Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport första kvartalet 2024 – Stabil start på året och bra bokningsläge för det andra kvartalet

Finansiella rapporter | 24 apr, 2024 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 2,4 procent till 4 419 MSEK (4 526). Årets påsk inträffade i mars varför kvartalet inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2023. Kalendereffekter bedöms ha påverkat nettoomsättningen negativt med 4–5% på grund av den tidiga påsken.
 • Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 51,9 procent (53,5).
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 619 SEK (626).
 • Rörelseresultatet uppgick till 126 (199).
 • Justerat EBITDA uppgick till 33 MSEK (170).
 • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till -1,10 SEK (-0,88).
 • Fritt kassaflöde uppgick till -733 MSEK (-356).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,9 ggr (0,5 ggr exkluderat konvertibellånet).
   

Händelser under perioden

 • Den 12 mars tecknades avtal om ett nytt Scandic Go hotell med 144 rum och planerad öppning 2025 i Uleåborg i Finland.
 • Den 1 mars öppnade Scandic Nürnberg Central med 311 rum i Nürnberg i Tyskland.
 • Den 17 januari utsågs Pär Christiansen till ny ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen.


VD KOMMENTAR

”SCANDICS FINANSIELLA POSITION ÄR STARK OCH VI HAR EN KRAFTFULL KOMMERSIELL AGENDA. DET ANDRA KVARTALET HAR FÅTT EN BRA START OCH BOKNINGSLÄGET FÖR MAJ OCH JUNI ÄR I LINJE MED I FJOL”.

Med låg skuldsättning och en kraftfull kommersiell agenda utvecklar vi Scandic i ett högt tempo för att förbättra gästupplevelsen och öka tillväxten samt lönsamheten. Det första kvartalet är litet och säsongsmässigt svagt för hotellbranschen. Kalendereffekter, med den tidiga påsken i år hade en betydande påverkan på efterfrågan i mars, men kompenserades av en bra start i april.

Vi levererar ett stabilt kvartal och den något lägre nettoomsättningen och det justerade EBITDA-resultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol förklaras främst av den tidiga påsken, strejk i Finland, väsentligt lägre engångseffekter samt den högre utvecklingstakten.

Vi har fått en bra start på det andra kvartalet och bokningsläget inför våren och sommaren är i linje med i fjol.

Vi noterar en ökad optimism på marknaden och ser positivt på tillväxtmöjligheterna framåt. Tillväxtresan i Tyskland fortsätter och i kvartalet tog vi över driften av ett hotell i Nürnberg som fått en lovande start. Generellt presterar våra hotell bra på den tyska marknaden och med en förstärkt organisation för affärsutveckling ser vi goda möjligheter till att öka tillväxttakten. Scandic Go växer och under kvartalet tecknade vi avtal för ett nytt hotell i Uleåborg i Finland med planerad öppning 2025. Konceptet uppskattas av gästerna och jag känner mig trygg i våra ambitiösa tillväxtambitioner. Vi håller ett högt tempo för att växa och optimera hotellportföljen och kommer under året gradvis att öka investeringstakten för underhåll och renoveringar till en normaliserad nivå.

Utrullningen av Oracle Hospitality OPERA Cloud går enligt plan och redan före sommaren kommer alla hotell vara färdiga med implementeringen av det nya molnbaserade affärssystemet.

Vi ser på sikt stor potential till förbättringar i alla delar av gästresan och det pågår flera kommersiella projekt relaterade till exempelvis lojalitetsprogrammet ”Scandic Friends” och våra bokningskanaler webb och app.

Det nya affärssystemet ger oss även möjligheter till att effektivisera och underlätta det dagliga arbetet för våra medarbetare inom områden som bemanning och resursplanering, där vi ser potential till förbättringar. Redan under 2025 förväntar vi oss att se positiva finansiella effekter från satsningarna.

Med en bra utveckling hittills i april och ett gynnsamt bokningsläge för maj och juni förväntar vi oss en något högre beläggningsgrad och genomsnittligt rumspris för det andra kvartalet jämfört med i fjol. Jag ser positivt på hotellmarknaden för året och efter två rekordår i rad är vi kommersiellt och finansiellt starkare än någonsin. Scandic är väl rustat för framtiden och jag ser fram emot en händelserik vår och sommar med hög aktivitet på våra hotell.

Jens Mathiesen
Vd & koncernchef
 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024, kl. 07.30 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367
 

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2024 kl. 09.00 CEST, den 24 april 2024. Rapporten offentliggörs kl. 07.30 CEST, samma dag. 

Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med
CFO Pär Christiansen i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen är på engelska.

Tid: Onsdag, 24 april 2024, kl. 09.00 CEST.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länk nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.

Registrering: Klicka här för registrering

Webbsändning: Scandics delårsrapport första kvartalet 2024

Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start. Boksluts­kommuniké, presentation och webbsändning tillgängliggörs på www.scandichotelsgroup.com.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.