Scandic

Boka hotell

Mål och utfall

Idag är vi det ledande hotellföretaget på de flesta hållbarhets­mått – både när det gäller transparens och övergripande prestanda.

Målkommentar
Hälsa
Sjukfrånvaro som understiger branschsnittet på respektive marknad.

Data kommer finnas tillgänglig för 2022 och framåt. Vi jobbar på att få fram relevanta uppgifter för branschen.

Jämställdhet
Könsfördelning 40-60% av endera kön
Totalt
Hotellchefer
Verksamhetsländernas ledningsgrupper (inkl. koncernledning)
Kvinnor 64%, Män 36%
Kvinnor 56%, Män 44%
Kvinnor 22%, Män 78%

MålKommentar
Växtbaserad mat
60% till år 2025 
Basvärde: 49%, basår: 2019.
Data kommer finnas från och med 2022. 
Ekologisk mat
Öka andelen ekologisk mat och dryck
Våra insatser styrs av Svanens kriterier, kundkrav och egna ambitioner. Av Scandics totala inköp uppgår andelen ekomat till mellan 5% och 50%, beroende på marknad.
Data kommer finnas från och med 2022.
Food waste
Decrease food waste each
year and by 50% by 2030.
Scandic följer matsvinn både i termer av andel av inköpt mat och
dryck samt ekonomiskt värde.
Data kommer finnas från och med 2022.
MålKommentar
CO2e utsläpp
-50% CO2e/m2 till år 2030. 
Data that can be analyzed will be presented in 2022 year’s sustainability report.
Kemikalier
100% miljömärkta kemikalier på alla Scandichotell 2023
Utfall 2021: 92% 
Avser kemikalier för städ, tvätt och disk.
Vatten­
Minska vatten­förbrukningen
Ett specifikt mål är under utveckling.
Återvinning och avfall
Minska det osorterade avfallet.
Ett specifikt mål är under utveckling.
Energi­
Minska energi­förbrukningen med 11% till 2022.
Analyserbar data kommer att presenteras i 2022 års redovisning.