Logotype

Boka hotell

Styrelsen

Enligt Scandics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst elva bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter som valdes vid årsstämman den 9 maj 2023. För närvarande finns en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Sex av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Fyra av styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.