Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q3 2019 – Förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt

24 oktober, 2019 | 07:30 CET | Categories: Finansiella rapporter | Regulatorisk

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade med 6,6% till 5 195 MSEK (4 874) främst drivet av en god efterfrågan samt fler rum i drift.
 • Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5,7% varav nettoomsättningen för jämförbara enheter steg med 3,0%.
 • Justerat EBITDA förbättrades till 823 MSEK (736) vilket är Scandics högsta kvartalsresultat någonsin. Resultatförbättringen förklaras främst av ökad försäljning kombinerat med förstärkt kostnads­effektivitet.
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15,8% (15,1) med marginalförbättring i Sverige, Norge och Finland.
 • Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster steg resultat per aktie till 4,28 SEK (4,01).
 • Avtal om nytt hotell och konferenscenter i Århus hamn i Danmark med ca 480 rum.
 • Öppning av hotell- och eventcentret Scandic Falkoner i Köpenhamn med 334 rum.
 • Under kvartalet lämnades de två finska hotellen Scandic Lahti och Scandic Riihimäki med totalt 221 rum.

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

 • Nettoomsättningen steg med 5,2% till 14 114 MSEK (13 412) och den organiska tillväxten uppgick till 3,7%. För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,2%.
 • Det fria kassaflödet förbättrades under perioden, och uppgick till 179 MSEK (-433). Ökningen förklaras av ett högre resultat, förbättrad rörelsekapitalutveckling samt lägre investeringar.
 • Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till 5,65 SEK (6,02).

VD ord i korthet                                                                                                                                                                              

Ett starkt kvartal för Scandic

Förbättrad försäljningstillväxt i kombination med ökad kostnads­effektivitet innebär att vi kan redovisa vårt bästa kvartalsresultat någonsin med justerat EBITDA på 823 MSEK (736). Nettoomsättningen för jämförbara enheter steg med 3% vilket var en klart högre ökningstakt än under det första halvåret.

Den långsiktiga trenden med ökad turism har hållit i sig och bidrog till en efterfrågetillväxt som mer än väl kompenserat för kapacitetsökningen. Totalt växte efterfrågan i Norden med drygt 5% i kvartalet vilket är starkt givet signaler om lägre global ekonomisk tillväxt. Det är också glädjande att vi sett positiva effekter av våra ökade och mer fokuserade marknadssatsningar samtidigt som kundnöjdheten har förbättrats.

Aktiv portföljhantering och en stark pipeline
I augusti hade vi en lyckad öppning av hotell- och eventcentret Scandic Falkoner i Köpenhamns teaterdistrikt Frederiksberg, med hög beläggning från första dag. Under kvartalet tecknade vi avtal om ett nytt hotell och kongresscenter i danska Århus. Vi avser att öka aktiviteten i vår portföljhantering för att optimera lönsamhet och kunderbjudande. Under 2019 lämnar vi totalt fyra mindre hotell som ger ett begränsat resultatbidrag och som står inför större renoveringsbehov.

Scandic har en stark pipeline motsvarande 10,6% av vår existerande portfölj. Med fokus på hotell med attraktiva lägen i prioriterade destinationer bedömer vi att vår pipeline kommer att höja Scandics lönsamhet över tid.

Fortsatt fokus på lönsamhet och kassaflöde
Scandic har påbörjat ett antal åtgärder för att stärka lönsamhet och kassaflöde. Vi ser till exempel potential att förbättra lönsamheten för vår restaurang- och konferensverksamhet, där vi ser över driftformer och kunderbjudanden över hela verksamheten.

Jag vill också nämna våra investeringar, där vi successivt etablerat ett mer strukturerat arbetssätt. För 2019 räknar vi med att renoveringsinvesteringarna i andel av nettoomsättningen kommer att vara något lägre än under 2017-2018.

Stabila marknader förväntas i årets fjärde kvartal
Vi förväntar oss relativt stabila marknadsförhållanden under det fjärde kvartalet med en nettoomsättningstillväxt för jämförbara enheter på 0-1%. Därutöver bedöms fler rum i drift bidra med 2% till nettoomsättningen.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

Rapportpresentation 24 oktober 2019 kl 09.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 24 oktober kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens. För deltagande per telefon, vänligen ring: SE:+46850558357 UK:+443333009274. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

 
Om Scandic Hotels Group                                                                  
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt