Scandic

Boka hotell

Hotellportfölj

En välinvesterad hotellportfölj med Nordens största geografiska räckvidd

Per den 30 september 2020, hade Scandic drygt 53 000 hotellrum i drift, fördelat på 268 hotell i sex länder, varav 244 med hyresavtal. Dessutom hade man 14 hotell med drygt 5 000 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift per 30 sep, 2020

I pipeline per 30 sep, 2020

Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotellRum
Sverige847817 54116 74941 189
Norge887216 53114 3711477
Finland636212 41412 34731 113
Danmark27264 9554 74541 574
Övriga Europa661 7181 7182739
Total26824453 15949 930145 092
Förändringar under kvartalet11179179-2-603

Pressmeddelanden

Scandic på Instagram