Logotype

Boka hotell

Kultur och värderingar

Oavsett hur fantastiska våra rum är eller vad vi erbjuder gäster, står det klart att utan medarbetare och värderingar, spelar våra produkter och tjänster inte någon roll. Genom starka värderingar, skapar alla medarbetare vår kultur som sedermera resulterar i nöjda gäster, kunder och en lönsam affärsverksamhet.

På Scandic har vi en ledarskapskompass med fyra vägledande principer som hjälper oss att leda i linje med vår kultur och våra värderingar: Be Caring, Be You, Be a Pro and Be Bold. Vi vet att vi behöver stötta våra ledare i att vägleda medarbetare att leva efter våra värderingar. Det är därför vi introducerade ledarskapskompassen för att påminna dem genom principerna Empowerment, Collaboration, Inspiration och Trust. Vår ledarskapskompass är grunden för vår kultur – något vi omsätter i praktiken varje dag, på varje hotell.

Våra värderingar

Grunden är våra fyra värderingar. Alla våra medarbetare tar avstamp från dessa begrepp i sitt dagliga arbete och i alla relationer, såväl interna som externa.

Be caring

Vi är varma och välkomnande och möter alla med öppna armar och öppna sinnen. Och vi bryr oss om människorna, planeten och samhället runtom oss.

Be you

Vi är oss själva, tar vara på varandras unika potential och uppskattar mångfalden i våra olika tankesätt och bakgrunder – precis som vi möter varje gäst som en unik individ.

Be a pro

Vi är pålitliga och levererar hög, konsekvent kvalitet i allt vi gör. Men vi går också längre än vad som förväntas av oss, och vet att nyckeln till framgång handlar om att fokusera på varje liten detalj och en ständig strävan efter att gå från att vara bra till att vara världsklass.

Be bold

Vi vågar göra saker annorlunda, bryta våra invanda beteenden och ägna mer tid åt att blicka framåt än bakåt – och strävar på så sätt efter att vara en inspiration för våra gäster, varandra, våra ägare och samhället i stort.