Boka hotell

Scandic publicerar årsredovisning för 2015

Scandic publicerar årsredovisning för 2015

Scandic publicerar idag årsredovisning för 2015. Rapporten finns tillgänglig på www.scandichotelsgroup.com.

Tryckt version av rapporten finns att tillgå efter förfrågan från den 9 maj 2016.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 klockan 19:00 CET.

För mer information, kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikationsdirektör & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Mobil: +46 721 80 22 44