Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2023 – Bra avslutning på ett rekordår

Finansiella rapporter | Finansiell information | 14 feb, 2024 | 07:30 CET | Regulatorisk

Sammanfattning fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 3,5 procent till 5 410 MSEK (5 228).
 • Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 57,9 procent (57,0).
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 734 SEK (695).
 • Rörelseresultatet uppgick till 502 (488).
 • Justerat EBITDA uppgick till 451 MSEK (476).
 • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 0,78 SEK (0,49).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 549 MSEK (945).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,6 ggr (0,2 ggr exkluderat konvertibellånet).
   

Sammanfattning 1 januari – 31 december, 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 21 935 MSEK (19 230).
 • Genomsnittlig beläggningsgrad ökade till 61,4 procent (57,7).
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 782 SEK (683).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 785 MSEK (2 457).
 • Justerat EBITDA uppgick till 2 566 MSEK (2 536).
 • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 5,09 SEK (4,10).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 754 MSEK (2 202).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,6 ggr (0,2 ggr exkluderat konvertibellånet).

 

Händelser under perioden

 • Den 14 december tecknade Scandic avtal med Pandox om övertagande av ett hotell i Nürnberg med 311 rum. Scandic tar över driften av hotellet den 1 mars 2024.
 • Den 24 november tecknades ett avtal om förlängning och omprofilering av Holiday Inn City Centre i centrala Helsingfors. Från och med 2025 kommer hotellet att drivas under Scandics varumärke.
 • Den 15 november genomfördes ett återköp av konvertibler till ett nominellt belopp om 590,2 MSEK.
 • Den 24 oktober offentliggjorde Scandic implementeringen av Oracle Hospitality OPERA Cloud.


Händelser efter balansdagen

 • Den 17 januari utsågs Pär Christiansen till ny ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen. Pär tillträder den 1 mars 2024.

 

VD KOMMENTAR

”Bokningsläget är i linje med i fjol och vi har en positiv syn på det nya året. Med en stark finansiell position och höga ambitioner för utvecklingen av Scandic växlar vi nu upp takten för att växa hotellportföljen och skapa ännu bättre gästupplevelser”

Ett bra fjärde kvartal sätter punkt för ännu ett rekordår där vi hållit ett högt tempo och nått nya milstolpar. Scandic levererar god tillväxt samt lönsamhet och jag är stolt över att gästnöjdheten ökat på alla marknader samtidigt som vi blivit mer effektiva.

Höstens mötessäsong har varit bra med god efterfrågan från affärsgäster och med de senaste årens hotellöppningar har Scandic ett starkt erbjudande. Jämfört med samma period i fjol sålde vi fler rumsnätter och samtliga marknader ökade beläggningsgraden till högre genomsnittliga rumspriser. Scandic fortsätter att prestera något bättre än marknaden i stort och RevPAR är på fortsatt höga nivåer.

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet ökade stabilt och vi redovisar ett bra resultat som exklusive engångsposter var i linje med i fjol. För helåret ökade intäkterna till 22 miljarder och det justerade EBITDA resultatet förbättrades något till 2,6 miljarder, motsvarande en rörelsemarginal om 11,7 (13,2) procent. Justerat för engångsposter förbättrades rörelsemarginalen till 11,4 (11,1) procent.

I kvartalet återköpte vi cirka en tredjedel av konvertibellånet. Det innebär en betydligt mindre utspädning av aktier vid en potentiell konvertering i oktober 2024. Scandic genererar starka kassaflöden och vi fortsatte att minska skuldsättningen som inklusive konvertibellånet vid utgången av året uppgick till 0,6 ggr justerat EBITDA (1,1 ggr).

Med en stark finansiell position har vi ökat investeringstakten i hotellportföljen och inom digitalisering för att skapa ännu bättre gästupplevelser. Ambitionen är att nu återgå till en normaliserad investeringsnivå för renoveringar och underhåll om cirka 3–4 procent av nettoomsättningen per år. Implementeringen av den molnbaserade IT-lösningen (Oracle Hospitality OPERA Cloud) fortlöper enligt plan med bibehållen ambition om att alla hotell och centrala funktioner ska vara uppkopplade på den nya plattformen redan under det första halvåret 2024. Med en ny plattform på plats ser vi möjligheter till ökad effektivitet och betydande förbättringar i gästresan där vi bland annat riktar fokus på att göra vårt ledande lojalitetsprogram ”Scandic Friends” ännu mer attraktivt.

I kvartalet tecknades ett nytt hyresavtal för ett hotell med 311 rum i Nürnberg. Pandox genomförde nyligen en omfattande renovering av hotellet som återöppnades under hösten 2023. Scandic tar över driften av hotellet den 1 mars i år och detta markerar ytterligare ett steg på tillväxtresan i Tyskland. Vårt första Scandic Go har varit öppet i ett halvår och vi är nöjda med hur hotellet och varumärket tagits emot av gästerna. Nu förbereder vi oss på att öppna ännu ett Go-hotell i Stockholm till sensommaren och ser fram emot att fortsätta expansionen inom det snabbväxande ekonomisegmentet.

För att stärka gästerbjudandet och optimera både tillväxt och lönsamhet utvärderar vi kontinuerligt vilka avtal vi vill förlänga eller avsluta. I kvartalet tecknades avtal om förlängning och omprofilering av Holiday Inn City Centre med 174 rum i Helsingfors som från och med 2025 kommer att drivas under Scandics varumärke. Vi avslutade även två hyresavtal och under det första kvartalet i år kommer vi att lämna ytterligare två hotell. Vid årets utgång hade vi 2 138 nya rum i netto pipeline vilket motsvarade cirka 4 procent av hotellportföljen.

Bokningsläget är i linje med i fjol och vi har en positiv syn på det nya året. Eftersom påskhelgen infaller tidigare i år förväntar vi oss en något lägre beläggningsgrad för det första kvartalet jämfört med i fjol men till fortsatt högre prisnivåer. Scandic är kommersiellt och finansiellt starkare än någonsin och vi växlar upp takten för att växa hotellportföljen och för att skapa ännu bättre gästupplevelser. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som har gjort detta möjligt och till våra gäster som väljer att bo på våra hotell. Jag ser fram emot ett händelserikt år.

Jens Mathiesen
Vd & koncernchef
 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024, kl. 07.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367
 

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av boksluts­kommunikén för 2023 kl. 09.00 CET den 14 februari 2024. Rapporten offentliggörs kl. 07.30 CET samma dag. 

Scandics vd & koncernchef och tillförordnad CFO Jens Mathiesen, presenterar rapporten i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen är på engelska.

Tid: Onsdag, 14 februari 2024, kl. 09.00 CET.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länk nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.

Registrering: Klicka här för registrering

Webbsändning: Scandics boksluts­kommuniké 2023

Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start. Boksluts­kommuniké, presentation och webbsändning tillgängliggörs på www.scandichotelsgroup.com.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.

 
Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Bilder

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.