Logotype

Boka hotell

Meet - Hälsa, mångfald och inkludering

Vi vill vara det hälsosammaste och mest inkluderande bolaget i hotellbranschen. Det uppnår vi genom att jobba för mångfald och jämställdhet när vi rekryterar, utvecklar och utbildar medarbetare.

Hälsa

Scandic blir bättre för både gäster och kollegor när vi som jobbar här är friska och mår bra.

Scandic följer upp den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom skyddsronder, undersökningar och personliga medarbetarsamtal. 

Flera initiativ bidrar till att stärka medarbetarnas mentala och fysiska hälsa:

  • Utbildningsprogram och samarbeten för att förebygga trafficking, prostitution, droganvändning och destruktiv alkoholkonsumtion
  • En kulturplattform och så kallad ledarskapskompass för att öka engagemanget och beslutsrätten i
    organisationen
  • Scandic Health Club för att sprida tränings­- och kostinspiration
  • Utbildningar och samarbeten för att motverka trafficking, prostitution, drogkonsumtion och destruktiv konsumtion av alkohol.

Jämnställdhet

Scandic drivs av övertygelsen att mångfald i organisationen främjar gästernas upplevelse och medarbetarnas engagemang. Det övergripande målet är könsbalans – vi strävar efter att ha minst 40 och högst 60 procent av endera kön i bolaget.

Vårt jämställdhetsmål gäller alla ledningsgrupper och team.

Mångfald och inkludering

Vi välkomnar personer med olika bakgrunder och förmågor och anstränger oss för att var och en ska komma till sin rätt på Scandic. Arbetet styrs utifrån vår kulturplattform och mångfalds-­ och inkluderingspolicy. Vi följer upp utfallet – våra medarbetarundersökningar visar att kollegorna
känner sig inkluderade på jobbet.

Scandic strävar efter att ha en rik kultur samt en bredd av språk och andra kompetenser.

Under året som kommer ska Scandic lägga stort fokus på att ytterligare utveckla företagskulturen.

Välkomnande hotell

Mångfald står i fokus också när det gäller gäster – alla ska känna sig välkomna hos oss. Därför gör vi hotellen och vårt utbud maximalt tillgängligt. Vi jobbar efter en tillgänglighetsstandard som omfattar 159 punkter. Bland annat har vi tagit fram en allergistandard och allergivänliga rum på samtliga hotell. 

Läs mer om tillgänglighet på våra hotell

Nästa steg

Vi har inlett ett än mer fokuserat arbete för att öka jämställdheten, mångfalden och inkluderingen i Scandic. Vi kommer att följa könsfördelning, inkludering samt sjukfrånvaro och välmående bland ledningsgrupper och hotellchefer.