Logotype

Boka hotell

Scandic-aktien

Scandic Hotels Group är sedan 2 december, 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.


Volym, tusental
[{"d":"2021-01-11","n":"Scandic Arlandastad slår upp dörrarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-arlandastad-slar-upp-dorrarna/"},{"d":"2023-02-02","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2022/"},{"d":"2023-11-21","n":"Scandic fortsätter att satsa på morgondagens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-morgondagens-ledare/"},{"d":"2023-11-24","n":"Scandic omprofilerar hotell i centrala Helsingfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-omprofilerar-hotell-i-centrala-helsingfors/"},{"d":"2023-11-27","n":"Scandic når Svanens nya tuffa miljömål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-nar-svanens-nya-tuffa-miljomal/"},{"d":"2023-02-16","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2022 - Stabilt kvartal avslutar starkt år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-boksluts­kommunike-2022---stabilt-kvartal-avslutar-starkt-ar/"},{"d":"2023-03-01","n":"Scandic Frankfurt Hafenpark öppnar på förstklassigt läge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-frankfurt-hafenpark-oppnar-pa-forstklassigt-lage/"},{"d":"2023-04-03","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2023-04-05","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-04-27","n":"Scandics delårsrapport Q1 2023 – Starkt första kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q1-2023--starkt-forsta-kvartal/"},{"d":"2023-04-27","n":"Scandic tar position i ekonomisegmentet - första Scandic Go öppnar efter sommaren","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-tar-position-i-ekonomisegmentet--forsta-scandic-go-oppnar-efter-sommaren/"},{"d":"2023-05-08","n":"Laura Tarkka utses till ny chef för Scandic Hotels i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/laura-tarkka-utses-till-ny-chef-for-scandic-hotels-i-finland/"},{"d":"2023-05-09","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-05-24","n":"24 nya branschtalanger examineras i Scandics ledarskapsprogram","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/24-nya-branschtalanger-examineras-i-scandics-ledarskapsprogram/"},{"d":"2023-06-08","n":"Scandic Go gläntar på dörren","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-go-glantar-pa-dorren/"},{"d":"2023-06-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-07-03","n":"Scandic Go utvidgar med ännu ett hotell i centrala Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-go-utvidgar-med-annu-ett-hotell-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2023-07-14","n":"Scandics delårsrapport Q2 2023 – Starkt kvartal med hög aktivitet och bra bokningsläge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q2-2023--starkt-kvartal-med-hog-aktivitet-och-bra-bokningslage/"},{"d":"2023-08-31","n":"Scandic utökar Signature Collection i Norge och Danmark","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-utokar-signature-collection-i-norge-och-danmark/"},{"d":"2023-09-04","n":"Scandic utnämner Malin Selander till ny kommunikationsdirektör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-utnamner-malin-selander-till-ny-kommunikationsdirektor/"},{"d":"2023-09-05","n":"Idag öppnas dörrarna till Scandic Go i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/idag-oppnas-dorrarna-till-scandic-go-i-stockholm/"},{"d":"2023-09-13","n":"Scandic stärker positionen i Helsingfors med två nya hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-starker-positionen-i-helsingfors-med-tva-nya-hotell/"},{"d":"2023-10-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-10-24","n":"Scandic implementerar molnlösning från Oracle för bättre gästupplevelser och ökad effektivitet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-implementerar-molnlosning-fran-oracle-for-battre-gastupplevelser-och-okad-effektivitet/"},{"d":"2023-10-26","n":"Scandics delårsrapport Q3 2023 – Scandic står starkare än någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandics-delarsrapport-q3-2023--scandic-star-starkare-an-nagonsin/"},{"d":"2023-11-01","n":"Valberedning inför årsstämma 2024 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/valberedning-infor-arsstamma-2024-utsedd/"},{"d":"2023-11-14","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) offentliggör ett återköpserbjudande för utestående konvertibler upp till ett maximalt nominellt belopp om 600 000 000 SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/scandic-hotels-group-ab-publ-offentliggor-ett-aterkopserbjudande-for-utestaende-konvertibler-upp-till-ett-maximalt-nominellt-belopp-om-600-000-000-sek/"},{"d":"2022-01-17","n":"Scandic öppnar klimatneutralt hotell i Sundsvall 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-klimatneutralt-hotell-i-sundsvall-2024/"},{"d":"2022-02-03","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2021/"},{"d":"2022-02-10","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2021 – Positivt resultat och starkt kassaflöde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-boksluts­kommunike-2021--positivt-resultat-och-starkt-kassaflode/"},{"d":"2022-03-21","n":"Scandic Örebro Central har öppnat – ny knutpunkt och entré i Örebro","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-orebro-central-har-oppnat--ny-knutpunkt-och-entre-i-orebro/"},{"d":"2022-04-04","n":"Scandics valberedning föreslår Gunilla Rudebjer till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-valberedning-foreslar-gunilla-rudebjer-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2022-04-05","n":"Scandic Kiruna första kommersiella aktör att öppna i nya stadskärnan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-kiruna-forsta-kommersiella-aktor-att-oppna-i-nya-stadskarnan/"},{"d":"2022-04-06","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2022-04-08","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-04-08","n":"Scandics publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-04-27","n":"Scandics delårsrapport Q1 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q1-2022/"},{"d":"2022-04-28","n":"Scandic öppnar tredje hotell i Tromsø","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-tredje-hotell-i-tromso/"},{"d":"2022-05-10","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-05-23","n":"Scandic Oceanhamnen öppnar idag – hållbarhet i fokus från kaj till takterrass","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oceanhamnen-oppnar-idag--hallbarhet-i-fokus-fran-kaj-till-takterrass/"},{"d":"2022-06-02","n":"Scandic öppnar boutiquehotell – takbar och utsikt över Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-boutiquehotell--takbar-och-utsikt-over-kopenhamn/"},{"d":"2022-06-09","n":"Scandic förutser mycket stark resultatutveckling med förväntad justerad EBITDA på 1 000-1 100 MSEK för det andra kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-forutser-mycket-stark-resultatutveckling-med-forvantad-justerad-ebitda-pa-1-000-1-100-msek-for-det-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-06-10","n":"Scandic överens med Pandox om förlängning av hyresavtal för 15 hotell till oförändrade hyresvillkor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-overens-med-pandox-om-forlangning-av-hyresavtal-for-15-hotell-till-oforandrade-hyresvillkor/"},{"d":"2022-06-10","n":"Nu öppnar Göteborgs nya storhotell – stadens högsta takterrass inspirerad av Miami","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/nu-oppnar-goteborgs-nya-storhotell--stadens-hogsta-takterrass-inspirerad-av-miami/"},{"d":"2022-06-16","n":"Historiska Scandic Holmenkollen Park återöppnar i ny kostym","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/historiska-scandic-holmenkollen-park-ateroppnar-i-ny-kostym/"},{"d":"2022-06-17","n":"Scandic tar över Hotel Opus i Danska Horsens","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-tar-over-hotel-opus-i-danska-horsens/"},{"d":"2022-06-23","n":"Scandics största hotell hittills öppnar i Köpenhamn – nordiskt spa och kock från Michelinrestaurang","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-storsta-hotell-hittills-oppnar-i-kopenhamn--nordiskt-spa-och-kock-fran-michelinrestaurang/"},{"d":"2022-06-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-07-15","n":"Scandics delårsrapport Q2 2022 – Rekordresultat för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q2-2022--rekordresultat-for-scandic/"},{"d":"2022-08-18","n":"Konvertering av Scandics konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 2 miljoner SEK till aktier","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/konvertering-av-scandics-konvertibler-med-ett-nominellt-belopp-om-totalt-2-miljoner-sek-till-aktier/"},{"d":"2022-08-31","n":"Förändringar i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandringar-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2022-09-01","n":"Scandic öppnar nytt stort hotell i Helsingfors historiska tryckerihus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-nytt-stort-hotell-i-helsingfors-historiska-tryckerihus/"},{"d":"2022-09-15","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Ski utanför Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-ski-utanfor-oslo/"},{"d":"2022-10-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-10-14","n":"Scandic München Macherei öppnar i München","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-munchen-macherei-oppnar-i-munchen/"},{"d":"2022-10-17","n":"Scandic lanserar nytt kommunikationskoncept och nordisk reklamkampanj","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandic-lanserar-nytt-kommunikationskoncept-och-nordisk-reklamkampanj/"},{"d":"2022-10-27","n":"Scandics delårsrapport Q3 2022 – Scandics bästa kvartal någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/scandics-delarsrapport-q3-2022-scandics-basta-kvartal-nagonsin/"},{"d":"2022-10-28","n":"Valberedning inför årsstämma 2023 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/valberedning-infor-arsstamma-2023-utsedd/"},{"d":"2022-11-09","n":"Thérèse Cedercreutz ny Chief Commercial Officer för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/therese-cedercreutz-ny-chief-commercial-officer-for-scandic-hotels/"},{"d":"2022-11-17","n":"Omvärld och kommersiellt ledarskap i fokus när Scandic utvecklar framtidens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/omvarld-och-kommersiellt-ledarskap-i-fokus-nar-scandic-utvecklar-framtidens-ledare/"},{"d":"2021-08-26","n":"Scandic förstärker sin kommersiella ledningsgrupp","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-forstarker-sin-kommersiella-ledningsgrupp/"},{"d":"2021-09-08","n":"Scandic utvecklar coworking – satsar på affärsfrukost","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-utvecklar-coworking--satsar-pa-affarsfrukost/"},{"d":"2021-09-15","n":"Scandic kommenterar marknadsläget – Positiv utveckling under sommaren och lovande inledning på hösten","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadslaget--positiv-utveckling-under-sommaren-och-lovande-inledning-pa-hosten/"},{"d":"2021-09-16","n":"Scandic fortsätter att utbilda morgondagens ledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-fortsatter-att-utbilda-morgondagens-ledare/"},{"d":"2021-09-22","n":"Scandic offentliggör prospekt och avser att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de konvertibler som emitterades i mars 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-offentliggor-prospekt-och-avser-att-ansoka-om-upptagande-till-handel-pa-nasdaq-stockholm-av-de-konvertibler-som-emitterades-i-mars-2021/"},{"d":"2021-10-15","n":"Scandic rapporterar starkt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-rapporterar-starkt-resultat-och-kassaflode-for-tredje-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-10-21","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-10-26","n":"Åsa Wirén ny CFO för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/asa-wiren-ny-cfo-for-scandic-hotels/"},{"d":"2021-10-28","n":"Scandics delårsrapport Q3 2021 – Starkt resultat i en förbättrad marknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q3-2021--starkt-resultat-i-en-forbattrad-marknad/"},{"d":"2021-10-29","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2022 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2022-utsedd/"},{"d":"2021-11-01","n":"Scandic Hamburger Börs har öppnat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-hamburger-bors-har-oppnat/"},{"d":"2021-12-07","n":"Scandic stärker erbjudandet för digital självbetjäning – gäster kan nu boka möten direkt på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-starker-erbjudandet-for-digital-sjalvbetjaning--gaster-kan-nu-boka-moten-direkt-pa-webben/"},{"d":"2021-08-19","n":"Scandic fortsätter satsning på studenter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-fortsatter-satsning-pa-studenter/"},{"d":"2021-03-29","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2021-07-16","n":"Scandics delårsrapport Q2 2021 – Återhämtningen tar fart","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q2-2021--aterhamtningen-tar-fart/"},{"d":"2021-01-15","n":"Scandic kommenterar marknadsläge och pågående hyresförhandlingar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadslage-och-pagaende-hyresforhandlingar/"},{"d":"2021-02-05","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2020/"},{"d":"2021-02-17","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2020 – Återhämtning förväntas efter ett utmanande 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-boksluts­kommunike-2020-aterhamtning-forvantas-efter-ett-utmanande-2020/"},{"d":"2021-04-14","n":"Scandic rekryterar ny HR-chef till koncernledningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-rekryterar-ny-hr-chef-till-koncernledningen/"},{"d":"2021-03-11","n":"Scandic toppar svenska hållbarhets­listan – för elfte året i rad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-toppar-svenska-hallbarhetslistan-for-elfte-aret-i-rad/"},{"d":"2021-04-19","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-04-21","n":"Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-scandics-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2021-04-28","n":"Scandics delårsrapport Q1 2021 – Väl förberedda inför en återhämtning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-delarsrapport-q1-2021--val-forberedda-infor-en-aterhamtning/"},{"d":"2021-04-28","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2021-04-28","n":"Scandics valberedning föreslår Therese Cedercreutz till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-valberedning-foreslar-therese-cedercreutz-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2021-05-04","n":"Scandics verkställande direktör Jens Mathiesen har förvärvat aktieoptioner från Stena Sessan och Formica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-verkstallande-direktor-jens-mathiesen-har-forvarvat-aktieoptioner-fran-stena-sessan-och-formica/"},{"d":"2021-05-10","n":"Scandics publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandics-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-05-25","n":"Jan Johansson lämnar rollen som CFO på Scandic Hotels Group AB (publ) under slutet av 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/jan-johansson-lamnar-rollen-som-cfo-pa-scandic-hotels-group-ab-publ-under-slutet-av-2021/"},{"d":"2021-05-28","n":"Nu kan resenärer boka hela sin roadtrip på en gång - Scandic först ut med multibokning på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/nu-kan-resenarer-boka-hela-sin-roadtrip-pa-en-gang---scandic-forst-ut-med-multibokning-pa-webben/"},{"d":"2021-05-31","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-05-31","n":"Scandic Landvetter har öppnat sina dörrar – nytt spännande landmärke för Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-landvetter-har-oppnat-sina-dorrar--nytt-spannande-landmarke-for-goteborg/"},{"d":"2021-06-07","n":"Inbjudan till presentation där Scandic kommenterar marknadsutvecklingen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-dar-scandic-kommenterar-marknadsutvecklingen/"},{"d":"2021-06-15","n":"Scandic kommenterar marknadsutveckling och bokningsläge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-kommenterar-marknadsutveckling-och-bokningslage/"},{"d":"2021-06-16","n":"Scandic tar Göteborg till nya höjder – om ett år öppnar Scandic Göteborg Central","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-tar-goteborg-till-nya-hojder--om-ett-ar-oppnar-scandic-goteborg-central/"},{"d":"2021-06-30","n":"Scandic belönar medvetna turister - lanserar program för ökad omtanke på resan tillsammans med Håll Sverige Rent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-belonar-medvetna-turister---lanserar-program-for-okad-omtanke-pa-resan-tillsammans-med-hall-sverige-rent/"},{"d":"2021-07-07","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-03-26","n":"Scandic offentliggör ett erbjudande av konvertibler med förväntad bruttolikvid om 1 600 miljoner SEK och villkorad förlängning av existerande kreditfaciliteter om 6 650 miljoner SEK till 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/konvertibelemission-2021/"},{"d":"2021-03-26","n":"Scandic har framgångsrikt genomfört ett erbjudande av konvertibler som tillför Scandic en bruttolikvid om cirka 1 609 miljoner SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/scandic-har-framgangsrikt-genomfort-ett-erbjudande-av-konvertibler/"},{"d":"2023-11-15","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av konvertibler till ett nominellt belopp om 590 200 000 SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/scandic-hotels-group-ab-publ-offentliggor-information-om-genomfort-aterkop-av-konvertibler-till-ett-nominellt-belopp-om-590-200-000-sek/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandics kapitalmarknadsdag 2020- annonserar tillväxtplaner med nytt varumärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-kapitalmarknadsdag-2020-annonserar-tillvaxtplaner-med-nytt-varumarke/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandic lanserar nytt hotellvarumärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-lanserar-nytt-hotellvarumarke/"},{"d":"2020-01-17","n":"Påminnelse: Inbjudan till Scandic Hotels kapitalmarknadsdag 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/paminnelse-inbjudan-till-scandic-hotels-kapitalmarknadsdag-2020/"},{"d":"2020-02-18","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2019 – Fortsatt förbättring av justerat EBITDA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-boksluts­kommunike-2019-fortsatt-forbattring-av-justerat-ebitda/"},{"d":"2020-02-11","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2019/"},{"d":"2020-05-14","n":"Kallelse till årsstämma 2020 i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-2020-i-scandic-hotels-group-ab-2020-05-14/"},{"d":"2020-05-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-06-30","n":"Förändring i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2020-05-28","n":"Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-scandics-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2020-06-08","n":"Scandics beläggningsgrad och bokningsläge fortsätter att öka, i linje med prognosen för det andra kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-belaggningsgrad-och-bokningslage-fortsatter-att-oka-i-linje-med-prognosen-for-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2020-06-15","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-07-09","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-03-09","n":"Scandic reviderar försäljningsprognosen för det första kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-reviderar-forsaljningsprognosen-for-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2020-03-12","n":"Fortsatt försämring av affärsläget på grund av coronaviruset – Scandic varslar om uppsägning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/fortsatt-forsamring-av-affarslaget-pa-grund-av-coronaviruset-scandic-varslar-om-uppsagning/"},{"d":"2020-04-09","n":"Scandic kommenterar den finansiella utvecklingen för årets första kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-kommenterar-den-finansiella-utvecklingen-for-arets-forsta-kvartal/"},{"d":"2020-09-08","n":"Scandic introducerar coworking på 270 hotell - Störst nätverk av flexibla arbetsytor i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-introducerar-coworking-pa-270-hotell--storst-natverk-av-flexibla-arbetsytor-i-norden/"},{"d":"2020-11-03","n":"Scandics delårsrapport Q3 2020 – Långsam återhämtning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q3-2020-langsam-aterhamtning/"},{"d":"2020-03-10","n":"Ann Hellenius lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/ann-hellenius-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-03-16","n":"Scandics styrelse föreslår att aktieutdelningen för 2019 ställs in för att stärka den finansiella ställningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-styrelse-foreslar-att-aktieutdelningen-for-2019-stalls-in-for-att-starka-den-finansiella-stallningen/"},{"d":"2020-04-15","n":"Bitte Ferngren lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/bitte-ferngren-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-12-08","n":"Scandic kommenterar marknadsutvecklingen och pågående hyresförhandlingar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-kommenterar-marknadsutvecklingen-och-pagaende-hyresforhandlingar/"},{"d":"2020-03-11","n":"Scandics valberednings föreslår Kristina Patek till ny styrelsemedlem","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-valberednings-foreslar-kristina-patek-till-ny-styrelsemedlem/"},{"d":"2020-03-23","n":"Scandic anpassar verksamheten till en temporär period med kraftigt sänkt beläggningsgrad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-anpassar-verksamheten-till-en-temporar-period-med-kraftigt-sankt-belaggningsgrad/"},{"d":"2020-04-29","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-publ/"},{"d":"2020-05-20","n":"Scandics delårsrapport Q1 2020 – Kraftiga kostnads­reduktioner och säkrad finansiering","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q1-2020-kraftiga-kostnads­reduktioner-och-sakrad-finansiering/"},{"d":"2020-05-25","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-07-17","n":"Scandics delårsrapport Q2 2020 – Återhämtning i slutet av kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-delarsrapport-q2-2020-aterhamtning-i-slutet-av-kvartalet/"},{"d":"2020-07-31","n":"Förändring i antalet aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-i-antalet-aktier-och-roster-i-scandic-2020-07-31/"},{"d":"2020-08-21","n":"Svein Arild Steen-Mevold lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/svein-arild-steen-mevold-lamnar-scandic/"},{"d":"2020-09-09","n":"Scandic förväntar en beläggningsnivå på 30-35 procent för september","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-forvantar-en-belaggningsniva-pa-30-35-procent-for-september/"},{"d":"2020-09-28","n":"Scandic stärker kommersiellt fokus genom rekrytering av Anna Spjuth som Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-starker-kommersiellt-fokus-genom-rekrytering-av-anna-spjuth-som-chief-commercial-officer/"},{"d":"2020-10-16","n":"Valberedningen inför Scandics årsstämma 2021 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/valberedningen-infor-scandics-arsstamma-2021-utsedd/"},{"d":"2020-10-26","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-11-03","n":"Scandic tar över hotell vid Stockholm Arlanda Airport","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-tar-over-hotell-vid-stockholm-arlanda-airport/"},{"d":"2020-02-27","n":"Statement från Scandic Hotels: Gästsäkerhet – Coronavirus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/statement-fran-scandic-hotels-gastsakerhet-coronavirus/"},{"d":"2020-04-29","n":" Scandic beslutar om en företrädesemission om cirka 1,75 miljarder SEK och ingår ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder SEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-beslutar-om-en-foretradesemission/"},{"d":"2020-05-25","n":"Scandic offentliggör de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-de-slutliga-villkoren-for-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-06-01","n":"Scandic offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-06-10","n":" Scandic offentliggör tilläggsprospekt till prospektet avseende företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandic-offentliggor-tillaggsprospekt-till-prospektet-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2020-06-24","n":" Scandics företrädesemission övertecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/scandics-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2019-07-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-06-14","n":"Scandic rekryterar ny HR- och hållbarhets­direktör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-rekryterar-ny-hr-och-hallbarhetsdirektor/"},{"d":"2019-06-11","n":"Finlands första signaturhotell – Marski by Scandic – har öppnat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/finlands-forsta-signaturhotell-har-oppnat-marski-by-scandic/"},{"d":"2019-03-21","n":"Scandic bygger ut två norska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-bygger-ut-tva-norska-hotell/"},{"d":"2019-01-30","n":"Scandic utser Søren Faerber till ny landschef i Danmark och medlem i koncernledningen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-utser-soren-faerber-till-ny-landschef-i-danmark-och-medlem-i-koncernledningen/"},{"d":"2019-01-17","n":"Scandic Hotels Group AB (publ) ersätter Even Frydenberg som VD och koncernchef med Jens Mathiesen. I samband med detta kommenterar Scandic den finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet.","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-hotels-group-ab-publ-ersatter-even-frydenberg-som-vd-och-koncernchef-med-jens-mathiesen-i-samband-med-detta-kommenterar-scandic-den-finansiella-utvecklingen-for-det-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2019-11-22","n":"Scandic genomför organisationsförändring för att stärka fokus på portföljutveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-genomfor-organisationsforandring-for-att-starka-fokus-pa-portfoljutveckling/"},{"d":"2019-11-14","n":"Inbjudan till Scandic Hotels kapitalmarknadsdag 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-scandic-hotels-kapitalmarknadsdag-2020/"},{"d":"2019-11-13","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Örebro","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-orebro/"},{"d":"2019-11-11","n":"Scandic återigen finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-aterigen-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2019-10-24","n":"Scandics delårsrapport Q3 2019 – Förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q3-2019-forbattrad-lonsamhet-och-okad-tillvaxt/"},{"d":"2019-10-22","n":"Scandic öppnar centrala Helsingfors största konferenshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-centrala-helsingfors-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2019-10-15","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-10-04","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2020 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2020-utsedd/"},{"d":"2019-09-24","n":"Scandic tecknar avtal för prestigefullt hotell och konferenscenter vid Århus hamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tecknar-avtal-for-prestigefullt-hotell-och-konferenscenter-vid-arhus-hamn/"},{"d":"2019-08-07","n":"Scandic återöppnar ikoniskt hotell- och eventcenter i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-ateroppnar-ikoniskt-hotell-och-eventcenter-i-kopenhamn/"},{"d":"2019-07-19","n":"Scandics delårsrapport Q2 2019 – God efterfrågan och förbättrad underliggande tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q2-2019-god-efterfragan-och-forbattrad-underliggande-tillvaxt/"},{"d":"2019-06-25","n":"Scandic tar över hotell i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tar-over-hotell-i-stavanger/"},{"d":"2019-06-14","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kopenhamn/"},{"d":"2019-05-17","n":"Lena Bjurner lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/lena-bjurner-lamnar-scandic/"},{"d":"2019-05-13","n":"Scandic Hotels introducerar allergirums-standard","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-hotels-introducerar-allergirums-standard/"},{"d":"2019-05-07","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-05-07","n":"Scandics delårsrapport Q1 2019 – Ökat resultat i stabila marknader","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-delarsrapport-q1-2019-okat-resultat-i-stabila-marknader/"},{"d":"2019-04-30","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-04-25","n":"Scandic avyttrar hotell i Lahtis","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-avyttrar-hotell-i-lahtis/"},{"d":"2019-04-12","n":"Scandic publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2018/"},{"d":"2019-04-12","n":"Scandic rankas allt högre som hållbart varumärke i Sustainable Brand Index","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-rankas-allt-hogre-som-hallbart-varumarke-i-sustainable-brand-index/"},{"d":"2019-04-04","n":"Scandics valberedning föreslår två nya styrelseledamöter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-valberedning-foreslar-tva-nya-styrelseledamoter/"},{"d":"2019-04-04","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-4/"},{"d":"2019-03-15","n":"Scandics sömnambassadör hjälper dig sova bättre på Internationella Sömndagen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-somnambassador-hjalper-dig-sova-battre-pa-internationella-somndagen/"},{"d":"2019-03-05","n":"Scandic involverar 18 000 medarbetare i hållbarhets­arbetet genom Nordisk hackathon","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-involverar-18-000-medarbetare-i-hallbarhetsarbetet-genom-nordisk-hackathon/"},{"d":"2019-02-27","n":"Scandic ett av de bästa hotellföretagen i CDP Climate Change Report 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-ett-av-de-basta-hotellforetagen-i-cdp-climate-change-report-2018/"},{"d":"2019-02-19","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2018 – God efterfrågan i kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandics-boksluts­kommunike-2018-god-efterfragan-i-kvartalet/"},{"d":"2019-02-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2018/"},{"d":"2019-02-07","n":"Scandic tecknar avtal om försäljning av Scandic Hasselbacken i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-tecknar-avtal-om-forsaljning-av-scandic-hasselbacken-i-stockholm/"},{"d":"2019-01-29","n":"Scandic testar sömnprogram tillsammans med SATS – för bättre sömnupplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-testar-somnprogram-tillsammans-med-sats-for-battre-somnupplevelser/"},{"d":"2018-12-10","n":"Scandic expanderar till München","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-expanderar-till-munchen/"},{"d":"2018-11-15","n":"Scandic Hotels lanserar Scandic Friends Mastercard tillsammans med SEB Kort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-lanserar-scandic-friends-mastercard-tillsammans-med-seb-kort/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kiruna – ersätter befintligt på grund av stadsomvandling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kiruna-ersatter-befintligt-pa-grund-av-stadsomvandling/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic tar över hotell i Molde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tar-over-hotell-i-molde/"},{"d":"2018-11-06","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2019 utsedd och Frank Fiskers avgår från styrelsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2019-utsedd-och-frank-fiskers-avgar-fran-styrelsen/"},{"d":"2018-10-25","n":"Scandics delårsrapport Q3 2018 – Fortsatt resultatförbättring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q3-2018-fortsatt-resultatforbattring/"},{"d":"2018-10-17","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-09-03","n":"Scandic inför totalstopp mot ägg från burhöns","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-infor-totalstopp-mot-agg-fran-burhons/"},{"d":"2018-08-22","n":"Scandic huserar 300 spelare i rullstolsbasket på ett hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-huserar-300-spelare-i-rullstolsbasket-pa-ett-hotell/"},{"d":"2018-08-20","n":"Scandic Hotels går med i ITP för att hjälpa hotellbranschen uppnå hållbarhets­målen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-gar-med-i-itp-for-att-hjalpa-hotellbranschen-uppna-hallbarhetsmalen/"},{"d":"2018-08-16","n":"Scandic Hotels öppnar Trondheims största hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-trondheims-storsta-hotell/"},{"d":"2018-07-20","n":"Scandics delårsrapport Q2 2018 – Förbättrat resultat på samtliga marknader","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q2-2018-forbattrat-resultat-pa-samtliga-marknader/"},{"d":"2018-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-07-10","n":"Scandic tecknar avtal för nytt hotell i Helsingfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tecknar-avtal-for-nytt-hotell-i-helsingfors/"},{"d":"2018-06-20","n":"Scandic avyttrar hotell i Björneborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-bjorneborg/"},{"d":"2018-06-18","n":"Scandic stärker koncernledningen med strategisk kompetens inom digitalisering, varumärke och marknadsföring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-starker-koncernledningen-med-strategisk-kompetens-inom-digitalisering-varumarke-och-marknadsforing/"},{"d":"2018-06-15","n":"Scandic Hotels utsett till en av Europas bästa arbetsplatser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-utsett-till-en-av-europas-basta-arbetsplatser/"},{"d":"2018-06-05","n":"Omprofileringen av Restels hotell till Scandic är nu helt genomförd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/omprofileringen-av-restels-hotell-till-scandic-ar-nu-helt-genomford/"},{"d":"2018-05-28","n":"Scandic Hotels slutar helt med sugrör och cocktailpinnar av plast","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-slutar-helt-med-sugror-och-cocktailpinnar-av-plast/"},{"d":"2018-04-26","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-04-23","n":"Scandic öppnar hotell i Helsingborg hamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-hotell-i-helsingborg-hamn/"},{"d":"2018-03-27","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2017/"},{"d":"2018-03-22","n":"Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/andrad-segmentsrapportering-fran-1-januari-2018/"},{"d":"2018-02-27","n":"Scandics valberedning föreslår ny styrelse-ordförande och presenterar förslag till årsstämman","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-valberedning-foreslar-ny-styrelse-ordforande-och-presenterar-forslag-till-arsstamman/"},{"d":"2018-02-20","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-boksluts­kommunike-2017/"},{"d":"2018-02-13","n":"Scandic får tillgänglighetspris och inbjudan att tala vid FN-kontoret i Wien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-tillganglighetspris-och-inbjudan-att-tala-vid-fn-kontoret-i-wien/"},{"d":"2018-01-30","n":"Unika samarbeten och ny app när Scandic lanserar nytt lojalitetsprogram","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/unika-samarbeten-och-ny-app-nar-scandic-lanserar-nytt-lojalitetsprogram/"},{"d":"2018-01-16","n":"Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-forutser-lagre-resultat-for-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2018-10-04","n":"Scandic får bästa betyg inom HR – Lena Bjurner utnämnd till årets nordiska personaldirektör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-basta-betyg-inom-hr-lena-bjurner-utnamnd-till-arets-nordiska-personaldirektor/"},{"d":"2018-08-30","n":"Scandic avyttrar hotell i Kuopio","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-kuopio/"},{"d":"2018-05-03","n":"Scandic Hotels öppnar hotell på snabbväxande marknaden i norska Voss","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-hotell-pa-snabbvaxande-marknaden-i-norska-voss/"},{"d":"2018-04-26","n":"Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnads­fokus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q1-2018-okat-kostnads­fokus/"},{"d":"2018-04-19","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-3/"},{"d":"2018-03-12","n":"Scandic upprättar program för företagscertifikat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-upprattar-program-for-foretagscertifikat/"},{"d":"2018-02-20","n":"Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vagn-sorensen-lamnar-sitt-uppdrag-som-ordforande-och-ledamot-i-scandics-styrelse/"},{"d":"2018-02-16","n":"Vanessa Butani ny Director of Sustainable Business på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vanessa-butani-ny-director-of-sustainable-business-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2018-02-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2017/"},{"d":"2018-01-19","n":"Scandics gäster kan nu donera hotellpoäng till Rädda Barnen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-gaster-kan-nu-donera-hotellpoang-till-radda-barnen/"},{"d":"2017-12-21","n":"Scandic öppnar ett av Frankfurts största konferenshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-ett-av-frankfurts-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2017-12-04","n":"Scandic återtar The Mayor i hjärtat av Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-atertar-the-mayor-i-hjartat-av-arhus/"},{"d":"2017-11-28","n":"Siri Wikander blir ny Director of People Growth på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/siri-wikander-blir-ny-director-of-people-growth-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2017-11-14","n":"Scandic Hotels utsett till Danmarks bästa arbetsplats","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-utsett-till-danmarks-basta-arbetsplats/"},{"d":"2017-10-26","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017 – Solid utveckling av försäljning och resultat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017-solid-utveckling-av-forsaljning-och-resultat/"},{"d":"2017-10-20","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-10-18","n":"Scandic Hotels skriver avtal om drift av hotell i ikoniska Hamburger Börs i Åbo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-skriver-avtal-for-drift-av-hotell-i-ikoniska-hamburger-bors-i-abo/"},{"d":"2017-10-11","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2018 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2018-utsedd/"},{"d":"2017-09-20","n":"Scandic expanderar ytterligare i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-ytterligare-i-kopenhamn/"},{"d":"2017-08-24","n":"Fördjupad granskning av det föreslagna förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/fordjupad-granskning-av-det-foreslagna-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-07-20","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017 – Stark tillväxt i ett mycket aktivt kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017-stark-tillvaxt-i-ett-mycket-aktivt-kvartal/"},{"d":"2017-07-04","n":"Scandic expanderar i Tyskland – tar över centralt hotell i Frankfurt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-i-tyskland-tar-over-centralt-hotell-i-frankfurt/"},{"d":"2017-06-22","n":"Scandics vd & koncernchef Frank Fiskers belönad med prestigefyllt ledarskapspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-vd-koncernchef-frank-fiskers-belonad-med-prestigefyllt-ledarskapspris/"},{"d":"2017-05-24","n":"Scandic utsedd till hotellbranschens mest attraktiva arbetsgivare i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utsedd-till-hotellbranschens-mest-attraktiva-arbetsgivare-i-norden/"},{"d":"2017-05-10","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2017/"},{"d":"2017-05-04","n":"Scandic Friends firar 2 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-friends-firar-2-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2017-04-25","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Landvetter Airport i Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-landvetter-airport-i-goteborg/"},{"d":"2017-04-06","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-2/"},{"d":"2017-02-14","n":"Inbjudan till presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2016/"},{"d":"2017-02-07","n":"Scandic utbildar 500 mötesrådgivare tillsammans med Hyper Island","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utbildar-500-motesradgivare-tillsammans-med-hyper-island/"},{"d":"2017-01-19","n":"Scandic öppnar hotell vid Helsingfors flygplats – Blir det närmaste fristående hotellet för flygpassagerare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-vid-helsingfors-flygplats-blir-det-narmaste-fristaende-hotellet-for-flygpassagerare/"},{"d":"2017-01-12","n":"Scandic erbjuder digitala tidningar och magasin till alla hotellgäster och besökare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-erbjuder-digitala-tidningar-och-magasin-till-alla-hotellgaster-och-besokare/"},{"d":"2017-12-29","n":"Scandic har slutfört förvärvet av Restel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-har-slutfort-forvarvet-av-restel/"},{"d":"2017-12-05","n":"Finska konkurrensmyndigheten godkänner Scandic Hotels förvärv av Restel förutsatt att vissa villkor uppfylls","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/finska-konkurrensmyndigheten-godkanner-scandic-hotels-forvarv-av-restel-forutsatt-att-vissa-villkor-uppfylls/"},{"d":"2017-12-01","n":"Scandic Hotels arrangerade världens största blindlunch – siktar på Guiness-rekord","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-arrangerade-varldens-storsta-blindlunch-siktar-pa-guiness-rekord/"},{"d":"2017-11-22","n":"Förlängd granskning av förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forlangd-granskning-av-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-11-02","n":"Scandic Hotels finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2017-10-25","n":"Scandic och Live Nation samarbetar för att erbjuda unika musikupplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-och-live-nation-samarbetar-for-att-erbjuda-unika-musikupplevelser/"},{"d":"2017-10-19","n":"Beslut om eftertaxering i Finland avseende beskattningsår 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/beslut-om-eftertaxering-i-finland-avseende-beskattningsar-2008/"},{"d":"2017-10-16","n":"Thomas Engelhart lämnar Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/thomas-engelhart-lamnar-scandic-hotels/"},{"d":"2017-09-29","n":"Försäljning av Scandic Vierumäki i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forsaljning-av-scandic-vierumaki-i-finland/"},{"d":"2017-09-01","n":"Stockholms senaste hotelltillskott Downtown Camper uppmuntrar till äventyr och hållbar livsstil","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/stockholms-senaste-hotelltillskott-downtown-camper-uppmuntrar-till-aventyr-och-hallbar-livsstil/"},{"d":"2017-08-24","n":"Scandic växer i centrala Köpenhamn – Företagets största hotell öppnar i premiumläge nära Tivoli","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-vaxer-i-centrala-kopenhamn-foretagets-storsta-hotell-oppnar-i-premiumlage-nara-tivoli/"},{"d":"2017-07-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-06-30","n":"Scandic öppnar hotell i anrika Helsingfors järnvägsstation","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-i-anrika-helsingfors-jarnvagsstation/"},{"d":"2017-06-21","n":"Scandic förvärvar Restels hotellportfölj och blir ledande hotelloperatör i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-forvarvar-restels-hotellportfolj-och-blir-ledande-hotelloperator-i-finland/"},{"d":"2017-05-11","n":"Scandics anbudsgrupp vinner prestigefyllt hotellprojekt i danska Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-anbudsgrupp-vinner-prestigefyllt-hotellprojekt-i-danska-arhus/"},{"d":"2017-05-10","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017 – Fortsatt stark underliggande tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017-fortsatt-stark-underliggande-tillvaxt/"},{"d":"2017-05-03","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-04-19","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2016/"},{"d":"2017-02-23","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2016 – En stark avslutning på ett framgångsrikt år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-boksluts­kommunike-2016-en-stark-avslutning-pa-ett-framgangsrikt-ar/"},{"d":"2017-02-09","n":"Even Frydenberg ny VD & koncernchef för Scandic – efterträder Frank Fiskers som lämnar efter åtta år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/even-frydenberg-ny-vd-koncernchef-for-scandic-eftertrader-frank-fiskers-som-lamnar-efter-atta-ar/"},{"d":"2017-02-03","n":"Scandic öppnar nytt hotell i centrala Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-centrala-goteborg/"},{"d":"2017-01-18","n":"Scandic tar över portfölj med åtta hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-tar-over-portfolj-med-atta-hotell-i-norden/"},{"d":"2016-11-21","n":"Scandic föreläser om tillgänglighet för turistbranschen i Singapore","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forelaser-om-tillganglighet-for-turistbranschen-i-singapore/"},{"d":"2016-11-08","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016 – Fortsatt stark tillväxt och god resultatutveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016-fortsatt-stark-tillvaxt-och-god-resultatutveckling/"},{"d":"2016-11-01","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-10-11","n":"Ny valberedning i Scandic Hotels Group","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ny-valberedning-i-scandic-hotels-group/"},{"d":"2016-09-29","n":"Scandic rekryterar Director of Business Development till sin tyska verksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-director-of-business-development-till-sin-tyska-verksamhet/"},{"d":"2016-09-27","n":"Scandic utvecklar sitt digitala erbjudande med online check-in och mobil nyckel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-utvecklar-sitt-digitala-erbjudande-med-online-check-in-och-mobil-nyckel/"},{"d":"2016-09-16","n":"Scandic stärker koncernledningen och inkluderar landscheferna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-starker-koncernledningen-och-inkluderar-landscheferna/"},{"d":"2016-08-16","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016 – Starkt resultat med förbättrade marginaler","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016-starkt-resultat-med-forbattrade-marginaler/"},{"d":"2016-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-07-11","n":"Scandic tecknar nordiskt callcenter-avtal med Transcom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-tecknar-nordiskt-callcenter-avtal-med-transcom/"},{"d":"2016-06-23","n":"Scandic inleder ett strategiskt partnerskap med MCI Nordics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-inleder-ett-strategiskt-partnerskap-med-mci-nordics/"},{"d":"2016-06-17","n":"Scandic erbjuder mobil lyft till sina gäster","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erbjuder-mobil-lyft-till-sina-gaster/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandic rekryterar ny e-handelschef från eBay","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-ny-e-handelschef-fran-ebay/"},{"d":"2016-05-17","n":"Jan Johansson ny CFO på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/jan-johansson-ny-cfo-pa-scandic/"},{"d":"2016-05-12","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016 – Bra start på året och en god underliggande efterfrågan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016-bra-start-pa-aret-och-en-god-underliggande-efterfragan/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic förstärker sin kunddialog och e-handel genom en ny digital plattform","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-kunddialog-och-e-handel-genom-en-ny-digital-plattform/"},{"d":"2016-04-21","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2015/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic prisar anställda i Scandic President’s Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-prisar-anstallda-i-scandic-presidents-awards/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic rekryterar Frippe Stenberg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-frippe-stenberg/"},{"d":"2016-04-08","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab/"},{"d":"2016-04-04","n":"Förändring i Scandics valberedning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/forandring-i-scandics-valberedning/"},{"d":"2016-03-29","n":"Scandic ett av börsens mest jämställda bolag – tar plats på AllBrights vita lista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-borsens-mest-jamstallda-bolag-tar-plats-pa-allbrights-vita-lista/"},{"d":"2016-03-09","n":"Gunilla Rudebjer lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/gunilla-rudebjer-lamnar-scandic-2/"},{"d":"2016-02-23","n":"Scandics boksluts­kommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-boksluts­kommunike-2015/"},{"d":"2016-01-04","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-avseende-aktier-i-scandic-2/"},{"d":"2016-11-28","n":"Scandic ett av de högst rankade nordiska bolagen i CDP Climate Change Report 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-de-hogst-rankade-nordiska-bolagen-i-cdp-climate-change-report-2016/"},{"d":"2016-11-17","n":"Scandic erhåller skadestånd för tvist med Folkets Hus & Park i Sundsvall","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erhaller-skadestand-for-tvist-med-folkets-hus-park-i-sundsvall/"},{"d":"2016-11-07","n":"Scandic expanderar i norska Drammen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-expanderar-i-norska-drammen/"},{"d":"2016-10-11","n":"Scandic Hotels Lena Bjurner nominerad till Årets personaldirektör 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-hotels-lena-bjurner-nominerad-till-arets-personaldirektor-2017/"},{"d":"2016-09-29","n":"Tillväxt i fokus på Scandics kapitalmarknadsdag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/tillvaxt-i-fokus-pa-scandics-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2016-09-28","n":"Scandic lanserar sitt femte signaturhotell – naturen gör intåg i Stockholm genom Downtown Camper","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-sitt-femte-signaturhotell-naturen-gor-intag-i-stockholm-genom-downtown-camper/"},{"d":"2016-09-22","n":"Scandics CIO finalist till CIO Awards 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-cio-finalist-till-cio-awards-2016/"},{"d":"2016-09-08","n":"Scandic rekryterar Talent & Employer Branding Manager","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-talent-employer-branding-manager/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic bjuder in till kapitalmarknadsdag 29 september 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-bjuder-in-till-kapitalmarknads-dag-29-september-2016/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic rekryterar Elin Westin som Director of Communications","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-elin-westin-som-director-of-communications/"},{"d":"2016-06-30","n":"Scandic ingår återigen ett långsiktigt strategiskt avtal med Pandox","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ingar-aterigen-ett-langsiktigt-strategiskt-avtal-med-pandox/"},{"d":"2016-06-22","n":"Ann-Charlotte Johansson lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ann-charlotte-johansson-lamnar-scandic/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandics framtida ledare diplomerade under pompa och ståt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-framtida-ledare-diplomerade-under-pompa-och-stat/"},{"d":"2016-06-03","n":"HTL-hotell byter namn till Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/htl-hotell-byter-namn-till-scandic/"},{"d":"2016-05-12","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2016-05-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic öppnar nytt hotell i finska Vasa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-finska-vasa/"},{"d":"2016-04-20","n":"Frank Fiskers nominerad till The Hotelier of the World Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/frank-fiskers-nominerad-till-the-hotelier-of-the-world-awards/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic lanserar ytterligare 2 signaturhotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-ytterligare-2-signaturhotell-i-norden/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic öppnar nytt konferenshotell i Köpenhamn 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-konferenshotell-i-kopenhamn-2018/"},{"d":"2016-04-07","n":"Scandic befäster återigen sin position som bäst i branschen på hållbarhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-befaster-aterigen-sin-position-som-bast-i-branschen-pa-hallbarhet/"},{"d":"2016-04-01","n":"Scandic rekryterar Jan Edgren som Vice President Technical Services","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-jan-edgren-som-vice-president-technical-services/"},{"d":"2016-03-17","n":"Scandic övertar populärt hotell i danska Aalborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-overtar-populart-hotell-i-danska-aalborg-2/"},{"d":"2016-02-26","n":"Scandic förstärker sin försäljningsorganisation – rekryterar Klaus Johansen som Vice President Group & International Sales","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-forsaljningsorganisation-rekryterar-klaus-johansen-som-vice-president-group-international-sales-2/"},{"d":"2016-02-19","n":"Inbjudan till webbsänd presentation av Scandics boksluts­kommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-webbsand-presentation-av-scandics-boksluts­kommunike-2015-2/"},{"d":"2015-12-29","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2015-12-02","n":"Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/erbjudandepriset-for-scandics-borsintroduktion-har-faststallts-till-67-sek-per-aktie-handeln-pa-nasdaq-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic är ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken enligt opinionsbildarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-ar-ett-av-sveriges-30-mest-hallbara-varumarken-enligt-opinionsbildarna/"},{"d":"2015-11-16","n":"Scandic expanderar till Gällivare genom att inleda ett samarbete med populära Liza Hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-expanderar-till-gallivare-genom-att-inleda-ett-samarbete-med-populara-liza-hotell/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic avser att noteras på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-avser-att-noteras-pa-nasdaq-stockholm-2/"},{"d":"2015-10-21","n":"EU bjuder in Scandic som det goda exemplet inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/eu-bjuder-in-scandic-som-det-goda-exemplet-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-10-15","n":"Scandics hållbarhets­arbete ska inspirera japanska företagsledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-hallbarhetsarbete-ska-inspirera-japanska-foretagsledare/"},{"d":"2015-08-31","n":"Scandic till final i tävling om europeiskt mångfaldspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-till-final-i-tavling-om-europeiskt-mangfaldspris/"},{"d":"2015-08-20","n":"Scandic Hotel går till finalen i tävling bland världens mest ansvarsfulla turismföretag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotel-gar-till-finalen-i-tavling-bland-varldens-mest-ansvarsfulla-turismforetag/"},{"d":"2015-08-17","n":"Scandic utser Peter Jangbratt till ny Sverigechef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-utser-peter-jangbratt-till-ny-sverigechef/"},{"d":"2015-07-01","n":"Scandic öppnar nytt internationellt storhotell i Kødbyen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-nytt-internationellt-storhotell-i-kodbyen/"},{"d":"2015-06-04","n":"Lottie Knutson ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lottie-knutson-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-06-01","n":"Scandic vill locka besökare till Norden med kampanjen #Nordics48h","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vill-locka-besokare-till-norden-med-kampanjen-nordics48h/"},{"d":"2015-05-21","n":"Ekonomistudenter i Norden rankar Scandic som bästa arbetsgivaren i hotellbranschen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/ekonomistudenter-i-norden-rankar-scandic-som-basta-arbetsgivaren-i-hotellbranschen/"},{"d":"2015-05-07","n":"Scandics branschledande lojalitetsprogram slår nya rekord med 1,5 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-branschledande-lojalitetsprogram-slar-nya-rekord-med-15-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2015-04-14","n":"Scandic Grand Central öppnar ny hemlig uteservering: Little Italy – lummig, italiensk piazza","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-grand-central-oppnar-ny-hemlig-uteservering-little-italy-lummig-italiensk-piazza/"},{"d":"2015-03-24","n":"Scandic bäst i branschen på hållbarhet för femte året i rad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet-for-femte-aret-i-rad2/"},{"d":"2015-03-16","n":"Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglade 2014 för Scandic Hotels – stärker positionen som Nordens ledande hotelloperatör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/stark-tillvaxt-och-forbattrad-lonsamhet-praglade-2014-for-scandic-hotels-starker-positionen-som-nordens-ledande-hotelloperator/"},{"d":"2015-02-10","n":"Scandic Hotels utser Thomas Engelhart till Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-thomas-engelhart-till-chief-commercial-officer/"},{"d":"2015-01-21","n":"PUB blir Scandic Haymarket! – Scandic befäster positionen som Stockholms största hotelloperatör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/pub-blir-scandic-haymarket-scandic-befaster-positionen-som-stockholms-storsta-hotelloperator/"},{"d":"2015-12-30","n":"Ändrat antal aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/andrat-antal-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2015-12-03","n":"Scandic fortsätter satsa på tillgänglighet med nytt frukosterbjudande","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-satsa-pa-tillganglighet-med-nytt-frukosterbjudande-erbjuder-28-olika-produkter-for-personer-med-gluten-och-laktos-allergier/"},{"d":"2015-11-18","n":"Scandic prisas för sitt arbete med mångfald","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-prisas-for-sitt-arbete-med-mangfald/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-offentliggor-prospekt-och-prisintervall-i-borsintroduktionen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic – bästa hotellkedja i världen inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-basta-hotellkedja-i-varlden-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-10-30","n":"Scandics framtida ledare lyfts fram i internt program","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-framtida-ledare-lyfts-fram-i-internt-program/"},{"d":"2015-10-19","n":"Scandic Business School vinner EuroCHRIE-pris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-business-school-vinner-eurochrie-pris/"},{"d":"2015-10-02","n":"Scandic lanserar kollektion av signaturhotell – erbjuder unika hotellupplevelser i karaktärstarka miljöer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-lanserar-kollektion-av-signaturhotell-erbjuder-unika-hotellupplevelser-i-karaktarstarka-miljoer/"},{"d":"2015-08-28","n":"Scandic öppnar hotell i New York – tar med sig Hötorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-hotell-i-new-york-tar-med-sig-hotorget/"},{"d":"2015-08-19","n":"Fredrik Wirdenius ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/fredrik-wirdenius-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-07-02","n":"Scandic övertar prestigehotell i Bergen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-overtar-prestigehotell-i-bergen/"},{"d":"2015-06-24","n":"Scandics mobila hotellrum vinner brons i reklamtävlingen Cannes Lions","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-mobila-hotellrum-vinner-brons-i-reklamtavlingen-cannes-lions/"},{"d":"2015-06-03","n":"Scandic vinner prestigefyllt pris HotCop 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vinner-prestigefyllt-pris-hotcop-2015/"},{"d":"2015-05-28","n":"Scandic fortsätter att satsa på mat & dryck – rekryterar Mats Åstrand som koncernens nya Vice President Food & Beverage","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-mat-dryck-rekryterar-mats-astrand-som-koncernens-nya-vice-president-food-beverage/"},{"d":"2015-05-08","n":"Scandic To Go vinner Bronze Pencil i reklamtävlingen One Show","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-to-go-vinner-bronze-pencil-i-reklamtavlingen-one-show/"},{"d":"2015-05-06","n":"Scandic bygger nytt hotell vid Norges största mässanläggning i Lilleström","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bygger-nytt-hotell-vid-norges-storsta-massanlaggning-i-lillestrom/"},{"d":"2015-04-10","n":"Lena Bjurner ny HR-direktör på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lena-bjurner-ny-hr-direktor-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2015-03-19","n":"Sara Johansson på Scandic Ferrum i Kiruna utsedd till ”Årets Unga Chef” 2015 på Chefgalan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/sara-johansson-pa-scandic-ferrum-i-kiruna-utsedd-till-arets-unga-chef-2015-pa-chefgalan/"},{"d":"2015-02-17","n":"Scandic gjuter nytt liv i Vasateatern – och skapar en unik kulturscen i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-gjuter-nytt-liv-i-vasateatern-och-skapar-en-unik-kulturscen-i-stockholm/"},{"d":"2015-02-05","n":"Scandic Hotels utser Ann-Charlotte Johansson till ny kommunikationsdirektör och IR-chef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-ann-charlotte-johansson-till-ny-kommunikationsdirektor-och-ir-chef/"},{"d":"2014-11-06","n":"Scandics tillgänglighetsutbildning har vunnit första pris i Swedish Learning Awards 2014","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandics-tillganglighetsutbildning-har-vunnit-forsta-pris-i-swedish-learning-awards-2014/"},{"d":"2014-10-13","n":"Scandic Anglais öppnar Nordens första Jamie’s Italian","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-anglais-oppnar-nordens-forsta-jamies-italian/"},{"d":"2014-09-17","n":"Hotellkedjan Scandic nominerad till prestigefyllt, tyskt hållbarhets­pris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/hotellkedjan-scandic-nominerad-till-prestigefyllt-tyskt-hallbarhetspris/"},{"d":"2014-06-17","n":"Scandic lanserar mobila hotellrum – Nya Scandic To Go kan bokas till gästens egen drömplats","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-lanserar-mobila-hotellrum-nya-scandic-to-go-kan-bokas-till-gastens-egen-dromplats/"},{"d":"2014-05-28","n":"Scandic drömarbetsplats bland nordiska studenter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-dromarbetsplats-bland-nordiska-studenter/"},{"d":"2014-05-20","n":"Scandic stärker sin position i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-starker-sin-position-i-stockholm/"},{"d":"2014-05-15","n":"Scandic lanserar nytt flygplatshotell i Bergen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-lanserar-nytt-flygplatshotell-i-bergen/"},{"d":"2014-03-25","n":"Scandic rankas högst bland nordiska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-rankas-hogst-bland-nordiska-hotell/"},{"d":"2014-02-28","n":"Scandic Hotels Holding – Helårsresultat 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-hotels-holding-helarsresultat-2013/"},{"d":"2014-01-22","n":"Jamie’s Italian och Scandic Hotels i exklusivt nordiskt samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/jamies-italian-och-scandic-hotels-i-exklusivt-nordiskt-samarbete-2/"},{"d":"2014-12-18","n":"Scandic Hotels förstärker sin marknadsledande position i Bergen genom förvärv av ytterligare tre hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-hotels-forstarker-sin-marknadsledande-position-i-bergen-genom-forvarv-av-ytterligare-tre-hotell/"},{"d":"2014-10-21","n":"Scandic inbjuden som huvudtalare på internationell kongress om turism för funktionshindrade","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-inbjuden-som-huvudtalare-pa-internationell-kongress-om-turism-for-funktionshindrade/"},{"d":"2014-09-30","n":"Scandic nominerad i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-nominerad-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2014-09-10","n":"Utökar med sitt sjunde hotell i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/utokar-med-sitt-sjunde-hotell-i-stavanger/"},{"d":"2014-06-16","n":"Scandic satsar i Berlin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-satsar-i-berlin-2/"},{"d":"2014-05-22","n":"Premiär för nya Scandic Rubinen i Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/premiar-for-nya-scandic-rubinen-i-goteborg-2/"},{"d":"2014-05-20","n":"Scandic förbättrar citylägen med Rica","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-forbattrar-citylagen-med-rica-2/"},{"d":"2014-04-02","n":"Scandic branschbäst inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-branschbast-inom-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2014-03-13","n":"Scandics förvärv av Rica Hotels är godkänt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandics-forvarv-av-rica-hotels-ar-godkant-2/"},{"d":"2014-02-11","n":"Scandic köper Rica Hotels – Utökar portföljen med 72 välrenommerade hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-koper-rica-hotels-utokar-portfoljen-med-72-valrenommerade-hotell-2/"},{"d":"2014-01-15","n":"Scandic samlade in 3150 julklappar till behövande barn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/scandic-samlade-in-3150-julklappar-till-behovande-barn/"},{"d":"2013-12-17","n":"Scandic Hotels vann Svenska Företagspriset i Tyskland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-vann-svenska-foretagspriset-i-tyskland-2/"},{"d":"2013-12-04","n":"Scandic skapar julstämning hos behövande barnfamiljer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-skapar-julstamning-hos-behovande-barnfamiljer-2/"},{"d":"2013-11-25","n":"Scandic först i världen med utcheckning via mobilen på alla hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-forst-i-varlden-med-utcheckning-via-mobilen-pa-alla-hotell-2/"},{"d":"2013-10-31","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challange 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-segrare-i-fairtrade-challange-2013-2/"},{"d":"2013-10-15","n":"Frank Fiskers åter koncernchef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/frank-fiskers-ater-koncernchef-pa-scandic/"},{"d":"2013-09-18","n":"Scandic lanserar ny hotellkedja – HTL","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-lanserar-ny-hotellkedja-htl/"},{"d":"2013-09-02","n":"Scandic minskar sin miljöpåverkan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-minskar-sin-miljopaverkan/"},{"d":"2013-07-24","n":"Scandics halvårsrapport 2013","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandics-halvarsrapport-2013/"},{"d":"2013-06-25","n":"Scandic tar nästa steg i hållbarhets­arbetet – Waste management ska minska frukostavfallet med 232 ton sopor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-tar-nasta-steg-i-hallbarhetsarbetet-waste-management-ska-minska-frukostavfallet-med-232-ton-sopor/"},{"d":"2013-05-23","n":"Scandic får guldmedalj för sitt miljöarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-guldmedalj-for-sitt-miljoarbete/"},{"d":"2013-05-07","n":"Scandic står stadigt som bästa hotellkedjan inom hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-star-stadigt-som-basta-hotellkedjan-inom-hallbar-utveckling/"},{"d":"2013-03-25","n":"Scandic inbjuden som talare på House of Lords i London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-inbjuden-som-talare-pa-house-of-lords-i-london/"},{"d":"2013-03-19","n":"Scandic inleder samarbete med FACE Stockholm- minskar plastförbrukningen med 21 ton","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-inleder-samarbete-med-face-stockholm-minskar-plastforbrukningen-med-21-ton-2/"},{"d":"2013-03-07","n":"Inför internationella kvinnodagen 8 mars – Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/infor-internationella-kvinnodagen-8-mars-jamstalldhet-handlar-om-att-alla-ska-kanna-sig-valkomna/"},{"d":"2013-03-04","n":"Scandic får toppoäng för kundnöjdhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-toppoang-for-kundnojdhet-2/"},{"d":"2013-02-14","n":"Scandic är inbjuden som talare på United Nation World Tourism Organisation i Italien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-ar-inbjuden-som-talare-pa-united-nation-world-tourism-organisation-i-italien-2/"},{"d":"2013-01-28","n":"Scandic Foresta satsar 2013 – nya rum och matsalslyft","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-foresta-satsar-2013-nya-rum-och-matsalslyft/"},{"d":"2013-01-09","n":"Scandic Hotels vinner stor upphandling i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-vinner-stor-upphandling-i-norge/"},{"d":"2013-12-10","n":"Hotellkedjan Scandic utmanar dagens vägmat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/hotellkedjan-scandic-utmanar-dagens-vagmat-2/"},{"d":"2013-12-02","n":"Scandic först i världen att erbjuda interaktiv webbutbildning för alla om funktionsnedsättningar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-forst-i-varlden-att-erbjuda-interaktiv-webbutbildning-for-alla-om-funktionsnedsattningar-2/"},{"d":"2013-11-12","n":"Martin Creydt ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/martin-creydt-ny-sverigechef-pa-scandic-2/"},{"d":"2013-10-25","n":"Scandic får tillgänglighetspris för sitt arbete med frågor gällande funktionsnedsättning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-tillganglighetspris-for-sitt-arbete-med-fragor-gallande-funktionsnedsattning-2/"},{"d":"2013-09-30","n":"Scandic Europa ska bli bäst på sömn – lanserar Sveriges första sömnrum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-europa-ska-bli-bast-pa-somn-lanserar-sveriges-forsta-somnrum/"},{"d":"2013-09-13","n":"Renoveringen av Scandic Karlstad City äntligen klar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/renoveringen-av-scandic-karlstad-city-antligen-klar-2/"},{"d":"2013-08-07","n":"Scandic får prestigefull utmärkelse av TripAdvisor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-far-prestigefull-utmarkelse-av-tripadvisor/"},{"d":"2013-07-04","n":"Scandic tar bort palmoljan på sina restauranger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-tar-bort-palmoljan-pa-sina-restauranger-2/"},{"d":"2013-06-05","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kristiansand","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kristiansand-2/"},{"d":"2013-05-16","n":"Johan Kvist ny strategiansvarig inom Scandic-koncernen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/johan-kvist-ny-strategiansvarig-inom-scandic-koncernen/"},{"d":"2013-05-02","n":"Gotlands största hotell blir Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/gotlands-storsta-hotell-blir-scandic-2/"},{"d":"2013-03-20","n":"Scandic utmanar branschen för ett hållbarare samhälle","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-utmanar-branschen-for-ett-hallbarare-samhalle-2/"},{"d":"2013-03-14","n":"Scandic Hotels ökade resultatet 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-okade-resultatet-2012-2/"},{"d":"2013-03-07","n":"Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/jamstalldhet-handlar-om-att-alla-ska-kanna-sig-valkomna/"},{"d":"2013-02-20","n":"Scandic säljer hotellfastighet i Estland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-saljer-hotellfastighet-i-estland-2/"},{"d":"2013-01-28","n":"Scandic Hotels inleder samarbete med TripAdvisor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-hotels-inleder-samarbete-med-tripadvisor-2/"},{"d":"2013-01-25","n":"Scandic topp 100 inom miljö- och hållbarhets­frågor i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2013/scandic-topp-100-inom-miljo-och-hallbarhetsfragor-i-sverige-2/"},{"d":"2012-12-06","n":"Scandic storsatsar på morgondagens väghotell – 21 hotell på 21 orter moderniseras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-storsatsar-pa-morgondagens-vaghotell-21-hotell-pa-21-orter-moderniseras-2/"},{"d":"2012-11-20","n":"Scandic bjuder gästerna på digital underhållning på rummet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-bjuder-gasterna-pa-digital-underhallning-pa-rummet/"},{"d":"2012-11-12","n":"Scandic segrare i Fairtrade Challenge 2012","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-segrare-i-fairtrade-challenge-2012-2/"},{"d":"2012-11-07","n":"Scandic ser ökad efterfrågan och utökar därför sin tillgänglighetsinformation på webben","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-ser-okad-efterfragan-och-utokar-darfor-sin-tillganglighetsinformation-pa-webben/"},{"d":"2012-10-08","n":"Scandic ökar fokus på Food & Beverage","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-okar-fokus-pa-food-beverage-2/"},{"d":"2012-09-25","n":"Tar över Hilton Malmö City och utökar till fem hotell i Malmö – Klassiska Triangeln åter till Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/tar-over-hilton-malmo-city-och-utokar-till-fem-hotell-i-malmo-klassiska-triangeln-ater-till-scandic/"},{"d":"2012-09-11","n":"Avenyns blivande flaggskepp – Scandic Rubinen byggs ut och renoveras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/avenyns-blivande-flaggskepp-scandic-rubinen-byggs-ut-och-renoveras-2/"},{"d":"2012-08-14","n":"Scandic öppnar ”storytelling” hotell i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-oppnar-storytelling-hotell-i-finland/"},{"d":"2012-07-03","n":"Scandic bygger ännu ett hotell i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-bygger-annu-ett-hotell-i-norge/"},{"d":"2012-06-25","n":"Scandic storsatsar i Sundsvall – utökar till tre hotell och investerar 20 miljoner","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-storsatsar-i-sundsvall-utokar-till-tre-hotell-och-investerar-20-miljoner-2/"},{"d":"2012-04-05","n":"Scandic, SHR och Brandskyddsföreningen i unikt samarbete – Scandic brandskyddscertifierar samtliga svenska hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-shr-och-brandskyddsforeningen-i-unikt-samarbete-scandic-brandskyddscertifierar-samtliga-svenska-hotell-2/"},{"d":"2012-03-20","n":"2011 ett framgångsrikt år för Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/2011-ett-framgangsrikt-ar-for-scandic-hotels/"},{"d":"2012-03-15","n":"Margareta Thorgren ny kommunikationsdirektör för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/margareta-thorgren-ny-kommunikationsdirektor-for-scandic/"},{"d":"2012-12-21","n":"21 december stänger Scandic Continental – en hotellklassiker tackar för sig","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/21-december-stanger-scandic-continental-en-hotellklassiker-tackar-for-sig/"},{"d":"2012-11-26","n":"Scandic lämnar hotell i Karlshamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-lamnar-hotell-i-karlshamn/"},{"d":"2012-11-14","n":"Scandic och Lapland Hotels inleder samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-och-lapland-hotels-inleder-samarbete/"},{"d":"2012-11-07","n":"Scandic anställer ny teknisk direktör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-anstaller-ny-teknisk-direktor/"},{"d":"2012-10-11","n":"Scandic har öppnat ny mötesplats vid Oslofjorden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-har-oppnat-ny-motesplats-vid-oslofjorden/"},{"d":"2012-10-03","n":"Scandic påverkar TV-marknaden i miljövänlig riktning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-paverkar-tv-marknaden-i-miljovanlig-riktning/"},{"d":"2012-09-24","n":"Scandic lämnar hotell i Lübeck","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-lamnar-hotell-i-lubeck/"},{"d":"2012-08-27","n":"BBC World News uppmärksammar Scandics tillgänglighetsarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/bbc-world-news-uppmarksammar-scandics-tillganglighetsarbete/"},{"d":"2012-07-23","n":"Positivt halvår för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/positivt-halvar-for-scandic/"},{"d":"2012-06-27","n":"Scandic tar miljövänligt papper ett steg längre","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-tar-miljovanligt-papper-ett-steg-langre/"},{"d":"2012-05-29","n":"Scandic förenklar för hotellgästerna med mobil webbsida","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-forenklar-for-hotellgasterna-med-mobil-webbsida/"},{"d":"2012-03-29","n":"Scandic har halverat sina koldioxidutsläpp – All el som används kommer från vind- och vatten­kraft","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-har-halverat-sina-koldioxidutslapp-all-el-som-anvands-kommer-fran-vind-och-vatten­kraft/"},{"d":"2012-03-19","n":"Scandic bästa hotellkedjan på hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-basta-hotellkedjan-pa-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2012-02-06","n":"Scandic först i världen med individanpassade sängar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2012/scandic-forst-i-varlden-med-individanpassade-sangar-2/"},{"d":"2011-12-19","n":"Scandic skänker pengar till hållbarhets­projekt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-skanker-pengar-till-hallbarhetsprojekt/"},{"d":"2011-09-22","n":"Anna Wirén ny marknadschef för Scandic Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/anna-wiren-ny-marknadschef-for-scandic-sverige/"},{"d":"2011-09-14","n":"Öppning av Scandic Victoria Tower – Nordens högsta hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/oppning-av-scandic-victoria-tower-nordens-hogsta-hotell-2/"},{"d":"2011-05-26","n":"Scandic vinner Nordiska rådets miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-vinner-nordiska-radets-miljopris/"},{"d":"2011-04-12","n":"Scandic utökar sitt engagemang med Special Olympics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-utokar-sitt-engagemang-med-special-olympics-2/"},{"d":"2011-03-23","n":"Nu är bygget i full gångScandic Victoria Tower blir Stockholms nya landmärke","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/nu-ar-bygget-i-full-gangscandic-victoria-tower-blir-stockholms-nya-landmarke/"},{"d":"2011-10-25","n":"Scandic och Live Nation Entertainment inleder unikt samarbete kring besökande världsartister","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-och-live-nation-entertainment-inleder-unikt-samarbete-kring-besokande-varldsartister/"},{"d":"2011-09-22","n":"Ökad tillgänglighet – en lönsam affär för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/okad-tillganglighet-en-lonsam-affar-for-scandic/"},{"d":"2011-08-19","n":"Scandic och Pandox investerar 1,6 miljarder i uppgradering och utveckling av 40 hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-och-pandox-investerar-16-miljarder-i-uppgradering-och-utveckling-av-40-hotell-i-norden/"},{"d":"2011-05-02","n":"Snabbladdningsstation för eltaxi invigd av infrastrukturministern","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/snabbladdningsstation-for-eltaxi-invigd-av-infrastrukturministern/"},{"d":"2011-03-30","n":"Scandic öppnar två nya flaggskeppshotell i Stockholm i höstStort rekryteringsevent på Nalen 30 mars","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-oppnar-tva-nya-flaggskeppshotell-i-stockholm-i-hoststort-rekryteringsevent-pa-nalen-30-mars/"},{"d":"2011-03-22","n":"Scandic är bäst i branschen på hållbar utveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2011/scandic-ar-bast-i-branschen-pa-hallbar-utveckling-2/"},{"d":"2010-12-23","n":"Scandics hållbarhets­fond delar ut 1,2 miljoner kronor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandics-hallbarhetsfond-delar-ut-12-miljoner-kronor/"},{"d":"2010-10-29","n":"Ny landschef för Scandic i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/ny-landschef-for-scandic-i-norge/"},{"d":"2010-10-26","n":"Scandic knyter till sig ytterligare hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-knyter-till-sig-ytterligare-hotell-i-norden/"},{"d":"2010-10-07","n":"Scandic talar tillgänglighet i FN","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-talar-tillganglighet-i-fn/"},{"d":"2010-09-07","n":"Scandic bekräftar uppgång för hotellbranschen – bokningarna har ökat med 40 procent","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-bekraftar-uppgang-for-hotellbranschen-bokningarna-har-okat-med-40-procent-2/"},{"d":"2010-08-03","n":"Anders Ehrling blir ny koncernchef och vd på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/anders-ehrling-blir-ny-koncernchef-och-vd-pa-scandic-2/"},{"d":"2010-06-15","n":"Scandic blir första hotellkedja i världen att lansera en ekologisk uniform","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-blir-forsta-hotellkedja-i-varlden-att-lansera-en-ekologisk-uniform/"},{"d":"2010-04-12","n":"Scandic fortsätter växa – nu med ett nytt hotell i Tammerfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-fortsatter-vaxa-nu-med-ett-nytt-hotell-i-tammerfors/"},{"d":"2010-03-08","n":"Scandic får ny vd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-far-ny-vd-2/"},{"d":"2010-02-16","n":"110 nya hotellrum med panoramautsikt över Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/110-nya-hotellrum-med-panoramautsikt-over-goteborg-2/"},{"d":"2010-12-16","n":"Pris i European Hotel Guest Satisfaction Index StudyScandics gäster är nöjdast i Europa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/pris-i-european-hotel-guest-satisfaction-index-studyscandics-gaster-ar-nojdast-i-europa/"},{"d":"2010-10-26","n":"Scandic till Arvika-Hotel & Spa Oscar Statt blir en del av Sveriges ledande hotellkedja","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-till-arvika-hotel-spa-oscar-statt-blir-en-del-av-sveriges-ledande-hotellkedja/"},{"d":"2010-10-12","n":"Scandic störst på ekologisk dryck","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-storst-pa-ekologisk-dryck/"},{"d":"2010-10-01","n":"Scandic har byggt sitt mest tillgängliga hotell någonsin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-har-byggt-sitt-mest-tillgangliga-hotell-nagonsin/"},{"d":"2010-09-06","n":"Vatten­förbrukningen på Scandics hotell minskar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/vatten­forbrukningen-pa-scandics-hotell-minskar-2/"},{"d":"2010-06-29","n":"Scandic lanserar eget Fairtrade-märkt espressokaffe","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-lanserar-eget-fairtrade-markt-espressokaffe-2/"},{"d":"2010-05-24","n":"Scandic öppnar sitt fjärde hotell i Malmö","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-oppnar-sitt-fjarde-hotell-i-malmo-2/"},{"d":"2010-03-11","n":"Scandic köper fyra nya hotell i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-koper-fyra-nya-hotell-i-finland/"},{"d":"2010-02-24","n":"Scandic stärker sin marknadsposition och fortsätter växa i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-starker-sin-marknadsposition-och-fortsatter-vaxa-i-norden/"},{"d":"2010-02-04","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Lindesnes","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2010/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-lindesnes/"},{"d":"2009-12-02","n":"Scandic storsatsar på gäster med funktionshinder","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-storsatsar-pa-gaster-med-funktionshinder-2/"},{"d":"2009-10-13","n":"Scandic skapar rubriker på CNN","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-skapar-rubriker-pa-cnn-2/"},{"d":"2009-09-01","n":"Scandic blir första hotellkedjan att lansera unik information för gäster med speciella behov","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-blir-forsta-hotellkedjan-att-lansera-unik-information-for-gaster-med-speciella-behov-2/"},{"d":"2009-07-02","n":"Scandic utökar med ytterligare ett hotell i Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-utokar-med-ytterligare-ett-hotell-i-oslo-2/"},{"d":"2009-06-18","n":"Nu kan du leka på alla Scandics hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/nu-kan-du-leka-pa-alla-scandics-hotell-2/"},{"d":"2009-03-17","n":"Scandic växer vidare med ännu ett hotell i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-vaxer-vidare-med-annu-ett-hotell-i-kopenhamn/"},{"d":"2009-02-17","n":"Jamie Oliver och Scandic i unikt samarbete","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/jamie-oliver-och-scandic-i-unikt-samarbete-2/"},{"d":"2009-02-10","n":"Richard Stone ny försäljningschef/fritid på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/richard-stone-ny-forsaljningscheffritid-pa-scandic/"},{"d":"2009-01-29","n":"Nytt Scandichotell i hjärtat av Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/nytt-scandichotell-i-hjartat-av-kopenhamn/"},{"d":"2009-10-19","n":"Scandic skapar Stockholms häftigaste hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-skapar-stockholms-haftigaste-hotell-2/"},{"d":"2009-10-01","n":"Scandic har den bästa hotellwebben i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-har-den-basta-hotellwebben-i-sverige-2/"},{"d":"2009-08-26","n":"Scandic behåller sin starka position i tuff marknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-behaller-sin-starka-position-i-tuff-marknad-2/"},{"d":"2009-07-01","n":"Scandic Julia i Åbo totalrenoveras","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-julia-i-abo-totalrenoveras/"},{"d":"2009-03-23","n":"Scandic är stolta sponsorer av Stockholm Pride","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-ar-stolta-sponsorer-av-stockholm-pride/"},{"d":"2009-02-26","n":"Scandic inviger Nordens största gymkedja","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-inviger-nordens-storsta-gymkedja-2/"},{"d":"2009-02-13","n":"Scandic tog årets bästa miljöinitiativ","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-tog-arets-basta-miljoinitiativ-2/"},{"d":"2009-02-09","n":"Styrkebesked från Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/styrkebesked-fran-scandic/"},{"d":"2009-01-21","n":"Scandic öppnar nytt sporthotell i finska Vierumäki","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2009/scandic-oppnar-nytt-sporthotell-i-finska-vierumaki-2/"},{"d":"2008-12-15","n":"Scandic inleder samarbete med Cruise Baltic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-inleder-samarbete-med-cruise-baltic/"},{"d":"2008-11-25","n":"Foresta på Lidingö blir Scandics tjugonde Stockholmshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/foresta-pa-lidingo-blir-scandics-tjugonde-stockholmshotell/"},{"d":"2008-11-18","n":"Nytt steg i Europaexpansionen – Scandic etablerar sig i Polen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/nytt-steg-i-europaexpansionen-scandic-etablerar-sig-i-polen/"},{"d":"2008-11-06","n":"Scandic utser ny europachef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-utser-ny-europachef/"},{"d":"2008-09-04","n":"Scandic skänker vatten­miljoner till hållbarhets­arbete – Inrättar ny fond för att bidra till en bättre värld","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-skanker-vatten­miljoner-till-hallbarhetsarbete-inrattar-ny-fond-for-att-bidra-till-en-battre-varld-2/"},{"d":"2008-09-01","n":"Scandic storsatsar på handikapprum – Ökad efterfrågan gör att hotellkedjan ökar ombyggnadstempot","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-storsatsar-pa-handikapprum-okad-efterfragan-gor-att-hotellkedjan-okar-ombyggnadstempot/"},{"d":"2008-07-03","n":"Det femte nya hotellet i Norge på kort tid: Scandic öppnar ett nytt och urbant hotell i Oslo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/det-femte-nya-hotellet-i-norge-pa-kort-tid-scandic-oppnar-ett-nytt-och-urbant-hotell-i-oslo/"},{"d":"2008-06-12","n":"Scandic täcker vit fläck på sin Sverigekarta genom nybygge i Karlskrona","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-tacker-vit-flack-pa-sin-sverigekarta-genom-nybygge-i-karlskrona-2/"},{"d":"2008-04-24","n":"Hållbara möten nästa miljösatsning för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/hallbara-moten-nasta-miljosatsning-for-scandic/"},{"d":"2008-03-31","n":"Scandic åter i Nyköping","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-ater-i-nykoping/"},{"d":"2008-03-26","n":"Helena Nilsson ny informationsdirektör på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/helena-nilsson-ny-informationsdirektor-pa-scandic/"},{"d":"2008-03-12","n":"Välkänt Göteborgshotell byggs till på höjden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/valkant-goteborgshotell-byggs-till-pa-hojden/"},{"d":"2008-02-21","n":"Scandic landar på Gardermoen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-landar-pa-gardermoen-2/"},{"d":"2008-01-16","n":"Scandic intar Ryssland!","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-intar-ryssland/"},{"d":"2008-11-28","n":"Scandic vinner miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-vinner-miljopris-2/"},{"d":"2008-11-20","n":"Scandics Europaexpansion fortsätter med nytt hotell i Hamburg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandics-europaexpansion-fortsatter-med-nytt-hotell-i-hamburg/"},{"d":"2008-11-11","n":"Scandics ”stora muskler” ger spännande hotell nya möjligheter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandics-stora-muskler-ger-spannande-hotell-nya-mojligheter/"},{"d":"2008-09-08","n":"Scandic och Time Out i exklusivt samarbete – Ny guidebok ska tipsa hotellkedjans gäster om oväntade upplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-och-time-out-i-exklusivt-samarbete-ny-guidebok-ska-tipsa-hotellkedjans-gaster-om-ovantade-upplevelser/"},{"d":"2008-09-03","n":"Fortsatt lönsam tillväxt för Scandic – Resultat för perioden januari – juni 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/fortsatt-lonsam-tillvaxt-for-scandic-resultat-for-perioden-januari-juni-2008-2/"},{"d":"2008-08-13","n":"Scandic bidrar till ökad folkhälsa – nu bygger hotellkedjan nya gym på sina hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-bidrar-till-okad-folkhalsa-nu-bygger-hotellkedjan-nya-gym-pa-sina-hotell-2/"},{"d":"2008-07-01","n":"Kraftfull investering ska lyfta Scandic Malmen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/kraftfull-investering-ska-lyfta-scandic-malmen/"},{"d":"2008-05-06","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Haugesund i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-haugesund-i-norge/"},{"d":"2008-04-09","n":"Scandic ingår avtal om nytt hotell i centrala Århus, Danmark","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-ingar-avtal-om-nytt-hotell-i-centrala-arhus-danmark/"},{"d":"2008-03-27","n":"Scandic får ett andra hotell i Södertälje","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-far-ett-andra-hotell-i-sodertalje/"},{"d":"2008-03-19","n":"Ännu en milstolpe i miljösatsningen: Nu slopar Scandic flaskvattnet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/annu-en-milstolpe-i-miljosatsningen-nu-slopar-scandic-flaskvattnet-2/"},{"d":"2008-02-28","n":"2007 – ett rekordår för Scandic!","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/2007-ett-rekordar-for-scandic-2/"},{"d":"2008-02-20","n":"Scandic etablerar sig med nyrenoverat hotell i centrala Östersund","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-etablerar-sig-med-nyrenoverat-hotell-i-centrala-ostersund/"},{"d":"2007-11-27","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Forus i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-forus-i-stavanger-2/"},{"d":"2007-11-23","n":"Scandic vann ”Best CSR Programme” på Hospitality Awards i Paris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-best-csr-programme-pa-hospitality-awards-i-paris/"},{"d":"2007-11-15","n":"Välkänt Stockholmshotell blir Scandic Norra Bantorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/valkant-stockholmshotell-blir-scandic-norra-bantorget/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic vann stort miljöpris på designmässan SLEEP i London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-stort-miljopris-pa-designmassan-sleep-i-london-2/"},{"d":"2007-10-18","n":"Ännu ett nytt hotell för Scandic: Scandic tar över Wallin Hotel i centrala Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/annu-ett-nytt-hotell-for-scandic-scandic-tar-over-wallin-hotel-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2007-10-12","n":"Scandic bygger nytt 400-rums hotell i Kista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-400-rums-hotell-i-kista/"},{"d":"2007-10-02","n":"Scandic på plats igen i Sønderborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-pa-plats-igen-i-sonderborg-2/"},{"d":"2007-07-16","n":"10 års miljöarbete har givit resultat: Scandic har minskat koldioxidutsläppen per hotellnatt med 30%","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/10-ars-miljoarbete-har-givit-resultat-scandic-har-minskat-koldioxidutslappen-per-hotellnatt-med-30/"},{"d":"2007-06-07","n":"Scandic expanderar och bygger nytt hotell i Örnsköldsvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-expanderar-och-bygger-nytt-hotell-i-ornskoldsvik/"},{"d":"2007-05-23","n":"Martin Creydt blir ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/martin-creydt-blir-ny-sverigechef-pa-scandic/"},{"d":"2007-03-06","n":"Scandic vinner prestigefyllt miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vinner-prestigefyllt-miljopris/"},{"d":"2007-01-15","n":"Scandic stödjer handikappidrott","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-stodjer-handikappidrott/"},{"d":"2007-12-07","n":"Scandic öppnar nytt hotell i hamnstaden Bodö i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-hamnstaden-bodo-i-norge/"},{"d":"2007-11-26","n":"Nya Scandic rustar inför kraftfull expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nya-scandic-rustar-infor-kraftfull-expansion/"},{"d":"2007-11-19","n":"Nevio Sagberg blir chef för affärsutveckling på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nevio-sagberg-blir-chef-for-affarsutveckling-pa-scandic/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic öppnar i danska staden Vejle","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-i-danska-staden-vejle/"},{"d":"2007-11-07","n":"Hotellgästernas röster avgörande när Scandic renoverar 2 000 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/hotellgasternas-roster-avgorande-nar-scandic-renoverar-2-000-rum/"},{"d":"2007-10-15","n":"Efter 3 år som världens första miljömärkta hotellkedja: Scandic leder hotellbranschens miljöarbete med nya mål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/efter-3-ar-som-varldens-forsta-miljomarkta-hotellkedja-scandic-leder-hotellbranschens-miljoarbete-med-nya-mal/"},{"d":"2007-10-08","n":"Scandic bygger nytt hotell i Berlin med 572 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-hotell-i-berlin-med-572-rum/"},{"d":"2007-09-05","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-2/"},{"d":"2007-06-28","n":"Scandic säljer hotellfastigheterna Hasselbacken och Alvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-saljer-hotellfastigheterna-hasselbacken-och-alvik/"},{"d":"2007-05-24","n":"Thomas Engelhart blir ansvarig för Commercial Operations på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/thomas-engelhart-blir-ansvarig-for-commercial-operations-pa-scandic/"},{"d":"2007-04-26","n":"Idag blir Scandic åter nordiskt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/idag-blir-scandic-ater-nordiskt/"},{"d":"2007-01-24","n":"Scandic växer i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vaxer-i-sverige-2/"},{"d":"2006-11-01","n":"Scandic förvärvar hotellfastigheten Hasselbacken","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-forvarvar-hotellfastigheten-hasselbacken/"},{"d":"2006-05-12","n":"Anrikt hotell i Gävle öppnar igen efter omfattande brand","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/anrikt-hotell-i-gavle-oppnar-igen-efter-omfattande-brand-2/"},{"d":"2006-03-07","n":"Scandic skippar skadliga jätteräkor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-skippar-skadliga-jatterakor/"},{"d":"2006-12-01","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-i-norden-2/"},{"d":"2006-08-09","n":" HILTON UNDERSÖKER ALTERNATIV FÖR VARUMÄRKET SCANDIC  HILTON FÖRVÄNTAS ERBJUDA 10 HOTELL TILL FÖRSÄLJNING I EUROPA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/ef82b7-hilton-undersoker-alternativ-for-varumarket-scandic-ef82b7-hilton-forvantas-erbjuda-10-hotell-till-forsaljning-i-europa/"},{"d":"2006-03-23","n":"Scandic i omfattande hälsosatsning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-i-omfattande-halsosatsning-2/"}]
Ladda ner som Excel

Avslut

Aktiedata

Pris Volym Köpare Säljare Tid