• Joel Lindeman, Novobis AB, valberedningens ordförande
  • Johan Wester, Stena Sessan AB
  • Trygve Hegnar, Periscopus AS
  • Per G Braathen, styrelsens ordförande

Årsstämman ägde rum tisdagen den 7 maj 2019.