Scandic

Boka hotell

Hotellportfölj

Scandic har en välinvesterad, attraktiv och växande hotellportfölj. Med närvaro på närmare 130 orter är Scandic den klart ledande hotelloperatören i Norden. Vi driver våra hotell med hyresavtal som löper över lång tid och som vanligtvis är rörliga baserade på hotellens intäkter. Hyresavtalen reglerar tydligt hur ansvaret för investeringar fördelas. Scandic ansvar i regel för möbler, inventarier och utrustning medan fastighetsägaren svarar för själva byggnaden, tekniska installationer och badrum. Fastighetsägaren står alltså för merparten av de totala investeringarna som görs i hotellet.

Per den 30 september 2022, hade Scandic drygt 55 590 hotellrum i drift, fördelat på 271 hotell i sex länder, varav 250 med hyresavtal. Dessutom hade bolaget 7 hotell med drygt 1 800 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift
per 30 september, 2022
I pipeline
per 30 september, 2022
Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotell 
(inkl. nya hotell och planerade exits)
Rum
Sverige898318 90018 1081360
Norge847016 29714 4602570
Finland626213 01613 016-1-181
Danmark30296 0465 8361340
Övriga Europa661 7181 7182739
Total27125055 97753 13851 828
Förändringar under kvartalet11405405-1-353