Scandic

Boka hotell

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Scandics marknadsposition, verksamhet och utveckling.

Kontakta oss gärna om du söker mer information på: ir@scandichotels.com

I korthet

Scandic i korthet

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder, fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift eller under utveckling.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2021

Scandics årsstämma ägde rum måndagen den 21 maj 2021, genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Årsredovisning 2018

Konvertibelemission 2021

Här hittar du dokument och pressmeddelanden relaterat till Scandics konvertibelemission 2021.

Scandics delårsrapport Q3 2021 – Starkt resultat i en förbättrad marknad

Läs pressmeddelandet

Finansiell kalender

Alla event