Logotype

Boka hotell

Svanen
nordens officiella miljömärkning

1999 Svanen-certifierades vårt första hotell i Norge. Det var Scandic Sjølyst i Oslo som klarade att möta de första kriterierna för Svanen. Idag, 25 år senare, är vi den största Svanencertifierade hotellkedjan i Norden med 246 certifierade hotell och en tydlig ambition att kunna certifiera samtliga våra hotell.

Historien om Scandic och Svanen handlar också om en gemensam resa där vi bland annat ställt höga krav på våra tvätterileverantörer att bli Svanenmärkta, vilket lett till att närmare 100% av de tvätterier vi använder är Svanenmärkta. Sedan länge är också de TV-apparater och sängar som finns i rummen Svanenmärkta, vilket bara är några exempel på hur vi jobbar tillsammans med och utmanar våra leverantörer i hållbarhets­utveckling.

Under 2023 lanserades Svanenceritifieringen på den polska och tyska marknaden. Certifieringsarbetet påbörjas i Tysland & Polen 2024.

Varför är Svanenmärkning viktig för Scandic?

Vi vill både förbättra vår hållbarhets­prestanda och samtidigt erbjuda våra gäster en möjlighet att göra ett bra miljöval. Detta är den tuffaste tredjepartsvalideringen i branschen och den driver oss att sätta mål inom områdena energi­, vatten­, kemikalier, avfall, matavfall, ekologisk mat och inköp.

Svanenmärkning hjälper oss också i olika upphandlingar och det märks tydligt att märkningen spelar en viktig roll hos nya och återkommande kunder, både bland företag, privatpersoner, kommuner och myndigheter.

Det kanske allra viktigaste är att Svanenmärkning bidrar till att vi förbättrar vår miljöprestanda, vilket vi kan se att den verkligen gjort. Exempelvis har våra CO2e-utsläpp per gästnatt minskat med över 65% sen 1996.

Scandics Svanenambition

Ambitionen är att samtliga hotell i koncernen som drivs under Scandics varumärke på sikt ska Svanencertifieras. Som ett minimum ska alla hotell uppfylla Svanens gränsvärden för energi­­förbrukning per m2, osorterat avfall, vatten­förbrukning och miljömärkta kemikalier för intern tvätt, städning och diskning.

Idag är 92% av alla våra hotell i drift Svanencertifierade.

Fakta om svanen

Att vara Svanenmärkt som hotell innebär att ta helhetsgrepp om miljöarbetet för att klara stränga krav. Svanens kriterier uppdateras vanligtvis vart femte år, senast i januari 2023.

Certifieringen handlar om att klara stränga gränsvärden och samla poäng inom olika områden. Totalt rör det sig om 44 obligatoriska krav och 6 så kallade poängkrav. Svanen kontrollerar att kraven uppfylls.

Läs mer om Svanenmärkningens certifieringskrav

Svanen: 44 kriterier inom 8 områden

8 prioriterade områden inom energi­, vatten­, avfall, mat & dryck

Som ett Svanenmärkt hotell ska ett Scandichotell:

Minska energi­förbrukningen
Minska vatten­förbrukningen
Minska andelen osorterat avfall
ÖKA ANDELEN VÄXTBASERAD MAT
ÖKA ANDELEN EKOLOGISK MAT & DRYCK


Köpa en hög andel miljömärkta kemikalier

Välj miljömärkt inredning och produkter

Involvera & utbilda all personal, ha tydliga miljömål