Logotype

Boka hotell

Årsstämma 2021

31 maj, 2021

Årsstämman ägde rum måndagen den 31 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes Scandics årsstämma genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD-ANFÖRANDE

Per G. Braathen, Styrelsens ordförande och Jens Mathiesen, Vd & koncernchef i Scandic Hotels, ger sina reflektioner från 2020 till aktieägarna i samband med Scandic Hotels Groups årsstämma. Eftersom årsstämman 2021 hölls genom förhandsröstning redogör Camilla Köhler, Bolagsjurist och styrelsens sekreterare, för de huvudsakliga besluten som tagits.

KONTAKT