Logotype

Boka hotell

Kapitalmarknadsdag 2020

Under Scandic Hotels kapitalmarknadsdag idag i Stockholm, presenterar VD och koncernchef Jens Mathiesen tillsammans andra ledande befattningshavare Scandics strategiska inriktning, fokusområden och finansiella utveckling. Dessutom lanseras idag Scandic GO, ett nytt varumärke i det växande ekonomisegmentet, som stärker Scandics tillväxtpotential.

Sedan 2015 har Scandics nettoomsättning ökat från 12 till 19 miljarder kronor. Under samma period har justerat EBITDA ökat med drygt 60 procent samtidigt som balansräkningen har stärkts.

Under 2019 initierade Scandic fem fokusområden för att driva lönsamhet, kassaflöde och marknadsposition och dessa har fortsatt hög prioritet. Scandic har bland annat stärkt sin styrning av portföljhanteringen med ökat fokus på att hantera hotell som inte bidrar finansiellt samt att driva lönsam tillväxt.

Efterfrågan på den nordiska hotellmarknaden kommer att fortsätta växa, bland annat drivet av ökad turism, fler internationella besökare och växande storstäder. Idag presenteras Scandic GO, ett nytt varumärke i det växande ekonomisegmentet. Ambitionen är att Scandic GO ska etablera en stark närvaro i citylägen i nordiska storstäder. Med en hög andel rumsintäkter förväntas Scandic GO ha högre lönsamhet och lägre investering per rum jämfört med nuvarande hotellportfölj.

Scandic har en attraktiv pipeline som innebär en genomsnittlig rumstillväxt på ca 1 500 rum per år. Med Scandic GO bedöms tillväxttakten kunna öka till 2 500-3 000 rum per år.

– Vi har under det senaste året prioriterat marginalfokus för att säkerställa fortsatt tillväxt med högre lönsamhet. Då är en mer aktiv portföljhantering en förutsättning. Nu stärker vi också vår tillväxtpotential genom att komplettera hotellportföljen med ett nytt attraktivt kunderbjudande. Dessutom kommer vi att intensifiera våra insatser för att växa utanför Norden, säger Jens Mathiesen, Scandics vd & koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email : henrik.vikstrom@scandichotelsgrop.com
Telefon: +46 709 528006