesduo ska fylla Vasateaterns scen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/nojesduo-ska-fylla-vasateaterns-scen/"},{"d":"2015-07-27","n":"Regnbågsveckor på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/regnbagsveckor-pa-scandic/"},{"d":"2015-07-02","n":"Scandic övertar prestigehotell i Bergen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-overtar-prestigehotell-i-bergen/"},{"d":"2015-07-01","n":"Scandic öppnar nytt internationellt storhotell i Kødbyen – befäster positionen som Danmarks största hotelloperatör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-oppnar-nytt-internationellt-storhotell-i-kodbyen--befaster-positionen-som-danmarks-storsta-hotelloperator/"},{"d":"2015-06-29","n":"Scandic Sundsvall City öppnar upp ny restaurang - Brasserie Verket – ett Brasserie i hemtrevlig miljö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-sundsvall-city-oppnar-upp-ny-restaurang----brasserie-verket--ett-brasserie-i-hemtrevlig-miljo/"},{"d":"2015-06-24","n":"Scandic Hotels överlägset val när affärsresenären får välja","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-hotels-overlagset-val-nar-affarsresenaren-far-valja/"},{"d":"2015-06-24","n":"Scandics mobila hotellrum vinner brons i reklamtävlingen Cannes Lions","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandics-mobila-hotellrum-vinner-brons-i-reklamtavlingen-cannes-lions/"},{"d":"2015-06-16","n":"Scandic lanserar ny ekologisk barnmeny: Menyn där barnen själva fått bestämma","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-lanserar-ny-ekologisk-barnmeny-menyn-dar-barnen-sjalva-fatt-bestamma/"},{"d":"2015-06-16","n":"Stockholmsbandet Join The Riot flyttar in på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/stockholmsbandet-join-the-riot-flyttar-in-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2015-06-12","n":"Scandic belönar Grythyttan-student med prestigefyllt stipendium","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-belonar-grythyttan-student-med-prestigefyllt-stipendium/"},{"d":"2015-06-08","n":"Patrik Nordkvist ny hotelldirektör på Scandic Skellefteå","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/patrik-nordkvist-ny-hotelldirektor-pa-scandic-skelleftea/"},{"d":"2015-06-04","n":"Lottie Knutson ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/lottie-knutson-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-06-03","n":"Scandic vinner prestigefyllt pris HotCop 2015","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-vinner-prestigefyllt-pris-hotcop-2015/"},{"d":"2015-06-01","n":"Scandic vill locka besökare till Norden med kampanjen #Nordics48h","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-vill-locka-besokare-till-norden-med-kampanjen-nordics48h/"},{"d":"2015-05-28","n":"Scandic fortsätter att satsa på mat & dryck – rekryterar Mats Åstrand som koncernens nya Vice President Food & Beverage","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-mat--dryck--rekryterar-mats-astrand-som-koncernens-nya-vice-president-food--beverage/"},{"d":"2015-05-21","n":"Ekonomistudenter i Norden rankar Scandic som bästa arbetsgivaren i hotellbranschen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/ekonomistudenter-i-norden-rankar-scandic-som-basta-arbetsgivaren-i-hotellbranschen/"},{"d":"2015-05-21","n":"Scandic storsatsar på Regnbågsfestivalen Malmö Pride","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-storsatsar-pa-regnbagsfestivalen-malmo-pride/"},{"d":"2015-05-08","n":"Scandic To Go vinner Bronze Pencil i reklamtävlingen One Show","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-to-go-vinner-bronze-pencil-i-reklamtavlingen-one-show/"},{"d":"2015-05-07","n":"Ny aktivitetslounge för hela familjen öppnar på Scandic Talk i sommar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/ny-aktivitetslounge-for-hela-familjen-oppnar-pa-scandic-talk-i-sommar/"},{"d":"2015-05-07","n":"Scandics branschledande lojalitetsprogram slår nya rekord med 1,5 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandics-branschledande-lojalitetsprogram-slar-nya-rekord-med-15-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2015-05-06","n":"Scandic bygger nytt hotell vid Norges största mässanläggning i Lilleström","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-bygger-nytt-hotell-vid-norges-storsta-massanlaggning-i-lillestrom/"},{"d":"2015-05-05","n":"Ronny Jonsson ny hotelldirektör på Scandic Bollnäs","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/ronny-jonsson-ny-hotelldirektor-pa-scandic-bollnas/"},{"d":"2015-05-04","n":"Scandic förlänger samarbetet med Svenska Fotbollförbundet i ytterligare fyra år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-forlanger-samarbetet-med-svenska-fotbollforbundet-i-ytterligare-fyra-ar/"},{"d":"2015-04-21","n":"Guiden till Stockholms sommarpärlor - Scandic listar sina bästa uteserveringar och takterrasser","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/guiden-till-stockholms-sommarparlor---scandic-listar-sina-basta-uteserveringar-och-takterrasser/"},{"d":"2015-04-14","n":"Scandics hållbarhets­chef Inger Mattsson bland Sveriges 101 miljömäktigaste personer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandics-hallbarhetschef-inger-mattsson-bland-sveriges-101-miljomaktigaste-personer/"},{"d":"2015-04-14","n":"Scandic Grand Central öppnar ny hemlig uteservering: Little Italy – lummig, italiensk piazza","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-grand-central-oppnar-ny-hemlig-uteservering-little-italy--lummig-italiensk-piazza/"},{"d":"2015-04-10","n":"Lena Bjurner ny HR-direktör på Scandic Hotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/lena-bjurner-ny-hr-direktor-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2015-04-01","n":"Nya stjärnor i köket på Scandic Triangeln i Malmö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/nya-stjarnor-i-koket-pa-scandic-triangeln-i-malmo/"},{"d":"2015-03-24","n":"Scandic bäst i branschen på hållbarhet för femte året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet-for-femte-aret-i-rad/"},{"d":"2015-03-24","n":"Scandic raket i Universums undersökning över mest attraktiva arbetsgivare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-raket-i-universums-undersokning-over-mest-attraktiva-arbetsgivare/"},{"d":"2015-03-19","n":"Sara Johansson på Scandic Ferrum i Kiruna utsedd till ”Årets Unga Chef” 2015 på Chefgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/sara-johansson-pa-scandic-ferrum-i-kiruna-utsedd-till-arets-unga-chef-2015-pa-chefgalan/"},{"d":"2015-03-17","n":"För fjärde året i rad utses Scandic till Sveriges bästa barnhotell 2015","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/for-fjarde-aret-i-rad-utses-scandic-till-sveriges-basta-barnhotell-2015/"},{"d":"2015-03-16","n":"Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglade 2014 för Scandic Hotels","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/stark-tillvaxt-och-forbattrad-lonsamhet-praglade-2014-for-scandic-hotels/"},{"d":"2015-03-02","n":"Scandic öppnar en internationell cityresort i Stockholm – en unik destination & mötesplats för 2020-talets resenär","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-oppnar-en-internationell-cityresort-i-stockholm--en-unik-destination--motesplats-for-2020-talets-resenar/"},{"d":"2015-02-25","n":"Scandic är stolt huvudsponsor till Grammisgalan","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-ar-stolt-huvudsponsor-till-grammisgalan/"},{"d":"2015-02-18","n":"Scandic och Tradera auktionerar ut unik hotellupplevelse under Skid-VM till förmån för Min Stora Dag","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-och-tradera-auktionerar-ut-unik-hotellupplevelse-under-skid-vm-till-forman-for-min-stora-dag/"},{"d":"2015-02-17","n":"Scandic gjuter nytt liv i Vasateatern – och skapar en unik kulturscen i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-gjuter-nytt-liv-i-vasateatern--och-skapar-en-unik-kulturscen-i-stockholm/"},{"d":"2015-02-13","n":"Scandic Ferrums Sara Johansson nominerad till ”Årets Ung Chef” 2015 av tidningen Chef","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-ferrums-sara-johansson-nominerad-till-arets-ung-chef-2015-av-tidningen-chef/"},{"d":"2015-02-10","n":"Scandic Hotels utser Thomas Engelhart till Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-hotels-utser-thomas-engelhart-till-chief-commercial-officer/"},{"d":"2015-02-06","n":"Scandic tar ansvar för gästernas hälsa – installerar hjärtstartare på alla hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-tar-ansvar-for-gasternas-halsa--installerar-hjartstartare-pa-alla-hotell/"},{"d":"2015-02-05","n":"Scandic Hotels utser Ann-Charlotte Johansson till ny kommunikationsdirektör och IR-chef","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/scandic-hotels-utser-ann-charlotte-johansson-till-ny-kommunikationsdirektor-och-ir-chef/"},{"d":"2015-01-19","n":"PUB blir Scandic Haymarket! – Scandic befäster positionen som Stockholms största hotelloperatör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2015/pub-blir-scandic-haymarket--scandic-befaster-positionen-som-stockholms-storsta-hotelloperator/"},{"d":"2014-12-18","n":"Scandic Hotels förstärker sin marknadsledande position i Bergen genom förvärv av ytterligare tre hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-hotels-forstarker-sin-marknadsledande-position-i-bergen-genom-forvarv-av-ytterligare-tre-hotell/"},{"d":"2014-12-11","n":"Scandic Östersund Syd har återfått sin forna glans","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-ostersund-syd-har-aterfatt-sin-forna-glans/"},{"d":"2014-12-10","n":"c/o Hak på Scandic Europa presenterar stolt Hästpojken & vänner - en annorlunda julkonsert","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/co-hak-pa-scandic-europa-presenterar-stolt-hastpojken--vanner---en-annorlunda-julkonsert/"},{"d":"2014-12-04","n":"Scandic samlar in julklappar till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-samlar-in-julklappar-till-behovande-barn/"},{"d":"2014-12-03","n":"Sign up for peace! Non Violence Project ställer ut på Scandic Park","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/sign-up-for-peace-non-violence-project-staller-ut-pa-scandic-park/"},{"d":"2014-11-06","n":"Scandics tillgänglighetsutbildning har vunnit första pris i Swedish Learning Awards 2014","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandics-tillganglighetsutbildning-har-vunnit-forsta-pris-i-swedish-learning-awards-2014/"},{"d":"2014-11-06","n":"Scandic Frimurarhotellet bygger ut i Linköping","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-frimurarhotellet-bygger-ut-i-linkoping/"},{"d":"2014-10-23","n":"Scandic S:t Jörgen i Malmö fyller 50 år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-st-jorgen-i-malmo-fyller-50-ar/"},{"d":"2014-10-21","n":"Scandic inbjuden som huvudtalare på internationell kongress om turism för funktionshindrade","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-inbjuden-som-huvudtalare-pa-internationell-kongress-om-turism-for-funktionshindrade/"},{"d":"2014-10-16","n":"Idag öppnar Nordens första Jamie’s Italian på Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/idag-oppnar-nordens-forsta-jamies-italian-pa-scandic-anglais/"},{"d":"2014-10-15","n":"Välmeriterad kökschef lanserar nytänkande bistromeny på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/valmeriterad-kokschef-lanserar-nytankande-bistromeny-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2014-10-13","n":"Scandic Anglais öppnar Nordens första Jamie’s Italian","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-anglais-oppnar-nordens-forsta-jamies-italian/"},{"d":"2014-10-10","n":"Scandic Europa - Göteborgs nya nöjesarena","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-europa---goteborgs-nya-nojesarena/"},{"d":"2014-10-08","n":"Scandic Köksbaren finalist i årets Restauranggala","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-koksbaren-finalist-i-arets-restauranggala/"},{"d":"2014-10-07","n":"Scandics team har hårdtränats i England inför öppningen av Jamie’s Italian","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandics-team-har-hardtranats-i-england-infor-oppningen-av-jamies-italian/"},{"d":"2014-09-30","n":"Scandic nominerad i European Diversity Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-nominerad-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2014-09-25","n":"Regina Lund flyttar in på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/regina-lund-flyttar-in-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2014-09-18","n":"Scandics Pop Up restaurang intar Drottningtorget i Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandics-pop-up-restaurang-intar-drottningtorget-i-goteborg/"},{"d":"2014-09-17","n":"Hotellkedjan Scandic nominerad till prestigefyllt, tyskt hållbarhets­pris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/hotellkedjan-scandic-nominerad-till-prestigefyllt-tyskt-hallbarhetspris/"},{"d":"2014-09-12","n":"En hyllning till vinylen på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/en-hyllning-till-vinylen-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2014-09-12","n":"Scandic vinner pris som bästa barnhotell för tredje året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-vinner-pris-som-basta-barnhotell-for-tredje-aret-i-rad/"},{"d":"2014-09-10","n":"Scandic satsar stort i Västnorge - Utökar med sitt sjunde hotell i Stavanger","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-satsar-stort-i-vastnorge---utokar-med-sitt-sjunde-hotell-i-stavanger/"},{"d":"2014-07-03","n":"Jamie Oliver återupplivar 80-talsklassiker i sommarmeny för Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/jamie-oliver-aterupplivar-80-talsklassiker-i-sommarmeny-for-scandic/"},{"d":"2014-07-01","n":"Bara tjejer i DJ-båsen på Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/bara-tjejer-i-dj-basen-pa-scandic-malmen/"},{"d":"2014-06-17","n":"Scandic lanserar mobila hotellrum - Nya Scandic To Go kan bokas till gästens egen drömplats","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-lanserar-mobila-hotellrum---nya-scandic-to-go-kan-bokas-till-gastens-egen-dromplats/"},{"d":"2014-06-16","n":"Scandic och Stockholmsmässan satsar i Älvsjö med nya Scandic Talk","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-och-stockholmsmassan-satsar-i-alvsjo-med-nya-scandic-talk/"},{"d":"2014-06-16","n":"Scandic satsar i Berlin","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-satsar-i-berlin/"},{"d":"2014-06-11","n":"Scandics koncernchef, Frank Fiskers, en av de 10 hetaste personerna i hotellbranschen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandics-koncernchef-frank-fiskers-en-av-de-10-hetaste-personerna-i-hotellbranschen/"},{"d":"2014-05-28","n":"Scandic drömarbetsplats bland nordiska studenter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-dromarbetsplats-bland-nordiska-studenter/"},{"d":"2014-05-22","n":"Premiär för nya Scandic Rubinen i Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/premiar-for-nya-scandic-rubinen-i-goteborg/"},{"d":"2014-05-20","n":"Scandic förbättrar citylägen med Rica","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-forbattrar-citylagen-med-rica/"},{"d":"2014-05-16","n":"Sveriges bloggelit samlas på Scandic Rubinen, Göteborg 18-19 maj","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/sveriges-bloggelit-samlas-pa-scandic-rubinen-goteborg-18-19-maj/"},{"d":"2014-05-15","n":"Porträtt av hyllade sportstjärnor ställs ut på Scandic Park i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/portratt-av-hyllade-sportstjarnor-stalls-ut-pa-scandic-park-i-stockholm/"},{"d":"2014-05-15","n":"Scandic lanserar nytt flygplatshotell i Bergen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-lanserar-nytt-flygplatshotell-i-bergen/"},{"d":"2014-05-09","n":"Karin Sinclair ny hotelldirektör på Scandic Opalen i Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/karin-sinclair-ny-hotelldirektor-pa-scandic-opalen-i-goteborg/"},{"d":"2014-04-28","n":"Hotellveteran byter Scandic Upplands Väsby mot Scandic i Uppsala - Ginger Wibert ny hotelldirektör i Uppsala","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/hotellveteran-byter-scandic-upplands-vasby-mot-scandic-i-uppsala---ginger-wibert-ny-hotelldirektor-i-uppsala/"},{"d":"2014-04-24","n":"Pionjärarbete för brandsäkrare hotell uppmärksammas","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/pionjararbete-for-brandsakrare-hotell-uppmarksammas/"},{"d":"2014-04-02","n":"Scandic branschbäst inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-branschbast-inom-hallbar-utveckling/"},{"d":"2014-04-01","n":"Scandic stärker den svenska säljorganisationen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-starker-den-svenska-saljorganisationen/"},{"d":"2014-03-28","n":"Scandic utsett till ”Bästa barnhotell” för tredje året i rad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-utsett-till-basta-barnhotell-for-tredje-aret-i-rad/"},{"d":"2014-03-25","n":"Scandic rankas högst bland nordiska hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-rankas-hogst-bland-nordiska-hotell/"},{"d":"2014-03-21","n":"Svenska folket ger Scandic högsta betyg i hållbarhet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/svenska-folket-ger-scandic-hogsta-betyg-i-hallbarhet/"},{"d":"2014-03-13","n":"Scandics förvärv av Rica Hotels är godkänt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandics-forvarv-av-rica-hotels-ar-godkant/"},{"d":"2014-03-05","n":"Restaurangen på Scandic Linköping City är bäst i Östergötland","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/restaurangen-pa-scandic-linkoping-city-ar-bast-i-ostergotland/"},{"d":"2014-02-28","n":"Scandic Hotels Holding – Helårsresultat 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-hotels-holding--helarsresultat-2013/"},{"d":"2014-02-27","n":"Anna Johansson ny hotellchef på Scandic i Södertälje","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/anna-johansson-ny-hotellchef-pa-scandic-i-sodertalje/"},{"d":"2014-02-14","n":"Scandic vinner pris på Grand Travel Awards i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-vinner-pris-pa-grand-travel-awards-i-stockholm/"},{"d":"2014-02-12","n":"Aftonbladets stora TV-satsning sänds live från Scandic Grand Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/aftonbladets-stora-tv-satsning-sands-live-fran-scandic-grand-central/"},{"d":"2014-02-11","n":"Scandic köper Rica Hotels - Utökar portföljen med 72 välrenommerade hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-koper-rica-hotels---utokar-portfoljen-med-72-valrenommerade-hotell/"},{"d":"2014-02-07","n":"Scandic tilldelas utmärkelsen ”Karriärföretag 2014” av Dagens Industri","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-tilldelas-utmarkelsen-karriarforetag-2014-av-dagens-industri/"},{"d":"2014-02-06","n":"HSMAI European Awards 2013 - Scandic vinner pris för bästa digitala utcheckningstjänst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/hsmai-european-awards-2013---scandic-vinner-pris-for-basta-digitala-utcheckningstjanst/"},{"d":"2014-02-06","n":"Inga rödlistade räkor på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/inga-rodlistade-rakor-pa-scandic/"},{"d":"2014-02-06","n":"Lena Karlsson ny hotelldirektör på Scandic Västerås","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/lena-karlsson-ny-hotelldirektor-pa-scandic-vasteras/"},{"d":"2014-01-22","n":"Jamie’s Italian och Scandic Hotels i exklusivt nordiskt samarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/jamies-italian-och-scandic-hotels-i-exklusivt-nordiskt-samarbete/"},{"d":"2014-01-17","n":"Jacob Dahlberg ny hotelldirektör på Scandic Malmen i Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/jacob-dahlberg-ny-hotelldirektor-pa-scandic-malmen-i-stockholm/"},{"d":"2014-01-16","n":"Scandic Continental i Finland byter namn till Scandic Park","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-continental-i-finland-byter-namn-till-scandic-park/"},{"d":"2014-01-15","n":"Scandic samlade in 3150 julklappar till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/scandic-samlade-in-3150-julklappar-till-behovande-barn/"},{"d":"2014-01-13","n":"Ulf Cato ny hotelldirektör på Scandic Mölndal i Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/ulf-cato-ny-hotelldirektor-pa-scandic-molndal-i-goteborg/"},{"d":"2014-01-09","n":"Ny Sales & Meeting Manager på Scandic Star Lund","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2014/ny-sales--meeting-manager-pa-scandic-star-lund/"},{"d":"2013-12-27","n":"Hockeyfeber på Scandic i Malmö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/hockeyfeber-pa-scandic-i-malmo/"},{"d":"2013-12-17","n":"Scandic Hotels vann Svenska Företagspriset i Tyskland","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hotels-vann-svenska-foretagspriset-i-tyskland/"},{"d":"2013-12-12","n":"Bra internetuppkoppling viktigast för hotellgäster*","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/bra-internetuppkoppling-viktigast-for-hotellgaster/"},{"d":"2013-12-10","n":"Hotellkedjan Scandic utmanar dagens vägmat","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/hotellkedjan-scandic-utmanar-dagens-vagmat/"},{"d":"2013-12-10","n":"Scandic är med och bidrar till att fler får sova i rena lakan i jul","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-ar-med-och-bidrar-till-att-fler-far-sova-i-rena-lakan-i-jul/"},{"d":"2013-12-06","n":"Auktion på handbollslandslagets pepparkakshus på Scandic Billingen i Skövde","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/auktion-pa-handbollslandslagets-pepparkakshus-pa-scandic-billingen-i-skovde/"},{"d":"2013-12-04","n":"Scandic skapar julstämning hos behövande barnfamiljer","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-skapar-julstamning-hos-behovande-barnfamiljer/"},{"d":"2013-12-02","n":"Scandic först i världen att erbjuda interaktiv webbutbildning för alla om funktionsnedsättningar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-forst-i-varlden-att-erbjuda-interaktiv-webbutbildning-for-alla-om-funktionsnedsattningar/"},{"d":"2013-11-25","n":"Scandic först i världen med utcheckning via mobilen på alla hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-forst-i-varlden-med-utcheckning-via-mobilen-pa-alla-hotell/"},{"d":"2013-11-21","n":"Scandic samarbetar med Realstars för nolltolerans mot trafficking","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-samarbetar-med-realstars-for-nolltolerans-mot-trafficking/"},{"d":"2013-11-20","n":"Ett julbord som gör skillnad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/ett-julbord-som-gor-skillnad/"},{"d":"2013-11-19","n":"Scandic har utsetts till en av de bästa i ekomat-branschen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-har-utsetts-till-en-av-de-basta-i-ekomat-branschen/"},{"d":"2013-11-15","n":"Sömn hemligt vapen när landslaget laddar inför Portugalmatchen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/somn-hemligt-vapen-nar-landslaget-laddar-infor-portugalmatchen/"},{"d":"2013-11-12","n":"Scandic skänker 100 000 kronor till Rädda Barnen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-skanker-100-000-kronor-till-radda-barnen/"},{"d":"2013-11-12","n":"Martin Creydt ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/martin-creydt-ny-sverigechef-pa-scandic/"},{"d":"2013-11-07","n":"Familjemiddagserbjudande på Scandic - barnen äter gratis!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/familjemiddagserbjudande-pa-scandic---barnen-ater-gratis/"},{"d":"2013-10-31","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challange 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-segrare-i-fairtrade-challange-2013/"},{"d":"2013-10-29","n":"Scandic i Norge tilldelas utmärkelse för sin ekologiska frukost","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-i-norge-tilldelas-utmarkelse-for-sin-ekologiska-frukost/"},{"d":"2013-10-25","n":"Scandic får tillgänglighetspris för sitt arbete med frågor gällande funktionsnedsättning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-far-tillganglighetspris-for-sitt-arbete-med-fragor-gallande-funktionsnedsattning/"},{"d":"2013-10-23","n":"Träd för barns rättigheter invigs på Scandic Kalmar Väst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/trad-for-barns-rattigheter-invigs-pa-scandic-kalmar-vast/"},{"d":"2013-10-18","n":"Värmande höstmeny från Jamie Oliver serveras nu på alla Scandic hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/varmande-hostmeny-fran-jamie-oliver-serveras-nu-pa-alla-scandic-hotell/"},{"d":"2013-10-15","n":"Frank Fiskers åter koncernchef på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/frank-fiskers-ater-koncernchef-pa-scandic/"},{"d":"2013-10-15","n":"Ben & Jerry har flyttat in på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/ben--jerry-har-flyttat-in-pa-scandic/"},{"d":"2013-10-04","n":"Scandic tog hem två priser på resebranschens Oscarsgala","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-tog-hem-tva-priser-pa-resebranschens-oscarsgala/"},{"d":"2013-09-30","n":"Scandic ska bli bäst på sömn – lanserar Sveriges första sömnrum","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-ska-bli-bast-pa-somn--lanserar-sveriges-forsta-somnrum/"},{"d":"2013-09-27","n":"Lilla Hotellbaren fem år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/lilla-hotellbaren-fem-ar/"},{"d":"2013-09-23","n":"Kristian Sandahl ny hotelldirektör på Scandic Billingen i Skövde","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/kristian-sandahl-ny-hotelldirektor-pa-scandic-billingen-i-skovde/"},{"d":"2013-09-18","n":"Scandic lanserar ny hotellkedja - HTL","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-lanserar-ny-hotellkedja---htl/"},{"d":"2013-09-13","n":"Renoveringen av Scandic Karlstad City äntligen klar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/renoveringen-av-scandic-karlstad-city-antligen-klar/"},{"d":"2013-09-12","n":"Höstens konserter på Scandic Grand Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/hostens-konserter-pa-scandic-grand-central/"},{"d":"2013-09-11","n":"Jamie Oliver kryddar möten på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jamie-oliver-kryddar-moten-pa-scandic/"},{"d":"2013-09-10","n":"Recept på Jamie Olivers åtta inspirerande soppor","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/recept-pa-jamie-olivers-atta-inspirerande-soppor/"},{"d":"2013-09-05","n":"Scandic en av grundarna till Stockholm Water Prize som delas ut idag","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-en-av-grundarna-till-stockholm-water-prize-som-delas-ut-idag/"},{"d":"2013-09-02","n":"Scandic minskar sin miljöpåverkan - Hållbarhets­rapport första halvåret 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-minskar-sin-miljopaverkan---hallbarhetsrapport-forsta-halvaret-2013/"},{"d":"2013-08-30","n":"Scandic till final i European Hotel Awards","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-till-final-i-european-hotel-awards/"},{"d":"2013-08-22","n":"Det största stamgästprogrammet i Norden har blivit ännu större","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/det-storsta-stamgastprogrammet-i-norden-har-blivit-annu-storre/"},{"d":"2013-08-22","n":"Susanne Dahlberg Scandics nya tf Sverigechef","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/susanne-dahlberg-scandics-nya-tf-sverigechef/"},{"d":"2013-08-19","n":"Äggröra på Scandichotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/aggrora-pa-scandichotell/"},{"d":"2013-08-19","n":"Streetfood och klassiskt när Scandic Malmen storsatsar på lunchen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/streetfood-och-klassiskt-nar-scandic-malmen-storsatsar-pa-lunchen/"},{"d":"2013-08-15","n":"Scandic shop ny distributionskanal för FACE Stockholm","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-shop-ny-distributionskanal-for-face-stockholm/"},{"d":"2013-08-12","n":"Klurigheter och skratt fyller hotellet under fyra augustikvällar - Scandic Star Lund inspelningsplats för Intresseklubben","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/klurigheter-och-skratt-fyller-hotellet-under-fyra-augustikvallar---scandic-star-lund-inspelningsplats-for-intresseklubben/"},{"d":"2013-08-12","n":"Svanen och ISO certifiering inom hotellbranschen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/svanen-och-iso-certifiering-inom-hotellbranschen/"},{"d":"2013-08-07","n":"Scandic hotell Certificate of Excellence Award","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hotell-certificate-of-excellence-award/"},{"d":"2013-08-07","n":"Scandic får prestigefull utmärkelse av TripAdvisor","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-far-prestigefull-utmarkelse-av-tripadvisor/"},{"d":"2013-07-24","n":"Scandics halvårsrapport 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandics-halvarsrapport-2013/"},{"d":"2013-07-15","n":"Scandic mättar hungriga resenärer i sommar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-mattar-hungriga-resenarer-i-sommar/"},{"d":"2013-07-04","n":"Scandic tar bort palmoljan på sina restauranger","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-tar-bort-palmoljan-pa-sina-restauranger/"},{"d":"2013-07-03","n":"Sommar på hemmaplan – då bokar sex av tio hotell i sista minuten","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/sommar-pa-hemmaplan--da-bokar-sex-av-tio-hotell-i-sista-minuten/"},{"d":"2013-06-28","n":"Jazzession på Terrassen - Scandic Foresta satsar på jazzkvällar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jazzession-pa-terrassen---scandic-foresta-satsar-pa-jazzkvallar/"},{"d":"2013-06-25","n":"Scandic tar nästa steg i hållbarhets­arbetet - Waste management ska minska frukostavfallet med 232 ton sopor","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-tar-nasta-steg-i-hallbarhetsarbetet---waste-management-ska-minska-frukostavfallet-med-232-ton-sopor/"},{"d":"2013-06-24","n":"Nu kan du smaka Jamie Olivers nya spännande rätter - serveras på alla Scandic hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/nu-kan-du-smaka-jamie-olivers-nya-spannande-ratter---serveras-pa-alla-scandic-hotell/"},{"d":"2013-06-14","n":"Idag blir Gotlands största hotell – Scandic Visby","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/idag-blir-gotlands-storsta-hotell--scandic-visby/"},{"d":"2013-06-13","n":"Svenska fotbollslandslaget först att checka ut","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/svenska-fotbollslandslaget-forst-att-checka-ut/"},{"d":"2013-06-12","n":"Mångfald en del av Scandics DNA","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/mangfald-en-del-av-scandics-dna/"},{"d":"2013-06-10","n":"Scandic lanserar ”Alla glada-paketet\" för barnfamiljerna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-lanserar-alla-glada-paketet-for-barnfamiljerna/"},{"d":"2013-06-07","n":"Det surrar om hotellet i Östersund - Bikupor på Scandic för ökad medvetenhet och närproducerad honung","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/det-surrar-om-hotellet-i-ostersund---bikupor-pa-scandic-for-okad-medvetenhet-och-narproducerad-honung/"},{"d":"2013-06-05","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kristiansand","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kristiansand/"},{"d":"2013-06-03","n":"Scandics mest exponerade trotjänare går i pension","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandics-mest-exponerade-trotjanare-gar-i-pension/"},{"d":"2013-05-27","n":"Svanen till Scandic Victoria Tower – både hotellet och restaurangen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/svanen-till-scandic-victoria-tower--bade-hotellet-och-restaurangen/"},{"d":"2013-05-23","n":"Scandic får guldmedalj för sitt miljöarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-far-guldmedalj-for-sitt-miljoarbete/"},{"d":"2013-05-22","n":"Scandic är stolt huvudsponsor till Svenska Ishockeyförbundet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-ar-stolt-huvudsponsor-till-svenska-ishockeyforbundet/"},{"d":"2013-05-21","n":"Scandic Hotels fyller 50 år - Trendsättande hotellkedja blickar framåt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hotels-fyller-50-ar---trendsattande-hotellkedja-blickar-framat/"},{"d":"2013-05-20","n":"Inbjudan tillgänglighet och design_Mittuniversitetet Sundsvall","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/inbjudan-tillganglighet-och-design_mittuniversitetet-sundsvall/"},{"d":"2013-05-16","n":"Johan Kvist ny strategiansvarig inom Scandic-koncernen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/johan-kvist-ny-strategiansvarig-inom-scandic-koncernen/"},{"d":"2013-05-15","n":"Scandic Hamburg Emporio tog hem”Top Hotel Opening Award”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hamburg-emporio-tog-hemtop-hotel-opening-award/"},{"d":"2013-05-13","n":"Karlskrona Rock City - KISS tar över Scandic Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/karlskrona-rock-city---kiss-tar-over-scandic-karlskrona/"},{"d":"2013-05-07","n":"Scandic stolt samarbetspartner till Hjärtebarnsturen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-stolt-samarbetspartner-till-hjartebarnsturen/"},{"d":"2013-05-07","n":"Scandic står stadigt som bästa hotellkedjan inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-star-stadigt-som-basta-hotellkedjan-inom-hallbar-utveckling/"},{"d":"2013-05-02","n":"Gotlands största hotell blir Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/gotlands-storsta-hotell-blir-scandic/"},{"d":"2013-04-29","n":"Hotellveteran tar över rodret på S:t Jörgen - Per Jonsson ny hotelldirektör i Malmö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/hotellveteran-tar-over-rodret-pa-st-jorgen---per-jonsson-ny-hotelldirektor-i-malmo/"},{"d":"2013-04-25","n":"Nicki Eby ny hotelldirektör på Scandic Syd Östersund","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/nicki-eby-ny-hotelldirektor-pa-scandic-syd-ostersund/"},{"d":"2013-04-23","n":"Jamie Oliver - sommarmeny, Sommarsallad med grillad kyckling och green goddess-dressing","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jamie-oliver---sommarmeny-sommarsallad-med-grillad-kyckling-och-green-goddess-dressing/"},{"d":"2013-04-23","n":"Jamie Oliver - sommarmeny, Varm- och kallrökt lax","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jamie-oliver---sommarmeny-varm--och-kallrokt-lax/"},{"d":"2013-04-23","n":"Jamie Oliver - sommarmeny, Chokladdessert med lokala sommarbär","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jamie-oliver---sommarmeny-chokladdessert-med-lokala-sommarbar/"},{"d":"2013-04-18","n":"Fem olika barer under ett och samma tak - Scandic Grand Central samlar kollegorna till cocktail-tävling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/fem-olika-barer-under-ett-och-samma-tak---scandic-grand-central-samlar-kollegorna-till-cocktail-tavling/"},{"d":"2013-04-17","n":"Gräddfil till Bruce Springsteen med branschens största stamgästprogram","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/graddfil-till-bruce-springsteen-med-branschens-storsta-stamgastprogram/"},{"d":"2013-04-16","n":"Världspremiär för \"Melleruds utmärkta pilsner\" på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/varldspremiar-for-melleruds-utmarkta-pilsner-pa-scandic/"},{"d":"2013-04-12","n":"Pressträff idag med Jamie Oliver - en succé!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/presstraff-idag-med-jamie-oliver---en-succe/"},{"d":"2013-04-12","n":"Scandic storsatsar på mat och dryck- Jamie Oliver smaksätter sommaren på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-storsatsar-pa-mat-och-dryck--jamie-oliver-smaksatter-sommaren-pa-scandic/"},{"d":"2013-04-12","n":"Smaka Jamie Olivers nya spännande barnrätter - serveras på alla Scandic hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/smaka-jamie-olivers-nya-spannande-barnratter---serveras-pa-alla-scandic-hotell/"},{"d":"2013-04-12","n":"Thomas Ivarsson ny hotelldirektör på Scandic Star Lund","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/thomas-ivarsson-ny-hotelldirektor-pa-scandic-star-lund/"},{"d":"2013-04-02","n":"Scandic ”Bästa barnhotell” när familjerna väljer favoriter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-basta-barnhotell-nar-familjerna-valjer-favoriter/"},{"d":"2013-04-02","n":"Scandic nominerade till \"Best in class\" i Service Score 2013","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-nominerade-till-best-in-class-i-service-score-2013/"},{"d":"2013-03-26","n":"Scandic Helsingborg Nord dubbelt utsedd till Årets hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-helsingborg-nord-dubbelt-utsedd-till-arets-hotell/"},{"d":"2013-03-20","n":"Scandic utmanar branschen för ett hållbarare samhälle","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-utmanar-branschen-for-ett-hallbarare-samhalle/"},{"d":"2013-03-19","n":"FACE Stockholm förskönar hotellvistelsen på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/face-stockholm-forskonar-hotellvistelsen-pa-scandic/"},{"d":"2013-03-19","n":"Scandic inleder samarbete med FACE Stockholm - minskar plastförbrukningen med 21 ton","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-inleder-samarbete-med-face-stockholm---minskar-plastforbrukningen-med-21-ton/"},{"d":"2013-03-18","n":"Scandics undersökning om resande och boende på hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandics-undersokning-om-resande-och-boende-pa-hotell/"},{"d":"2013-03-14","n":"Scandic Hotels ökade resultatet 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hotels-okade-resultatet-2012/"},{"d":"2013-03-11","n":"Henrik Dider medverkar på seminariet \"Så får vi fler kvinnor i näringslivets topp\"","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/henrik-dider-medverkar-pa-seminariet-sa-far-vi-fler-kvinnor-i-naringslivets-topp/"},{"d":"2013-03-11","n":"Scandics varumärkesresa vinner pris i global varumärkestävling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandics-varumarkesresa-vinner-pris-i-global-varumarkestavling/"},{"d":"2013-03-07","n":"Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/jamstalldhet-handlar-om-att-alla-ska-kanna-sig-valkomna/"},{"d":"2013-03-04","n":"Scandic får toppoäng för kundnöjdhet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-far-toppoang-for-kundnojdhet/"},{"d":"2013-02-21","n":"Scandic nominerade till bästa barnhotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-nominerade-till-basta-barnhotell/"},{"d":"2013-02-20","n":"Scandic säljer hotellfastighet i Estland","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-saljer-hotellfastighet-i-estland/"},{"d":"2013-02-20","n":"Scandic säljer hotellfastighet i Estland","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-saljer-hotellfastighet-i-estland-2013-02-20/"},{"d":"2013-02-19","n":"Karin Lundman ny hotelldirektör på Scandic i Gävle","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/karin-lundman-ny-hotelldirektor-pa-scandic-i-gavle/"},{"d":"2013-02-14","n":"Scandic är inbjuden som talare på United Nation World Tourism Organisation i Italien","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-ar-inbjuden-som-talare-pa-united-nation-world-tourism-organisation-i-italien/"},{"d":"2013-02-08","n":"Scandic Infra City värd för Upplands Väsbys unika melodifestival","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-infra-city-vard-for-upplands-vasbys-unika-melodifestival/"},{"d":"2013-02-04","n":"Scandic Vulkan i Oslo vinner guld","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-vulkan-i-oslo-vinner-guld/"},{"d":"2013-02-01","n":"Mikael Wallborg ny mat- och dryckesansvarig inom Scandic Syd/Väst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/mikael-wallborg-ny-mat--och-dryckesansvarig-inom-scandic-sydvast/"},{"d":"2013-01-31","n":"Scandic Helsingborg utsett till \"Årets Hotell\"","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-helsingborg-utsett-till-arets-hotell/"},{"d":"2013-01-28","n":"Scandic Hotels inleder samarbete med TripAdvisor","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-hotels-inleder-samarbete-med-tripadvisor/"},{"d":"2013-01-25","n":"Scandic topp 100 inom miljö- och hållbarhets­frågor i Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-topp-100-inom-miljo--och-hallbarhetsfragor-i-sverige/"},{"d":"2013-01-25","n":"Vilt, vågat och träigt i utställning med attityd - uppmärksammade \"Wood Punk\" flyttar in på Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/vilt-vagat-och-traigt-i-utstallning-med-attityd---uppmarksammade-wood-punk-flyttar-in-pa-scandic-anglais/"},{"d":"2013-01-23","n":"Scandic Foresta på top 25 i Sverige när Trip Advisors användare väljer sina favoriter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-foresta-pa-top-25-i-sverige-nar-trip-advisors-anvandare-valjer-sina-favoriter/"},{"d":"2013-01-21","n":"Konsten flyttar in på Scandic Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/konsten-flyttar-in-pa-scandic-karlskrona/"},{"d":"2013-01-18","n":"Scandic på delad andraplats i kategorin resor i Internetworlds Top 100","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-pa-delad-andraplats-i-kategorin-resor-i-internetworlds-top-100/"},{"d":"2013-01-18","n":"Scandic Foresta satsar 2013 – nya rum och matsalslyft","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-foresta-satsar-2013--nya-rum-och-matsalslyft/"},{"d":"2013-01-16","n":"Scandic Karlskrona först i södra Sverige som ”Väl brandskyddat hotell”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandic-karlskrona-forst-i-sodra-sverige-som-val-brandskyddat-hotell/"},{"d":"2013-01-14","n":"2013 är norrskenets år – Scandic hjälper sina gäster att uppleva naturfenomenet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/2013-ar-norrskenets-ar--scandic-hjalper-sina-gaster-att-uppleva-naturfenomenet/"},{"d":"2013-01-07","n":"Premiär för \"nya\" Scandic Triangeln","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/premiar-for-nya-scandic-triangeln/"},{"d":"2013-01-07","n":"Premiär idag – kl 12.00 öppnar Scandic Triangeln","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/premiar-idag--kl-1200-oppnar-scandic-triangeln/"},{"d":"2013-01-02","n":"Scandics Henrik Dider nominerad till \"årets nytänkare\" inom employer branding","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2013/scandics-henrik-dider-nominerad-till-arets-nytankare-inom-employer-branding/"},{"d":"2012-12-21","n":"En hotellklassiker tackar för sig - 21 december stänger Scandic Continental","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/en-hotellklassiker-tackar-for-sig---21-december-stanger-scandic-continental/"},{"d":"2012-12-20","n":"Scandic skänker 400 000 kr till Rädda Barnen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-skanker-400-000-kr-till-radda-barnen/"},{"d":"2012-12-17","n":"Scandic Victoria Towers fjärde vackrast i världen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-victoria-towers-fjarde-vackrast-i-varlden/"},{"d":"2012-12-17","n":"Scandichotell blir hem för behövande barnfamiljer under jul","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandichotell-blir-hem-for-behovande-barnfamiljer-under-jul/"},{"d":"2012-12-13","n":"Scandic Victoria Tower först med certifieringen ”Väl brandskyddat hotell”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-victoria-tower-forst-med-certifieringen-val-brandskyddat-hotell/"},{"d":"2012-12-10","n":"Ingenting går till spillo när Scandic Sundsvall City stänger","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/ingenting-gar-till-spillo-nar-scandic-sundsvall-city-stanger/"},{"d":"2012-12-06","n":"Scandic storsatsar på morgondagens väghotell – 21 hotell på 21 orter moderniseras","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-storsatsar-pa-morgondagens-vaghotell--21-hotell-pa-21-orter-moderniseras/"},{"d":"2012-12-05","n":"Idag inviger vi Scandic Sundsvall","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/idag-inviger-vi-scandic-sundsvall/"},{"d":"2012-11-28","n":"Inbjudan seminarium Jämtlands Turism","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/inbjudan-seminarium-jamtlands-turism/"},{"d":"2012-11-27","n":"Kreativa grepp för mer effektiva konferenser","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/kreativa-grepp-for-mer-effektiva-konferenser/"},{"d":"2012-11-27","n":"Scandics handikappambassadör Magnus Berglund talar på Jämtland Härjedalens turism 3 december","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandics-handikappambassador-magnus-berglund-talar-pa-jamtland-harjedalens-turism-3-december/"},{"d":"2012-11-26","n":"Meny Side orders Scandic Crown","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/meny-side-orders-scandic-crown/"},{"d":"2012-11-23","n":"Scandic och Lazarushjälpen för en varmare jul till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-och-lazarushjalpen-for-en-varmare-jul-till-behovande-barn/"},{"d":"2012-11-23","n":"Scandic och Lazarushjälpen för en varmare jul till behövande barn","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-och-lazarushjalpen-for-en-varmare-jul-till-behovande-barn-2012-11-23/"},{"d":"2012-11-12","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challenge 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-segrare-i-fairtrade-challenge-2012/"},{"d":"2012-11-05","n":"Upplev Sverige i höst genom lagom lång kortsemester","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/upplev-sverige-i-host-genom-lagom-lang-kortsemester/"},{"d":"2012-10-31","n":"Han ska göra Scandics skola bäst i klassen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/han-ska-gora-scandics-skola-bast-i-klassen/"},{"d":"2012-10-26","n":"Inger Mattsson medverkar på Fairtrade-utbildning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/inger-mattsson-medverkar-pa-fairtrade-utbildning/"},{"d":"2012-10-25","n":"Eldkvarn-weekend på Scandic Hallandia med Plura-utställning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/eldkvarn-weekend-pa-scandic-hallandia-med-plura-utstallning/"},{"d":"2012-10-19","n":"Scandic tipsar - sköna hotellbad på höstlovet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-tipsar---skona-hotellbad-pa-hostlovet/"},{"d":"2012-10-18","n":"Scandic siktar på förstaplats i Fairtrade Challenge 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-siktar-pa-forstaplats-i-fairtrade-challenge-2012/"},{"d":"2012-10-15","n":"Scandic vinnare i Bonniers \"Respons\"-tävling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-vinnare-i-bonniers-respons-tavling/"},{"d":"2012-10-15","n":"Scandics hållbarhets­chef Inger Matsson medverkar på konferensen \"I morgon Grön\"","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandics-hallbarhetschef-inger-matsson-medverkar-pa-konferensen-i-morgon-gron/"},{"d":"2012-10-11","n":"Scandic har öppnat ny mötesplats vid Oslofjorden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-har-oppnat-ny-motesplats-vid-oslofjorden/"},{"d":"2012-10-08","n":"Magnus Berglund talar om framtidens turism på Näringslivsdagarna i Helsingborg 10 oktober","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/magnus-berglund-talar-om-framtidens-turism-pa-naringslivsdagarna-i-helsingborg-10-oktober/"},{"d":"2012-10-08","n":"Scandic ökar fokus på Food & Beverage","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-okar-fokus-pa-food--beverage/"},{"d":"2012-10-04","n":"Scandic Victoria Tower utnämnd till 2012 års bästa hotellbyggnad i World Architecture Festival","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-victoria-tower-utnamnd-till-2012-ars-basta-hotellbyggnad-i-world-architecture-festival/"},{"d":"2012-10-03","n":"Scandic påverkar TV-marknaden i miljövänlig riktning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-paverkar-tv-marknaden-i-miljovanlig-riktning/"},{"d":"2012-10-02","n":"Premiär för Jamie Olivers höstmeny på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/premiar-for-jamie-olivers-hostmeny-pa-scandic/"},{"d":"2012-10-02","n":"Nominerad framtidschef förstärker Malmös näringsliv - Helene Arvidsson blir hotelldirektör på Scandic Triangeln","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/nominerad-framtidschef-forstarker-malmos-naringsliv---helene-arvidsson-blir-hotelldirektor-pa-scandic-triangeln/"},{"d":"2012-10-01","n":"Fyra klassiska rätter gör Scandic tydligare för alla","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/fyra-klassiska-ratter-gor-scandic-tydligare-for-alla/"},{"d":"2012-09-28","n":"“Guldkant på Grand” – Örebros lite lyxigare After work","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/guldkant-pa-grand--orebros-lite-lyxigare-after-work/"},{"d":"2012-09-26","n":"Scandics Thomas Harmgardt är ”Årets mest inspirerande medarbetare” 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandics-thomas-harmgardt-ar-arets-mest-inspirerande-medarbetare-2012/"},{"d":"2012-09-25","n":"Tar över Hilton Malmö City och utökar till fem hotell i Malmö - Klassiska Triangeln åter till Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/tar-over-hilton-malmo-city-och-utokar-till-fem-hotell-i-malmo---klassiska-triangeln-ater-till-scandic/"},{"d":"2012-09-24","n":"Scandic lämnar hotell i Lübeck","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-lamnar-hotell-i-lubeck/"},{"d":"2012-09-21","n":"Stressade småbarnsföräldrar vill ha mer av allt - förutom mer jobb","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/stressade-smabarnsforaldrar-vill-ha-mer-av-allt---forutom-mer-jobb/"},{"d":"2012-09-17","n":"Scandic Grand Central Svanenmärkt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-grand-central-svanenmarkt/"},{"d":"2012-09-14","n":"Scandic öppnar hållbart flaggskepp i Hamburg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-oppnar-hallbart-flaggskepp-i-hamburg/"},{"d":"2012-09-12","n":"Scandic Star Lund kickstartar hösten med unik mötesutbildning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-star-lund-kickstartar-hosten-med-unik-motesutbildning/"},{"d":"2012-09-11","n":"Avenyns blivande flaggskepp – Scandic Rubinen byggs ut och renoveras","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/avenyns-blivande-flaggskepp--scandic-rubinen-byggs-ut-och-renoveras/"},{"d":"2012-09-07","n":"Eremitkojan i Upplands Väsby – Scandic Infra City rum 325","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/eremitkojan-i-upplands-vasby--scandic-infra-city-rum-325/"},{"d":"2012-09-07","n":"Henrik Berghult ny hotelldirektör på Scandic Foresta","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/henrik-berghult-ny-hotelldirektor-pa-scandic-foresta/"},{"d":"2012-09-05","n":"Alla kan göra skillnad – intervju med Magnus Berglund på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/alla-kan-gora-skillnad--intervju-med-magnus-berglund-pa-scandic/"},{"d":"2012-09-04","n":"Michael Nilsson ny hotelldirektör på Scandic Segevång","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/michael-nilsson-ny-hotelldirektor-pa-scandic-segevang/"},{"d":"2012-09-04","n":"Byter Göteborg mot Kalmar - Katarina Boustedt ny hotelldirektör på Scandic Kalmar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/byter-goteborg-mot-kalmar---katarina-boustedt-ny-hotelldirektor-pa-scandic-kalmar/"},{"d":"2012-08-30","n":"Det bästa av Italien på Scandic i september","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/det-basta-av-italien-pa-scandic-i-september/"},{"d":"2012-08-29","n":"Lyckönskningar till Sveriges tävlande i Paralympics 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/lyckonskningar-till-sveriges-tavlande-i-paralympics-2012/"},{"d":"2012-08-27","n":"BBC World News uppmärksammar Scandics tillgänglighetsarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/bbc-world-news-uppmarksammar-scandics-tillganglighetsarbete/"},{"d":"2012-08-23","n":"Scandics Magnus Berglund återigen nominerad till Social Capitalist Award","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandics-magnus-berglund-aterigen-nominerad-till-social-capitalist-award/"},{"d":"2012-08-14","n":"Scandic öppnar ”storytelling” hotell i Finland","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-oppnar-storytelling-hotell-i-finland/"},{"d":"2012-08-09","n":"Scandic Grand Central i europeisk designtävling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-grand-central-i-europeisk-designtavling/"},{"d":"2012-07-23","n":"Positivt halvår för Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/positivt-halvar-for-scandic/"},{"d":"2012-07-18","n":"Scandic Grand Centrals Daniel Hermansson plockar fram motorsågen - isblock för kalla sommardrinkar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-grand-centrals-daniel-hermansson-plockar-fram-motorsagen---isblock-for-kalla-sommardrinkar/"},{"d":"2012-07-17","n":"Ola Johansson ny hotelldirektör på Scandic Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/ola-johansson-ny-hotelldirektor-pa-scandic-karlskrona/"},{"d":"2012-07-17","n":"Lidingös Scandic Foresta bjuder in till sommarhäng - Stockholms skönaste terrass med fantastisk utsikt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/lidingos-scandic-foresta-bjuder-in-till-sommarhang---stockholms-skonaste-terrass-med-fantastisk-utsikt/"},{"d":"2012-07-12","n":"Momsbloggen på Sverigeturné från Malmö till Kiruna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/momsbloggen-pa-sverigeturne-fran-malmo-till-kiruna/"},{"d":"2012-07-09","n":"Scandic förbereder för Eurovision","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-forbereder-for-eurovision/"},{"d":"2012-07-09","n":"Gömda Stockholmsoaser för sommardrinkar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/gomda-stockholmsoaser-for-sommardrinkar/"},{"d":"2012-07-05","n":"Investeringar i köket på Scandic Klarälven i Karlstad sparar energi­ för framtiden","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/investeringar-i-koket-pa-scandic-klaralven-i-karlstad-sparar-energi­-for-framtiden/"},{"d":"2012-07-03","n":"Scandic bygger ännu ett hotell i Norge","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-bygger-annu-ett-hotell-i-norge/"},{"d":"2012-06-27","n":"Scandic tar miljövänligt papper ett steg längre","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-tar-miljovanligt-papper-ett-steg-langre/"},{"d":"2012-06-26","n":"Scandic Rubinen tar Blogger’s Inn till Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-rubinen-tar-bloggers-inn-till-goteborg/"},{"d":"2012-06-25","n":"Scandic storsatsar i Sundsvall - utökar till tre hotell och investerar 20 miljoner","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-storsatsar-i-sundsvall---utokar-till-tre-hotell-och-investerar-20-miljoner/"},{"d":"2012-06-19","n":"Scandics handikappambassadör Magnus Berglund uppmärksammas i England","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandics-handikappambassador-magnus-berglund-uppmarksammas-i-england/"},{"d":"2012-06-19","n":"Nedkoppling nyckeln till effektiva möten","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/nedkoppling-nyckeln-till-effektiva-moten/"},{"d":"2012-06-14","n":"Scandic gratulerar PepsiCo som belönas för minskad vatten­förbrukning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-gratulerar-pepsico-som-belonas-for-minskad-vatten­forbrukning/"},{"d":"2012-06-08","n":"Träd för barns rättigheter planteras på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/trad-for-barns-rattigheter-planteras-pa-scandic/"},{"d":"2012-06-05","n":"Ny gestaltning av Scandic Continental presenterat","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/ny-gestaltning-av-scandic-continental-presenterat/"},{"d":"2012-06-05","n":"Scandic stöttar Special Olympics","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-stottar-special-olympics/"},{"d":"2012-06-03","n":"Scandic Hotels stipendie 2012 utdelat vid Grythytte Akademi","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-hotels-stipendie-2012-utdelat-vid-grythytte-akademi/"},{"d":"2012-05-29","n":"Scandic förenklar för hotellgästerna med mobil webbsida","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-forenklar-for-hotellgasterna-med-mobil-webbsida/"},{"d":"2012-05-28","n":"Scandic utsedd till \"Årets vägvisare\" av Congrex stora konferenspris 2012","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-utsedd-till-arets-vagvisare-av-congrex-stora-konferenspris-2012/"},{"d":"2012-05-10","n":"Sverige är bäst på sommaren","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/sverige-ar-bast-pa-sommaren/"},{"d":"2012-05-10","n":"Semesterinspiration i Scandics nya magasin Scandic Living","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/semesterinspiration-i-scandics-nya-magasin-scandic-living/"},{"d":"2012-04-25","n":"Succé för Ipad-menyer på Scandic Victoria Tower","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/succe-for-ipad-menyer-pa-scandic-victoria-tower/"},{"d":"2012-04-23","n":"Scandic talar om hållbarhet på Nordiska Rådets seminarium 2 maj","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-talar-om-hallbarhet-pa-nordiska-radets-seminarium-2-maj/"},{"d":"2012-04-13","n":"Scandic utsett till Bästa barnhotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-utsett-till-basta-barnhotell/"},{"d":"2012-04-12","n":"Scandic Anglais fortsätter med \"onsdagar på Anglais\". Niclas Frisk och Le Kid live i april och maj.","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-anglais-fortsatter-med-onsdagar-pa-anglais-niclas-frisk-och-le-kid-live-i-april-och-maj/"},{"d":"2012-04-12","n":"Scandic brandskyddscertifierar samtliga svenska hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-brandskyddscertifierar-samtliga-svenska-hotell/"},{"d":"2012-04-05","n":"Scandic, SHR och Brandskyddsföreningen i unikt samarbete - Scandic brandskyddscertifierar samtliga svenska hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-shr-och-brandskyddsforeningen-i-unikt-samarbete---scandic-brandskyddscertifierar-samtliga-svenska-hotell/"},{"d":"2012-03-29","n":"Scandic har halverat sina koldioxidutsläpp","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-har-halverat-sina-koldioxidutslapp/"},{"d":"2012-03-23","n":"Ideell organisation fick Stockholm Water Prize","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/ideell-organisation-fick-stockholm-water-prize/"},{"d":"2012-03-19","n":"Scandic bästa hotellkedjan på hållbar utveckling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-basta-hotellkedjan-pa-hallbar-utveckling/"},{"d":"2012-03-15","n":"Margareta Thorgren ny kommunikationsdirektör för Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/margareta-thorgren-ny-kommunikationsdirektor-for-scandic/"},{"d":"2012-03-08","n":"Henrik Sköld-Johansson blir ny hotelldirektör för Scandic i Halmstad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/henrik-skold-johansson-blir-ny-hotelldirektor-for-scandic-i-halmstad/"},{"d":"2012-03-06","n":"Anna Olsson tar över som hotelldirektör i Karlstad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/anna-olsson-tar-over-som-hotelldirektor-i-karlstad/"},{"d":"2012-03-02","n":"Scandic utnämnt till en av de viktigaste påverkarna inom CSR","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-utnamnt-till-en-av-de-viktigaste-paverkarna-inom-csr/"},{"d":"2012-02-21","n":"Scandic Victoria Tower kan bli vinnare i Cannes","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/scandic-victoria-tower-kan-bli-vinnare-i-cannes/"},{"d":"2012-02-16","n":"Jämtland populäraste målet på vintersemestern","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/jamtland-popularaste-malet-pa-vintersemestern/"},{"d":"2012-02-15","n":"Kock på Scandic Anglais finalist i Årets Unga Kock","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/kock-pa-scandic-anglais-finalist-i-arets-unga-kock/"},{"d":"2012-02-09","n":"Karlskronaprofil blir ny hotelldirektör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2012/karlskronaprofil-blir-ny-hotelldirektor/"},{"d":"2011-12-20","n":"Scandic skänker pengar till hållbarhets­projekt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-skanker-pengar-till-hallbarhetsprojekt/"},{"d":"2011-12-14","n":"Origamisk julstämning på Scandic Rubinen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/origamisk-julstamning-pa-scandic-rubinen/"},{"d":"2011-11-18","n":"Scandic vann norska Innovationspriset","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-vann-norska-innovationspriset/"},{"d":"2011-11-08","n":"Blacknuss och Jasmine Kara till Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/blacknuss-och-jasmine-kara-till-scandic-anglais/"},{"d":"2011-11-07","n":"Svenska smaker ska få både internationella gäster och lokalbefolkning att flockas kring Scandic Victoria Tower","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/svenska-smaker-ska-fa-bade-internationella-gaster-och-lokalbefolkning-att-flockas-kring-scandic-victoria-tower/"},{"d":"2011-11-01","n":"Smarta miljölösningar på nytt Oslo-hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/smarta-miljolosningar-pa-nytt-oslo-hotell/"},{"d":"2011-11-01","n":"Scandic serverar Jamie Olivers nordiska Vintermeny","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-serverar-jamie-olivers-nordiska-vintermeny/"},{"d":"2011-10-25","n":"Scandic och Live Nation Entertainment inleder unikt samarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-och-live-nation-entertainment-inleder-unikt-samarbete/"},{"d":"2011-10-20","n":"Ny hotelldirektör på Scandic Foresta","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/ny-hotelldirektor-pa-scandic-foresta/"},{"d":"2011-10-04","n":"Scandic i unikt samarbete med Konstfack","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-i-unikt-samarbete-med-konstfack/"},{"d":"2011-09-30","n":"Scandic Grand Central utvecklar anpassat hotellboende för digitala entreprenörer och bloggare med hjälp av Frida Ramstedt från Trendenser","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-grand-central-utvecklar-anpassat-hotellboende-for-digitala-entreprenorer-och-bloggare-med-hjalp-av-frida-ramstedt-fran-trendenser/"},{"d":"2011-09-22","n":"Anna Wirén ny marknadschef för Scandic Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/anna-wiren-ny-marknadschef-for-scandic-sverige/"},{"d":"2011-09-19","n":"Ny hotelldirektör på Scandic Kiruna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/ny-hotelldirektor-pa-scandic-kiruna/"},{"d":"2011-09-14","n":"Öppning av Scandic Victoria Tower – Nordens högsta hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/oppning-av-scandic-victoria-tower--nordens-hogsta-hotell/"},{"d":"2011-09-06","n":"Scandics Magnus Berglund nominerad till Årets Samhällsintraprenör","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandics-magnus-berglund-nominerad-till-arets-samhallsintraprenor/"},{"d":"2011-08-19","n":"Scandic och Pandox genomför en av Nordens största hotellsatsningar genom tiderna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-och-pandox-genomfor-en-av-nordens-storsta-hotellsatsningar-genom-tiderna/"},{"d":"2011-08-17","n":"Scandic Grand Central blir Stockholms nya destination för mat, dryck och musik","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-grand-central-blir-stockholms-nya-destination-for-mat-dryck-och-musik/"},{"d":"2011-07-12","n":"Scandics nya livsstilssatsning med F&B i fokus","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandics-nya-livsstilssatsning-med-fb-i-fokus/"},{"d":"2011-06-17","n":"Scandic Grand Central är första hotellet i Sverige med rums- och bordsbokning på Facebook","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-grand-central-ar-forsta-hotellet-i-sverige-med-rums--och-bordsbokning-pa-facebook/"},{"d":"2011-06-16","n":"Scandic Victoria Tower inreds med möbler från Vitra","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-victoria-tower-inreds-med-mobler-fran-vitra/"},{"d":"2011-06-09","n":"Scandic Grand Central i centrala Stockholm är hotellkedjans nya livsstilssatsning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-grand-central-i-centrala-stockholm-ar-hotellkedjans-nya-livsstilssatsning/"},{"d":"2011-05-25","n":"Nya Scandic Grand Central i Stockholm tillför nya mötesmöjligheter i historisk byggnad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/nya-scandic-grand-central-i-stockholm-tillfor-nya-motesmojligheter-i-historisk-byggnad/"},{"d":"2011-05-10","n":"Scandic i Värnamo bjuder hela staden på gratis surf","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-i-varnamo-bjuder-hela-staden-pa-gratis-surf/"},{"d":"2011-05-09","n":"Landslagskocken Tom Sjöstedt till Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/landslagskocken-tom-sjostedt-till-scandic-anglais/"},{"d":"2011-05-02","n":"Snabbladdningsstation för eltaxi invigd av infrastrukturministern","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/snabbladdningsstation-for-eltaxi-invigd-av-infrastrukturministern/"},{"d":"2011-04-12","n":"Scandic utökar sitt engagemang med Special Olympics","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-utokar-sitt-engagemang-med-special-olympics/"},{"d":"2011-03-25","n":"Scandic deltar i Earth Hour","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-deltar-i-earth-hour/"},{"d":"2011-03-23","n":"Scandic Victoria Tower blir Stockholms nya landmärke","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-victoria-tower-blir-stockholms-nya-landmarke/"},{"d":"2011-03-22","n":"Scandic är bäst i branschen på hållbar utveckling","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-ar-bast-i-branschen-pa-hallbar-utveckling/"},{"d":"2011-03-14","n":"Nytt livsstilshotell i centrala Stockholm förstärks med en stark grupp av ledare","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/nytt-livsstilshotell-i-centrala-stockholm-forstarks-med-en-stark-grupp-av-ledare/"},{"d":"2011-03-02","n":"Andy P till Scandic Anglais","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/andy-p-till-scandic-anglais/"},{"d":"2011-02-12","n":"Brunchen på Scandic Park får finbesök av populär Hollywoodfru","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/brunchen-pa-scandic-park-far-finbesok-av-popular-hollywoodfru/"},{"d":"2011-02-03","n":"Scandic Berlin blir första tyska hotell som får miljömärkningen EU Ecolabel","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/scandic-berlin-blir-forsta-tyska-hotell-som-far-miljomarkningen-eu-ecolabel/"},{"d":"2011-01-10","n":"Esperantos Daniel Pettersson till Scandic Malmen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2011/esperantos-daniel-pettersson-till-scandic-malmen/"},{"d":"2010-12-16","n":"Från spa till city - Lars Sandberg blir hotelldirektör på nya Scandic Grand Central","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/fran-spa-till-city---lars-sandberg-blir-hotelldirektor-pa-nya-scandic-grand-central/"},{"d":"2010-09-07","n":"Scandic bekräftar uppgång för hotellbranschen – bokningarna har ökat med 40 procent","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/scandic-bekraftar-uppgang-for-hotellbranschen--bokningarna-har-okat-med-40-procent/"},{"d":"2010-09-07","n":"Vatten­förbrukningen på Scandics hotell minskar","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/vatten­forbrukningen-pa-scandics-hotell-minskar/"},{"d":"2010-08-09","n":"\"Gay Pride in Style\" - ny utställning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/gay-pride-in-style---ny-utstallning/"},{"d":"2010-08-03","n":"Anders Ehrling blir ny koncernchef och vd på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/anders-ehrling-blir-ny-koncernchef-och-vd-pa-scandic/"},{"d":"2010-06-29","n":"Scandic lanserar eget Fairtrade-märkt espressokaffe","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/scandic-lanserar-eget-fairtrade-markt-espressokaffe/"},{"d":"2010-05-26","n":"Recept på Jamie Olivers fruity flapjack","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/recept-pa-jamie-olivers-fruity-flapjack/"},{"d":"2010-05-26","n":"Nu serveras Jamies nya meny på Scandic","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/nu-serveras-jamies-nya-meny-pa-scandic/"},{"d":"2010-05-24","n":"Scandic öppnar sitt fjärde hotell i Malmö","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/scandic-oppnar-sitt-fjarde-hotell-i-malmo/"},{"d":"2010-03-16","n":"Karlskronas nya vardagsrum har öppnat!","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/karlskronas-nya-vardagsrum-har-oppnat/"},{"d":"2010-02-26","n":"Är bra sömn till bra pris möjligt för idrottande barn?","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/ar-bra-somn-till-bra-pris-mojligt-for-idrottande-barn/"},{"d":"2010-02-16","n":"110 nya hotellrum med panoramautsikt över Göteborg","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/110-nya-hotellrum-med-panoramautsikt-over-goteborg/"},{"d":"2010-02-03","n":"Scandic och Jamie Oliver lanserar ny mötesupplevelse","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2010/scandic-och-jamie-oliver-lanserar-ny-motesupplevelse/"},{"d":"2009-12-17","n":"Han öppnar Scandics nya hotell i Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/han-oppnar-scandics-nya-hotell-i-karlskrona/"},{"d":"2009-12-10","n":"Taklagsfesten avklarad – nu fortsätter bygget av Scandic Berlin Potsdamer Platz","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/taklagsfesten-avklarad--nu-fortsatter-bygget-av-scandic-berlin-potsdamer-platz/"},{"d":"2009-12-08","n":"En västsvensk ikon skapar goda utsikter","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/en-vastsvensk-ikon-skapar-goda-utsikter/"},{"d":"2009-12-02","n":"Scandic storsatsar på gäster med funktionshinder","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-storsatsar-pa-gaster-med-funktionshinder/"},{"d":"2009-11-23","n":"Stor efterfrågan på nya Scandichotellet i Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/stor-efterfragan-pa-nya-scandichotellet-i-karlskrona/"},{"d":"2009-11-16","n":"Scandic är störst i Sverige på att fika Rättvisemärkt","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-ar-storst-i-sverige-pa-att-fika-rattvisemarkt/"},{"d":"2009-10-26","n":"Scandics nya Sverigechef hyllar gästerna","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandics-nya-sverigechef-hyllar-gasterna/"},{"d":"2009-10-19","n":"Scandic skapar Stockholms häftigaste hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-skapar-stockholms-haftigaste-hotell/"},{"d":"2009-10-13","n":"Scandic skapar rubriker på CNN","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-skapar-rubriker-pa-cnn/"},{"d":"2009-10-01","n":"Scandic har den bästa hotellwebben i Sverige","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-har-den-basta-hotellwebben-i-sverige/"},{"d":"2009-09-07","n":"En gäst är bara en gäst","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/en-gast-ar-bara-en-gast/"},{"d":"2009-09-01","n":"Scandic blir första hotellkedjan att lansera unik information för gäster med speciella behov","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-blir-forsta-hotellkedjan-att-lansera-unik-information-for-gaster-med-speciella-behov/"},{"d":"2009-08-31","n":"Scandic Malmen bjuder på Takida och Theodor Jensen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-malmen-bjuder-pa-takida-och-theodor-jensen/"},{"d":"2009-08-26","n":"Scandic behåller sin starka position i tuff marknad","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-behaller-sin-starka-position-i-tuff-marknad/"},{"d":"2009-07-14","n":"Scandic Malmen är Pridehotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-malmen-ar-pridehotell/"},{"d":"2009-07-02","n":"Scandic utökar med ytterligare ett hotell i Oslo","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-utokar-med-ytterligare-ett-hotell-i-oslo/"},{"d":"2009-06-22","n":"Inspirationsföreläsning","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/inspirationsforelasning/"},{"d":"2009-06-18","n":"Nu kan du leka på alla Scandics hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/nu-kan-du-leka-pa-alla-scandics-hotell/"},{"d":"2009-06-16","n":"Lilla Hotellbarens Jazzfestival","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/lilla-hotellbarens-jazzfestival/"},{"d":"2009-02-26","n":"Scandic inviger Nordens största gymkedja","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-inviger-nordens-storsta-gymkedja/"},{"d":"2009-02-17","n":"Jamie Oliver och Scandic i unikt samarbete","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/jamie-oliver-och-scandic-i-unikt-samarbete/"},{"d":"2009-02-13","n":"Scandic tog årets bästa miljöinitiativ","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-tog-arets-basta-miljoinitiativ/"},{"d":"2009-01-30","n":"En smygtitt på framtiden – Åsa Jungnelius dyker upp i ”Scandic Malmens Svarta Låda”","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/en-smygtitt-pa-framtiden--asa-jungnelius-dyker-upp-i-scandic-malmens-svarta-lada/"},{"d":"2009-01-30","n":"Scandic bäst i Sverige på försäljning och marknadsföring","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-bast-i-sverige-pa-forsaljning-och-marknadsforing/"},{"d":"2009-01-29","n":"Nytt Scandichotell i hjärtat av Köpenhamn - Välkända Palace vid Rådhusplatsen skyltar snart om","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/nytt-scandichotell-i-hjartat-av-kopenhamn---valkanda-palace-vid-radhusplatsen-skyltar-snart-om/"},{"d":"2009-01-21","n":"Scandic öppnar nytt sporthotell i finska Vierumäki","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2009/scandic-oppnar-nytt-sporthotell-i-finska-vierumaki/"},{"d":"2008-12-22","n":"Scandics nyårslöfte - gott vatten­ och en hållbar värld","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandics-nyarslofte---gott-vatten­-och-en-hallbar-varld/"},{"d":"2008-12-03","n":"Grattis Magnus! Scandic handikappsambassadör fyller fem år","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/grattis-magnus-scandic-handikappsambassador-fyller-fem-ar/"},{"d":"2008-11-28","n":"Scandic vinner miljöpris","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-vinner-miljopris/"},{"d":"2008-09-04","n":"Scandic skänker vatten­miljoner till hållbarhets­arbete - Inrättar ny fond för att bidra till en bättre värld","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-skanker-vatten­miljoner-till-hallbarhetsarbete---inrattar-ny-fond-for-att-bidra-till-en-battre-varld/"},{"d":"2008-09-03","n":"Fortsatt lönsam tillväxt för Scandic - Resultat för perioden januari - juni 2008","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/fortsatt-lonsam-tillvaxt-for-scandic---resultat-for-perioden-januari---juni-2008/"},{"d":"2008-08-13","n":"Scandic bidrar till ökad folkhälsa - nu bygger hotellkedjan nya gym på sina hotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-bidrar-till-okad-folkhalsa---nu-bygger-hotellkedjan-nya-gym-pa-sina-hotell/"},{"d":"2008-06-12","n":"Scandic täcker vit fläck på sin Sverigekarta genom nybygge i Karlskrona","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-tacker-vit-flack-pa-sin-sverigekarta-genom-nybygge-i-karlskrona/"},{"d":"2008-03-19","n":"Ännu en milstolpe i miljösatsningen: Nu slopar Scandic flaskvattnet","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/annu-en-milstolpe-i-miljosatsningen-nu-slopar-scandic-flaskvattnet/"},{"d":"2008-02-21","n":"Scandic landar på Gardermoen","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-landar-pa-gardermoen/"},{"d":"2008-02-20","n":"Scandic öppnar sitt första svenska franchisehotell","u":"/sv/media/local-pressroom/sweden/nyheter/2008/scandic-oppnar-sitt-forsta-svenska-franchisehotell/"}]
Ladda ner som Excel

Avslut

Aktiedata

Pris Volym Köpare Säljare Tid