Logotype

Boka hotell

Riktlinjer för hållbara inköp

Hållbarhet har varit en integrerad del av Scandics verksamhet sedan 1993 då vi lanserade vårt första hållbarhets­program. För att fatta rätt beslut ser Scandic till att teammedlemmar, leverantörer och andra intressenter alltid har den information de behöver om grunden för våra hållbarhets­initiativ.

Riktlinjen är både för intern användning och för att delas med externa intressenter för att informera om det teoretiska ramverket för hållbarhets­beslut kring upphandling på Scandic. Riktlinjen ligger också till grund för att ställa fallspecifika krav som kommer att specificeras närmare i inköpsdokumenten.

Genom att använda denna riktlinje vill Scandic bidra till hållbarhets­målen om främst ansvarsfull konsumtion. Scandic kommer därmed att bidra till ett mer hållbart samhälle och samtidigt är det avgörande för Scandics verksamhet att göra hållbara val vid inköp av olika produkter.


Senast uppdaterad: April 2024
Öppna PDF versionen för att läsa riktlinjerna på engelska