Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q3 2022 – Scandics bästa kvartal någonsin

Finansiella rapporter | Finansiell information | 27 okt, 2022 | 07:30 CEST | Regulatorisk

sammanfattning tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade till 5 994 MSEK (3 734), motsvarande en ökning om 60,5 procent jämfört med det tredje kvartalet 2021.
 • Den genomsnittliga beläggningsgraden ökade till 70,5 procent jämfört med 55,1 procent under det tredje kvartalet 2021.
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 875 SEK (540) drivet av ökad beläggning och positiv prisutveckling.
 • Justerat EBITDA uppgick till 1 213 MSEK (709). Resultatet påverkades positivt av engångseffekter om 76 MSEK.
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 3,23 SEK (1,41).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 953 MSEK (547).
 • Scandic öppnade ett hotell: Scandic Helsinki Hub, i Finland med 352 rum. Totalt ökade antalet rum i drift med 405 till 55 977.
 • Scandic tecknade avtal om ett nytt hotell i Ski utanför Oslo i Norge med 220 rum som förväntas öppna 2026.

sammanfattning av perioden

 • Nettoomsättningen ökade med 122,1 procent till 14 002 MSEK (6 303).
 • Justerat EBITDA uppgick till 2 060 MSEK (-430).
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 3,56 SEK (-6,40).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 257 MSEK (-647).

 

VD KOMMENTAR

Scandics bästa kvartal någonsin 
Med ett fortsatt starkt momentum in i det tredje kvartalet levererade vi Scandics bästa kvartal någonsin. Vi har med hög effektivitet varit kommersiellt framgångsrika och förvaltat en fortsatt god efterfrågan från fritidsresenärer, och vi är väl positionerade mot företagskunder där efterfrågan inom möten och konferenser är tillbaka. Nettoomsättningen ökade med cirka 15 procent jämfört med samma period 2019, året innan pandemin, och nådde en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal på 5 994 MSEK. Även resultatet nådde en ny rekordnivå och Justerat EBITDA uppgick till 1 213 MSEK, en ökning med nästan 50 procent jämfört med samma period 2019, vilket resulterade i en historisk stark justerad rörelsemarginal om 20,2 procent. Resultatet påverkades positivt av ett antal engångseffekter om 76 MSEK. Justerat för dessa engångseffekter var den underliggande marginalen 19 procent, mer än tre procentenheter högre än för motsvarande kvartal 2019. Vi hade ett starkt fritt kassaflöde i kvartalet om 953 MSEK och vi fortsatte att minska skuldsättningen som vid kvartalets utgång var tillbaka på en nivå med god marginal till vårt skuldsättningsmål.
 
God efterfrågan från företagskunder och fritidsresenärer
Det är särskilt glädjande att affärsresandet är tillbaka och i september var efterfrågan på möten och konferenser till och med högre jämfört med samma period 2019. Rumspriserna fortsatte att förbättras på alla marknader och genomsnittlig intäkt per rum (RevPAR) ökade till en ny rekordnivå på 875 SEK jämfört med 807 för samma period 2019. Vi ska även beakta att vi vid utgången av kvartalet hade cirka sex procent fler rum än för motsvarande period 2019. Som förväntat var hotellmarknaden generellt fortsatt stark i kvartalet med höga beläggningsgrader och fortsatt positiv prisutveckling. Scandics beläggningsgrad steg från 63,2 procent i Q2 till 70,5 procent i Q3.

 
Hög aktivitet inom hotellportföljen och fokus på tillväxt
 
Vi fortsatte att expandera i attraktiva storstadsregioner och i kvartalet öppnades Scandic Helsinki Hub i Helsingfors och efter kvartalets utgång Scandic Macherei i München, vårt femte hotell i Tyskland. Vi tecknade även avtal om ett nytt hotell med 220 rum i Ski utanför Oslo som förväntas öppna 2026. Totalt kommer vi att ha öppnat 10 hotell i år och vi är mycket nöjda med att vi kunnat genomföra dessa öppningar i en stark hotellmarknad. Vi fortsätter även att fokusera på att addera fler högkvalitativa hotell till vår pipeline.
 

Fortsatt positiv syn på de kommande månaderna  
Hotellmarknaden har återhämtat sig snabbt under året och efter ett rekordstarkt andra och tredje kvartal förväntar vi oss utifrån nuvarande bokningsläge en fortsatt god efterfrågan för resten av året. Beläggningsgraden förväntas bli något lägre i det fjärde kvartalet, främst till följd av säsongseffekter, men till fortsatt höga nivåer på genomsnittligt rumspris. De åtgärder som vi genomförde under pandemin har skapat en stabil bas och vi är idag ett mer kostnads­effektivt Scandic med bättre underliggande lönsamhet och starkt kassaflöde. Vi följer utvecklingen i vår omvärld noggrant och är väl förberedda för en eventuell avmattning i efterfrågan. Jag är mycket stolt över att Scandic levererar ännu ett rekordkvartal och jag vill återigen rikta ett stort tack till alla våra gäster och medarbetare som gjort detta möjligt.

 
Jens Mathiesen

VD & koncernchef

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022  kl. 07.30 CET.

  

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367

Åsa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 706 444 533

 
Rapporten presenteras i en webbsändning och telefonkonferens idag kl. 09.00 CET.

Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen är på engelska.

Tid: Torsdag 27 oktober, 2022 kl. 09.00 CET.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: SE: +46 8 5051 6386 | UK: +44 20 3198 4884 | US: +1 412 317 6300

Pinkod: 2168408#

Ring gärna in fem minuter innan start.

Följ den webbsända presentationen live via denna länk.

Webbsändningen hittar du även på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapport och presentation kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor. 
 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Bilder

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt