Scandic

Boka hotell

undefined

Strategi

SÅ HÄR JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Vår vision idag är en Nordisk hotellupplevelse i världsklass, där Scandic är det mest hållbara stället att mötas, äta och sova utanför hemmet.

Vi fokuserar på tre nyckelområden för vår verksamhet, där vi kan jobba med innovation för att driva utveckling i branschen, och proaktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt strävar vi efter högsta nivå, varje dag och på varje hotell, till exempel genom att minska vår vattenförbrukning, vår klimatpåverkan, och mängden avfall samt hur vi jobbar med exempelvis anti-trafficking och anti-korruption. Resultaten av det arbetet ser du på den här sajten.

Vi vill visa vägen genom att vara det mest inkluderande företaget för de många människorna och leda utvecklingen mot bättre mat och dryck med mindre påverkan genom att erbjuda våra gäster den mest hållbara rumsupplevelsen.

För oss är det vi kallar ”Sustainable Hotel Operations” inte något vi mäter och rapporterar en gång om året, det är något som händer varje dag, i varje hotell. Och det är möjligt tack vare våra 10 000 medarbetare på hållbarhets­avdelningen – tillsammans jobbar vi med att göra skillnad idag, för en bättre morgondag.

MEET

Vi vill vara det mest inkluderande företaget för de många människorna.  Det uppnår vi genom att jobba för mångfald och jämställdhet i rekrytering, utveckling och utbildning av medarbetare, och genom att samverka med lokala aktörer för att ha en positiv påverkan på lokalsamhället.

EAT

Vi vill leda utvecklingen mot bättre mat och dryck med mindre påverkan. Det gör vi till exempel genom att minska matsvinn och förpackningsavfall, erbjuda växtbaserad och lokalproducerad mat, välja hållbarhets­märkta produkter och sådant som är i säsong, samt genom att optimera beställningar och leveranser.

SLEEP

Vi vill erbjuda våra gäster den mest hållbara rumsupplevelsen. De gör vi genom att till exempel använda hållbara material och så få kemikalier som möjligt, genom cirkulära initiativ för återbruk och återvinning, och genom att engagera gästerna i arbetet.

SUSTAINABLE HOTEL OPERATIONS

Vi vill fortsätta att vara ledande inom det vi kallar “Sustainable Hotel Operations”, genom konstanta förbättringar, investeringar i nya, mer hållbara lösningar, och genom att engagera våra leverantörer och fastighetsägare. När målen är höga räknas varje steg på vägen – varje dag, och på varje hotell. Några av de mål vi satt till 2020 för att göra vår dagliga verksamhet mer hållbar, är att använda 100% förnybar energi, att minska vattenförbrukningen till 160 liter per gästnatt, minska klimatpåverkan till 2,3 kg koldioxidekvivalenter per gästnatt, och att inte ge upphov till mer än 0,62 kg avfall per gästnatt.

Scandic har också en uppförandekod som gäller alla medarbetare, och arbetar aktivt med anti-korruption, och med utbildning kring anti-trafficking. Utöver det har vi en miljöpolicy, en uppförandekod för leverantörer och riktlinjer för hållbar upphandling, samt en policy för mångfald och jämställdhet.