Boka hotell

Valberedning 2019

Valberedningen inför Scandics årsstämma 2019 utgjordes enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per 31 augusti 2018 samt styrelsens ordförande och hade följande sammansättning:
  • Joel Lindeman, Novobis AB, valberedningens ordförande
  • Johan Wester, Stena Sessan AB
  • Trygve Hegnar, Periscopus AS
  • Per G Braathen, styrelsens ordförande

Årsstämman ägde rum tisdagen den 7 maj 2019.