Logotype

Boka hotell

Utdelningspolicy och utdelning

Enligt den av styrelsen antagna utdelningspolicyn har Scandic som mål att dela ut minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2016.

Beslut rörande utdelningsförslag fattas med beaktande av bolagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov och de makroekonomiska förutsättningarna. Det finns inga garantier för att utdelning för ett visst räkenskapsår kommer att föreslås eller beslutas.

Utdelning

Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 16 mars, 2020, beslutade styrelsen för Scandic Hotels Group AB att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget till årsstämman om 3,70 SEK per aktie, till följd av det kraftigt försämrade affärsläget.

Tidigare utdelningar

2016: 3.15 kr
2017: 3.40 kr
2018: 3.50 kr
2019: 0.00 kr
2020: 0.00 kr
2021: 0.00 kr
2022: 0.00 kr