Scandic

Boka hotell

Hotellportfölj

En välinvesterad hotellportfölj med Nordens största geografiska räckvidd

Per den 30 juni 2022, hade Scandic drygt 55 500 hotellrum i drift, fördelat på 270 hotell i sex länder, varav 249 med hyresavtal. Dessutom hade bolaget 6 hotell med drygt 2 100 rum i sin nettopipeline.

Portföljen, som har Nordens största geografiska räckvidd, består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell. 

Antal hotell och rum i drift och i pipeline

I drift per 30 juni, 2022

I pipeline per 30 juni, 2022

Hotellav vilka med hyresavatalRumav vilka med hyresavtalHotellRum
Sverige898318 84718 0551402
Norge847016 29714 4601350
Finland616112 66412 6641350
Danmark30296 0465 8361340
Övriga Europa661 7181 7182739
Total27024955 57252 7332 181
Förändringar under kvartalet441 5701 570-3-1 160