Logotype

Boka hotell

Mål och utfall

Idag är vi den ledande hotelloperatören på de flesta hållbarhets­mått – både när det gäller transparens, övergripande prestanda och miljöcertifiering av våra hotell. Hållbarhet utgör grunden i vår affär och med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv vill vi fortsätta driva utvecklingen i branschen för att på så sätt bidra till en mer hållbar värld.

Engagerade och motiverade medarbetare

På Scandic har vi en tydlig agenda för att fortsätta stärka vår kultur, ledarskap och engagemang. Visste du att inom bolaget finns det över 140 nationaliteter bland alla kollegor, att 80 procent av våra hotelldirektörer har rekryterats internt och att den genomsnittliga anställningen inom Scandickoncernen hos fast anställda ligger på 7,7 år? För den som har viljan och delar våra värderingar, Be You, Be Bold, Be a Pro och Be Caring är möjligheterna i det närmaste obegränsade. Över 270 hotell i Norden och Norra Europa är arenan för våra medarbetares professionella och personliga utveckling.

Vår ambition är att vara den hälsosammaste och mest inkluderande aktören i hotellbranschen. Det uppnår vi genom att bland annat fokusera på mångfald och jämställdhet när vi rekryterar, utvecklar och utbildar medarbetare.

Nedan data uppdaterad per 31 december 2023.

Hotelldirektörer

56%
44%
117 kvinnor
93 män

Samtliga medarbetare

63%
37%
11 877 kvinnor
6 907 män

Verksamhetsländernas ledningsgrupper inkl. koncernledningen

32%
68%
14 kvinnor
30 män

Antal medarbetare per månad 2023

Mat och dryck

Scandic har höga ambitioner för mat och dryck som serveras på våra hotell. Med miljömärkningen Svanen fokuserar vi på en rad viktiga områden som bland annat att inga rödlistade fiskarter serveras och att all fisk och skaldjur är hållbarhets­råvarumärkta. Vidare erbjuder vi ingen genmodifierad mat och fokuserar på att öka andelen vegetarisk och närproducerad mat. Vi serverar endast kranvatten­ och strävar efter att minska vårt matavfall.

Vår ambition ör att öka andelen växtbaserad mat för såväl gästernas som miljöns skull. Målsättningen är att uppå 60 procent växtbaserad mat till 2025. Vi investerar digitala utbildningar för kockar och övrig restaurangpersonal för att nå en högre andel växtbaserad mat.

inköp av ekologisk mat och dryck

Ekolgisk mat och dryck följer Svanens definition. För Sverige, Norge och Finland är det andel ekologisk mat och dryck av totalt inköp i kostnad (SEK). För Danmark är det andel ekologisk mat och dryck av total vikt (kg).

LandGränsvärde enligt Svanen:
För inköp från år 2024, som rapporterats vid årloig uppföljning 2025 par land.
Scandics inköp av ekologisk mat och dryck 2023.
Danmark 30%35,6%
Sverige15%11,8%
Norge7%4,4%
Finland7%19%

Växtbaserad mat, %

Mål 2025: 60%

Matsvinn, gram / gästnatt

Mål 2025: 143g/gästnatt

Hållbar hotellverksamhet

Vi kan påverka våra utsläpp genom ökad medvetenhet och ändrat beteende bland medarbetare, gäster, samarbetspartners och fastighetsägare. Vår ambition är att vara ledande inom hållbar hotellverksamhet genom ständiga förbättringar, investeringar i nya hållbara lösningar samt genom att engagera leverantörer och fastighetsägare. Vår långsiktiga ambition är att bli fossilfria. Till 2030 ska vi reducera koldioxidutsläppen med 50 procent, mätt i koldioxidekvivalenter per kvadratmeter, jämfört med basåret 2019.

MålREsultat
Koldioxidutsläpp
Minskning med 50% och CO2e/m2 till år 2030 jämfört med basåret 2019. 
Våra utsläpp av CO2e/m2 minskade med 9% jämfört med basåert 2019.
Miljöcertifiering
Vår ambition är att 100% av våra hotell är certifierade enligt Svanen och som ett minimum ska alla hotell uppfylla Svanens gränsvärden för energi­förbrukning per m2, osorterat avfall, vatten­förbrukning och miljömärkta kemikalier för intern tvätt, städning och diskning.
93% av våra hotell är Svanenmärkta.

Utsläppsintensitet,
kg CO2-E/M2

Mål: 2030: 6,25 kg/m2

Vatten­förbrukning, liter per gästnatt