Logotype

Boka hotell

Hotellportfölj

Scandic har en välinvesterad, attraktiv och växande hotellportfölj. Med närvaro på närmare 130 orter är Scandic den klart ledande hotelloperatören i Norden. Vi driver våra hotell med hyresavtal som löper över lång tid och som vanligtvis är rörliga baserade på hotellens intäkter. Hyresavtalen reglerar tydligt hur ansvaret för investeringar fördelas. Scandic ansvar i regel för möbler, inventarier och utrustning medan fastighetsägaren svarar för själva byggnaden, tekniska installationer och badrum. Fastighetsägaren står alltså för merparten av de totala investeringarna som görs i hotellet.

Per den 31 mars 2023, hade Scandic 56 059 hotellrum i drift, fördelat på 270 hotell i sex länder, varav 249 med hyresavtal. Dessutom hade bolaget fem hotell med drygt 1 524 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift
per 31 mars, 2023

I pipeline
per 31 mars, 2023

Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotell 
(inkl. nya hotell och planerade exits)
Rum
Sverige878118 39017 598-657
Norge847016 34114 504-525
Finland616112 83512 835--
Danmark30296 0365 826-342
Övriga Europa882 4572 457--
Totalt27024956 05953 220-1 524
Förändringar under kvartalet-1-1228228-3-549