Logotype

Boka hotell

Vision och strategi

Som det största nordiska hotellföretaget har Scandic kraften att driva transformation och inspirera till förändring i stor skala. Möjligheterna att leva ett gott liv försämras för varje dag. Klimatförändringarna slår redan nu hårt mot samhällen, framför allt mot de som redan har det sämst. Planeten behöver inte oss människor – det är vi som behöver planeten. Scandics ambition är att fortsätta leda Nordens hotellbransch mot hållbarhet.

Ledare inom hållbarhet

Vi vill leda vårt bolag och branschen mot hållbarhet. Att inte agera kommer att resultera i enorma negativa konsekvenser. På motsvarande sätt finns oändliga möjligheter, även om vissa resultat och effekter låter vänta på sig. Ett seriöst hållbarhets­arbete kräver höga ambitioner, investeringsvilja
och uthållighet.

Alla Scandics intressenter efterfrågar satsningar på hållbarhet. Allt fler medvetna konsumenter och affärsresenärer väljer hotell utifrån hållbarhet. Vi riskerar att bli bortvalda om vi inte lever upp till krav på till exempel växtbaserad mat, smart hantering av matsvinn och klimatinitiativ.

Även travel managers visar ökat intresse för hållbarhet. Bland medarbetare och blivande  medarbetare finns både förväntningar och en vilja att bidra till hållbarhets­arbetet. 

Kostnads­sänkningar är också en drivkraft. En avsevärd del av vårt hållbarhets­arbete har med  konsumtion och resurser att göra, till exempel mat och dryck, energi­, vatten­ och kemikalier. Att effektivisera och minska resursanvändningen ger både bättre miljöprestanda och lägre kostnader.

SCANDICS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR AFFÄR

Hållbarhet är en naturlig del av det vi gör, varje dag, på varje hotell. För att bli framgångsrika i våra ansträngningar är det viktigt att engagera våra 19 000 medarbetare, från receptionister till kockar och vår housekeepingpersonal.

Vår vision är att erbjuda en nordisk hotellupplevelse i världsklass, där Scandic är det mest hållbara stället att mötas, äta och sova utanför hemmet. 

Scandics strategi för en hållbar affär innebär fokus på
tre områden:

1. MEET – Hälsa, mångfald och inkludering

2. EAT – Mat och dryck

3. SLEEP – Rum och interiör

Vi arbetar också ständigt för att vår hotellverksamhet ska vara hållbar och för att Scandic ska vara en ansvarstagande samhällsaktör.

Utforska strategin ytterligare genom att klicka på olika delar av huset.