Logotype

Boka hotell

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 10 maj 2022 beslutades att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget samt arvode för utskottsarbete, ska utgå enligt följande:

  • Styrelseordförande: 850 000 kronor (2021: 850 000 kronor)
  • Övriga styrelseledamöter: 365 000 kronor (2021: 365 000 kronor)
  • Ordförande i revisionsutskottet: 155 000 kronor (2021: 155 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 60 000 kronor (2021: 60 000 kronor)
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (2021: 100 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (2021: 50 000 kronor)
  • Ordförande i investeringsutskottet: 110 000 kronor (2021: 110 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 55 000 kronor (2021: 55 000 kronor)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.