Scandic

Boka hotell

Investerare

Vår ambition är att ge en god beskrivning av vår verksamhet, marknadsposition och utveckling.

Kontakta oss gärna om du söker mer information.

ir@scandichotels.com

I korthet

I korthet

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder, fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift eller under utveckling.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2020

Scandics årsstämma ägde rum måndagen den 15 juni 2020, kl. 13.00, på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.

Årsredovisning 2018

Företrädesemission 2020

Dokument och pressmeddelanden relaterade till företrädesemissionen 2020.

Scandics bokslutskommuniké 2020 – Återhämtning förväntas efter ett utmanande 2020

Läs pressmeddelandet

Finansiell kalender

Alla event