Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q3 2020 – Långsam återhämtning

Finansiella rapporter | Finansiell information | 3 nov, 2020 | 07:30 CET | Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 60 procent till 2 085 MSEK (5 195).
 • Beläggningsgraden uppgick till 36 procent (75,5), vilket var en dryg halvering jämfört med det tredje kvartalet föregående år.
 • Justerat EBITDA uppgick till 90 MSEK (823). Resultatminskningen mildrades av erhållna statliga stöd om 371 MSEK samt låga operativa kostnader.
 • Exklusive IFRS 16 samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -0,77 SEK (4,28).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -70 MSEK, främst hänförligt till personalreduktioner i Norge och Danmark.
 • Vid slutet av kvartalet uppgick Scandics tillgängliga likviditet, inklusive kreditlöften till omkring 3,2 BSEK.
 • Den 28 september presenterade Scandic en förstärkning av sin kommersiella organisation genom rekryteringen av Anna Spjuth som Chief Commercial Officer.

Sammanfattning av perioden januari-september

 • Nettoomsättningen minskade med 57 procent till 6 093 MSEK (14 114) och justerat EBITDA uppgick till  –1 221 MSEK (1 542).
 • Justerat för IFRS 16 samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -37,78 SEK (5,65) med en väsentlig negativ påverkan från nedskrivningar av immateriella tillgångar som skedde i det första kvartalet.

Händelser efter balansdagens slut

 • Scandic intensifierar förhandlingarna med hyresvärdarna om hyresvillkor och kommer därför reducera hyresbetalningar fram till att nya överenskommelser har nåtts
 • Avtal om övertagande av hotell vid Stockholm Arlanda Airport med 150 rum med omsättningsbaserad hyra.

VD-ord i korthet

Vårt justerade EBITDA förbättrades jämfört med föregående kvartal och vände till ett svagt positivt resultat, bland annat drivet av låga operationella kostnader samt erhållna statliga stöd. Beläggningsgraden uppgick till 36 procent i kvartalet vilket är ungefär hälften av vad som tidigare varit normalt, och under vad som krävs för uthållig lönsamhet.

Eftersom många valt att semestra i sina hemländer hade vissa hotell på semesterdestinationerna hög beläggning under sommaren. Däremot var aktivitetsnivån väldigt låg i samtliga nordiska huvudstäder. Från slutet av augusti har efterfrågan framförallt drivits av inhemska företagskunder utanför storstäderna under veckodagarna, kombinerat med fritidsresande på helgerna.

Coronakrisen kommer att ha konsekvenser över lång tid för hotellbranschen, och det kommer att ta flera år innan vi är tillbaka på de beläggningsnivåer som rådde innan pandemin. Våra hyresavtal måste därför möjliggöra lönsamhet vid lägre beläggning och ha en balanserad riskfördelning i perioder med låg efterfrågan. Vissa hotell, framförallt i storstäderna, har idag en hyra som överstiger hotellets omsättning, vilket är orimligt. Vi intensifierar nu förhandlingarna med hyresvärdarna och kommer därför reducera hyresbetalningarna fram till att överenskommelser om nya villkor har nåtts.

Scandic har tecknat avtal om övertagande av ett modernt hotell vid Arlanda i Stockholm med rörlig hyra som ger en balanserad riskfördelning mellan oss och fastighetsägaren. Jag är övertygad om att vi kommer att se fler avtal med liknande struktur framöver.

Scandic har nyligen lanserat en rad kommersiella initiativ, bland annat ett coworkingkoncept, erbjudande för studentboende samt förbättrade villkor för våra lojalitetsmedlemmar. Dessutom har vi nyligen stärkt vår kommersiella organisation genom rekryteringen av Anna Spjuth som övergripande kommersiellt ansvarig på Scandic.

I oktober var vår beläggningsgrad ungefär i linje med september och uppgick till 33 procent. Efterfrågan påverkas för närvarande negativt av ökad spridning av coronaviruset kombinerat med skärpta myndighetsrestriktioner på våra marknader. Baserat på nuvarande bokningstakt förväntas beläggningen i november bli lägre än i oktober. 

Som klar marknadsledare med en bevisat stark operationell och kommersiell modell och ett ledande kunderbjudande är jag övertygad om att Scandic också i framtiden kommer att vara den bästa långsiktiga partnern för hotellfastighetsägarna i Norden.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef
 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november  2020  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scand
ichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06

www.scandichotelsgroup.com
 

Rapportpresentation 3 november 2020  kl 09.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 3 november kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens. 
 

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE +46 8 505 583 68, UK: +44 3 333 009 031. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.
 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt