Logotype

Boka hotell

Förändring i antalet aktier och röster i Scandic

Pressmeddelande | Finansiell information | 30 jun, 2020 | 17:45 CEST | Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) har ändrats under juni 2020 till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i Scandic har under juni 2020 ökat med 86 907 312 aktier, motsvarande 86 907 312 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 189 892 387 aktier och röster i Scandic.

Företrädesemissionen omfattar totalt  88 272 918 aktier, varav de resterande 1 365 606 aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket under juli 2020.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: 
jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: 
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 17:45 CEST.
 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt