Logotype

Boka hotell

Fortsatt försämring av affärsläget på grund av coronaviruset – Scandic varslar om uppsägning

Pressmeddelande | Finansiell information | 12 mar, 2020 | 17:15 CET | Regulatorisk
Intensifierade åtgärder från myndigheter för att stoppa spridningen  coronaviruset (COVID-19) har lett till fortsatt försämring av affärsläget för Scandic Hotels Group AB. Scandic kommer idag att varsla omkring 2 000 medarbetare i Sverige om uppsägning, vilket motsvarar ungefär hälften av de fast anställda i den svenska verksamheten. Kraftfulla neddragningar kommer även att krävas för övriga marknader.

Bokningsläget har fortsatt att försämras under de senaste dagarna. På samtliga marknader har myndighetsbeslut och reserestriktioner bidragit till ett minskat resande och en kraftig ökning av antalet inställda evenemang. Scandic gör nu bedömningen att nettoomsättningen i mars kommer att bli väsentligt sämre än den tidigare lämnade prognosen på omkring -15% för jämförbara enheter. Det är också tydligt att försäljningsutvecklingen kommer att vara kraftigt negativ under nästkommande månader.

Som tidigare meddelats vidtar Scandic kraftfulla insatser för att anpassa kostnaderna till den nya affärssituationen. Det sker en omfattande nedbemanning både i hotelldriften och i stödfunktioner och man har gjort kraftiga nerdragningar inom såväl inköp som i investeringsverksamheten.

- Scandic för, direkt och via arbetsmarknadens parter, diskussioner med regeringar och myndigheter för att få stöd att omgående underlätta en temporär anpassning av verksamheten och därigenom begränsa den negativa effekten för våra medarbetare, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group AB.

Scandic har beslutat att sänka lönerna för samtliga medlemmar i koncernledningen med 20 procent.

Personalbehoven ses över i hela koncernen. Idag kommer Scandic att varsla omkring 2 000 fast anställda i Sverige om uppsägning, vilket motsvarar ungefär hälften av de fast anställda i den svenska verksamheten. Samtidigt minskas också antalet tillfälligt anställda i Sverige. Det är i dagsläget inte möjligt att ange hur många som kommer att varslas eller permitteras i hela koncernen, men baserat på nuvarande exceptionella affärsläge bedömer Scandic att det kommer att krävas omfattande nerdragningar på samtliga marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email:
jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972


Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 17.15 CET.

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com         

Bilder

  • Scandic logo red.jpg

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt