Scandic

Boka hotell

HÅLLBARHET

Vi på Scandic vet att när målen är höga, räknas varje steg på vägen. Vi har länge drivit hållbarhets­frågorna framåt i besöksnäringen. Som Nordens största hotellkedja – med över 10 000 medarbetare, och mer än 10 miljoner gäster och 4 miljoner möten varje år – har vi stor möjlighet att driva och inspirera storskalig förändring, för en bättre och mer hållbar morgondag.

1993 bestämde vi oss för att bli ledande inom hållbarhet, och driva utvecklingen i branschen framåt. Det var en av våra medarbetare som kom på idén att be gäster hänga upp handduken om de kunde tänka sig at använda den igen – ett koncept som nu anammats av hotell över hela världen. Vi har fortsatt att höja ribban sedan dess. 1996 började alla våra hotell rapportera in hållbarhets­data, samtidigt som vi fasade ut engångsartiklar i plast. 2003 började vi det arbete som lett till en tillgänglighetsstandard med 159 punkter, som uppmärksammats globalt, och 2008 gick vi över till att servera endast lokalt vatten, i återanvändningsbara, specialdesignade karaffer.

Vår vision idag är en Nordisk hotellupplevelse i världsklass, där Scandic är det mest hållbara stället att äta, mötas och sova utanför hemmet. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet, genom att fokusera på tre nyckelområden för vår verksamhet, där vi kan jobba med innovation för att driva utveckling i branschen, och proaktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi vill visa vägen genom att vara det mest inkluderande företaget för de många människorna (MEET), genom leda utvecklingen mot bättre mat och dryck med mindre påverkan (EAT) och genom att erbjuda våra gäster den mest hållbara rumsupplevelsen (SLEEP). Men grunden för vårt arbete är det våra medarbetare gör varje dag, som vi kallar ”Sustainable Hotel Operations”. Här strävar vi efter högsta nivå, varje dag och på varje hotell, till exempel genom att minska vår vattenförbrukning, vår klimatpåverkan, och mängden avfall vi ger upphov till.

Hållbarhet är en naturlig del av vårt arbete, varje dag, på varje hotell, och för varje medarbetare, oavsett titel eller bakgrund. Våra 10 000 medarbetare är helt avgörande för att vi ska lyckas i våra ansträngningar för en bättre och mer hållbar morgondag. Receptionister, kockar, housekeeping och alla andra som jobbar med att skapa den bästa hotellupplevelsen för varje gäst är de som gör vårt hållbarhets­arbete. Vår hållbarhets­avdelning har mer än 10 000 medarbetare!

Scandic i Samhället

Scandic är ett företag med tradition av att ta samhällsansvar, både lokalt och i samband med större internationella katastrofer. 2001 initierade vi vårt program – Scandic i Samhället – där samtliga hotell och medarbetare engagerar sig i tre aktiviteter i deras lokala område varje år. Allt från att erbjuda en varm kopp kaffe till nattvandrande föräldrar, lakan till härbärgen för hemlösa människor till att hjälpa till att städa stränder i närheten av våra hotell.

Scandics hållbarhets­mål

Nordic Swan Ecolabel

EH Ecolabel

 

 2016201720182019Mål 2020
MÅNGFALD OCH INKLUDERING    
Andel medarbetare som anger i medarbetarundersökningen att Scandic har en god mångfald i organisationen.85878689>90
HÄLSA    
Totalt medarbetarindex i medarbetarundersökningen76778081>82
Ökning med 4 punkter i medarbetarundersökningar gällande återhämtning från stress, fysisk arbetsmiljö och ledarskapsindex61636468>65
CO2-UTSLÄPP    
Andel fossilfri elektricitet, %86,099,697,097,8100
Koldioxidutsläpp kg/intäkter, KSEK2,751,622,451,97<2,5
Koldioxidutsläpp kg/gästnatt2,641,552,421,962,3
Andel hotell som ett år efter öppning eller rebranding är miljöcertifierade, %N/A909077100
Vattenanvändning (m3/gästnatt)0,180,180,190,18<0,16
Andel miljömärkta kemikalier78828187>95
AVFALLSHANTERING    
Totalt kg avfall/gästnatt 1)0,70,760,640,61<0,62
Återvinning avfall69798997>76
1) Hushållsavfall är exkluderat då korrekt inrapportering av data är svårt. Anledningen till det är rutinerna för hämtning av avfall i främst de svenska kommunerna där hushållsavfallet inte vägs i samband med avhämtning.