Logotype

Boka hotell

Hotellportfölj

Scandic har en välinvesterad, attraktiv och växande hotellportfölj. Med närvaro på närmare 130 orter är Scandic den klart ledande hotelloperatören i Norden. Vi driver våra hotell med hyresavtal som löper över lång tid och som vanligtvis är rörliga baserade på hotellens intäkter. Hyresavtalen reglerar tydligt hur ansvaret för investeringar fördelas. Scandic ansvar i regel för möbler, inventarier och utrustning medan fastighetsägaren svarar för själva byggnaden, tekniska installationer och badrum. Fastighetsägaren står alltså för merparten av de totala investeringarna som görs i hotellet.

Per den 31 mars 2024, hade Scandic 55 657 hotellrum i drift, fördelat på 266 hotell i sex länder, varav 245 med hyresavtal. Dessutom hade bolaget fem hotell med drygt 2 267 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift
per 31 mars , 2024

I pipeline
per 31 mars, 2024

Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotell 
(inkl. nya hotell och planerade exits)
Rum
Sverige857918 06917 2771538
Norge856816 06914 2351349
Finland616112 83512 8352459
Danmark29285 9165 706-1342
Övriga Europa992 7682 768-153
Totalt26624555 65752 82131 499
Förändringar under kvartalet-1-115158639