Scandic

Boka hotell

Utdelningspolicy och utdelning

Enligt den av styrelsen antagna utdelningspolicyn har Scandic som mål att dela ut minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2016.

Beslut rörande utdelningsförslag fattas med beaktande av bolagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov och de makroekonomiska förutsättningarna. Det finns inga garantier för att utdelning för ett visst räkenskapsår kommer att föreslås eller beslutas.

Utdelning

Årsstämman 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 9 maj 2019 och andra avstämningsdag 28 oktober 2019, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.

Tidigare utdelningar

2016: 3.15 kr
2017: 3.40 kr
2018: 3.50 kr

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.