• Karl Swartling, Stena Sessan AB, Valberedningens ordförande
  • Dick Bergqvist, AMF
  • Trygve Hegnar, Periscopus AS
  • Per G. Braathen, styrelsens ordförande i Scandic Hotels Group 
  • Camilla Köhler, bolagsjurist och valberedningens sekreterare i Scandic Hotels Group

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@scandichotels.com senast den 31 december 2021.

Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj, 2022 på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.