Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q2 2020 – Återhämtning i slutet av kvartalet

Finansiella rapporter | Finansiell information | 17 jul, 2020 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 86% till 665 MSEK (4 853) på grund av en extremt låg efterfrågenivå till följd av utbredningen av coronaviruset.
  • Beläggningsgraden sjönk till en historiskt låg nivå i april, men steg därefter sekventiellt i maj och juni. Ökningstakten accelererade i juni i samband med att semesterperioden inleddes.
  • Justerat EBITDA uppgick till -1 138 MSEK (559). Den negativa resultateffekten begränsades av kraftfulla kostnads­besparingar och statliga stöd.
  • Exklusive effekter från leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -11,05 SEK (2,17).

Sammanfattning av första halvåret

  • Nettoomsättningen minskade med 55% till 4 008 MSEK (8 919) och justerat EBITDA uppgick till -1 311 MSEK (719).
  • Justerat för effekter från leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -45,58 SEK (1,37) med en väsentlig negativ påverkan från nedskrivningar av immateriella tillgångar.
  • I juni genomförde Scandic en företrädesemission som tillförde ca 1 700 MSEK. I samband med detta erhölls också lånelöften om 1 150 MSEK. Totalt har 88 272 918 nya aktier emitteras. Därefter uppgår det nya antalet aktier till 191 257 993 inklusive de som registrerades i juli.
  • Inklusive utökad kreditfacilitet och lånelöften uppgår tillgänglig likviditet till ca 3 600 MSEK.

VD-ord i korthet

Som väntat blev kvartalsresultatet kraftigt negativt till följd av den historiskt låga aktivitetsnivån. Även om vi kan konstatera att den värsta perioden nu sannolikt är bakom oss står vi fortsatt inför stora utmaningar då effekterna av coronaviruset kommer att påverka branschen framöver.

Efter att Scandics beläggningsnivå sjönk till rekordlåga 6 procent i april har efterfrågan förbättrats. Beläggningen har fortsatt att öka i samband med att semesterperioden inleddes, men det har varit stora variationer i hotellportföljen. Generellt har hotellen med högst beläggning varit på mindre orter medan storstäderna påverkats av inställda evenemang, och rese- och mötesrestriktioner vilket inneburit mycket svag beläggning.

Med tillgänglig likviditet på 3 600 MSEK, stort kostnads­fokus och en stark marknadsposition i Norden är Scandic väl rustat för en återhämtning i marknaden vilket är en förutsättning för att vi åter ska bli lönsamma.

För att motverka de negativa effekterna av försäljningsbortfallet har vi vidtagit en rad snabba och kraftfulla besparingsåtgärder. Vi kommer att genomföra ytterligare kostnads­reduktioner för att kompensera för att de statliga permitteringsstöden över tid reduceras. Som en del av detta tvingades vi nyligen varsla omkring 1 000 medarbetare i vår norska verksamhet om uppsägning.

Vi för en dialog med fastighetsägarna om temporära hyresrabatter för 2020 och vi har redan nått uppgörelser med flera av dem. I ett längre perspektiv behöver vi också säkerställa att våra hyresvillkor är anpassade till marknadsvariationer och möjliggör en acceptabel lönsamhet vid lägre beläggningsnivåer än tidigare.

Från slutet av maj började vi återöppna de hotell som varit temporärt stängda och för närvarande är cirka 80 procent av den totala hotellportföljen öppen. Ytterligare ett antal öppningar planeras under sommaren och i slutet av augusti förväntas nästan alla hotell åter vara öppna.

Bokningarna har fortsatt att öka men gästerna agerar med kort framförhållning. Genomsnittlig beläggningsgrad var i första halvan av juli ca 35 procent vilket är en fördubbling jämfört med juni men samtidigt ungefär hälften av vad som är normalt i juli. Vi bedömer att beläggningen kommer att vara ungefär 40 procent under återstoden av semesterperioden. Därefter kommer marknadsutvecklingen i stor utsträckning bero på aktivitetsnivån hos våra företagskunder.

Vi har nu fullt fokus på att styra Scandic genom denna svåra period för att ytterligare stärka vår marknadsposition när marknaden normaliseras. Jag är övertygad om att vi på sikt ska kunna överträffa vårt EBITDA-marginalmål på 11 procent, även i en marknad med lägre RevPAR-nivåer än vi såg under förra året.

Jens Mathiesen               
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli  2020  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06

www.scandichotelsgroup.com

Rapportpresentation 17 juli 2020  kl 09.00 CET
En presentation av rapporten sker i dag den 17 juli kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE +46850558353, UK: +443333009032. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      


 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt