Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017 – Stark tillväxt i ett mycket aktivt kvartal

Finansiella rapporter | Finansiell information | 20 jul, 2017 | 07:30 CEST

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen steg med 9,4% till 3 770 MSEK (3 447). Ökningen förklaras av högre RevPAR, fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.
  • Årets påskledighet inträffade i sin helhet under april vilket hade en negativ effekt för kvartalet jämfört med föregående år. Justerat för kalendereffekter var försäljningstillväxten högre än i det första kvartalet.
  • Justerat EBITDA uppgick till 461 MSEK (470) och resultat per aktie uppgick till 2,02 SEK (2,52). Exklusive valutaeffekter vid omvärdeing av lån och placeringar var vinst per aktie 2,15 SEK (2,21).
  • Under kvartalet öppnade Scandic nio hotell med totalt 2 008 rum.
  • Avtal om förvärv av finska Restels hotellverksamhet som gör Scandic till den ledande hotelloperatören i Finland och befäster den ledande positionen på den nordiska marknaden.
  • Avtal tecknade om två nya hotell, ett på Landvetter Airport i Göteborg och ett i centrala Helsingfors.
  • Nytt låneavtal ökar flexibiliteten och förväntas sänka finansieringskostnaderna.

Sammanfattning första halvåret 2017

  • Nettoomsättningen steg med 13,6% till 6 865 MSEK (6 041). Ökningen förklaras av högre RevPAR, fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.
  • Justerat EBITDA uppgick till 615 MSEK (509), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 9,0% (8,4).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 SEK (1,54). Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån och placeringar uppgick resultat per aktie till SEK 1,89 (1,08).

VD-ord i korthet
Scandic har haft en fortsatt stark utveckling under det andra kvartalet, med god tillväxt på samtliga marknader, inte minst i Norge som har visat tydliga tecken på en återhämtning. Nettoomsättningen steg under kvartalet med 9,4 procent, trots en negativ kalendereffekt jämfört med motsvarande period förra året.

Under kvartalet öppnade Scandic hela nio hotell med drygt 2 000 rum. Vi har aldrig tidigare genomfört en så kraftig expansion under ett och samma kvartal! I juni ingick vi avtal om att förvärva finska Restels hotellverksamhet. Denna affär blir en viktig milstolpe som befäster vår position som Nordens största hotelloperatör och som gör att vi blir ledande också på den finska marknaden.

Scandic står idag väl rustat inför framtiden, med starka marknadspositioner och med en affärsmodell som fungerar väl och ger kommersiell framgång. Vi bedömer att marknadsförutsättningarna förblir gynnsamma under 2017.

Frank Fiskers
VD & koncernchef 

Rapportpresentation 20 juli 2017 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 20 juli kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46 8 5664 2693, UK: +44 20 3008 9802

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 7.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations

E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com