Logotype

Boka hotell

Mål och utfall

Idag är vi den ledande hotelloperatören på de flesta hållbarhets­mått – både när det gäller transparens, övergripande prestanda och miljöcertifiering av våra hotell. Hållbarhet utgör grunden i vår affär och med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv vill vi fortsätta driva utvecklingen i branschen för att på så sätt bidra till en mer hållbar värld.

Engagerade och motiverade medarbetare

På Scandic har vi en tydlig agenda för att fortsätta stärka vår kultur, ledarskap och engagemang. Visste du att inom bolaget finns det över 120 nationaliteter bland alla kollegor, att 80 procent av våra hotelldirektörer har rekryterats internt och att den genomsnittliga anställningen inom Scandickoncernen hos fast anställda ligger på 7,3 år? För den som har viljan och delar våra värderingar, Be You, Be Bold, Be a Pro och Be Caring är möjligheterna i det närmaste obegränsade. Över 270 hotell i Norden och Norra Europa är arenan för våra medarbetares professionella och personliga utveckling.

Vår ambition är att vara den hälsosammaste och mest inkluderande aktören i hotellbranschen. Det uppnår vi genom att bland annat fokusera på mångfald och jämställdhet när vi rekryterar, utvecklar och utbildar medarbetare.

Nedan data uppdaterad per 31 december 2022

Jämställdhet kvinnor och män, hotelldirektörer

53%
47%
113 kvinnor
99 män

Jämställdhet kvinnor och män, totalt

63%
37%
11 767 kvinnor
6 838 män

Jämställdhet kvinnor och män, verksamhetsländernas ledningsgrupper inkl. koncernledningen

32%
68%
14 kvinnor
30 män

Antal medarbetare per månad 2022

Mat och dryck

Scandic har höga ambitioner för mat och dryck som serveras på våra hotell. Med miljömärkningen Svanen fokuserar vi på en rad viktiga områden som bland annat att inga rödlistade fiskarter serveras och att all fisk och skaldjur är hållbarhets­råvarumärkta. Vidare erbjuder vi ingen genmodifierad mat och fokuserar på att öka andelen vegetarisk och närproducerad mat. Vi serverar endast kranvatten­ och strävar efter att minska vårt matavfall.

Vår ambition ör att öka andelen växtbaserad mat för såväl gästernas som miljöns skull. Målsättningen är att uppå 60 procent växtbaserad mat till 2025. Vi investerar digitala utbildningar för kockar och övrig restaurangpersonal för att nå en högre andel växtbaserad mat.

Gränsvärde för ekologisk mat/dryck

LandGränsvärde1: för inköp från år 2022, som rapporterats vid årlig uppföljning 2023Gränsvärde2: för inköp från år 2024, som rapporterats vid årlig uppföljning 2025
Danmark 10%30%
Sverige10%15%
Norge5%7%
Finland13 produkter, eller 5%19 produkter, eller 7%

Växtbaserad mat, %

Mål 2025: 60%

Matsvinn, Ton1

1) Exklusive Sverige på grund av bristande datakvalitet.

Hållbar hotellverksamhet

Vi kan påverka våra utsläpp genom ökad medvetenhet och ändrat beteende bland medarbetare, gäster, samarbetspartners och fastighetsägare. Vår ambition är att vara ledande inom hållbar hotellverksamhet genom ständiga förbättringar, investeringar i nya hållbara lösningar samt genom att engagera leverantörer och fastighetsägare. Vår långsiktiga ambition är att bli fossilfria. Till 2030 ska vi reducera koldioxidutsläppen med 50 procent, mätt i koldioxidekvivalenter per kvadratmeter yta, jämfört med basåret 2019.

MålREsultat
Koldioxidutsläpp
Minskning med 50% och CO2e/m2 till år 2030 jämfört med basåret 2019. 
Våra utsläpp av CO2e/m2 minskade med 29% under 2022
Miljöcertifiering
Vår ambition är att 100% av våra hotell är certifierade enligt Svanen och som ett minimum ska alla hotell uppfylla Svanens gränsvärden för energi­förbrukning per m2, osorterat avfall, vatten­förbrukning och miljömärkta kemikalier för intern tvätt, städning och diskning.
76% av våra hotell är Svanenmärkta.

Utsläppsintensitet,
kg CO2-E/M2

Mål: 2030: 6,3 kg

Vatten­förbrukning, liter per gästnatt