Logotype

Boka hotell

undefined

Valberedning 2017

En valberedning inför årsstämman 2017 bildades i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.

Valberedningenen utgjordes av Stephan Leithner (Sunstorm Holding AB), Joel Lindeman (Provobis genom Novobis AB), Lars-Åke Bokenberger (AMF AB) samt Vagn Sørensen (styrelsens ordförande). Valberedningen utsåg Joel Lindeman till sin ordförande. Tillsammans representerade dessa aktieägare cirka 58% av rösterna i Scandic Hotels Group AB (publ) per den 30 september 2016.

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Scandics årsstämma ägde rum den 10 maj 2017 på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm.

Kontakt