Scandic

Boka hotell

undefined

Finansiell översikt

Mellan 2015 och 2019 växte Scandics nettoomsättning med omkring 55 procent tack vare god organisk tillväxt kombinerat med bidrag från förvärvet av finska Restel som slutfördes i december 2017. Den justerade EBITDA-marginalen har varit relativt stabil under perioden och Scandic har uppvisat en god förmåga att generera kassaflöden. .

Flerårsöversikt

MSEK20192018201720162015
Finansiella nyckeltal-resultaträkning     
Nettoomsättning18 94518 00714 58213 08212 192
Omsättningstillväxt, %5,223,511,57,312,6
Omsättningstillväxt, LFL %1,51,24,76,67,3
Justerat EBITDA2 0461 9571 5731 5131 246
Justerad EBITDA-marginal, %10,810,910,811,610,2
EBIT (Rörelseresultat)2 144983925925613
Rörelsemarginal (EBIT), %11,35,56,37,15,0
Årets resultat hänförligt till moderbolaget721674707879117
Årets  resultat, exkl. effekt leasing942700711882120
Finansiella nyckeltal-finansiell ställning     
Balansomslutning43 50917 73716 96414 14412 900
Eget kapital6 6017 8067 3567 1036 205
Rörelsekapital-1 972-1 575-1 501-1 161-1 132
Räntebärande nettoskuld3 4973 8373 6292 7093 355
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA1,72,02,31,82,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten5 0671 7231 5441 6091 186
Fritt kassaflöde782263-629789180
Nyckeltal per aktie     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning103 036 484103 075 976103 003 004102 457 83781 826 211
Resultat/aktie, SEK7,016,546,868,581,43
Resultat per aktie, SEK, exkl. effekt finansiell leasing9,156,806,868,581,43
Resultat per aktie, SEK exkl. effekt finansiell leasing & jämförelsestörande poster7,497,877,046,852,70
Eget kapital/aktie, SEK64,175,471,469,375,8

Hotellrelaterade nyckeltal

     
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK707683680643601
ARR (Genomsnittligt pris), SEK1 0711 0451 012976934
OCC (Beläggningsgrad), %66,065,367,165,964,4
Antal rum vid årets utgång52 75551 69342 65941 57240 920