Pressmeddelanden

Show:

Oktober 2019

Scandics delårsrapport Q3 2019 – Förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt

Scandics delårsrapport Q3 2019 – Förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 6,6% till 5 195 MSEK (4 874) främst drivet av en god efterfrågan samt fler rum i drift. Den organiska...

Juli 2019

Scandics delårsrapport Q2 2019 – God efterfrågan och förbättrad underliggande tillväxt

Scandics delårsrapport Q2 2019 – God efterfrågan och förbättrad underliggande tillväxt

Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 2,2% till 4 853 MSEK (4 748) och den organiska tillväxten uppgick till 0,8%. Nettoomsättningen för jämförbara enheter sjönk med...

Maj 2019

Scandics delårsrapport Q1 2019 – Ökat resultat i stabila marknader

Scandics delårsrapport Q1 2019 – Ökat resultat i stabila marknader

Sammanfattning av första kvartalet 2019. Nettoomsättningen steg med 7,3% till 4 066 MSEK (3 791). Organisk tillväxt uppgick till 4,7% medan omsättningstillväxten för jämförbara enheter var...

Februari 2019

Scandics bokslutskommuniké 2018 – God efterfrågan i kvartalet

Scandics bokslutskommuniké 2018 – God efterfrågan i kvartalet

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018. Nettoomsättningen steg med 22,8% till 4 595 MSEK (3 743). Exklusive förvärvet av Restel och valutaeffekter steg nettoomsättningen med 4.9%. För...