• Karl Swartling, Stena Sessan AB, valberedningens ordförande
  • Dick Bergqvist, AMF Försäkringar & Fonder
  • Olof Cato, Formica Capital AB
  • Per G. Braathen, styrelsens ordförande i Scandic Hotels Group
  • Camilla Köhler, valberedningens sekreterare i Scandic Hotels Group

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@scandichotels.com senast den 31 december 2020.

Årsstämman kommer att äga rum måndagen den 10 maj, 2021 på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.