Logotype

Boka hotell

Hållbarhets­risker

Under året genomfördes en utvärdering av hållbarhets­risker. I denna beaktades alla fyra områden i FN Global Compact: miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Resultatet inkluderades i arbetet med utvecklingen av bolagets hållbarhets­strategi. I bolagets affärsutveckling, operativa och strategiska beslut ingår hållbarhet som en parameter som utvärderas utifrån möjligheter och risker. Hantering av hållbarhets­risker är en integrerad del av koncernens riskhanteringsprocess.

Kontakta oss

undefined

Fortsätt utforska