Scandic

Boka hotell

Hotellportfölj

Scandic har en välinvesterad, attraktiv och växande hotellportfölj. Med närvaro på närmare 130 orter är Scandic den klart ledande hotelloperatören i Norden. Vi driver våra hotell med hyresavtal som löper över lång tid och som vanligtvis är rörliga baserade på hotellens intäkter. Hyresavtalen reglerar tydligt hur ansvaret för investeringar fördelas. Scandic ansvar i regel för möbler, inventarier och utrustning medan fastighetsägaren svarar för själva byggnaden, tekniska installationer och badrum. Fastighetsägaren står alltså för merparten av de totala investeringarna som görs i hotellet.

Per den 31 december 2022, hade Scandic 55 831 hotellrum i drift, fördelat på 271 hotell i sex länder, varav 250 med hyresavtal. Dessutom hade bolaget tre hotell med drygt 1 574 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift
per 31 december, 2022

I pipeline
per 31 december, 2022

Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotell 
(inkl. nya hotell och planerade exits)
Rum
Sverige878118 38817 5962 1)657
Norge847016 29714 4601393
Finland626213 01613 016-1-181
Danmark31306 1785 9680200
Övriga Europa771 9521 9521505
Totalt27125055 83152 99231 574
Förändringar under kvartalet00-146-146-2-254
1) De två nya hotellen avser de befintliga hotellen Scandic Ariadne och Scandic Norra Bantorget, som för närvarande är stängda för renovering.

Pressmeddelanden

Scandic på Instagram