Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q2 2021 – Återhämtningen tar fart

Finansiella rapporter | Finansiell information | 16 jul, 2021 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 147 procent till 1 640 MSEK (665).
  • Den genomsnittliga beläggningsgraden steg till 27,1 procent jämfört med 17,5 procent i föregående kvartal. Ökningstakten accelererade i slutet av kvartalet och i juni uppgick beläggningsgraden till 35,9 procent.
  • Justerat EBITDA uppgick till -364 MSEK (-1 138). Kvartalsresultatet påverkades positivt av erhållna statliga stöd om 203 MSEK samt hyresrabatter om ca 105 MSEK.
  • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -3,08 SEK (-11,08).
  • Under kvartalet öppnades Scandic Grand Central i Helsingfors, Scandic Strandpark i Köpenhamn och Scandic Landvetter i Göteborg. Totalt ökade antalet rum i drift med 1 188.
  • Scandics CFO Jan Johansson har beslutat att lämna Scandic och kvarstår i sin nuvarande befattning under uppsägningsperioden.
  • Rekrytering av Fredrik Wetterlundh som Chief Human Resource Officer som påbörjar sin tjänst i augusti.

Sammanfattning första halvåret

  • Nettoomsättningen minskade med 36 procent till 2 569 MSEK (4 008) och justerat EBITDA uppgick till -1 138 MSEK (-1 311).
  • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -7,98 SEK (-46,94).
  • I mars genomfördes en placering av konvertibler som tillförde en bruttolikvid om 1 609 MSEK. I samband med detta förlängdes de existerande kreditfaciliteterna till 31 december 2023.

VD-ord i korthet

Som väntat förbättrades hotellefterfrågan under det andra kvartalet, med lättade myndighetsrestriktioner på samtliga marknader. Efter en mycket svag inledning på året steg vår beläggningsgrad till omkring 20 procent i april, 25 procent i maj och 36 procent i juni. Ökningen har varit bred, med en likartad utveckling i samtliga nordiska länder och med förbättrad beläggning på nästan alla destinationer, under såväl vardagar som helger.

I takt med att semesterperioden nu har kommit igång för fullt har vi sett en fortsatt förbättring under de två första veckorna i juli. Baserat på nuvarande bokningsläge räknar vi med att beläggningen för juli kommer att uppgå till omkring 55 procent, jämfört med 42 procent i juli förra året. Den största förbättringen jämfört med juli förra året är i storstäderna, tack vare ett ökat nöjesutbud, med bland annat öppna nöjesparker och lättade restriktioner för restauranger och sammankomster. Hittills har efterfrågan i mycket stor utsträckning bestått av inhemskt resande.

Jag vill betona att vi ser en betydande potential för fortsatt förbättring i de viktiga storstadsregionerna framöver, i takt med att fler evenemang sker i städerna och affärsresandet kommer igång. I juni var marknadens beläggning i de nordiska huvudstäderna väsentligt högre än i juni 2020, men fortfarande bara ungefär en tredjedel av vad den var före pandemin.

Vi är övertygade om att den tillväxt inom fritidsresande som vi såg innan pandemin kommer att fortsätta när marknaden nu stabiliseras, både under semesterperioden och under andra delar av året. Scandic är väl positionerat för detta och vi har högt fokus på att ytterligare stärka vår ställning inom detta segment. Inför sommaren har Scandic bland annat presenterat attraktiva erbjudanden för familjer och har som första nordiska hotellkedja lanserat ”multibokning” som gör det möjligt för resenärer att boka upp till fem hotellvistelser vid en och samma bokning på webben. 

Det finns ett stort uppdämt behov för möten bland våra företagskunder, och vi har sett en ökning av bokningsförfrågningar inför hösten. Under året har Scandic lanserat en rad initiativ för att erbjuda nya, mer flexibla lösningar för möten. Företagskunderna agerar dock fortsatt med korta ledtider vilket gör det svårt att bedöma i vilken takt verksamheten tar fart efter sommaren.

Vid slutet av kvartalet uppgick vår tillgängliga likviditet till drygt 2 100 MSEK och med en beläggning på över 50 procent räknar vi med att generera positivt kassaflöde. Efter ett drygt år med mycket stort kostnads­fokus är Scandic idag ett mer kostnads­effektivt företag än innan pandemin, vilket ger oss goda möjligheter att nå högre lönsamhet än tidigare när marknaden kommer tillbaka.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com

Telefon: +46 70 952 80 06

Rapportpresentation 16 juli 2021  kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 16 juli kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: Sverige:

+46 851 999 383, UK: +44 3333 0092 66 in the UK.

Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.
 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt