Scandic

Boka hotell

Scandic Paasi, Helsingfors, FinlandScandic Paasi, Helsingfors, Finland

Styrelsen

Enligt Scandics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst elva bolagsstämmovalda ledamöter samt inte fler än två suppleanter.

Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter som valdes vid årsstämman den 7 maj 2019 (varav sex omvaldes av årsstämman 2019). För närvarande finns en arbetstagarrepresentant och en arbetstagarsuppleant utsedd till styrelsen.

Åtta av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna. Sex av styrelseledamöterna, som är oberoende i förhållande till bolaget och de ledande befattningshavarna, är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Scandic uppfyller därmed reglerna i Koden avseende styrelsens oberoende gentemot bolaget, de ledande befattningshavarna och bolagets större aktieägare.

MSEKJul-Sep 2019Jul-Sep 2018Jan-Sep 2019Jan-Sep 2018Jan-Dec 2018Okt-Sep 2018/2019
Profit/loss for period387396597513678762
Taxes1047414085132187
Net financial items30843909130173952
EBIT7995131,6467289831,901
Depreciation and amortization8182202,3776308702,617
EBITDA1,6177334,0231,3581,8534,518
Items affecting comparability-13-168118141-145
Pre-opening costs212067899270
Effect of finance lease, fixed and guaranteed rental charges-813-31-2,380-96-129-2,413
Adjusted EBITDA8237361,5421,4691,9572,030
       
Net sales5,1954,87414,11413,41218,00718,709
      
EBIT-margin15.4%10.5%11.7%5.4%5.5%10.2%
EBITDA-margin31.1%15.0%28.5%10.1%10.3%24.1%
Adjusted EBITDA-margin15.8%15.1%10.9%11.0%10.9%10.9%