Logotype

Boka hotell

Väsentlighetsanalys

Inom ramen för Scandics väsentlighetsanalys väljs alla intressentgrupper som bedöms påverka och påverkas av företagets verksamhet ut. Ingen intressentgrupp har valts bort men dialoger bedrivs med olika frekvens.

Dialoger med intressentgrupper

Scandic träffar ägare och investerare, ESG-analytiker, företagskunder, samarbetspartners och leverantörer i mer eller mindre formella möten flera gånger årligen. Övriga intressentgrupper interagerar huvudsakligen med Scandic genom utvärderingar, enkäter och seminarier.

Utöver den systematiserade dialogen om hållbarhets­frågor pågår dagligen diskussioner med och mellan medarbetare och gäster. De olika intressentgruppernas svar hjälper Scandic i hållbarhets­arbetet och i rapporteringen.

IntressentgruppViktiga hållbarhets­frågor utifrån tidigare intressentdialoger
Medarbetare
 • Nöjda kunder
 • Hälsa och säkerhet
 • Minimera avfall
Ägare och investerare
 • Minska CO2-utsläpp
 • Minimera avfall
 • Att styrelse och ledningsgrupp är engagerade i  hållbarhets­frågor
Intresseorganisationer
 • Minska CO2-utsläpp
 • Minimera avfall
 • Rättvisa arbetsvillkor för medarbetare
 • Biologisk mångfald
Framtida medarbetare
 • Rättvisa arbetsvillkor för anställda
 • Minimera avfall
 • Inflytande
 Gäster
 • Minimera avfall
 • Minska CO2-utsläpp
 • Hälsa och säkerhet för medarbetare
 • Bidra genom bra val
Företagskunder
 • Rättvisa arbetsvillkor för medarbetare
 • Hälsa och säkerhet för medarbetare
 • Välja material till inredning med hänsyn till miljön
 ESG analytiker
 • Arbeta aktivt mot trafficking och prostitution
 • Minska CO2-utsläpp
 • Att styrelse och ledningsgrupp är engagerade i  hållbarhets­frågor
Samarbetspartners
 • Säkerställa att alla medarbetare har samma rättigheter och möjligheter
 • Arbeta aktivt mot trafficking och prostitution
 • Rättvisa arbetsvillkor för medarbetare

Väsentlighetsanalys

Nedan finns en överblick över väsentlighetsanalysen med de områden som identifierats utifrån de dialoger som förts. Utgångspunkten har varit att välja ut strategiskt viktiga områden där Scandic kan skapa bestående värde, och där möjligheterna att påverka bedöms vara högst.

Eftersom Scandic ägnat sig åt hållbarhets­arbete sedan tidigt 90-tal är det någorlunda enkelt för oss att adressera våra mest väsentliga frågor. Två saker konkret bidrar till detta.

 • Svanenmärkningen och dess kriterielista som hjälper oss att både förstå och agera på hotell -och restaurangbranschens mest väsentliga hållbarhets­frågor.
  Läs mer om svanenmärkningens kriterier här

 • Scandics arbetar tillsammans med branschens globala hållbarhets­organisation Sustainable Hospitality Alliance, ett arbete som också bidragit till att det råder stor konsensus kring vilka frågor som är mest väsentliga.
  Läs mer om Sustainable Hospitality Alliance här

Områden där Scandic driver förändring

Miljöfrågor – många av dessa områden är sammankopplade och när de aggregeras bidrar de till en minskning av koldioxidutsläppen.

Sociala frågor – särskilt viktigt för Scandic som en del av servicebranschen och motor för integration i samhället.

 • Mångfald & inkludering (Scandic)
 • Hälsa (Scandic)
 • Avfall – minskning och återvinning (Scandic och dess kunder)
 • Energi­ – uppvärmning/kylning och el (Scandic och dess fastighetsägare)
 • Mat & dryck (Scandic)
 • CO2-utsläpp (Scandic och dess kunder)
 • Vatten­förbrukning (Scandic och dess kunder)
 • Material, tillbyggen och renoveringar (Scandic och dess fastighetsägare)

Områden där Scandic måste prestera väl varje dag

Dessa nyckelområden är integrerade i den dagliga verksamheten och måste uppfyllas för att Scandic ska vara framgångsrika.

 • Anti-trafficking (Scandic och dess kunder)
 • Rättvisa och anständiga arbetsförhållanden (Scandic)
 • Hälsa och säkerhet – anställd (Scandic och dess kunder)
 • Hotellsäkerhet – gäster (Scandic och dess kunder)
 • Lika möjligheter kön (Scandic)
 • Finansiell styrning (Scandic)
 • Transparens (Scandic)
 • Antikorruption (Scandic och dess leverantörer)
 • Kundernas integritet (Scandic)