Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017 – Fortsatt stark underliggande tillväxt

Finansiella rapporter | Finansiell information | 10 maj, 2017 | 07:30 CEST

Sammanfattning av första kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen steg med 19,3% under det första kvartalet till 3 095 MSEK (2 594). Ökningen förklaras av högre RevPAR, fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.
  • RevPAR LFL ökade med 12,2% drivet av högre beläggningsgrad och ökat genomsnittligt rumspris.
  • Årets påskledighet inträffade i sin helhet under april varför kvartalet inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2016. Vi bedömer att kalendereffekter har påverkat både omsättnings- och RevPartillväxten för jämförbara enheter positivt med ca 7 procentenheter.
  • Justerat EBITDA steg till 154 MSEK (40), motsvarande en marginal om 5,0% (1,5%). Marginalen påverkades positivt av att påskledigheten under 2017 inträffade i april.
  • Resultat per aktie förbättrades till -0,35 SEK (-0,98).
  • Avtal med Pandox och Eiendomsspar om övertagande av driften av åtta hotell i Norge, Sverige och Danmark. Avtalet omfattar bland annat Grand Hotel i Oslo som blir ett nytt signaturhotell.
  • Avtal om drift av nytt hotell vid Helsingfors flygplats med 148 rum med planerad öppning under 2018.
  • Avtal om drift av nytt hotell i centrala Göteborg, med 362 rum, som väntas stå klart i slutet av 2020.
  • Even Frydenberg ny VD och koncernchef från 31 juli.

VD-ord i korthet
Scandic har haft en bra start på året med stark försäljningsutveckling och förbättrat resultat. RevPAR LFL har utvecklats positivt på samtliga marknader och dessutom har nyöppningarna som gjordes under 2016 bidragit till tillväxten. Omsättningstillväxten var stark även när vi justerar för den bedömda påskeffekten.

Den nordiska hotellmarknaden fortsätter att visa tillväxt. Extra glädjande är att vi nu ser en bredd i marknadstillväxten med positiv utveckling också på den norska marknaden.

Under kvartalet adderades tio hotell med totalt 2 218 rum till vår pipeline. Scandic har nu en stark projektportfölj och en balansräkning som ger god finansiell flexibilitet till fortsatt expansion. För 2017 bedömer vi att marknadsförutsättningarna förblir gynnsamma.

Frank Fiskers
VD & koncernchef

Rapportpresentation 10 maj 2017 kl 9.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 10 maj kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef
Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE+46 8 5664 2509 och UK +44 20 3008 9808

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning samt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations

E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com