Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q2 2023 – Starkt kvartal med hög aktivitet och bra bokningsläge

Finansiella rapporter | Finansiell information | 14 jul, 2023 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023.

  • Nettoomsättningen ökade med 7,9 procent till 5 693 MSEK (5 276).
  • Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 63,0 procent (63,2).
  • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 828 SEK (749).
  • Rörelseresultatet uppgick till 833 (1 016).
  • Justerat EBITDA1) uppgick till 772 MSEK (1 083).
  • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 1,55 SEK (2,44).
  • Fritt kassaflöde uppgick till 664 MSEK (1 300).
  • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 1,1 ggr (0,5 ggr exkluderat konvertibellånet).

1) Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för IFRS 16.

Händelser efter balansdagen

  • Den 3 juli kommunicerades att avtal tecknats om öppning av ett nytt Scandic Go på Fridhemsplan i centrala Stockholm. Hotellet har 221 rum, yteffektiva allmänna ytor och förväntas öppna under sensommaren 2024 efter en renovering och teknisk uppgradering av fastigheten.

 

VD KOMMENTAR

” Utifrån vår starka finansiella position, har vi under det första halvåret 2023 successivt ökat aktiviteten inom bolaget främst med ett kommersiellt och datadrivet fokus samt utvecklingen av Scandic Go”

Starkt kvartal med hög aktivitet och bra bokningsläge
Scandic levererade ett starkt andra kvartal med positiv prisutveckling där RevPAR nådde en ny rekordnivå om 828 SEK jämfört med 749 SEK föregående år. Beläggningen för kvartalet ligger i linje med föregående år och uppgår till 63 procent med drygt tre procent fler tillgängliga rum vilket innebär att gästerna köper fler rum än tidigare. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 5 693 MSEK jämfört med 2022.

Utifrån vår starka finansiella position, har vi under det första halvåret 2023 successivt ökat aktiviteten inom bolaget främst med ett kommersiellt och datadrivet fokus samt med utvecklingen av Scandic Go. Investeringarna är ett led i att bygga ett ännu bättre och starkare Scandic genom ett stärkt kunderbjudande och högre effektivitet som kommer att möjliggöra en snabbare tillväxt. Vi ser framför oss att takten på hotellrenoveringar kommer att öka under senare delen av året för att skapa en än mer konkurrenskraftig hotellportfölj.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 772 MSEK (1 083) där skillnaden främst är hänförlig till poster av engångskaraktär under föregående år samt investeringar under året. Den justerade rörelsemarginalen när poster av engångskaraktär exkluderats uppgick till 13,3 procent, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med 2019. Efter att restriktionerna successivt släpptes under 2022 har medarbetare rekryterats och utbildats för att hantera den ökande efterfrågan. Rörelsemarginalen är i ständig fokus och med utbildade medarbetare och ytterligare investeringar i ökad effektivitet finns förutsättningar för en fortsatt god utveckling.

Etableringen av Scandic Go pågår med ett stort intresse från samarbetspartners och fastighetsägare där vi håller ett högt tempo på alla våra marknader för att ta en ledande roll och utveckla det snabbväxande ekonomisegmentet. I början av juli kommunicerades ett avtal med hyresvärden Pandox om att öppna ytterligare ett Scandic Go med 221 rum i centrala Stockholm.

Hotellmarknaden utvecklades starkt i kvartalet med hög efterfrågan och positiv prisutveckling drivet av ett stort intresse för fritidsresor samt en god efterfrågan på möten och konferenser. Inrikesresandet och resandet mellan de nordiska länderna är på höga nivåer och det interkontinentala resandet fortsätter att återhämta sig. Under våren och försommaren har nöjesutbudet varit stort med konserter, idrottsevenemang och andra arrangemang som bidragit positivt till efterfrågan och prisutveckling. Jag är stolt över hur vi kommersiellt möter efterfrågan på marknaden och att vi driver våra hotell med hög effektivitet och god gästnöjdhet.

Vi förväntar oss ett starkt tredje kvartal drivet av fortsatt höga nivåer av fritidsresande under sommaren samt att företagsresande och möten tar fart i senare delen av kvartalet. Baserat på nuvarande bokningsläge förväntar vi oss en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år, till högre genomsnittspris per rum.

Med ett starkt momentum ser vi fram emot en händelserik sommar och jag vill tacka alla medarbetare för deras fantastiska engagemang och våra gäster för deras förtroende.

Jens Mathiesen
Vd & koncernchef
 
Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 07.30 CEST. 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email:
 asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 706 444 533
 
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email:
rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367


Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens idag, klockan 09.00 CEST.
 
Tid:
Fredag, 14 juli, 2023 kl. 09.00 CEST.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länk nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.
 
Registrering:
Klicka här för registrering
 

Webbsändning: Scandics delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start. Delårsrapport, presentation och webbsändning tillgängliggörs på www.scandichotelsgroup.com.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com.

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt