Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnads­fokus

Finansiella rapporter | Finansiell information | 26 apr, 2018 | 07:30 CEST

Sammanfattning av första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen steg med 22,5% till 3 791 MSEK (3 095) drivet av fler rum i drift samt förvärvet av Restel.
  • Årets påskledighet inträffade delvis i mars varför kvartalet inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2017. Kalendereffekter bedöms ha påverkat nettoomsättningen negativt med ca 4 procentenheter.
  • Nettoomsättningen för jämförbara enheter sjönk med 1,2% men steg justerat för kalendereffekter med ca 3%.
  • Justerat EBITDA uppgick till 115 MSEK (154) motsvarande en marginal på 3,0% (5,0). Marginalen påverkades negativt av kalendereffekter och av konsolideringen av Restel.
  • Integrationen av Restel går enligt plan. För närvarande drivs 17 av de förvärvade hotellen under Scandic-varumärket, och omprofileringen av samtliga Cumulus-hotell förväntas slutföras under årets andra kvartal.
  • Integrationskostnader relaterade till förvärvet av Restel uppgick till 24 MSEK.
  • Upprättande av ett svenskt företagscertifikatprogram med ett rambelopp på 2 000 MSEK vilket ger lägre finansieringskostnader. Samtidigt har den totala låneramen utökats med 500 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,39 SEK (-0,35).  Exklusive effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultat per aktie till -1,38 SEK (-0,27).

VD-ord i korthet
Scandics omsättningstillväxt uppgick till 22,5 procent under det första kvartalet, främst drivet av fler rum i drift. Förutom bidraget från Restel såg vi ett betydande tillskott från de hotell som vi öppnat under det senaste året. De under kvartalet öppnade hotellen i Lilleström, Århus, Frankfurt och Helsingfors bidrog med totalt drygt 800 rum.

På grund av att påsken delvis inföll under årets första kvartal minskade nettoomsättningen för jämförbara enheter med 1,2 procent. Vi bedömer att kalendereffekter påverkade omsättningen negativt med omkring 4 procentenheter vilket innebär att den underliggande omsättningstillväxten var ca 3 procent. Den underliggande tillväxten var positiv i Sverige, Norge och Finland och marginellt negativ i Danmark. I Stockholm fortsatte RevPAR att minska till följd av ökad kapacitet.

Justerat EBITDA uppgick till 115 MSEK (154) trots negativa kalendereffekter. De åtgärder som vidtogs för att anpassa kostnaderna för den lägre beläggningsnivån i framförallt Stockholmsregionen har gett effekt och vi kommer fortsatt att kontinuerligt anpassa kostnaderna efter marknadsförutsättningarna på våra marknader.

Integrationen av Restel inleddes i början av kvartalet och har gått enligt plan. För närvarande drivs 17 hotell under Scandic-varumärket och vi räknar med att samtliga Cumulus-hotell kommer att vara omprofilerade till Scandic under det andra kvartalet. Vi har identifierat kostnads­synergier inom ett antal områden i Restel såsom marknadsföring, försäljning, inköp och IT vilket väntas ge viss positiv effekt under 2018. Den största potentialen ser vi dock fortsatt på intäktssidan när vi fullt ut integrerar hotellen med Scandics starka distributionskapacitet. Under det första kvartalet hade Restel endast en marginell påverkan på justerat EBITDA i Finland.

Under årets andra kvartal förväntar vi oss positiv omsättningstillväxt för jämförbara enheter, justerat för kalendereffekter, men på en något lägre nivå än under föregående kvartal. Vi räknar med att RevPAR i Stockholm kommer fortsätta vara under viss press medan vi förväntar oss en bättre utveckling i övriga delar av Sverige. Vi ser förutsättningar för fortsatt positiv utveckling i Finland och Norge.

Even Frydenberg
VD & koncernchef 

Rapportpresentation 26 april 2018 kl 9.00 CET 

En presentation av rapporten sker i dag den 26 april kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef
Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850336563, UK: +442030089811. Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations

E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                               
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com