Logotype

Boka hotell

undefined

Valberedning 2018

En valberedning inför årsstämman 2018 bildades i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.

Valberedningen utgjordes av Joel Lindeman ( Novobis AB, ordförande), Johan Wester (Stena Sessan AB), Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder) samt Vagn Sørensen (styrelsens ordförande). Valberedningen utsåg Joel Lindeman till sin ordförande. Dessa var de tre största aktieägarna per den sista augusti 2017.

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Scandics årsstämma ägde rum den 26 april 2018 på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma, Stockholms kommun.

Kontakt